Líon alt a aimsíodh: 20
Ba chuimhin le hAindrias Ó Muimhneacháin (Feasta, Aibreán 1969) Séamus agus a dhlúthchara Tomás Page[B1] a bheith ag seinm ceoil ag céilithe an Choláiste ··· Ó TALLAMHAIN, Séamus (1889–1969) Séamus Ó TALLAMHAIN 1889 1969 153 Sráid na Breataine Móire (Sráid Parnell), Baile Átha Cliath M Scoil Uí Chonaill, Sráid Richmond, Baile Átha Cliath Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Brunswick Thuaidh, Baile Átha Cliath rannpháirtí in Éirí Amach 1916 [B9] múinteoir óglach 1913–1922 [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Clódóir ag an bpáipéar sin, Micheál Mac Aodha ó Chontae na Gaillimhe, fear a mhúineadh rang i Halla na gCeard, Sráid Chéipil, an chéad mhúinteoir Gaeilge a bhí ag Séamus ··· I nDaonáireamh 1911, tugadh an t-eolas seo faoin gclann: Denis, 55 bliana d’aois, foilsitheoir cúnta ag nuachtán, é pósta le 23 bliana: a bhean Mary (52); Christopher (22), pacálaí i ngnó nuachtánaíochta; Séamus (21), cléireach i ngnó nuachtánaíochta; Seosamh (16), dalta scoile; Mary agus Teresa, daltaí scoile ··· Bhí Séamus ina bhall den Chéad Chath, Complacht B de na hÓglaigh agus ghlac sé féin agus a thriúr deartháireacha páirt in Éirí Amach 1916, agus bhí sé féin agus Seosamh ina mbaill de gharastún Ard-Oifig an Phoist
Ó MUIMHNEACHÁIN, Séamus Séamus Ó MUIMHNEACHÁIN M sagart Caitliceach Rómhánach [B9] sagart Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed
Ba é an dara mac é ag Séamus Ó Muimhneacháin, feirmeoir, agus Hannah Hyde ··· Bhí Aindrias féin in ann dul siar na seacht nglún: Aindrias, Séamus, Seán, Séamus, Seán, Conchubhar, Eoin Mór; bhí gaol gairid ag a shinsir i bhfad siar leis an bhfile Séamus Mór Ó Muimhneacháin ··· Ó MUIMHNEACHÁIN, Aindrias (1905–1989) Aindrias Ó MUIMHNEACHÁIN An Muimhneach Óg An M.Ó
Ó MUIMHNEACHÁIN, Séamus (1893-1970) Séamus Ó MUIMHNEACHÁIN 1893 1970 Gort na Scairte, Cúil Aodha, Co ··· Ba iad a thuismitheoirí Conchubhar Ó Muimhneacháin agus Máire Ní Chonaill agus is ar 18 Deireadh Fómhair 1893 a rugadh é (James Cornelius) i nGort na Scairte, Cúil Aodha, Co ··· Deirtear go raibh sé ar na daoine ba mhó faoi deara dealbh cháiliúil Ghobnatan le Séamus Murphy a bheith sa reilig sin
Ó DUILEARGA, Séamus (1899–1980) Séamus Ó DUILEARGA 1899 1980 Bun Abhann Dalla, Co ··· In Sinsear, 1981 scríobh Bo Almqvist: ‘In his capacity of Honorary Director of the Irish Folklore Commission, Séamus Ó Duilearga was the primus motor in creating one of the largest and most important folklore archives in the world’ ··· Tá cuntas ag Aindrias Ó Muimhneacháin in Béaloideas 48-49, 1980-8
Ó GRIANNA, Séamus (1889–1969) Séamus Ó GRIANNA Máire 1889 1969 Tóin an Bhaile, Rann na Feirste, Co ··· Agus dúirt Séamus Ó Searcaigh in Nua-sgríbhneoirí na Gaedhilge (1934): “An moladh is mó atá tuillte aige gur scríobh sé leabhair ina bhfuil an Ghaeilge is fearr agus is glaine dá bhfuil sa Nua-Ghaeilge” ··· Rugadh Séamus i dTóin an Bhaile, Rann na Feirste, Co ··· Faoi Fhéilimí dúirt Séamus Ó Grianna in Rann na Feirste (1942): “M’athair an scéalaí is fearr a chuala mé riamh ··· Ba é Séamus an ceathrú duine ba shine
‘Riamh ina dhiaidh sin ní raibh gné ar bith d’obair na Gaeilge nach raibh a lámh inti go lánghníomhach’, a dúirt Aindrias Ó Muimhneacháin in Feasta , Márta 1983 ··· Dar le hAindrias Ó Muimhneacháin gurbh í an mhúinteoireacht a rogha oibre ··· .’, a dúirt Séamus Ó Duilearga[q.v.] faoin iris ··· Dúirt Aindrias Ó Muimhneacháin go ndearna sé a dhícheall an dá thaobh a thabhairt chun réitigh (Feasta, Eanáir 1965) ··· Ná ní bheadh ar an bhféile an slacht a bhí’ (Aindrias Ó Muimhneacháin in Feasta, Márta 1983)
