Líon alt a aimsíodh: 3
Bhí blas aduain ar a chuid Gaeilge ...” I ndiaidh céim a bhaint amach i gColáiste na Ríona, Béal Feirste, chuaigh Micheál Victor Ó Nualláin isteach sa tseirbhís Chustaim is Máil in 1897 ··· “Cé go bhfuil Gaeilge Bhéal Átha an Ghaorthaidh go líofa gan locht iontu go léir, tá mar a bheadh iarracht d’fhuairneamh fhear an ghraiméir agus na loighice ar mhéara an údair agus an aistritheora”, a dúirt Muiris Ó Droighneáin faoi scéalta Uí Nualláin in Taighde i gcomhair stair litridheachta na nua-Ghaedhilge ··· Rugadh a dheartháir Michael Victor ar 29 Iúil 1875 ··· “Teacher in Omagh Model School” an cur síos ar shlí bheatha Dhónaill i dteastas Mhichíl ··· “Ollamh le ceol san Omagh Model School” a bhí ann, dar le Ciarán Ó Nualláin in Óige an dearthár (1973)
Ba é an séú duine é den dáréag clainne a bhí ag Micheál Victor Ó Nualláin agus a bhean, Aigneas Ní Ghoirmligh (Gearóid, Ciarán, Brian, Róisín, Fergus, Caoimhin, Maeve, Nessa, Nuala, Sheila, Micheál agus Niall) ··· Thír Eoghain, a rugadh Caoimhin Ó Nualláin ar an 15 Márta 1917 ··· Deartháireacha le Caoimhin ab iad Ciarán agus Brian Ó Nualláin, agus b’uncail leis an tAthair Gearóid Ó Nualláin ··· Bhí post ag Micheál sa tseirbhís chustaim agus máil ··· Micheál féin a chuir oideachas ar na páistí ba shine agus níor fhreastail Caoimhin ar scoil ar Bhóthar Haddington, gar do Phlás Hoirbeaird, go dtí 1923
Thír Eoghain, a rugadh é 2 Feabhra 1910 agus ba é an dara duine é den dáréag clainne a bhí ag Micheál Victor Ó Nualláin [B2, lch 130] agus a bhean Aigneas Ní Ghoirmligh ··· Bhí post ag Micheál sa tseirbhís Chustaim agus Máil ··· Deartháir le Ciarán ba ea Brian Ó Nualláin[B5] agus ba uncail leis Gearóid Ó Nualláin[B2] ··· Dúradh ina thaobh in Irish Times 2 Márta 1983 (‘Tuarascáil’): ‘Laoch de laochra na Gaeilge dob ea Ciarán Ó Nualláin ··· Inniu ar Lá Fhéile Chiaráin go dtuga Dia ábhar suáilce duit ar neamh, a Chiaráin Uasail Uí Nualláin, mar is tú a choinnigh aoibh an gháire ar ár mbéal le do chuid “amaidí” ar feadh daichead bliain.’ Agus dúirt Proinsias Mac an Bheatha: ‘Bhí a intinn chomh beo i ndeireadh a laethanta is a bhí riamh