Líon alt a aimsíodh: 10
Ba é Muiris de Brún, múinteoir náisiúnta ó Cheapach Choinn, a athair ··· Tá eolas freisin, faoi cheilt fhicseanúil, in The Big Sycamore, 1958 le ‘Joseph Brady’ (ainm pinn a dhearthár, an tAthair Muiris de Brún) ··· Sin é an duine a bheadh ina cheann ar Ord San Dominic, an Cairdinéal Micheál de Brún (1887–31 Márta 1971) ··· Ba é Pádraig an dara mac agus ina dhiaidh sin tháinig Muiris (1892–19 Samhain 1979), Seán (1894–5 Iúil 1919), ar scríobh sé a mharbhna, agus Mairéad Bean Mhac an tSaoi, léachtóir sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, (d’éag 7 Meán Fómhair 1976) ··· Scríobh a dheartháir Muiris: ‘He was an ardent student of his country’s history and language....His four years’ absence in foreign lands had strengthened his conviction that Ireland was on the road to a complete loss of nationhood unless she made a heroic effort to smash the chains that bound her in bondage’ (The Big Sycamore)
Le Gaeilge a tógadh Séamus (Feasta, Márta 1964: ‘Tá an Ghaelic agam ón chliabhán, altú do Dhia ...’ – litir dar dáta 13 Eanáir 1926 chuig Muiris Ó Droighneáin[B2]) agus ba mhinic i dteach mhuintir a mháthar é ··· Dar le Muiris Ó Droighneáin gur mar gheall ar dhrochshláinte a d’fhill sé abhaile ··· Brún agus Ó Nualláin, agus Sealy, Bryers and Walker a d’fhoilsigh an chuid eile
Scríbhneoir é a bhfuil cuntas gairid air ag Muiris Ó Droighneáin in Taighde i gcomhair stair litridheachta na Nua-Ghaedhilge ··· Sheridan agus scríobh na bundrámaí seo: An Sgoraidheacht (Brún agus Ó Nualláin, g.d.) agus Fastuím (1926)
Lean a mhac Muiris é féin nuair a d’éirigh sé as an bpost i 1927 ··· Agus sa dán a scríobh an Dr Pádraig de Brún [q.v.] i gcuimhne (Comhar, Meitheamh 1942) Uí Dhálaigh deir sé: Dá mbeadh abairt le múnladh, Nó fadhb in amhrán nó in aoir, Cé bheireadh chuige an fhoghlaim Ach máistir Ollscoil Dhún Chaoin ··· Mar bharr ar an ngreann is é 4 Feabhra 1939 a chuir Dr Pádraig de Brún i dteideal a dháin chaointe
de Brún, S ··· In Dal gCais 2 tá cuntas ag Muiris Ó Rócháin, ‘James McCurtin: Last of the Bards’
Tá cuntais freisín in Nua-Dhuanaire I, 1971 (de Brún, Ó Buachalla agus Ó Concheanainn) agus in Measgra Dánta II ··· Morísonus (Muiris Ó Maolchonaire)], that he was of the family of the Barons of Upper Ossory; that he was famed over the whole kingdom for his holiness of life and learning, and respected for his high descent; and that he was pursued into a cave by the heretics, who there cut off his head, placed it on a pole at the gates of a certain town and left his body to be devoured by the wild beasts.’ Deir Carrigan freisin go raibh sé i mbéaloideas an cheantair go ndearnadh ár ar scata eaglaiseach i dTigh an Mhaoir, ceathrú míle ó Dharú
Bhí aithne ag an Urramach Robert Walsh (History of Dublin, 1815 le Warburton, Whitelaw agus Walsh) air, áfach, agus scríobh seisean gur i gCrois Araild, Baile Átha Cliath, a rugadh é agus cuirtear sin thar amhras sa nóta atá ag Pádraig de Brún agus Máire Herbert in Catalogue of Irish manuscripts in Cambridge libraries (1986): ‘Edward O’Reilly, apothecary, Irish scholar and lexicographer, born at Harold’s Cross, Dublin, on 6 Dec ··· He bought a number of books and manuscripts, mostly in Irish, collected some years before by the scribe and scholar [Muiris] O’Gorman [q.v.] who had coached General Vallancey [q.v.] and “ghosted” the Irish passages of his writings, from a young man named Wright who was about to emigrate
Líonadh foirm Dhaonáireamh 1911 i nGaeilge agus is mar seo a bhí an teaghlach: Pádraig Ó Curraín (48 bliana d’aois); a bhean Cáit (51); Micheál (21); Seán (17), scoláire; Eilís (17); Muiris (12) ··· In Bliainiris 7 agus Bliainiris 9, tá aiste ag Sorcha de Brún ar ‘Dracula agus Seán Ó Cuirrín’
In 1919 d’ainmnigh Dáil Éireann é féin agus an Cornal Muiris Ó Mórdha mar ionadaithe ón gcumann sin ar an gcoimisiún fiosraithe acmhainní agus tionscail ··· Teach mór caidrimh agus ceoil ba ea é agus ba mhinic daoine mar Phádraig Ó Siochfhradha [q.v.], Colm Ó Lochlainn [q.v.], Pádraig de Brún [q.v.], Liam Gógan [q.v.], Earnán de Blaghd [q.v.] agus Risteárd Ó Maolchatha [q.v.] agus a muintir ag an bhfáiltiú a bhíodh ar siúl gach oíche Dhomhnaigh
I gcló ag Mac Congáil in Filí agus felons (1987) tá cuntas Sheosaimh féin ar a shaol, anuas go dtí tuairim 1926, a chuir sé chuig Muiris Ó Droighneáin[B2] ··· D’fhoilsigh An Clóchomhar Seosamh Mac Grianna: an mhéin rúin (2002) le Fionntán de Brún a ndeir Pól Ó Muirí in ‘Tuarascáil’ (Irish Times 23 Aibreán 2003) faoi gurb é atá ann ‘an chéad mhórstaidéar acadúil atá i gcló ar a chorpus litríochta’; is é a deir an t-údar féin: ‘I dtaca leis an leabhar seo agam féin, saothar critice atá ann agus, mar sin de, tugtar eolas faoi shaol Mhic Grianna de réir mar a bhaineann sé le hábhar na tráchtaireachta.’ Deireadh sé féin gurbh i Lúnasa 1900 a rugadh é ach is é 15 Eanáir 1901 atá sa teastas beireatais a fuair Liam Ó Dochartaigh ón gcláraitheoir i Srath an Urláir (‘Mo Bhealach Féin: saothar nualitríochta’ in Scríobh 5, 1981); níor cláraíodh an bhreith go dtí 9 Feabhra 1901 agus is inspéise gur tharla mórán an rud céanna i gcás lá breithe a dhearthár Séamus Ó Grianna [B2]