Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Gheofar cuntais air: in Island Home: the Blasket Heritage, 1988, leabhar deireanach Thomson, mar a bhfuil i gcló aiste bheathaisnéise Tim Enright[q.v.]; in Seoirse Mac Tomáis 1903-1987 (Ceiliúradh an Bhlascaoid 4), 2000 in eagar ag Máire Ní Chéilleachair mar a bhfuil aistí agus cuimhní ag Margaret Alexiou, iníon Thomson, Máire (Llewelyn) Ní Shúilleabháin-Uí Chíobháin, iníon Mhuiris Uí Shúilleabháin[B5], Katherine Thomson, beanchéile Thomson agus daoine eile; in Celtic Studies in Europe and other essays, 2000 le Seán Ó Lúing[q.v.] agus in ‘Seoirse Mac Tomáis—George Derwent Thomson’, mar aon le liosta a shaothair Gaeilge, ag an údar céanna in Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society uimh ··· Tá neart eolais nua ag Muiris Mac Conghail in Aghaidheanna Fidil agus Púicíní: Seoirse Mac Thomáis in Éirinn, 2009 ··· Faoin ainm Seoirse Mac Laghmhainn, leagan Gaeilge de shloinne a mháthar, chuir sé Gaeilge ar ‘trí cómhráidthe d’ár cheap Platón’ in Breith Bháis ar Eagnuidhe, 1929; faoin ainm céanna bhí scéalta ó stair Herodotus faoin teideal ‘An seana-shaol Gréagach’ i gcló aige in An Phoblacht 21 Eanáir go 19 Bealtaine 1928 ··· Chuir Seoirse, Osborn Bergin[B2] agus Séamus Ó Séaghdha[B2] leagan giorraithe de Leabhar na nUrnaithe Comhchoiteann ar fáil i 1938-39 do APCK faoin teideal Leabhar na n-Urnaihi Cóchoitteanna ··· Sa liosta gheofar na tagairtí seo: 15-18 Nollaig 1931: An Cleamhnas Cliste (Nikolai Gogol / aist: Seoirse Mac Tomáis is Aodh Mac Dhubháin); 17-20 Iúil 1932: Cách (Everyman / aist: Seoirse Mac Tomáis); 29 Samhain 1942: Mo Pheacadh (Seoirse Mac Tomáis)
Fuair Seoirse bunoideachas sa Teampall Mór, Co ··· D’éirigh Seoirse as post an chathaoirligh láithreach ··· Bhí mac amháin, Kenneth Nicholls, an scoláire staire, ag Seoirse agus Caitlín ··· Cailleadh Seoirse ar 18 Deireadh Fómhair 1968 ··· Faoin ainm cleite ‘Seoirse Mac Liam’ scríobh sé an t-úrscéal An doras a plabadh (1941)
Chuaigh Seoirse isteach sa státseirbhís ··· ‘Oibrí dian dícheallach’ ba ea é, dar le Risteárd Giltrap (An Ghaeilge in Eaglais na hÉireann, 1990) agus deir sé freisin: ‘Bhíodh Seoirse de Rút go mór i bhfábhar an cheangail idir Eaglais na hÉireann agus an Mhocheaglais Cheilteach agus thapaíodh sé an deis i gcónaí chun an ceangal sin a threisiú in imeachtaí an Chumainn’ ··· Reachtáladh “Céilí” speisialta in uimhir a cúig, Sráid Laighean, chun bualadh le Seoirse agus Máire, áit ar bronnadh Cláirseach “Egan” orthu mar chomhartha buíochais as a ndearna siad ar son an Chumainn’ (Giltrap) ··· Nuair a bunaíodh Coláiste Mobhí, coláiste ullmhúcháin i nGlas Naíon, i 1926 ceapadh Seoirse i gceannas air ··· Chaith Máire tamall mar dhuine de leasuachtaráin Chumann Gaelach na hEaglaise agus nuair a d’éag Seoirse chuaigh chun cónaithe i gCaladh na Feirse
