Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Ba le Gaeilge a tógadh athair Chonchúir, Patrick, an mac is sine, ach ba le Béarla a tógadh an triúr eile ··· B’fheirmeoir é Patrick agus bhí clú air mar shaor adhmaid agus fear déanta cóistí ··· Saolaíodh deichniúr páistí don lánúin seo, Mary Anne, Margaret, Elizabeth, Patrick, Owen, Thomas, Peter, Brigid, Conchúr agus Constantine (Conn) ··· Nuair a pósadh Patrick Ward agus Eliza Ruddin ar an 28 Iúil 1870 chuaigh siad chun cónaithe le huncail le Patrick, Alexander Mc Cabe, ar fheirm a bhí i bhfoisceacht scread asail de theach Constantine ··· Bhí Patrick gníomhach i gCogadh na Talún agus bhí deartháir óg Chonchúir, an Dr Conn Ward, gníomhach i gCogadh na Saoirse agus i gCogadh na gCarad sa chéad seo a chuaigh thart
Among his pupils was a student, Mr Patrick Keawell, who became later on in Dublin, as the old Gaelic Leaguers will know, one of the pioneers of the present Irish movement’ (An Claidheamh Soluis 3 Iúil 1909) ··· I mí Iúil bhí sé i láthair ag comhdháil a phléigh an t-airgead a d’fhág Patrick Mullen [q.v.] le huacht agus ba é a chuidigh le rún an Athar Peadar Ó Laoghaire [B2] go gcuirfí múinteoirí chun na Gaeltachta d’fhonn léamh agus scríobh na teanga a mhúineadh do chainteoirí dúchais agus gurbh iad na cainteoirí seo a chuirfí ag múineadh i scoileanna na Gaeltachta (Seán Ó hUrmoltaigh in Agus, Márta-Bealtaine 1989) ··· Patrick Keawell, ‘gentleman’, a athair ··· Ba iad tuismitheoirí na beirte sin Patrick Keawell, ‘constable of police’, agus Mary Kearns ··· De réir thaifid Chonstáblacht Ríoga na hÉireann, ceapadh Patrick Keawell ina ‘cheannchonstábla’ um Shamhain 1877
Fr Patrick Lavelle: the rise and fall of an Irish nationalist, 1825-86, 1994)
Patrick Hare i gCaiseal, Co ··· Cuid de na leabhair a scríobh sé is ea: The life of Saint Patrick, apostle of Ireland: to which is added, in the original character (with both a Latin and English translation) the celebrated hymn, composed above 1200 years since by his disciple, Saint Fiech, 1810; For-oideas Ghnaith-Ghaoighilge ··· Bhí tuairisc a bháis in Carrick’s Morning Post 13 Bealtaine 1818: ‘DIED on the 10th instant, sincerely lamented by a numerous circle of literary acquaintances, Mr Patrick Lynch in the sixty-fourth year of his age
Ba iad Patrick Forde, siopadóir sa Chaisleán Riabhach, agus Bridget Mulrenin a thuismitheoirí ··· Bhí seirbhíseach acu, Patrick Higgins, agus bhí Gaeilge aigesean freisin ··· Thug rúnaí Dheoise Ailfinne an t-eolas seo a leanas d’údair an chuntais seo: ‘Our records state that Fr Patrick Forde, a priest of the Elphin Diocese, was incardinated into the Diocese of Lincoln, Nebraska, USA, where he served as parish priest until his retirement in 1934
