Líon alt a aimsíodh: 11
Ba iad a thuismitheoirí Seán Tom Ó Ceallaigh, feirmeoir, agus Anne Tynan
Is cuntas ar a shaol, agus go háirithe ar an leathchéad bliain a chaith sé i Londain, an réamhrá a chuir Seán MacMahon le Galway of the races: selected essays [of] Robert Lynd, 1990 ··· Tugann Seán MacMahon an abairt seo i dtaobh na Sasanach as ceann dá aistí i 1936: ‘Finding that they regarded Ireland mainly as a nuisance, I concluded in the course of a few months that it would be better for the country to be governed by people who were, at least, interested in it’ ··· D’fhoghlaim Sylvia Gaeilge agus deir Seán Mac Mahon: ‘When the children were born they were taught Irish and after necessity and practicality made English their tongue they still bade their parents goodnight and goodbye in the first language’ ··· Thuairiscigh Diarmaid Mac Daibhéid gurbh é a dúirt Seán T ··· Ó Ceallaigh [q.v.], Uachtarán na hÉireann: ‘Déanann Éire mairgneach faoi mhac féithiúil agus dílis’
Ó Ceallaigh [q.v.] in Seán T.: scéal a bheatha á insint ag Seán T ··· Deir Seán T ··· Ó Ceallaigh (1963): ‘Chuir me aithne ar bhanaisteoir cáiliúil eile sa Chumann Liteartha [Ceilteach] agus ba í sin Máire Nic Shiúlaigh... ··· Nuair a léiríodh DéirdreThomáis Uí Cheallaigh [B1] dúradh fúithi in An Claidheamh Soluis 14 Lúnasa 1909: ‘I gcúrsaibh an Ghaeldráma níl éinne is mó cáil ná Máire Nic Shiubhlaigh... ··· Bhí deirfiúr Éamoinn, Leslie, pósta ar Tom Barry (1897–1980)
Ba é Tom Smithwick a athair: ‘Dealer’ an cur síos ar a shlí bheatha sa teastas breithe—ceannaí cruithneachta agus eorna ba ea é ··· Dar le Seán Réamoinn in Administration Vol ··· Deir Seán Réamoinn: ‘A testimonial of 12 June 1912 from Dr Douglas Hyde declared inter alia that Mr Smithwick had a thorough knowledge of Irish both written and spoken and was an excellent clear public speaker ··· Ó Riain [B1], Tomás Ághas [B1], Micheál Smidic, Seán T ··· Ó Ceallaigh [B4] agus Proinsias Ó Fathaigh [B4]’
Sa cheantar sin idir Crosaire an Ghúlaigh agus Dún Droma i dTiobraid Árann a rugadh é ar 25 Meitheamh 1868—i gCluain Ceallaigh a deir Francis O’Neill[q.v.] in Irish minstrels and musicians, 1913 ··· D’fhoghlaim sé ceol ó dhuine d’oibrithe a athar, ó fheirmeoir sa chomharsanacht agus ó phíobaire nótáilte i gCaiseal, Tom Hogan
In Comhar, Feabhra agus Márta 1966 (‘Athrá Binn an Bhróin: Filíocht Sheáin Mhic Fheorais’) pléann ‘Fionnbarra Ó Ceallaigh’ (Eoghan Ó hAnluain) a dhánta ··· Gabha ba ea a athair Tom Bermingham agus ba í Brigid Doyle a mháthair ··· Fuair an t-athair bás nuair a bhí Seán ina ghasúr óg agus cuireadh oideachas air san Áras Brianach (Institiúid Uí Bhriain), dílleachtlann phríobháideach in Marino, Baile Átha Cliath, faoi chúram na mBráithre Críostaí ··· Bhí Ó Tuairisc ar dhuine dá chomhghleacaithe i mbunscoil Naomh Fearghal agus tá an méid seo i gcló ag Máirín Nic Eoin in Eoghan Ó Tuairisc: beatha agus saothar, 1988: ‘Bhí caidreamh aisteach idir é féin agus Seán Mac Fheorais ... ··· Cé go bhfuil a lán den ábhar curtha síos sa chéad phearsa ná ceapadh an léitheoir gur mé féin atá i gceist.’ Bhí dán aige in Nuabhéarsaíocht, 1951 le Seán Ó Tuama agus roghnaigh Gréagóir Ó Dúill an dán ‘An Meaisín Eitilte’ in Fearann pinn: filíocht 1900-1999