Dháréag as Fear Manach a ghlac páirt in Éirí Amach 1916 agus ba dhuine den triúr Protastúnach ina measc Seoirse ··· Shíl sé go raibh na tagairtí a dhéanadh Seoirse do na sagairt ró-urramach agus rinne amach gurbh fhéidir nár Chaitliceach é ··· Sa teach bhí Liam Seán Ó hEireamhóin (37), oide scoile agus fear singil; a dheartháir Seoirse (33), oide scoile agus fear singil; a mháthair Sinéad (74), baintreach Sheáin Uí Eireamhóin; a dheirfiúr Sibéal (41); a dheirfiúr Máire (40) ··· Toghadh Seoirse ina bhall de Choiste an Oireachtais thar ceann Choiste Ceantair Bhaile Átha Cliath i 1911 ··· Comhthoghadh Seoirse ina bhall den choiste feidhmitheach, rud a tharraing drochamhras údaráis na heaglaise ar an eagraíocht
‘Ba duine é Seoirse a bhfuil a ainm fite fuaite le gluaiseacht na Gaeilge agus a mbaineann léi, go h-áirid i gContae na Gaillimhe ··· I nGaeilge a líonadh foirm 1911: Peadar (62); Áine (59); Tomás, sclábhaí (33); Micheál (30), sclábhaí; Seoirse (23), múinteoir Gaeilge; Máire (15); Mairéad (11) ··· Thosaigh Seoirse ag obair mar chúntóir siopa san Uaimh, agus ina dhiaidh sin bhí sé i mBaile an Chaisleáin, Co ··· Ag tagairt don spadántacht a síleadh a bhí sa Chonradh i ndiaidh Éigeandáil 1939-45 deir Mac Aonghusa: ‘Mar sin féin bhí craobhacha ann a bhí an-bheo ar nós Chraobh na Gaillimhe ar a mbíodh Seoirse Ó Conghaile ina Chathaoirleach ar feadh na mblianta...’
Ina leaba ag léamh Céitinn faoi sholas coinnle a bhí Seoirse go gairid roimh na feallmharfóirí úd a theacht chuig doras an tí
Ba as Droichead Átha don athair agus fuair sé bás nuair a bhí Seoirse an-óg ··· Nuair a ceapadh Pádraig Ó Dálaigh ina rúnaí ar tuarastal d’fhan Seoirse ina rúnaí don Choiste Gnó ar feadh 12 bliana
Nuair a briseadh Ó hEochaidh as a phost mar Aire Airgeadais i 1970 ceapadh Seoirse ina ionad agus d’fhan Roinn na Gaeltachta ina chúram freisin
A fluent and native speaker of Irish, a man of education, method and business habits, and a gentleman whose courtesy and charm of manner endeared him to all with whom he came in contact....’ Tá an méid seo ag Peadar Ó hAnnracháin [B1] in Fé bhrat an Chonnartha, 1944: ‘Sa Státseirbhís a bhí Seoirse agus chuaigh sé anonn go Sasana, ach lean sé dá ghnó mar Chonraitheoir i ngach áit ina raibh sé’
Péintéir tí ba ea a athair Seoirse ··· Is léir ar aiste in An Bhearna Bhaoghail 12 Aibreán 1912 gur naisiúntóir láidir ba ea Seoirse ··· Ba é Seoirse a líon amach foirm Dhaonáireamh 1911 i nGaeilge
Cúntóir ag Aibhistín de Staic, a bhí ag feidhmiú mar Aire Gnóthaí Baile, ba ea Seoirse Mac Niocaill (an Seoirse ba dheartháir le hEibhlín) agus d’fhiafraigh seisean de Phádraic Ó Domhnalláin [B2] i Sráid Uí Chonaill lá cé a chuirfí siar
