Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Agus ag tagairt do leabhar scéalta le Sarah Butler a foilsíodh i 1716 deir an t-údar céanna: ‘Foras Feasa itself, together with that history as mediated through the writings of Roderick O’Flaherty and Peter Walsh, were her guarantee of the worthiness of Irish civilisation in past ages.’ Sa réamhrá lena leabhar scríobh Walsh: ‘In short, when I was a young man I had read Geoffrey Keting’s [stet] manuscript History of Ireland ...: I remembered how about four or five years since, the R.H ··· Gilbert: ‘Archbishop Peter Talbot, his “violent political opponent” accused him of dressing in “fine dress and ribands”; and of singing and dancing ··· Tá an líne ‘púca péill péatair nó píotar práis’ i gceann díobh agus deir an t-eagarthóir Eoin Mac Fhir Léinn[B3] in Duanaire Dháibhidh Uí Bhruadair, 1910–17: ‘The words péatar (pewter) and píotar seem to be a play upon the name Peter in its English pronunciation ··· The only prominent person named Peter in Ireland at this time who would suit the context here is Peter Walsh.’ Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Ba é a bhí ann ó cheart Reginald Peter Vignoles agus is in Torquay, Devonshire, Sasana, a rugadh é ar 2 Eanáir 1925 ··· Nuair a fuair an mháthair bás in 1935 is é a shocraigh an t-athair gurbh iad Ernest Reginald MacClintock Dix (1857–1936), dlíodóir agus leabharbhách a bhfuil cuntas air in DIB, agus a bhean Úna [Ó Díosca q.v.] a d’uchtódh Peter agus Deirdre ··· Chun go bhfoghlaimeodh sé Gaeilge cuireadh Peter ar scoil i gConamara
Busher beathaisnéis faoin teideal oiriúnach Consecrated thunderbolt (1971) Rugadh Peter Yorke sa Bhalla Fada, Gaillimh, ar 13 Lúnasa 1864 ··· D’éag Peter Yorke ar 5 Aibreán 1925
Peter Connolly, feirmeoir, agus Ann Ward a thuismitheoirí ··· Is léir gurb iad seo iad sa Daonáireamh: Peter Connolly, feirmeoir (48); a bhean Annie (44), a rugadh i nDomhnach Maighin; Thomas (23); Michael (19); Annie (17); Peter (15); George (13); Patrick (11); William (9); Mary (6); Maggie (1)
Gleeson in Studies, Meán Fómhair 1944 (‘Peter O’Connell: Scholar and Scribe 1755-1826’) ··· Deir Thomas Wall in Béaloideas, 1962 (‘Teige MacMahon and Peter O’Connell, seanchaí and scholar in Co ··· Thug Ó Casaide cuairt ar an reilig i 1923: ‘Last summer, while visiting Peter O’Connell’s grave within a few miles of Kilrush, I had positive evidence of the vandalism of ignorant trippers, who having heard that the Colleen Bawn is buried in the same grave, knock chips off the fine grave-stone erected to the memory of the great Irish Scholar by his nephew Anthony O’Connell.’ ‘Professor of Languages and Teacher of Philosophy’ atá gearrtha ar an gcloch agus 71 bliain d’aois a deirtear a bhí sé
Ba é Gearnon an cúl taca agus an cara ba mhó ag an bProinsiasach Peter Walsh [q.v.], ceannasaí na cléire ar mhian leo móid dílseachta don choróin a ghlacadh agus a fhógairt go hoscailte tosaíocht a bheith ag an Rí ar an bPápa i gcúrsaí teamparálta, é ar fad ar mhaithe le nach mbeadh bac ar chleachtadh an chreidimh Chaitlicigh ··· Dúirt Peter Walsh faoi: ‘I could say, a gentleman too (if you will have this circumstance of blood to be of moment) and who, for Christ, despised a fair estate descended to him by inheritance, and chose the Order of St ··· Bhí cónaí ar Ghearnon i mBaile Átha Cliath go dtí gur bhagair an tArdeaspag Peter Talbot go gcuirfeadh sé faoi choinnealbhá é
Peter Noone, feirmeoir, a athair, agus ba í Jennie (Sinéad) Cregg ó cheantar Mhainistir na Búille, Co ··· Cé gur chainteoirí dúchais Gaeilge tuismitheoirí Peter, níor thug siad an teanga dá bpáistí ··· Ní talamh den scoth a bhí san fheirm acu ach bhí scileanna seachas an fheirmeoireacht ag Peter, seinm na fliúite agus tuíodóireacht ina measc