Tá sin ag teacht lena bhfuil ráite ag Séamus Ó Fiannachta[B3] in It all happened: reminiscences of Séamus Fenton, 1948 ··· Luann Aindrias Ó Muimhneacháin an Duibhneach in Dóchas agus duainéis mar dhuine de na timirí a bhí ag obair faoi Dháil Éireann le bliain roimh Fheabhra 1922 ach ní thugann aon tagairt mar fhianaise
This tremendous energy of research was continued year in year out during the seventeen years of his office until note book was piled on note book' (Séamus Ó Cuinn in Journal of the Louth Archaeological Society XI 1941) ··· Ba é a bhunaigh An tUltach in 1924 agus bhí sé ina eagarthóir ar an iris ó thosach go 1940, ach tréimhse ghairid i mbliain 1933-4, nuair a bhí Séamus Ó Néill[B3] sa phost, a fhágáil as an áireamh ··· Tá scéal bhunú na heagraíochta nua inste ag Aindrias Ó Muimhneacháin in Dóchas agus duainéis: Scéal Chonradh na Gaeilge 1922-32 (lgh 145-58) ··· Lú a chontae dúchais féin, agus nárbh ann, i nDún Dealgan, a bhí cónaí air um an dtaca seo áirithe' an tagairt a dhéanann Ó Muimhneacháin don socrú seo
I mBeanntraí bhí sé ag foghlaim na teanga ó mhúinteoir taistil sa cheantar, Conchubhar Ó Muimhneacháin[B4] ··· I rith a shaoil pholaitiúil bhí baint aige le forbairt an cheoil: chuir sé bannaí ceoil an airm ar bun i 1922; síltear gurbh é a cheap Fionán Mac Coluim [B1] mar chomhairleoir ceoil don Aire Oideachais; mar Aire Oideachais freisin d’iarr sé ar an Athair Séamus Ó Floinn [B1] scoil cheoil a stiúradh gach samhradh faoi scáth na roinne ··· I Meitheamh 1919 phós sé Min (Mary Josephine) Ní Riain, deirfiúr leis an Dr Séamus Ó Riain, le Máire Cáit Ní Riain, bean Sheáin T
Ba shin-seanuncail le Diarmuid an file Séamus Mór Ó Muimhneacháin ··· Ó MUIMHNEACHÁIN, Diarmuid (1866–1934) Diarmuid Ó MUIMHNEACHÁIN Máire Bheag Corrán Tuathail Dhá Chích Dhanann 1866 1934 An Lománach, Co ··· Ba é an duine ab óige é ag Seán Mór Ó Muimhneacháin agus Neil Ní Choileáin ··· Tá cuntas ar mhuintir Mhuimhneacháin in Amhráin Shéamuis Mhóir Uí Mhuimhneacháin (g.d.) le Conchubhar Ó Muimhneacháin
Fuair sé bunoideachas i mBaile an Chollaigh mar a raibh Séamus Ó Longaigh mar oide aige ··· In Dóchas agus duainéis: scéal Chonradh na Gaeilge 1922-1932 deir Aindrias Ó Muimhneacháin gur shochraigh Mac Giolla Bhríde[B2] nach rachadh sé ar aghaidh mar uachtarán ar an gConradh i 1933 ‘toisc é bheith ar mhalairt tuairime le formhór an Choiste Gnótha an uair úd i dtaobh Feiseanna áirithe, dála Fheis an Athar Maitiú i mBaile Átha Cliath, a bhíodh á dtionól ar neamhchead do Chonradh na Gaeilge.’ (Ba iad Cú Uladh [Peadar Mac Fhionnlaoich] [B1], a bhí an uair úd ina Thánaiste ar Chonradh na Gaeilge, agus an tAthair Micheál, OFM Cap., Uachtarán Fheis Mhaitiú, na príomhagóidithe san iomarbhá úd)
Bhí páirt mhór ag a hathair, Micheál Aindrias Ó Dubhgáin (1865-1945), i bhfeachtas an Athar Séamus Mac Pháidín [B5] agus cuireadh comhcheilg ina leith nuair a maraíodh an Cigire William Limrick Martin ··· Luaitear í i measc na dtimirí a bhí ag obair faoi Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i 1924 (Dóchas agus Duainéis: Scéal Chonradh na Gaeilge 1922-1932, [1974] le hAindrias Ó Muimhneacháin; Aspail ar son na Gaeilge: Timirí Chonradh na Gaeilge 1899-1923, 1995 le Colm Ó Cearúil)
is mór an méid féile agus flaithiúlachta a cuireadh faoi chré i nDún Garbhán.” In An Claidheamh Soluis: 30 bliain de Chonradh na Gaeilge (1955) deir Aindrias Ó Muimhneacháin: “Sa bhliain 1905 thug Oifig an Phoist dúshlán an Chonartha le riail nua á fhógairt nárbh fholáir seoladh Béarla bheith feasta ar gach aon phacáid phoist ··· I gcomhpháirt le Séamus Ó Duirinne scríobh sé The educational pronouncing dictionary of the Irish language (1922)
