Líon alt a aimsíodh: 4
Conas agus cathain a d’fhoghlaim Pádraig an teanga agus cén fáth ··· Ba é Pádraig an dara mac agus ina dhiaidh sin tháinig Muiris (1892–19 Samhain 1979), Seán (1894–5 Iúil 1919), ar scríobh sé a mharbhna, agus Mairéad Bean Mhac an tSaoi, léachtóir sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, (d’éag 7 Meán Fómhair 1976) ··· Cheana féin bhí cuid de scríbhneoirí móra an Bhéarla léite ag Pádraig ··· Dar le Máire Mhac an tSaoi gur líonmhaire a bhí deisceabail Uí Chorcora i measc phobal léitheoireachta na Gaeilge agus go ndearna an chonspóid dochar do fhiontar litríochta seo an Bhrúnaigh agus do chúis na teanga i gcoitinne (‘Pádraig de Brún agus an Ghaeilge: Saol agus saothar in aisce?’ in Maigh Nuad agus an Ghaeilge ··· Léachtaí Cholm Cille XXIII, 1993 in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta)
Tá eolas ina thaobh in Leabhar an Athar Eoghan: the O’Growney memorial volume, [1904] in eagar ag Agnes O’Farrelly [Úna Ní Fhaircheallaigh] [B1], in Eoghan Ó Gramhnaigh: beathaisnéis, 1968 le Seán Ó Ceallaigh, in aistí le Donnchadh Ó Floinn, Mairéad Ní Choinmhidhe agus Seán Ó Ceallaigh in Irisleabhar Mhaigh Nuad 1963, in uimhir speisialta de An Sagart in 1963, agus in aiste le Pádraig Ó Fiannachta in ‘Maigh Nuad agus an Ghaeilge’, Léachtaí Cholm Cille XXIII, 1993 ··· Bhí ar a laghad beirt chailíní (Molly agus an tSiúr Veronica) agus triúr mac (Críostóir, Pádraig agus Eoghan) acu agus ba é Eoghan an dara duine díobh ··· Ach luaitear i measc na mac léinn a thug aird air Seán Ó hEidhin, Liam Ó Beirn[B1], agus Brian Ó Críocháin[B3] ··· Deir Pádraig Ó Fiannachta: ‘Díoladh leathchéad míle cóip agus is dócha dá réir sin gur bhain ceathrú milliún duine feidhm astu ··· Bhí a dheartháir Pádraig ag cruinniú tionscnaimh Shinn Féin in 1905 (Seán Ó Lúing, Art Ó Gríofa, 1953) agus bhí sé ina chaptaen ar na hÓglaigh i gContae na Mí (Liam Skinner, Politicians by accident)
Taobh amuigh de bheagán daoine—an Dochtúir urramach Mac Fhlannchadh, an tAthair Ó hEidhin, sagart nó dhó eile, cuid de na mná rialta agus de na bráithre, agus corr dhuine nach iad—ní chuireann formhór na ndaoine fásta suim seanscuaibe sa teanga ··· Le linn dó a bheith i gCliafuine chuaigh sé féin agus Pádraig Ó Maoilchiaráin[B4] ó theach go teach lena fhiosrú conas mar a bhí staid na teanga labhartha sa pharóiste (idem 4 Bealtaine 1907) ··· D’inis easpag na deoise do Phádraig Mac Piarais[B4] agus do Francis Bigger[B4] go raibh pleananna aige chun an teanga a shábháil i Machaire Eabha agus chuige sin go raibh an tAthair Ó hEidhin curtha aige ann (idem 7 Meán Fómhair 1907) ··· ‘B’é an tAthair Seán Ó hEidhin a bhí ar thús cadhnaíochta san agóid seo ··· Anois, ní raibh ollúnacht ar domhan a raibh Seán Ó hEidhin feiliúnach di
Ba iad Pádraig Ó hEidhin, cigire scoile arbh as Cill Seanaigh, Co