Lambert; Studia Celtica 26/27, 1991-2 sa Bhreatnais ag Ian Hughes; Celtica XXIII, 1999 (‘Essays in honour of James Patrick Carney’ ag Terence McCaughey agus Birgit Bramsbäck); an réamhrá le Sages, saints and storytellers: Celtic Studies in honour of Professor James Carney, 1989 in eagar ag Donnchadh Ó Corráin, Liam Breatnach, Kim McCone ··· Ba iad a thuismitheoirí Patrick Francis Carney, oifigeach custaim is máil ó Choillte Mach, Co ··· Patrick, 1961, saothar conspóideach; luaitear a thaighde in aon anáil lena raibh ar siúl ag Ludwig Bieler agus shíl an bheirt acu gur thug údair eile neamhaird ar a gcuid teoiricí in áit dul i ngleic leo
Ba é a scríobh Loca Patriciana: an identification of localities chiefly in Leinster, visited by Saint Patrick and his assistant missionaries and of some contemporary kings and chieftains ··· With an essay on the three Patricks, Palladius, Sen Patrick and Patrick Mac Calphurn, apostles of Ireland in the fifth century, 1879
Sa bhliain 1977 foilsíodh Divided Loyalties: the question of an oath for Irish Catholics in the eighteenth century, leabhar a mhol an tEaspag Dónall Caird go hard in Church Times agus an staraí Marianne Elliott in English Historical Review (‘Patrick Fagan has single-handed contributed more to this reassessment [of the Penal Laws] than anybody else…’) ··· (1993) ‘Review of Dublin’s turbulent priest: Cornelius Nary 1658-1738 by Patrick Fagan’ Studia Hibernica 27, 170-171 ··· (2001) ‘Review of Catholics in a Protestant country: The papist constituency in eighteenth-century Dublin by Patrick Fagan’ English Historical Review Vol ··· (2006) ‘Patrick Fagan, historian and man of letters: an interview’ Ríocht na Mídhe: records of the Meath Archaeological and Historical Society 17, 64-76
Bhí Patrick Sweeney ag an gcruinniú ag ar bunaíodh craobh de Chonradh na Gaeilge i nDún Garbhán ··· Foley, Ring (faoi Ó FOGHLUDHA, Áine[B2]); Thomas McCarthy, Town Clerk; Daniel Fraher [Domhnall Ó Fearachair] [B3]; Patrick Sweeney, James Daly, all of them representative local men, good Irish speakers and noted supporters of the movement’ (Irisleabhar na Gaedhilge, 1 Meitheamh 1895) ··· Níl amhras ach gurb é an Patrick Sweeney (29) é, cléireach dlí a rugadh i bPort Láirge agus a bhí, dar le tuairisc Dhaonáireamh 1901, singil agus Gaeilge aige agus é ar lóistín i dteach tábhairne/siopa grósaera i Lána an Bhainc, Mainistir Fhear Maí
Tugadh ‘the best-known Irishman in America’ uair ar Patrick M
Patrick Daly agus Eleanor O’Leary a thuismitheoirí ··· Faoin am ar rugadh Risteard bhí feirm 50 acra ag Patrick Daly in Frying Pan Creek ··· He next had the good fortune to spend some years at Saint Patrick’s College, Goulburn, under the erudite classical and modern linguistic tuition of its present bishop, then President of that college, and one of the best classical scholars in the Southern Hemisphere” ··· Dr Johnny Gallagher, a genius, taught a genius at Goulburn St Patrick’s College ··· ‘Are they playing God save the King?’, he once asked, to which came the reply ‘What kind of an Irishman are you – they’re playing St Patrick’s Day!” Ba é an tAthair Gearóid Ó Nualláin, Ollamh na Gaeilge i Maigh Nuad, a tháinig i gcomharbacht air i gColáiste na Mumhan agus dúirt sé an méid seo ina thaobh: “Fear fé leith riamh ab ea an Dochtúir Ó Dálaigh ..
