Líon alt a aimsíodh: 14
Níl amhras ach gurb í an Margaret Hannigan í a rugadh sa Láithreach, Co ··· De réir teastas breithe an Margaret Hannigan a rugadh san áit sin ba shiúinéir a hathair Michael Hannigan agus ba í Mary Murray a máthair ··· Sheas Mary Murray áirithe le Margaret Hannagan lá a pósta ··· I measc lucht tacaíochta na n-údar bhí Colm Ó Lochlainn [B4], Vincent O’Brien, Stiúrthóir Ceoil 2RN, Feardorcha Ó Conaill [B2], Stiúrthóir Cúnta 2RN agus Séamus Ó Duirinne [B4]
Ba é John McPartland, tógálaí, a athair agus ba í Margaret Burns a mháthair ··· Le siúinéireacht a chuaigh sé agus faoi 1901 bhí cónaí air ag 172 Great Britain St, in éineacht lena mháthair, Margaret (56), baintreach, a rugadh i Sligeach ··· Dhealródh an scéal nach raibh lánmhuinín aige as Jim Larkin: ‘My closest friend in the Trades Council’, a dúirt William O’Brien (1881-1969), céile comhraic an Lorcánaigh, faoi
Ceardaí ba ea a hathair Lorcán Flanagan agus ba í Margaret Byrne a máthair ··· Faoi 1901 bhí cónaí ar an gclann ag 6 Richmond Cottages agus tá an t-eolas seo fúthu i nDaonáireamh 1901: Laurence Flanagan ( 62), siúinéir a rugadh i gContae Chill Dara; Margaret (58), a bhean ; a iníon Mary (30), gúnadóir a rugadh i Nua-Eabhrac; a mhac Laurence (28), táilliúr; a iníon Jane (22), múinteoir náisiúnta ; Brigid (16), múinteoir náisiúnta (monatóir) ··· I gContae Bhaile Átha Cliath a rugadh Margaret, Laurence óg, Jane agus Brigid ··· Faoi 1911 bhí cónaí ar an gclann i Sráid na Mumhan, Baile Phib, agus is mar seo a bhí an scéal sa Daonáireamh: Laurence (75), siúinéir dífhostaithe; Margaret (73); Mary (40) agus gan aon slí bheatha aici; Laurence (38), cúntóir táilliúra; Brigid (26), múinteoir náisiúnta ··· Chuaigh sí ar thuras traenach na hArd-Chraoibhe go Port Láirge agus Trá Mhór i Meán Fómhair 1901 agus thuairiscigh ‘Glenmalure’ sa Claidheamh: ‘Pearse recited “Shamus O’Brien”—a capital performance
Leabhair a bhaineann lena shaothar ar son an Chonartha is ea: An Piarsach óg agus Conradh na Gaeilge (1975), aiste le Frank O’Brien; An Piarsach agus Conradh na Gaeilge (1981) le Donncha Ó Súilleabháin ··· Ba é James Pearse (1839–1900), dealbhóir leachtanna ó Shasana, a athair agus ba í Margaret Brady (1857–1932) a mháthair ··· Ba iad an dara clann: Margaret (1878–1968), Willie (1881–1916) agus Mary Brigid (1884–1947)
O’Brien; The novels of Liam O’Flaherty: A study in Romantic realism (1976) le Patrick F ··· Ba é an naoú duine clainne agus an dara mac é a rugadh do Mhicheál Ó Flaithearta, talmhaí i nGort na gCapall, Árainn, agus dá bhean Margaret Ganly ar 28 Lúnasa 1896 ··· In 1926 phós sé an scríbhneoir Margaret Barrington (1896–1982), a bhí pósta roimhe sin ar an staraí Éamon Cuirtéis[B2], agus bhí iníon acu; scar siad in 1932
Bhí a athair Pádraig ina fheighlí san ospidéal meabharghalar and ba í Margaret Dooley a mháthair ··· An craoltóir aitheanta a bhí ina eagarthóir ar an bpáipéar sin, Tommy O’Brien (1905-88), a mhol go dtabharfaí post mar ábhar tuairisceora dó