Nuair a bhí sé ag réiteach do Mháithreánach na hOllscoile Ríoga thosaigh sé ag freastal ar rang Gaeilge do mhic léinn ollscoile a bhí á stiúradh ag Pádraig Mac Piarais agus Seoirse Ó Muanáin ··· I measc na bhfoghlaimeoirí eile bhí a dheirfiúr Helena, Seoirse Mac Fhlannchaidh, Máire Ní Mhaicín, Séamus de Chlanndiolúin agus Patrick Merriman, an fear a bheadh ina uachtarán ar Choláiste Ollscoile Chorcaí ar ball
Tar éis chuairt Rí Seoirse IV ar Bhaile Átha Cliath (12 Lúnasa-3 Meán Fómhair 1821) tugadh an gradam ‘Irish Historiographer to the King’ dó, teideal a bhí aige go haimsir Victoria ··· Tá cur síos ag Buttimer in The Irish Review ar chineál na gceisteanna a leagadh sé amach sna scrúduithe agus deir sé: ‘Is cosúil gur éirigh go réasúnta maith lena chuid léachtaí sa mhéid go mbíodh mic léinn Chaitliceacha is Phrotastúnacha i láthair acu ó dháimheanna éagsúla, na hEalaíona, an Talmhaíocht, an Leigheas is an Dlí.’ Duine a bhí ag freastal ar na léachtaí in 1856-57 ba ea Seoirse Sigerson [B1]
Bhí Seoirse Mac Niocaill[B2] agus Cathal Ó Tuathail[B4] ag cabhrú leis agus an cúram sin air ··· Nuair a bhí sé sa Roinn Oideachais bhí sé páirteach le Micheál Breathnach[q.v.] agus Seoirse Mac Niocaill i mbunú an Ghúim agus, ó bhí cúram teaghlaigh anois air, thapaigh sé an deis chun roinnt leabhar a aistriú: Béal na hUaighe agus scéalta eile, 1927 (ocht scéal tarraingthe ón bhFraincis agus ón mBéarla agus sé bhunscéal); An fuadach, 1931 (Kidnapped le R.L
Ar Éadbhard Ó Raghallaigh[q.v.] a thit sé an dileagra a thabharfaí do Rí Seoirse IV le linn dó a bheith in Éirinn a chur i nGaeilge agus is chuig Mac Conmara a chuir sé an t-aistriúchán chun go gcaithfeadh sé súil air
Seoirse an t-ainm baiste a bhí air (Éigse Samhradh 1975)
Bhí Seoirse Mac Tomáis [George Thomson q.v.] agus Robin Flower[B3] i measc na gcuairteoirí sin
Thug sé cúnamh don Athair Seoirse Mac Clúin[B1] agus é ag ullmhú ábhair don leabhar Cainnt an Chláir, 1940
Nocht Seoirse Ó Colla, Aire Airgeadais agus na Gaeltachta, leacht cuimhneacháin i gCúil Aodha 14 Bealtaine 1972
I 1923 foilsíodh Algébar a scríobh sé i gcomhar le Seoirse Mac Niocaill agus Ceachta cainnte don phobal a scríobh sé i gcomhar le Séamus Ó Maoileoin
Nuair a thug Rí Seoirse V cuairt ar an scoil thit sé ar Niall builín a fhuineadh dó
Mic léinn cháiliúla eile a bhí aige Pádraig Mac Suibhne, Seoirse Mac Fhlannchaidh, Seán Mac Fhir Léinn, Séamus de Chlanndiolúin, Seán Ó hÓgáin, Dr
Bhí cónaí orthu ag 11 Cúilbhealach Naomh Seoirse, Droim Conrach, agus bhí post cuntasóra ar an mbóthar iarainn ag Séamus
I gceann tamaill ní raibh fágtha den dáréag ach Séamas, Seoirse Ó hEireamhóin [q.v.], an Cathasach agus Earnán de Blaghd [q.v.]
