Líon alt a aimsíodh: 16
na Gaillimhe (i gContae Ros Comáin atá an baile seo de réir Gaisitéar na hÉireann ), agus ar a hiníon Mary Emma Scarlett (32), a rugadh i Málta ··· Mary E ··· O’Connor agus Susan Parkes ··· In 1884 Alexandra Collegeand School gained first place in Ireland in all three grades of the Intermediate Examinations: Maud Joynt [B3] obtained first place in Senior Grade, Mary Scarlett in Middle Grade, and Euphemia McEwan in Junior Grade’ ··· Mary Scarlett speaks Irish fluently’, a scríobh Ella Young [B4] fúithi in The Flowering Dusk agus í ag cur síos ar thuras a thug sí féin, Maud Joynt agus Máire ar Chonamara
Shíl an nia gur Mary Sullivan ab ainm dá sheanmháthair ··· In aice leis, ag 53 Sráid Mhór Liam Uí Bhriain, bhí teach agus siopa ag Mary O’Sullivan (73), baintreach a rugadh i gContae Chorcaí, a bhí pósta le 52 bliain agus ar rugadh ochtar di, a raibh ceathrar díobh beo ··· Líon sí isteach baill an teaghlaigh: a hiníon Nora O’Sullivan (29), gúnadóir; a hiníon Mary Brigid Cashman (36) a bhí pósta le 15 bliana agus ar rugadh triúr di ; John Cashman (39), céile a hiníne, cúntóir tí tábhairne a rugadh i gContae Chorcaí; a garmhac John Cashman (14) a raibh Gaeilge aige; a gariníonacha Christina (11) agus Netta (8) ··· San Ardeaglais, 30 Deireadh Fómhair 1894, phós John Cashman, fear stórais a raibh cónaí air ag 49 Madden’s Buildings, mac le John Cashman, fear stórais, Mary Bridget O’Sullivan, iníon le Daniel O’Sullivan, fear stórais eile, agus dar leis an teastas pósta go raibh cónaí uirthisean ag 35 Gt Britain Street ··· Tá inste aige in Is ait an mac an saol, 1973 gur tharla dó féin agus Frank O’Connor, scríbhneoir, a bheith san óstán céanna sa Ghleann Garbh
Byrne, cléireach a bhí ag obair do mhuintir Lightfoot, ceannaithe prátaí i margadh na nglasraí, agus a bhean Mary Killeen ··· 37 bliain a bhí ag a bhean Mary agus ní raibh Gaeilge aici ··· Agus iad ina bpáistí go fóill, agus gan aon aithne acu ar a chéile, shiúil James agus Mary i sochraid Pharnell; bhí siad chomh náisiúnaíoch sin faoi 1902 nár chláraigh siad breith Leóin; b’ionann leo a leithéid agus a bheith géilliúil do Shasana agus nuair a bhí Leon ag dul isteach sa státseirbhís sna 1920idí b’éigean dó deimhniú ar leith a thabhairt faoina lá breithe ··· Cé gur mhol Earnán de Blaghd[B5], Frank O’Connor, Domhnall Ó Corcora[B5], Seán Ó Faoláin agus Michael Tierney Parnell, 1937 agus cé gur cuireadh an dara cló amach, ní raibh díol maith air agus riamh níor iarradh air an dara heagrán a thabhairt amach, rud ar chúis díomá aige é agus an oiread sin dul chun cinn á dhéanamh aige sa taighde ar an stair i gcoitinne
James Barry, ‘Assistant Superintendent telegraphist’ in oifig an phoist, a athair agus ba í Mary Agnes Stack a mháthair ··· In Ingenious Ireland, 2002 deir Mary Mulvihill: ‘In the 1940s, a team of Irish scientists began looking for a cure for tuberculosis ··· Bhí sé pósta ar Angela O’Connor agus bhí beirt mhac agus ceathrar iníonacha acu
Múinteoir scoile a mháthair Mary Lucey agus tógálaí agus ceardaí a athair John ··· Josephine Colfer, iníon le tábhairneoir, a bhean agus rugadh a n-aon duine clainne, Mary Josephine, i Márta 1910 ··· Cháiligh sí mar dhochtúir agus phós sí mac leis an lúithnire cáiliúil Oilimpeach Peter O’Connor
Bhí sé pósta ar Mary O’Connor agus bhí iníon agus triúr mac acu
na hIarmhí, ó dhúchas, agus Jane O’Connor, banaltra ó Chúil Mhín, Leaba Shíoda, Co ··· Nuair a rugadh Ken bhí bliain agus leathchéad slánaithe ag a athair agus triúr iníonacha aige óna chéad phósadh le Kathleen Lowe, bunmhúinteoir a bhí básaithe: May, a chuaigh chun cónaithe i Sasana; Teresa (an tSiúr Mary Attracta) misinéir san Afraic; agus Kathleen a bhí dall agus a d’fhan sa bhaile ··· In 2005 phós sé Mary Moore, cara lena dheirfiúr Peggie