Walsh, Archbishop of Dublin, 1928 lena rúnaí Patrick J ··· Ba é Patrick Francis Moran (1830-1911) nó duine ar bith eile, b’fhéidir, rogha rialtas na Breataine agus ba chumhachtach é guth an rialtais sin i gcúirt na Vatacáine ··· Deir Patrick J ··· Walsh an litriú traidisiúnta ach welsh an fuaimniú traidisiúnta in Éirinn, rud is léir ar rann a scríobh James Joyce i 1912 : ‘Tis Irish brains that save from doom / The leaky barge of the Bishop of Rome / For everyone knows the Pope can’t belch / Without the consent of Billy Walsh.’ D’fhiafraigh a bheathaisnéisí, an tAthair Patrick Walsh, den ardeaspag lá, más fíor, cathain a d’iompaigh na Welshes ina Walshes
Iníon ba ea í le David Patrick Moran[B4], bunaitheoir The Leader, duine de na hiriseoirí ba cháiliúla in Éirinn san fhichiú haois, agus Teresa Catherine O’Toole ··· Deir Patrick Maume: ‘Nuala Moran inherited the editorial chair ··· The paper gradually became less combative and more intellectual, with more social and cultural material (including the profiles which caused a famous libel suit by Patrick Kavanagh)
Tá sliocht ann as tuairisc an Chonartha don dá bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 1896 agus an abairt seo ann: ‘In the spring of this year Mr Patrick Mullen died at New York, leaving property valued at 80,000 dollars’
Patrick Percival O’Sullivan a thugtar air i dtreoirleabhair Eaglais na hÉireann ··· Dúirt Patrick nó Peaits O’Sullivan (Jimmy), Dhá Dhroim, fear a bhí 88 bliana d’aois, le húdair an chuntais (Meán Fómhair 1992) seo gurbh é Paddy Sylvie Ó Súilleabháin, mac le Sylvester Ó Súilleabháin, Carraig an Phréacháin, Dhá Dhroim, a athair agus gurbh í Abby Ní Shúilleabháin a mháthair ··· De réir na dtaifead ag Eaglais na hÉireann a cheadaigh Riobard phós Patrick Sullivan, ‘Scripture reader and Irish Inspector’, Abigail Sullivan arbh iníon í le Seán Sullivan, feirmeoir i bhFánshliabh, 30 Márta 1869 ··· Patrick O’Sullivan at the parish churchyard of Templepatrick in the centre of Co
An t-aon Joseph Fitzpatrick a rugadh i gCorcaigh in 1877, dar le clárlann na mBreitheanna, ná an duine a rugadh ar 21 Aibreán agus arbh iad Patrick Fitzpatrick agus Catherine Murphy, 7 Ardán Anglesea, Corcaigh, a thuismitheoirí ··· Meaisíneoir ba ea Patrick ··· Agus an t-aon duine den ainm sin atá i dtaifid bhaiste Naomh Fionnbharra Theas sa Leabharlann Náisiúnta ná an James Joseph a rugadh 3 Márta 1879 arbh iad a thuismitheoirí Patrick Fitzpatrick agus Kate Murphy, 7 Ardán Anglesea, Corcaigh
In aontíos leis bhí: a mhac Patrick (45), fear singil a raibh Béarla agus Gaeilge aige ach nach raibh léamh an Bhéarla aige; Ellen Farrell (32 dá mb’fhíor), iníon Mhuiris, bean phósta a raibh an dá theanga aici; Kate McLearty (32), cailín aimsire (Béarla agus Gaeilge); Terence Farrell (24), cliamhain Mhuiris, oibrí feirme a raibh an dá theanga aige ach nach raibh léamh aige ··· In 1911 is iad a bhí sa teach Terence Farrell (34), feirmeoir; Ellen Farrell (48); Patrick Millea (60) oibrí feirme agus fear singil ··· Is é an t-eolas atá sa teastas pósta go mba mhac é le Patrick Millea, ‘agricultural labourer’, go raibh sé 25 bliana d’aois, gur ‘labourer in Nickel Works’ ba ea é agus cónaí air ag 2 Nickel Terrace, Vardre, Rhyndwyclydach
Mhaigh Eo, 23 Iúil 1868, a rugadh Pádraig Mac an Fhailghe nó Patrick James Nally
Madden: ‘I need not dwell upon what passed soon after, when Patrick Lynch was apprehended and fixed upon to identify Russell, in which transaction Lynch was entirely blameless in my opinion.’ Ach d’fhág an eachtra gur lean drochamhras ar Phádraig anuas go dtí ár n-aimsir féin
Ba iad a thuismitheoirí David Patrick Hough, feirmeoir, agus Honora Dowling ··· Faoi 1911 ní raibh ann ach David, a bhí singil go fóill, Minnie agus Patrick agus dúradh go raibh Gaeilge acu go léir ··· Bhí gaol aige le Patrick Henry McCarthy (1860-1933), taoiseach ceardchumannach in California a bhfuil aiste ina thaobh, ‘The Greening of a Limerick man’, ag L.A
Ba iad a thuismitheoirí Patrick Egan, feirmeoir, agus Mary Ryan ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901: Patrick Egan (45) feirmeoir; Mary (40), a bhean; Michael (4); John (2); Andrew (1) ··· Faoi 1911 is mar seo a bhí siad: Patrick (60); Mary (55) ; Michael (14); John (12); Andrew (11)
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 18 Eanáir 1914, tráth a raibh a athair Patrick ina oibrí poist in Ardoifig an Phoist nó i Sráid Sheriff
Tá cuntas ar an sagart seo ag an Athair Donnchadh Mac Phóil in Seanchas Ardmhacha, 1959 (‘The Clergy of Blessed Oliver Plunkett’): ‘He was probably from South Derry or the Desertcreight (Cookstown) area of Tyrone, as his namesakes Patrick and Terence O’Donnelly were ··· He must have been a pupil at the schools in Drogheda, and after his ordination may have gone abroad for some years.’ Sa chuntas céanna deir sé: ‘It is interesting to note that Dr Patrick O’Donnelly who registered in 1704 had the same guarantor as Owen O’Donnelly i.e ··· Deir Michael McRory in Seanchas Ardmhacha, 1969 (‘Life and Times of Doctor Patrick O’Donnelly....): ‘The ballad “The Bard of Armagh” ..