Tá sé léirithe go háititheach ag Karen Steele chomh tábhachtach agus a bhí sí sna ciorcail ardnáisiúnacha sna blianta sin, rud a thógann ar an obair cheannródaíoch a rinne Margaret Ward ··· Barry O’Brien iarracht ar idirghabháil idir í féin agus MacBride, rud a léiríonn an dearcadh ar Maud mar bhean chéile agus mar mháthair; ó bhí teipthe uirthi mar bhean chéile, ní raibh áit mheasúil ann di os comhair an tsaoil mhóir a thuilleadh
B’as ceantar Shliabh Calláin dá athair Michael McGuane agus b’as ceantar Shráid na Cathrach dá mháthair, Margaret Meade ··· Chóirigh sé leabhar Frank O’Brien, Filíocht Gaeilge na linne seo, 1968 le haghaidh a fhoilsithe
Ba í Caitlín an duine ab óige de sheisear: Hanna (a phósfadh Francis Sheehy-Skeffington), Richard, Margaret, Eugene, Mary (a phósfadh Tom Kettle) agus Caitlín ··· Pósadh Caitlín agus Francis Cruise O’Brien i 1912 ··· Tá cur síos ag mac Chaitlín, Conor Cruise O’Brien, ar an teannas a bhain leis an gcleamhnas i measc chlann Síthigh in States of Ireland, 1972 ··· Gregg Shorthand adapted to Irish by Kathleen Cruise O’Brien M.A.; The Dublin book of recitations, original and selected, 1915
Seo é an cur síos atá ag Eoin Mac Néill ar an áit (i gcló in Eoin Mac Néill, scholar and man of action, 1867–1945, 1980 le Michael Tierney) agus é ag trácht ar chruinniú tionscnaimh Chonradh na Gaeilge: ‘Another printer who was present at this first meeting was Patrick O’Brien, a native Irish speaker who worked as a compositor in The Irish Times and had his own printing press at the back of a little shop in Cuffe St ··· Bhí beirt mhac agus ceathrar iníonacha aige: Séamus a chuaigh leis an gclódóireacht, Margaret a bhí ina monatóir scoile i 1901, Mary J., Nelly Ellen, Cornelius agus Christine
Vincent O’Brien (1871-1948) agus a mhac Oliver ceachtanna dó ··· An sean-Bhrianach sin a chuir oiliúint san amhránaíocht ar John McCormack, James Joyce agus Margaret Burke Sheridan
In this he resembled the Irish scholar whom he most admired, the late Michael O’Brien, and he tended to ridicule those who rush too eagerly into print ··· Cigire iarnróid a hathair Aidan Crean agus ba í Margaret O’Byrne a máthair
Thiomnaigh sé a leabhar Seven original Irish melodies, 1903 do ‘my ancestress Margaret, Lady Dunboyne, daughter of Conor O’Brien, 3rd Earl of Thomond’ ··· The music of Mr O’Brien Butler is, to my mind, a most refining educative influence in the propaganda of the Gaelic League ··· In Macmillan Dictionary of music and musicians, 1938 deirtear gurb é a cheartsloinne ‘O’Brien Whitwell’ ··· Scríobh Tiarna Dhún Búinne aiste in Irish Genealogist, Vol 8 No 1 1990, ‘The Family of O’Brien Butler’, agus b’fhéidir a bhaint as an abairt seo thíos nach raibh de cheart ag an gcumadóir ‘O’Brien Butler’ a thabhairt air féin: ‘Some there be, of other families, who have betimes chosen to call themselves “O’Brien Butler” – notably among the Butlers of Caherciveen whose Thomas (1861–1915) wrote under the name of O’Brien Butler and, when in India, composed the first opera ever to be produced to a libretto in Gaelic ··· poor O’Brien Butler went on that vessel in spite of personal warnings’
Ba í Margaret O’Brien as Achadh Mille, Cloich na Coillte, an mháthair agus ba de na Brianaigh chéanna sin máthair Mhichíl Uí Choileáin