Bhí a dheirfiúr Máire Bríd pósta ar Sheán Shorten, Béal Átha an Ghaorthaidh, a bhí ar fhoireann peile Chorcaí a bhuaigh Craobhchomórtas na hÉireann i 1911 agus ar dheartháir é le Seoirse Shorten[B4]
Ó 1909 go 1912 bhí sé ag obair i bparóiste Naomh Eoin i Sligeach, in Inis Mhic Chraith ina dhiaidh sin go 1916, agus ansin go dtí 1917 i bparóiste Naomh Seoirse i mBaile Átha Cliath, agus uaidh sin go 1921 in Sandfor, Baile Átha Cliath
An bhliain chéanna sin bhí sé ina stiúrthóir cóir ag an Confederate Club a bhunaigh Seoirse Mac Fhlannchaidh
Ruairí Ó Conchubhair a sheas leis agus bhí deartháireacha Sheosaimh, Seoirse agus Jack, sa láthair faoi éide na nÓglach
Ba bheag a mheas ar an athbheochan go dtí gur chuaigh a chara Seoirse Mac Fhlannchaidh i gcion air nuair a bhí seisean ag iarraidh craobh den Chonradh a bhunú sa Choláiste
Bhí spéis ag an Athair Boniface, máistir na nóibhíseach, sa Ghaeilge agus thug sé Seoirse Ó Conghaile, timire áitiúil an Chonartha, isteach chun Gaeilge a mhúineadh
Mac eile le sean-Chonchubhar ba ea Seoirse
Bhíodh Seoirse Mac Fhlannchaidh[B1] ag teagasc Gaeilge sna ranganna go léir i Scoil na mBráithre i Sráid Uí Sheasnáin agus bhí tionchar mór aige ar an mbuachaill óg
Bhí sé orthu sin a chabhraigh le Seoirse Ó Machaire nó George Field Casán na Gaedhilge, An Introduction to the Irish Language compiled at the request of the Irish Teachers; under the patronage of the General Assembly of Ireland a thabhairt amach
Ba é Aire na Gaeltachta é i rialtas 1977 ach chaill sé an post nuair a toghadh Cathal Ó hEochaidh mar Thaoiseach i 1979; le Seoirse Ó Colla [q.v.] a thacaigh sé tar éis do Sheán Ó Loingsigh éirí as
Chaith sé bliain amháin i scoil Bhaile Chláir agus bhí Gaeilge á múineadh ansin ag Seoirse Mac Artúir, cainteoir dúchais ó na Forbacha
Is í a iníon Éilis Ní Anluain údar an úrscéil Filleann Seoirse (2011)
D’áitigh Seoirse Ó Conghaile[B5] uirthi fanacht sa chathair agus amhránaíocht agus rince a mhúineadh
Cara leis sa Choláiste, Seoirse Mac Canna, a mhúscail a spéis sa Ghaeilge
Seacaibíteach ba ea é agus scríobh sé in aghaidh na sagart a shéan na Stíobhartaigh in aibiúráisean 1709 (‘Dhá fhear déag is Píobaire’ in eagar ag Pádraig Ó Fágáin in Éigse na hIarmhí, 1985) agus in aghaidh na Banríona Áine agus Rí Seoirse I a theacht i gcoróin
Moreover, at least one other poem – a lament on the death of her brother Seoirse – is attributed to her.’ Tá an dán fáiltithe curtha in eagar ag Ó Cléirigh
Ba é a bhí i bhfeighil an luíocháin roimh thraein in Achadh an Dá Mhaol in aice leis an Iúr i 1921; maraíodh ceathrar saighdiúirí agus ceithre scór capall den mharcshlua a thionlaic Rí Seoirse V chun Parlaimint Thuaisceart na hÉireann a oscailt ar 22 Meitheamh 1921
B’fhéidir arís gur chum sé scata eile ach gur cuireadh i gcré iad i dteannta na glúine deireanaí i mbord Chluain Droichead gurbh í an Ghaolainn ba thúisce a labhradar.’ Maidir leis an alias a bhí ag Micheál thagair sé féin uair do George Curtin: ‘Bhí Seoirse a’ Churtánaigh ’n shuidhe ar churcán ann / Ag déanamh ramhcán ar gach rud do bhí ar siúl’
Ach níor éirigh le Taaffe Seoirse III a bhogadh
Ba é an duine ba ghníomhaí é san fheachtas a ritheadh in aghaidh fáilte a chur roimh Rí Seoirse V in 1911
In Capuchin Annual 1972 tá ‘Remembering Seán Ó Riada’ le Seoirse Bodley
Seoirse ab ainm dá athair
Bhí sé cairdiúil ann go háirithe le Seoirse Mac Fhlannchaidh, Tom Kettle agus Con Curran