I, 1895 dúirt an tAthair Patrick Power[B5] gur amuigh i gcró a bhíodh sé ag scríobh le linn dó bheith ag obair leis an Athair de Bhál ··· Chaith sé tamall den tréimhse 1854-1855 i dteach an Athar de Búrc in Ard Fhionáin agus chóipeáil lámhscríbhinní ansin don Athair Patrick Meany (B5 lch 289) ··· Rinne Pádraig de Paor (Patrick Power [B5]) cur síos in Irisleabhar na Gaedhilge, Meitheamh 1904 ar aghaidh, ar a bhfuil díobh i gColáiste Eoin, Port Láirge
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901: Patrick (44); a bhean Lizzie (42); Mary (16); Richard (14); Nano (13); Lillie (12); Kittie (11); Nellie (6); Patrick (3) ··· Faoi 1911 bhí an teaghlach i bPlás an Bhainc in Inis agus is mar seo a bhí siad: Patrick (54), baintreach fir; Lily (22); Patrick (13); Samuel (9)
Tá cuntas ar a bheatha in Irish Ecclesiastical Record in 1896, in Transactions of the Ossory Archaeological Society in 1883, agus ag Patrick Corish in Maynooth College 1795-1995, 1995 ··· Bhí a uncail Patrick Kelly (d’éag 8 Deireadh Fómhair 1829) ina easpag ar dheoise Phort Láirge agus bhí páirt mhór aigesean sa bhua tábhachtach a rug páirtí Uí Chonaill i dtoghchán 1826 sa chontae
Lean comhfhreagras san iris St Patrick’s, ó 9 Samhain ar aghaidh, an óráid sin ··· Chuir sé freisin chuig ‘Fear na Móna’ [Norma Borthwick] [B2], colúnaí in St Patrick’s, amhrán eile leis an bhfile, ‘Na Cleaganna’, agus thug d’eolas gurbh é a fhear gaoil agus cara an Tuamaigh, Diarmuid Ó Laoghaire [q.v.], a scríobh síos é ··· Patrick’s i Lúnasa 1903 labhair Diarmuid mar seo: ‘A Sheóirse an Churtánaigh, níor chloiseas amhrán uait / Le breis agus rátha, mar mheasaim
Tá na hamhráin a chum sé in eagar ag Nicholas Williams in Riocard Bairéad: amhráin, 1978 (An Clóchomhar ) agus is é an scoláire sin is mó a rinne scagadh ar an seanchas ina thaobh agus ar na cuntais a scríobh lucht a chomhaimsire agus taistealaithe mar Patrick Knight (Erris in the Irish Highlands, 1836,), J.B ··· Trotter (Walks through Ireland in 1812, 1814 and 1817, 1819) agus Patrick Lynch (Loch an Oileáin) [q.v.], a bhfuil cuid den dialann a scríobh sé in 1802 i gcló ag Charlotte M
Maor géim ag an Tiarna Fionntrá ba ea a athair, Patrick Sugrue (d’éag Eanáir, 1931), agus ba í Ellen Cleary a mháthair ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901 in Burnham East nó Baile an Ghóilín: Patrick Sugrue (47), maor seilge; Ellen (40), a bhean; Patrick (18), maor seilge ··· I nDaonáireamh 1911 is iad a bhí sa teach: Patrick (60) agus Ellen (52), iad pósta le 29 bliain; John (23), siúinéir; Denis (21), ‘undergamekeeper’; Nellie Angela (15), dalta scoile; Edward (13); Michael (10)
Dúirt Helen freisin go raibh deartháireacha darbh ainm Denis agus Patrick aige agus deirfiúracha darbh ainm Kate agus Ellie ··· Ó Cruadhlaoich’ faoin teideal ‘St Patrick’s Anti-Treating League’ san iris sin ar 29 Samhain 1902 ··· ‘Illuminating pamphlet’ a thugann Brian Murphy air in Patrick Pearse and the lost republican ideal, 1991
