Líon alt a aimsíodh: 8
D’fhill sí ar Pháras an geimhreadh sin; rugadh an dara mac Seán (Seaghan) MacBride di ansin ar an 26 Eanáir 1904 ··· Rinne a mac, Seán MacBride ionadaíocht dlí ar son cuid mhór de na príosúnaithe sin ··· Bhí bród uirthi as Seán MacBride agus as a ghairmréim, mar Cheann Foirne an IRA (1936) agus mar aire rialtais (1948-51) ··· Rugadh (Edith) Maud Gonne MacBride, ardnáisiúnaí, gníomhaí polaitiúil, agus bé do bhunús na filíochta grá le W.B ··· Ba é an Maor John MacBride a bhí mar cheannaire ar an mBriogáid, agus bhí clú an laochais air
Chill Dara, mar a raibh Todd Andrews (1901-85), Séamus Ó Grianna [B2], Seán MacBride (1904-88), agus Aodh de Blacam [B1] in aon champa leis ··· Cé nár le Gaeilge a tógadh Seán agus a chúigear deartháireacha agus a bheirt deirfiúracha, bhí raidhse Gaeilge sa cheantar le linn a n-óige ··· Is insuime go bhfuil i gcló in Éire: Bliainiris Ghaedheal, 1942 dán (‘Grá an Deoraí’) a chum a uncail Seán Ó Ceallaigh (d’éag 1915) i Nua-Eabhrac, agus go bhfuil i gcló ag Marion Gunn in A Chomharsain Éistigí agus Amhráin Eile as Co ··· an Chláir aistriúchán ar ‘Caoch the Piper’ (‘Prioch Bocht agus Caoch Ó Laoghaire’) a rinne an Seán céanna i Nua-Eabhrac ··· Thosaigh sé i mbunscoil Lios Uí Chathasaigh nuair a bhí sé trí bliana d’aois—ní raibh a dheartháir Micheál, a bhí bliain níos sine, toilteanach dul ann gan Seán mar chompánach aige
In Feasta Iúil 1964 tá ‘Seán Dathach: ómós do Sheán Ó Súilleabháin (1906-1964)’ ag Tomás Ó Muircheartaigh[B1] agus ‘Ealaíontóir Éireannach’ ag Muiris Mac Conghail (Maurice MacGonigal 1900-79) ··· Rinne sé staideár faoi Sheán Keating (1889-1977) agus bhain scoláireacht amach gur chaith trí mhí ag freastal ar an Central School of Arts and Crafts i Londain ag staidéar ar an liotagrafaíocht ··· Deir Ó Muircheartaigh (op cit): ‘Is beag duine de shaol liteartha agus cultúrtha na hÉireann nár dhein Seán portráid nó líníocht de...’ ··· Rinne sé portráidí d’Éamonn de Valera, Maud Gonne MacBride, T.C ··· Deir Proinsias Mac Aonghusa[q.v.] (Ar Son na Gaeilge..., 1993) gur thacaigh Ó Súilleabháin agus Seán Céitinn go mór leis an bhfiontar
Phós iníon Liam, Catalina (‘Kid’) (1901-1976), Seán MacBride ··· Nuair a d’éag sé scríobh ‘Sceilg’ [Seán Ó Ceallaigh] [B3]: ‘The Gaelic League loses in him a great champion of their ideals and the Irish of Argentine their leader’ (An Claidheamh Soluis 5 Feabhra 1910) ··· “D’imigh an ghlóire go léir as cruinnithe Fheis Charman tar éis bháis Bhulfin”, a dúirt Máire Ní Chillín[q.v.] liom’ (Art Ó Gríofa, 1953 le Seán Ó Lúing) ··· ‘Dhíol sé a raibh de mhaoin agus de cheart aige sa Southern Cross agus tháinig go hÉirinn chun cabhrú le Sinn Féin Daily ’, a deir Seán Ó Lúing
Scríobh Seán T ··· Ó Ceallaigh faoi in Seán T., 1963: ‘Bhí Sweetman ina fheisire ar son Chontae na Mí i bhfad roimhe sin [roimh 1905] ··· Loch Garman, le £5,000 a fuair sé ar iasacht ó John Sweetman s’againne (The Gonne-Yeats letters 1893-1938: always your friend, 1992 in eagar ag Anna MacBride White agus A ··· Cheannaíodh sé luach £100 de scaireanna sa pháipéar ach b’ionann é sin agus airgead a thabhairt in aisce mar ní bhíodh aon tsúil go bhfaighfí sochar ná tairbhe as na scaireanna san’ (Seán Ó Lúing, Art Ó Gríofa, 1953)
Tá na tagairtí dó ag Seán MacBride, Peadar O’Donnell, agus Tony Woods, príosúnaigh i Mountjoy ag an am, in Survivors .. ··· Bhí aithne mhaith ag Peadar Ó hAnnracháin [B1] air agus in Fé bhrat an Chonnartha, 1944 déanann seisean talamh slán de gurbh ó Sheán Ó Cadhla [q.v.], máistir scoile Chuilinn Uí Chaoimh, a d’fhoghlaim Páidín Gaeilge
I gcomhar le Seán Mac Giollarnáth d’aistrigh sé The shuiler’s child le Séamus O’Kelly mar Mac na mná déirce (1933) ··· Ba chuimhin le Seán T ··· Tá cuntas ag an Rianach freisin ar aitheasc Fíníneach a thug Micheál uaidh tar éis don Cheannfort John MacBride léacht a thabhairt sa scoil i dtaobh Chogadh na mBórach
Seán a bhí ar a athair agus b’as Cill Chuimín, Co ··· Rolleston agus Major John MacBride