was an ecclesiastic’s dictionary in handy form, containing dogmatic and moral theology, the Ritual, ecclesiastical and secular history, matter for meditation, well-selected materials for sermons and instructions, etc.’ Istigh leis freisin tá an Summa Doctrinae Christinae, teagasc críostaí iomráiteach Peter Canisius i gcomhair buachaillí scoile, agus is air is mó atá aiste Wall dírithe ··· Chuir sé le beathaí Oilibhéir Pluincéid agus Peter Talbot agus scéalta a bhain le stair na hÉireann
It runs thus: Peter, the son of Luke, who was the son of William the son of Luke, who was the son of John, who was the son of Donnell, the son of Donogh, who was the son of Owen More, head of the O Dalys of Kilconnell in 1656, and relative of Colonel Dermot O Daly, who fought against Cromwell at the battle of Kilconnell ··· This Peter would be of great use to us but as he has a large family, I should be very sorry that he would leave his house, school and potato fields for our uncertain speculations
air dul i bpáirt le Peter Kennedy chun bailiúchán d’amhráin Chúige Uladh idir Bhéarla agus Ghaeilge a chur le chéile ··· Ba é a thug Peter Kennedy chuig na fidléirí Mickey agus John Doherty[q.v.] chun a gceol a thaifeadadh
Gheofar cuntais air in Comhar, Nollaig 1999 ag Mícheál Mac Aonghasa, agus in Carn, geimhreadh 1999-2000 ag Cathal Ó Luain, Mícheál Mac Aonghasa, Peter Beresford Ellis, agus Mark Kermode; ag Brendan McWilliams (‘Weather Eye’) in Irish Times 6 Nollaig 1999 ··· Deir Peter Beresford Ellis: ‘His committment to a reunited Ireland, for self-government for all the Celtic countries, moreover for the social, cultural and economic freedoms for all the Celtic peoples, never varied
D’iontaigh sí ina Caitliceach in 1919 agus d’uchtaigh sí beirt dílleachtaí de mhuintir Vignoles (ar dhuine díobh Peter Dix [q.v.], aisteoir) ··· Fuair a mac altrama Peter Dix (Reginald Vignoles) bás ar 5 Feabhra 2007
Tá tagairt don bhabhta tinnis sin san aiste “Fr Peter Yorke, Irish-American leader” le James P ··· In 1903 thairg Peter Yorke post in Ollscoil Berkeley dó
Ba é Peter Shortall, sclábhaí, a athair agus ba í Susan Mason a mháthair ··· Shortall, fear a bhfuil eolas ar leith aige ar mhuintir Shoirtéal Laoise, uaigh Liam i nGlas Naíon agus fuair go raibh a thuismitheoirí, Peter (d’éag ar 13 Feabhra 1893) agus Susan (d’éag ar 20 Márta 1905), curtha ann
Ar thaobh amháin bhí sagairt mar Peter Walsh[q.v.] agus John Lynch[q.v.] agus ar an taobh eile, ar thaobh na nGael, b’fhéidir a rá, bhí na sagairt Risteárd Ó Fearghail[q.v.] agus Cornelius O Mahony ··· I gCill Chainnigh loisc an crochadóir an leabhar agus thug Peter Walsh[q.v.] naoi seanmóir á dhamnú
Sa chomhfhreagras a bhí aige le Pádraig Ó hEaráin [q.v.] faoi logainmneacha, fuair sé locht ar chuid tuairimí Sheáin Uí Dhonnabháin na Suirbéireachta Ordanáis agus dúirt gur thug sé ró-aird ar ‘Peter MacNamees’ na linne
Admiration for the idiomatic perfection of Fr Peter O’Leary’s Irish led him to the study of West Cork idiom as illustrated by Fr Peter’s books and articles and by the everyday speech of the Ballingeary district
Peter Waldron, feirmeoir, agus Brigid Hopkins a thuismitheoirí
Peter James Hamill, bearbóir, a athair agus ba í Winifred Christina O’Frial [sic] [Úna Ní Fhrighil] a mháthair
Bhí sé ar ais i gCorcaigh in 1847 agus luann Ó Conchúir litir a chuir an tAthair Ciniféic ón Teampall Geal chuig Windele ar 30 Iúil na bliana sin: ‘Dear Sir, I beg to inform you that Peter and Paul Long, our Irish scribes, are at present in very great distress
Lyne in Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society, 1976 (‘The Mac Fínín Duibh O’Sullivans of Tuosist and Bearehaven’) agus in uimhir 1980 den iris chéanna (‘Peter McSwiney [1783-1860] and the vexed succession to the last Mac Fínín Duibh’), agus ag Seán Ó Súilleabháin in Diarmuid na Bolgaighe agus a chómhursain, 1937
Pléann Geoghegan na foinsí ar tharraing sé astu: Peter Lombard, Seathrún Céítinn[q.v.], Thomas Messingham[q.v.], Pilib Ó Súilleabháin Béarra[q.v.], Aodh Mac an Bhaird[q.v.],Michél Ó Cléirigh[q.v.], David Rothe[q.v.], Seán Mac Colgáin[q.v.], James Ussher[q.v.], John Lynch[q.v.] agus Ruairí Ó Flaithbheartaigh[q.v.]