Léiriú go raibh eolas maith aige ar stair na seanchathrach is ea In the shadow of St Patrick’s, 1893 agus ‘In the Shadow of Christ Church’ (Dublin Historical Record 1939–40)
Moran (1995) le Patrick Maume sa tsraith Life and Times Series
Bhí sé mar údar ar dhá chaiticeasma agus is é a d’fheidhmigh mar ionadaí chliarlathas na hÉireann thar lear is é ag plé le prionsaí na hEorpa.’ Tá cuntas ar an bhFroinsiasach seo ag Patrick Fagan in An Irish Bishop in Penal Times: the chequered career of Sylvester Lloyd, O.F.M., 1993 agus ag Ignatius Murphy in The Diocese of Killaloe in the Eighteenth century, 1991 (sa chaibidil ‘Sylvester Lloyd – Franciscan, Diplomat, Pastor, Wanderer’) ··· Deir Patrick Fagan in DIB: ‘His father was a twice-married Anglican clergyman with a dubious reputation, probably the Edward Lloyd who married Elizabeth Tailor in Cashel Cathedral (January 1680).' Deirtear go raibh sé in arm Rí Liam san Ísiltír, gur ghoill sé go mór ar a choinsias gur mharaigh sé fear i gcath éigin, agus gur iompaigh sé ina Chaitliceach ··· Tá an uacht a rinne sé i Lúnasa 1743 i gcló ag Patrick Fagan agus is léir air gur bheag ar fad a bhí aige de mhaoin an tsaoil
Tá an nóta seo faoin dán i gcló aige: ‘Being the composition of a Protestant minister, viz., Mr Patrick Dungin, bred in the College of Dublin, who in the tyrannical time of Governement was banished out of his native soil, the County Downe, to the Isle of Man by three Presbyterian ministers, viz., Hamilton, Loe and Brown and being somewhat settled in Man among his other amusements he sung the above consoling Irish dán or poetical verses.’ Deir Énrí Ó Muirgheasa in Louth Archaeological Society Journal, 11, Uimhir 3, 1910: ‘I suspect that Dungin in his early youth was a Catholic’ (‘An Irish Poem from Co
Tá cuntas fada ag Pádraig Ó Macháin air in Decies 53, 1997 (‘Patrick Carmody, Irish Scholar’) ··· Ba iad Patrick agus Mary Carmody a thuismitheoirí ··· Carmody, Comeragh Mills, county of Waterford, from the dictation of Patrick Hally, from whose singing the music was arranged by Miss Armstrong, of Comeragh.’ B’in é an chéad rud i gcló ag an gCearmadach agus ba é sin a spreag é chun amhráin agus lámhscríbhinní a bhailiú
William Patrick Pearse a baisteadh air agus, oiriúnach go maith, ba é an dalta ba dheireanaí é a cláraíodh i Scoil Éanna ··· Bhí aithne le fada aige ar an bhfear litríochta Anthony Cronin agus is in éineacht leis a thaithíodh sé teach tábhairne McDaids i mBaile Átha Cliath agus a chuir sé aithne mhaith ann ar Bhreandán Ó Beacháin [q.v.], Patrick Kavanagh agus John Jordan ··· Is insuime, b’fhéidir, gur roghnaigh Patrick Crotty dán Béarla dá chuid in The Penguin book of Irish poetry (2010), duanaire toirtiúil a bhfuil dánta ann ó thús na Críostaíochta go dtí an lá inniu
