Líon alt a aimsíodh: 18
de Vál (‘Pádraig Mac Cathmhaoil an fear a chum “Kelly from Killann”: Gaeilgeoir agus fear ildánach’ in Inniu 23 Lúnasa 1974): ‘Ní hionadh go raibh baint ag Seán Mac Cathmhaoil le gluaiseacht na Gaeilge ··· Léiriú go raibh eolas maith aige ar stair na seanchathrach is ea In the shadow of St Patrick’s, 1893 agus ‘In the Shadow of Christ Church’ (Dublin Historical Record 1939–40) ··· Chum sé focail na n-amhrán ‘Follow me up to Carlow’, ‘Kelly the Boy from Killann’, ‘Boolavogue’, ‘The Lowlands low’, ‘Haste to the Wedding’, ‘Redmond O’Hanlon’...
Bhí a uncail Patrick Kelly (d’éag 8 Deireadh Fómhair 1829) ina easpag ar dheoise Phort Láirge agus bhí páirt mhór aigesean sa bhua tábhachtach a rug páirtí Uí Chonaill i dtoghchán 1826 sa chontae ··· Tá cuntas ar a bheatha in Irish Ecclesiastical Record in 1896, in Transactions of the Ossory Archaeological Society in 1883, agus ag Patrick Corish in Maynooth College 1795-1995, 1995 ··· Ba é an mac ba shine é ag James Kelly agus a bhean, Margaret Sanphey ··· Ar shagairt Chaitliceacha a thiteadh sé go minic an deachú a bhailiú agus mhaíodh Kelly gurbh é a sheanathair a thug ar shagairt éirí as a bheith ina bprócadóirí
Brigid and Columcille, 1942; Golden priest: a three-act drama on the martyrdom of Blessed Oliver Plunkett, 1943; O’Kelly’s Kingdom, 1943; Dhá rioghacht (Two kingdoms), dráma aon-mhire, 1944 (an tAthair Seosamh Ua Maoláin do chuir i nGaeilge); Ambassador of Christ: a three-act drama of Saint Patrick, 1945; St ··· I measc na leabhar eile a scríobh sé tá The Black North (1938), Gentle Ireland (1930) agus A first book of Irish literature (1934); The ship that sailed too soon and other stories, 1919; Holy Romans: a young Irishman’s story, 1920; The druid’s cave, 1920; Songs and satires, 1920; What Sinn Féin stands for, 1921; From a Gaelic outpost, 1921; The story of Colmcille, c.1929; The flying cromlech, 1930; The lady of the cromlech, [1930]; Roddy the Rover and his Aunt Louisa, 1933; Old wine: verses from the Irish, Spanish and Latin done chiefly in Irish metres, [1934]; The life story of Wolfe Tone set in a picture of his time, 1935; For God and Spain: the truth about the Spanish War, 1936; Saint Patrick, Apostle of Ireland, 1941; The saints of Ireland
Deir an Dictionary of National Biography gurbh ea agus síleann Patrick J ··· Tá cuntas iontaofa ar a bheatha ag Mathew Kelly[B6] in eagrán 1848-52 de Cambrensis Eversus ··· Chuir an Cumann Ceilteach eagrán Matthew Kelly amach 1848-52 ··· Deir Matthew Kelly: ‘Viewed merely as a refutation of Giraldus de Barry, it is on some points unsuccessful; but its comprehensive plan, embracing a great variety of well-digested and accurate information on every period of Irish history, imparts to it a value entirely independent of the controversial character inscribed on its title page.’ Tá na foinsí a bhí aige áirithe ag Gwynn ··· Tá cuntas ar an díospóireacht ag Breandán Ó Buachalla in Aisling Ghéar, 1996 agus ag Patrick J