Ó Ceallaigh (Seán T ··· Ag Oireachtas 1920 bhí páirt Chú Roí aige i ndráma SheáinCheallaigh [B3] ··· Oíche an Daonáirimh chaith Páid, Margaret, Seán agus deirfiúr amháin, a bhí níos sine ná Seán, an oíche sa teach ar an gcé sa Léim ··· Bhí eolas ar an nGaeilge ag an lánúin agus ag Seán ach ní raibh ag an deirfiúr, rud a thabharfadh le tuiscint, is dóigh, gur le Béarla a tógadh Seán ··· Deir Seán O’Mahony in Frongoch: university of revolution, 1987 go mba dhuine de ghéibheannaigh Fhrongoch é
Agus dúirt Seán T ··· Ó Ceallaigh: ‘Bhí aithne mhaith agamsa ar Ó [Maol]Ruanaidh freisin agus déarfainn an rud céanna ··· Bhí intleacht den chéad scoth aige agus thug sé suas í do chúis na hÉireann – don tsaoirse, don teanga, don drámaíocht, agus don chultúr dúchais’ (Seán T., 1963) ··· ‘Tenements’ an cur síos atá ar na tithe i sean-imleabhair Thom ··· Tá cuntas maith ar imeachtaí na gcumann a raibh Liam gníomhach iontu, agus gan amhras ar a chaidreamh ar an nGríofach, in Art Ó Gríofa, 1953 le Seán Ó Lúing
Mar chuid de chomóradh chéad bliain Chonradh na Gaeilge d’fhoilsigh Craobh na hInse an paimfléad Mártan Ceallaigh 1860–1906, Baile Uí Ghríofa, Co ··· Deir foireann na Sinsearlainne i gCora Finne gurb é an t-aon Mhártan Ó Ceallaigh i gclár na mbaistí i bparóiste an Dísirt sna blianta 1860–61 ná an mac a bhí ag John Kelly agus Anne Duggan nó Doogan, agus a baisteadh 18 Samhain 1860 ··· Bhí seomraí ag an gCeallach agus ag Middleton Hall, cléireach eile sna Ceithre Chúirt, ag 9 Sráid Íochtarach Uí Chonaill agus is ann a tionóladh an cruinniú ··· O D.)’ in An tIrisleabhar, Aibreán-Bealtaine 1936 (iris a d’fhoilsíodh an Comhaltas Cánach): ‘Chuas ag socrú le Máirtín Ó Ceallaigh, oide ··· Seán Ó Ciarghusa [B2] a scríobh an cuntas seo, ní foláir, agus dúirt sé ann freisin nár casadh air sa státseirbhís riamh aon duine de iardhaltaí Mhártain
De réir threoirleabhar Thom ba le James White, ‘Banker, Goldsmith, Pawnbroker’ na tithe sin ··· Nuair a d’éirigh Seán T ··· Ó Ceallaigh [B4] as a phost mar bhainisteoir ar An Claidheamh Soluis agus Irisleabhar na Gaedhilge cinneadh gan an post a líonadh go ceann sé mhí agus ceapadh Tomás mar locum tenens (idem 22 Bealtaine 1909)
Faoin am seo bhí aithne aige ar leithéidí Devoy, Uí Dhonnabháin agus Tom Clarke ··· In earrach 1908 freisin thug Seán T ··· Ó Ceallaigh [q.v.] isteach i gClub Bartholomew Teeling de Bhráithreachas na Poblachta é ··· Chabhraigh sé le Tom Clarke chun na socraithe don Éirí Amach a eagrú