He had been an officer in King James’s army but resigned his commission because of Jacobite treachery in connection with the exchange of prisoners after the siege of Crom.’ Insíonn Peter Livingstone an scéal in The Fermanagh Story, 1969: gabhadh é i 1689 agus thairg ceannaire na Seacaibíteach, an Tiarna Ghabhalmhaigh, príosúnach darbh ainm Captain Dixie mar mhalairt air
General Index, 1999 in eagar ag Jacques Chuto, Tadhg Ó Dúshláine agus Peter Van de Kamp
Bhí an seachtanán The Leader bunaithe le tamall ag an Athair Peter Yorke [B2] agus bhí alt ag Séamas ann go rialta, rud a thuill clú dó i measc Chaitlicigh na cathrach
Tharla ráig fiabhrais sa cheantar ag an am bhí sé deacair lóistín maith a fháil ach thug máistir scoile Bhaingear, Peter Shevlin, lóistín dó ar choinníoll go dtabharfadh sé oiliúint d’iníon leis a bhí ag iarraidh scoláireacht a fháil
Father Peter Hegarty, who was appointed in his stead, was shot by a local magistrate when the Catholics of the parish were about to rescue him while he was being escorted to gaol in 1734.’ Theith an t-easpag go dtí oileán i Loch Éirne agus chaith bliain ann
Bhí sé ina ollamh le diagacht sa Róimh agus ina rúnaí ann ag Peter Lombard, Ardeaspag Ard Mhacha
Bhí gaol aige le Peter Yorke [B2] agus bhí cosúlacht acu le chéile ina ndealramh
Ba iad a thuismitheoirí Redmond Peter O’Carroll agus Mary Catherine Goold
Chorcaí, a rugadh é (Henry Peter) ar 28 Meitheamh 1896
Ba bhall é den toscaireacht a chuaigh chun cainte in 1884 leis an Athair Peter Byrne, uachtarán Choláiste Phádraig, Droim Conrach, i dtaobh ollúnacht Ghaeilge a bheith acu
Iníon í le Peter Lambert Butler, Bun na hAbha, Co
Moladh an ról a bhí aige mar oifigeach airm i gCogadh na Cóiré in The Blue Peter (1954)
Is mar seo atá tuairisc ar an teaghlach seo Rann na Feirste i nDaonáireamh 1901: Francis (45), feirmeoir a raibh Gaeilge agus Béarla aige; Rose (36) nach raibh léamh aici; Daniel (7), dalta scoile; Peter, (5); Bridget (4); Mary 3; Edward (1)
Fuair sé a chéad cheacht ó phíobaire aitheanta, Peter Carrigan i gClárach
Bhí beirt deartháireacha aici, Peter agus Paul, cúpla a bhásaigh go gairid tar éis breith dóibh
Fletcher); Neart na cú-nimhe (1940) (The power of the dog le Donn Byrne); Tír na leomhan (1940) (In the land of the lion le Cherry Kearton); Stair Chondae Mhuineacháin (1940) (saothar le Micheál Ó Flannagáin); Peadar (1945) (Peter le Rutherford Mayne); An Grógánach agus an peiréad (1945) (Grogan and the ferret le George Shiels)
D’aistrigh sí Peter Pan (Tír na Deo); Micheál, 1933 (Michael; scéal le Tolstoi a chuir Myles Malleson in oiriúint don stáitse) agus An Udhacht, 1935 (bunaithe ar Gianni Schichi le Puccini)
I rith an dara bliain ann dó thug an tAthair Peter C
Ba iad Francis Peter Thunder, cléireach, agus Dora Watson a thuismitheoirí
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901: Margaret (50), baintreach; Daniel (24), mac feirmeora; Peter (21 [sic]), mac feirmeora; Charles (19); Hugh P
Bheadh duine amháin díobh, Michéal, ina uachtarán ar Choláiste Adhamhnáin, agus toghadh Peter Joseph (1891–1970) mar Theachta Dála do Shinn Féin in olltoghchán 1918
Is dá dheartháir Peter O’Toole, siúinéir a bhí ina chónaí i mBaile Atha Cliath, a deonaíodh probháid a uachta
Cháiligh sí mar dhochtúir agus phós sí mac leis an lúithnire cáiliúil Oilimpeach Peter O’Connor
Thug Seán Ó Baoill[q.v.] Peter Kennedy ón BBC go Gleann Fhinne agus rinne sé taifeadadh de chuid mhaith dá cheol
Ba é an 11ú leanbh é ag Walter Wadding, ceannaí rafar, agus Anastasia Lombard, ar ghaol í le Peter Lombard, Ardeaspag Ard Mhacha; fuair Walter agus Anastasia bás den phlá i 1602
Bhí cáil náisiúnta orthu go léir agus níl á lua anseo ach leath na gcomrádaithe a bhí ag Breandán sa phost sin: Neasa Ní Annracháin, Ginette Waddell, Brendan Cauldwell, Peter Dix, Conor Farrington, Séamus Forde, Aiden Grennell, Eamonn Keane, Eamon Kelly, Laurence O’Dea, Brian O’Higgins, Tom Studley, Niall Tóibín
Tá cuntas air in Dictionary of Irish artists: 20th Century, 1996 le Theo Snoddy agus tugann a gharmhac Peter Figgis tuairisc ar an ealaíontóir seo in Irish Arts Review, Iml
Seán a baisteadh air; tugadh na hainmneacha Luanus Peter dó in ord de La Salle ach lig sé don ‘Luanas’ dul in éag