Líon alt a aimsíodh: 14
Bhí seachtar clainne orthu, Peadar, Katharine, Breifne, Michael, Susie, Marcus, agus Jenny a bhásaigh go hóg ··· Lean beirt acu sin gairm a dtuismitheoirí – Susie agus Marcus – agus is ealaíontóir a bhíonn ag plé leis an ngloine dhaite den chuid is mó é Peadar ··· Sa bhliain 2012 bhí Peadar, Geraldine agus a mac Marcus páirteach i leagan Gaeilge de dhráma Beckett Come and go, a d’aistrigh Gabriel Rosenstock agus a léiríodh sa leabharlann i mbaile dúchais an aisteora, an Cheathrú Rua
I measc na bhfonnadóirí agus na gceoltóirí aitheanta a bhí páirteach, bhí Seán Garvey, Mairéad Bn Mhic Dhonncha, Treasa Ní Cheannabháin, Róisín Elsafty, Pádraig Ó Cearbhaill, Peadar Ó Ceannabháin, Saileog Ní Cheannabháin, Tadhg Mac Dhonnagáin, Fionnuala Ó Siochrú, Rónán Ó Snodaigh, Brian Ó Domhnaill, Áine Ní Dhroighneáin, Toner Quinn, Máire Breatnach, Marcus Mac Conghail agus go leor eile ··· I measc na bhfilí a léigh ag ócáidí agus ag féilte filíochta a reáchtáil an Béal Binn i mBré sna blianta sin, bhí Biddy Jenkinson, Joe Steve Ó Neachtain, Liam Ó Muirthile, Marcus Mac Conghail, Nuala Ní Dhomhnaill, Peter Donnelly (The Racker), Gabriel Rosenstock, Cathal Ó Searcaigh, Michael Davitt, Tadhg Mac Dhonnagáin, Áine Ní Ghlinn agus Louis de Paor ··· Tá píosaí filíochta scríofa di ag Biddy Jenkinson, Liam Ó Muirthile, Marcus Mac Conghail, Áine Durkin agus Joe Steve Ó Neachtain
IV, Cuid II, 1943 ag Marcus Mac Enery in a aiste ‘Úna Bhán’; sliocht is ea é as sraith dar teideal ‘High Hollow Townlands’ a bhí á fhoilsiú ag an am sin in Roscommon Herald ··· Tugtar le fios in Roscommon authors gurbh ainm cleite ag John Garvin (1904-86) ‘Marcus MacEnery’
Bhí scata mór cairde aige ach ní miste leo sin mura luaimse ach beirt a thugadh cabhair ar leith dó i rith an tinnis: Seán óg Ó Baoill agus Louis Marcus ··· Gheofar tuairim den gcion a bhí air agus an tábhacht a bhain leis i dtuairisc an Irish Times ar a shochraid ar 22 Eanáir agus ar ar labhair cuid dá chairde ina thaobh i ndiaidh an aifrinn éagnairce i nDún Droma; ina measc bhí Séamus Heaney, Garret FitzGerald, Ciarán Mac Mathúna, Nuala Ó Faolain, John Horgan, Louis Marcus, Bob Collins, Richard Ryan, Dr Harri Pritchard-Jones, an t-iriseoir Mary Maher…
Scríobhadh péire beathaisnéis: The O’Rahilly (1967) le Marcus Bourke; Winding the clock: O’Rahilly and the 1916 Rising (1991) lena mhac Aodogán O’Rahilly ··· Dúirt Stiofán Mac Enna [B2] uair, deir Marcus Bourke, go raibh feabhas ag teacht ar an nGaeilge aige de réir a chéile ach gurbh éigean dó riamh dul i muinín na geáitsíochta chun é féin a chur in iúl agus gur mhinic a dhéanadh sé earráid áiféiseach
Cuimhnítear go háirithe ar an bpáirt a bhí aige san eagraíocht sin i ndéantús scannáin Louis Marcus faoi Christy Ring (1964) agus faoin bpeil (1968)
Bhí baint ag Marcus Keane, gníomhaire Westby, an tiarna talún, leo agus bhí sé ina chogadh dearg aige leis an Athair Micheál
Tá trí aiste i gcló in Dúchas 1986-1989, 1990 in eagar ag Liam Prút: ‘An tAthair Mathúin Ó Riain agus Ceist na Talún’ le Marcus de Búrca; ‘Mathúin Ó Riain—Sagart agus Tírghráthóir Fuaimintiúil’ le Donncha Ó Súilleabháin; ‘An tAthair Mathúin—Seanchas an Pharóiste’ le Donnchadh Ó Duibhir
Ghlac an tAire, John Marcus O’Sullivan, leis na moltaí uile
Ba é a ‘chóirigh’ Céad bliain ag fás: Cumann Lúthchleas Gael 1884-1984, 1984 le Marcus de Búrca
I measc na ndaoine a d’aistrigh go Béarla é tá Denis Woulfe [q.v.], Arland Ussher [B5], Frank O’Connor, Edward, Lord Longford, David Marcus, Breandán Ó Beacháin [B5], Thomas Kinsella, Patrick Power, Bowes Egan, agus Cosslett Ó Cuinn
Deir Marcus Burke in The O’Rahilly, 1967 gur chuir an fuacht i Meiriceá isteach go mór air agus gurbh in faoi deara an niúmóine
É féin agus an Blaghdach a thug ar John Marcus O’Sullivan, an tAire Oideachais, tacú le bunú Choláiste Mhuire i 1931
I 1958 a thosaigh sé ag scríobh scripteanna d’Amharc Éireann, nuachtscannáin a dhéanadh Gael Linn le taispeáint sna pictiúrlanna, agus lean sé air ag soláthar scripteanna don tsraith iontach scannán a rinne Louis Marcus do Ghael Linn sna 1960idí agus ina ndiaidh