Feirmeoir ba ea a athair Patrick Kelly (d’éag Bealtaine 1924) agus ba í Ellen Sullivan a mháthair ··· O’Kelly (‘Sceilg’) (2005) leis an Dr Brian P ··· O’Kelly, for the tireless energy which he devoted to the work from the outset ··· O’Kelly (‘Sceilg’) (2005), fianaise Sceilg ar an gcabhair a thug sé do Phádraig Ó Duinnín san obair a bhain le foclóir 1904 agus thabharfá leat as, b’fhéidir, go raibh Sceilg ina chomhúdar aige, nach mór ··· Rud mór ag Brian Murphy in Patrick Pearse and the lost republican ideal (1991) (atá bunaithe go príomha ar pháipéir Sceilg) nár foilsíodh an t-amhrán sin i bpáipéar an Chonartha go dtí 15 Nollaig 1917, cruthúnas, dar leis, go raibh Sceilg agus na Céitinnigh chun tosaigh ar cheannasaithe an Chonartha i gcúrsaí náisiúnachais
O’Donovan—O’Curry—Petrie (1913) le Patrick M ··· Deir Brian Ó Dálaigh: ‘He discovered the long lost Tripartite Life of St Patrick, a vellum written in 1477 ··· D’aistrigh sé agus chuir sé eagar ar Cath Mhuighe Léana (1855) don Celtic Society agus ba liosta le lua a aistriúcháin agus a eagráin de scéalta, dánta agus eile in irisí mar Atlantis, Irish Ecclesiastical Record, Irish Penny Journal agus i mbailiúcháin le húdair mar William Reeves[B4] agus Matthew Kelly[q.v.]
Humphrey, Patrick, Teddy, Séamus, Thomas, John na deartháireacha, agus Noreen agus Paschaline na deirfiúracha a bhí aige ··· O’Kelly (eag., 1981 & 1994); Sages, saints and storytellers: Celtic studies in honour of James Carney (eag., 1989); James Hogan (1898–1963): revolutionary, historian and political scientist (2000); Gaelic Ireland: four studies by James Hogan (2000); The Viking age: Ireland and the west: Proceedings of the XVth Viking Congress (eag ··· le John Sheehan agus Patrick Wallace, 2005); Medieval Irish Books (2009), monagraf 650 leathanach ar lámhscríbhinní na hÉireann agus téacsanna i Laidin, Gaeilge, Fraincis Angla-Normannach agus Béarla ón seú go dtí an séú céad déag; Ireland 1870–1914: coercion and conciliation (eag
Scríobh sé an t-úrscéal Tom Kelly (1905) agus tá aiste dar teideal ‘The Battle of the two Civilizations’ aige in Ideals for Ireland (1901) in eagar ag an mBantiarna Gregory ··· Moran (1995) le Patrick Maume sa tsraith Life and Times Series
I gcuntas ar Fheis Chnoc an Bhile i gColáiste Charraig an Tobair scríobh an tAthair Pembroke: ‘30 years ago, when the study of Irish was not as widespread or as fashionable as it is today, Fr Martin Kelly had very flourishing Irish classes in Rockwell ··· Among his pupils was a student, Mr Patrick Keawell, who became later on in Dublin, as the old Gaelic Leaguers will know, one of the pioneers of the present Irish movement’ (An Claidheamh Soluis 3 Iúil 1909) ··· I mí Iúil bhí sé i láthair ag comhdháil a phléigh an t-airgead a d’fhág Patrick Mullen [q.v.] le huacht agus ba é a chuidigh le rún an Athar Peadar Ó Laoghaire [B2] go gcuirfí múinteoirí chun na Gaeltachta d’fhonn léamh agus scríobh na teanga a mhúineadh do chainteoirí dúchais agus gurbh iad na cainteoirí seo a chuirfí ag múineadh i scoileanna na Gaeltachta (Seán Ó hUrmoltaigh in Agus, Márta-Bealtaine 1989) ··· Patrick Keawell, ‘gentleman’, a athair ··· Ba iad tuismitheoirí na beirte sin Patrick Keawell, ‘constable of police’, agus Mary Kearns