I Learpholl a rugadh Gearóid (nó Gerald Patrick O’Loughlin) agus ba é an t-aon duine amháin é de sheisear clann nach in Éirinn a rugadh ··· I nDaonáireamh 1901 taispeántar go raibh cónaí i Sráid an Teampaill sa Tulach Mhór ar Patrick O’Loughlin (46), ‘commercial clerk in wine and spirit trade’, a bhean Elizabeth (38), agus a mac Gerald (16), a bhí freisin ina chléireach i ngnó biotáille agus fíona, agus triúr mac eile, Michael, Patrick agus John
In Irisleabhar na Gaedhilge 1 Nollaig 1894, ar lch 144, ta an mhír nuachta seo: ‘The first branch of the Gaelic League, outside of the large towns, has been established in the Beara district, West Cork, principally through the energy of Mr Patrick O’Leary] [B1], National Teacher, Eyeries, and of Mr James Cogan of the Central Branch, who specially visited the locality’ ··· Nuair a fuair Donnchadh Pléimionn[B1] bás bhí an méid seo in An Claidheamh Soluis 25 Lúnasa 1900: ‘The League is yet too young to have suffered severely from death; but Fr O’Growney, and Patrick O’Leary, and James Cogan, and Denis Fleming are gone, and with them four of the noblest-minded and most enthusiastic workers any cause could boast of’ ··· An 17 Samhain 1897, in ‘Our Lady’s and St Patrick’s R.C
Bhí sé gan bhróg gur thosaigh sé ag obair i siopa Patrick Grey i dTrá Lí ··· Ina shochraid bhí an tUrramach Patrick Foley
Ní raibh Séamus sa teach nuair a rinneadh Daonáireamh 1901 agus is mar seo a bhí an teaghlach: Thomas Mulcahy, oibrí feirme (51), Margaret, a bhean (40), Mary Anne (11), John (9), Patrick (5), Thomas (2) ··· Is mar seo a bhí in 1911: Margaret (50), baintreach, James (27), múinteoir náisiúnta, John (19), gnáthoibrí, Mary Anne (21), Patrick (16), Thomas (13)
Is mar seo a bhí acu nuair rinneadh Daonáireamh 1901: Denis O’Donnell (36), feirmeoir agus siúinéir (‘joiner’); a bhean Bridget (27); Patrick (8); John (6); Dan (4); James (2); Barney [Braighní] (mí) ··· Is mar seo a líonadh isteach foirm 1911: Denis (49); Bridget (40); Patrick (18), siúinéir; John (17), siúinéir; Dan (14); James (12); Brian (10); Kate (8); Denis (6); Owen (4); Condy (mí d’aois)
Is mar seo a bhí an teaghlach ann i 1901: John (35); Hanora (36); Thomas (8); Patrick (7); Mary Anne (3) ··· Is mar seo a bhí an cúigear sin: Thomas (18), monatóir agus Patrick, scoláire (17), a raibh Gaeilge acu beirt, agus triúr iníonacha: Annie, Mary Anne agus Alice
Ba í Caitlín Ní Bhroin ó Lú, sráidbhaile in aice le Dún Dealgan, a mháthair agus ba é Patrick McCann, arbh as Baile an Iúir, Bealach Cláir, Co ··· Ba chléireach le Mór-Iarnród an Tuaiscirt é Patrick agus post sinsearach aige sa stáisiún i nDún Dealgan ··· O’Connor ar leabhar Patrick Kavanagh; The loves of Cass Maguire (1967) le Brian Friel; Famine (1968) le Tom Murphy; Philadelphia here I come (1972) le Brian Friel; Tagann Godot (1990) le Alan Titley
Ba é an chéad leanbh é ag Patrick Giblin, constábla san RIC, agus Agnes Hannon ··· Ba é a scríobh an roinn de A history of Irish Catholicism, 1967-71 le Patrick Corish a bhaineann le deoraithe na hÉireann ar mhór-roinn na hEorpa sa 17ú agus 18ú haoiseanna