I 1933 d’iarr Séamus Ó Duilearga air léirmheas a dhéanamh in Béaloideas ar Scéalta Mhuintir Luinigh le hÉamonn Ó Tuathail[B2] ··· Thugadh sé codanna den lámhscríbhinn le léamh do Mháirtín Ó Cadhain, d’Aindrias Ó Muimhneacháin[q.v.] agus do Sheán Mac Fhionnlaoich[B4]
Dar le Brian Mac Giolla Phádraig (Feasta, Lúnasa 1956) agus le Eleanor Knott (Éigse 8, 1956/7) gurbh ó Bheirt Fhear (Séamus Ó Dubhghaill) a d’fhoghlaim sé an teanga ··· Is dóigh le Aindrias Ó Muimhneacháin (Dóchas agus duainéis) go raibh sé rúnpháirteach ar feadh an ama le ball eile den choiste, an tAthair Lorcán Ó Muireadhaigh, sa tuiscint gur ghairid eile go mbunófaí Comhaltas Uladh
Tá cuntas aige ar a shinsir agus ar chúrsa a shaoil féin in Seanchas an táilliúra, 1978 (Seán Ó Cróinín a bhailigh agus Aindrias Ó Muimhneacháin a chuir in eagar) ··· Garchomharsa le Tadhg ba ea Aindrias Ó Muimhneacháin agus dúirt seisean faoi i réamhrá Seanchas an Táilliúra: ‘Daoine, mo dhála féin, a raibh dlúthaithne acu ar an dTáilliúir, cuimhneoidh siad fós ar a staidiúir sheanchaíochta-an chuma a fhéachadh sé uaidh amach cruinn díreach ar a lucht éisteachta nó leathchliathánach uaireanta, a cheolmhaire agus a thomhaiste a bhí a chaint, a mheanmnaí a bhíodh sé agus conas mar a bhíodh an dá shúil ag rince ina cheann agus fáth an gháire coitianta ar a bhéal; is ea, agus an scairteadh groí gáire as a bholg aníos a chuireadh sé as nuair a bhíodh aon ní taibhseach nó greannúr nó áiféiseach eachtraithe aige ··· Ina lá, dá ndíreodh sé é féin suas, fiú ar a mhaide croise, bheadh sé an sé throigh slán agus beagán lena chois, b’fhéidir’, dar le hAindrias Ó Muimhneacháin ··· Tá siad curtha i nGabhagán Barra agus ba é a gcara an dealbhóir Séamus Ó Murchú a shnoigh an leacht atá os cionn na huaighe
Ón bpríomhoide Séamus Ó Longaigh, a bhí seal ina rúnaí ar Chraobh an Chéitinnigh, a fuair sé a chéad fhocal den teanga ··· Air a thit trom na hoibre a bhain leis an Leabhar Cuimhne (in eagar ag Aindrias Ó Muimhneacháin) nuair a bhí Iubhaile Órga an Chonartha á chomóradh agus ba cheann dá chúraimí deireanacha an comóradh a rinneadh ar Eoghan Ó Gramhnaigh [B4] a stiúradh
2010 Is é an lúb dheireanach é, agus an duine is lú a raibh eolas air, sa slabhra d’eagarthóirí a bhí ag páipéir Chonradh na Gaeilge i rith 1899-1932: Eoin Mac Néill [B4], Eoghan Ó Neachtain [B3], Pádraig Mac Piarais [B4], Seán Mac Giollarnáth [B3], Piaras Béaslaí [B1], Colm Ó Murchú [B2], Pádhraic Ó Domhnalláin [B2], Shán Ó Cuív [B2], Leon Ó Broin, Séamus Ó Grianna[B2], Maoghnas Ó Domhnaill ··· Deir Aindrias Ó Muimhneacháin in Dóchas agus Duainéis: scéal Chonradh na Gaeilge 1922-1932 gur chun cibé olc a bhí curtha ag Fáinne an Lae ar dhaoine, faoi eagarthóireacht Shéamuis Uí Ghrianna[B2], a chur i ndearmad a cinneadh ar an teideal a athrú
Toghadh é ina rúnaí ar an Ard-Chraobh, Conradh na Gaeilge, i dtús na tréimhse sin agus ann a casadh air Cáit Ní Raghallaigh a bpósfaí léi é ar 19 Lúnasa 1925; neacht ba ea í leis an Athair Dónall Ó Tuathail[B4] agus chaithfeadh sí seal ina rúnaí ag Séamus Ó hAodha (1881–1943) [B2] ··· ‘Ba é a mhol sé siúd ach míosachán a dhéanamh feasta den pháipéar, murab ionann is é a bheith ina sheachtanán mar a bhíodh go dtí sin, agus chuir sé in iúl go mbeadh sé féin sásta eagarthóireacht a dhéanamh air, saor in aisce, go ceann tamaill’ (Aindrias Ó Muimhneacháin, Dóchas agus Duainéis