Ba í Caitlín Ní Bhroin ó Lú, sráidbhaile in aice le Dún Dealgan, a mháthair agus ba é Patrick McCann, arbh as Baile an Iúir, Bealach Cláir, Co ··· Ba chléireach le Mór-Iarnród an Tuaiscirt é Patrick agus post sinsearach aige sa stáisiún i nDún Dealgan ··· Léiríodh drámaí dá chuid féin in Amharclann na Mainistreach – Winter wedding in 1956 agus Glittering spears in 1983 – agus sa Phéacóg: Dear Edward agus Scéal scéalaí (i gcomhpháirt le Éamon Kelly (1914–2001), aisteoir agus scéalaí) in 1972 ··· O’Connor ar leabhar Patrick Kavanagh; The loves of Cass Maguire (1967) le Brian Friel; Famine (1968) le Tom Murphy; Philadelphia here I come (1972) le Brian Friel; Tagann Godot (1990) le Alan Titley
Dar le Patrick O’Kelly, an té a d’aistrigh a stair go Béarla (The history of Ireland, ancient and modern, 1831–4) gur feirmeoir láidir deisiúil a athair agus gur cuireadh oideachas air in Reims; ann a oirníodh é
Patrick Kelly agus Anne Tivenan a thuismitheoirí, dar le Celtic Who’s Who 1921 ··· Is dóigh gurb é an Thomas Kelly céanna é a baisteadh ar 18 Nollaig 1879 i bparóiste ‘Kilfree and Killaraght’ (Goirtín, Co
San iris freisin a foilsíodh a chéaduair in 1913 Mac na mná déirce, aistriúchán ar The Shuiler’s child le Seamas O’Kelly a rinne sé féin agus Micheál Mac Ruaidhrí [B1] ··· Scríobh Seán i mBéarla Patrick H
Patrick Hare, bhí sé mór le Edward Lysaght[q.v.] ··· Ba é James Kelly, an duine a d’oscail an uaigh in 1828—agus a bhí beo go fóill in 1860—a thaispeáin do chairde Lanigan cá raibh sé
Scríobh Augustine Martin faoi : ‘The week-end of Dermot and Grace is the most ambitious, and to my mind the greatest poem by an Irishman since Patrick Kavanagh’s The Great Hunger ’ (Studies, Summer 1966 i gcló ag Máirín Nic Eoin) ··· Is sa bhaile sin ar 12 Iúil 1972, i lár na hoíche, míorúilteach le rá, a casadh Rita Kelly air
Breatnach); Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh, Samhain 1989 (Fergus Kelly) ··· Bhí siopa agus teach tábhairne ag athair Daniel, William Patrick Binchy, ag 80, an tSráid Mhór, an Ráth, Co ··· But in general the work is a triumph, and has led to an upsurge of interest in early Irish law, especially among younger scholars’ (Fergus Kelly) ··· Cuireann Fergus Kelly síos ar ghné dá phearsantacht: ‘To attend a seminar under his direction was both an inspiring and an intimidating experience: grammatical errors or inadequate preparation of the text elicited reactions ranging from chilly to quite ferocious ··· Indeed, it must be admitted that he often went too far in his denunciations of other scholars and their ideas.’ Ach tagraíonn Kelly agus cairde eile an Bhínsigh dá bharrúlacht a labhraíodh sé, dá fhéile a chaitheadh sé leo ina chlub (United Service), agus dá chumas ar aithris a dhéanamh ar nósúlachtaí daoine eile
Bhí an lánúin pósta le 12 bliain anuas agus bhí gach duine beo den cheathrar leanaí a rugadh dóibh: Patrick (11); Leo (8); James (6); Thomas (2) ··· Kelly, a bhí in aon rang leis i Sráid Synge, a bhí ina stiúrthóir
O’Brien; The novels of Liam O’Flaherty: A study in Romantic realism (1976) le Patrick F ··· Kelly; Liam O’Flaherty: a study of the short Fiction (1991) le James M ··· Kelly; Liam O’Flaherty’s Ireland (1996) le Peter Costello