an Chláir, fear a ghlac páirt i gCogadh na Talún, agus Hannah Mary O’Connor a bhí bainteach le Léig na mBan
Sheehan agus a bhean Pauline Mary O’Connor ó Thrá Lí
Chorcaí, dá mháthair Mary O’Connor ··· Leabharlannaí a chaith tamall ag obair faoi Frank O’Connor i Leabharlann Phembróc ba ea Eithne agus d’éag sí 8 Eanáir 1997
Rugadh beirt iníonacha dóibh, Mary i 1790 agus Catherine i 1795 ··· I measc na ndaoine a d’aistrigh go Béarla é tá Denis Woulfe [q.v.], Arland Ussher [B5], Frank O’Connor, Edward, Lord Longford, David Marcus, Breandán Ó Beacháin [B5], Thomas Kinsella, Patrick Power, Bowes Egan, agus Cosslett Ó Cuinn
Sa chéad imleabhar (lch 238) deir Bean Uí Chonaill: ‘I am indebted to Sergeant Michael O’Connor, an old follower of the extinct Falveys, for this poem, and to Michael Houlahan (since dead), an old follower of the O’Learys, a car-driver in Cork, for telling me the retired sergeant of the R.I.C ··· Ar cuairt ar a dheirfiúr, Mary Baldwin, a raibh cónaí uirthí i gCloch Eidhneach, is ea casadh uirthi Art Ó Laoghaire ó Ráth Luíoch in aice le Maigh Chromtha agus thit sí i ngrá leis
Deir Mary O’Dowd (Power, politics and land: early modern Sligo 1568–1688, 1991) go bhfuil a ainm ar liosta na ndaoine i 1643 ar cuireadh eirleach, éigniú agus robáil ina leith: ‘The sixteen included Tadhg O’Connor Sligo and his two brothers and other O’Connors and Harts ..
Ba í Mary Barron ó Phort Láirge, iníon le captaen loinge a cailleadh ar muir, a mháthair ··· In 1913 fuair sé post i Scoil Naomh Pádraig agus i measc na ndaltaí ansin aige bhí Frank O’Connor, scríbhneoir, agus Séamus Murphy, dealbhóir ··· Ghin a chaidreamh le Frank O’Connor agus le Seán Ó Faoláin le linn a n-óige seirbhe ina leith sna scríbhneoirí sin
Ba é John Sweetman (1805-1859), Cearnóg Muirfean, Baile Átha Cliath, agus Honoria O’Connor a thuismitheoirí ··· Bhí seachtar dá chuid oibrithe sa teach agus bhí Gaeilge ag duine díobh, Mary Molloy as Gaillimh, a bhí ag obair mar ‘nursery maid’
Is mar seo a bhí a mhuintir i nDaonáireamh 1911 sa tSráidbhaile: Thomas Flynn (40), ‘brick and stone layer’, a bhean Mary (30), Béarla agus Gaeilge acu beirt agus iad pósta le ceithre bliana; a dtriúr mac, ar duine díobh Tomás a bhí trí mhí d’aois, agus iníon ··· Leis an tuiscint a léirigh sé ar an nualitríocht san iliomad alt léirmheasa—go háirithe ar Comhar sna 1940idí nuair a bhí aduaine ag roinnt leis an nualitríocht dar le daoine áirithe—spreag sé glúin léitheoirí chun dúshlán na nualitríochta a thabhairt.’ Cuimhnítear go háirithe ar an sraith alt ar thuairimí Risteard de Hindeberg faoin nuascríbhneoireacht (Samhain 1961-Feabhra 1962), ar ar scríobh sé ar na haistriúcháin a rinne Frank O’Connor ar dhánta Gaeilge in Kings, Lords and Commons (Márta 1960) agus in The Little Monasteries (Deireadh Fómhair 1963), ar an léirmheas a scríobh sé ar The Course of Irish Verse le Robert Farren (Meitheamh 1942) ··· Ag seoladh Cion Fir dúirt Aisling Ní Dhonnchadha: ‘Is cuma an ag trácht ar ghnéithe de sheanlitríocht na Gaeilge nó ar ghnéithe de nualitríocht na Gaeilge atá Tomás Ó Floinn, nó ar an Dochtúir Risteard de Hindeberg[B2] nó ar aistriúcháin Frank O’Connor nó ar an meadaracht i bhfilíocht an Ríordánaigh, nó ar bhuanna filíochta Airt Uí Mhaolfabhail atá an trácht, nó an léirmheas ar Cré na Cille nó ar Lig Sinn i gCathú nó ar Scríobh atá i dtreis, chítear go ndéanann Tomás Ó Floinn gach ábhar a chíoradh, a scagadh agus a iniúchadh go beo, fuinniúil, bríomhar’ (sliocht atá i gcló in eagarfhocal Comhar, Eanáir 1998)