Líon alt a aimsíodh: 14
Maolmhuire’ a roghnaigh sé dá chóineartú
Seo é an cláirseoir ar mhol triúr file é: Fear Flatha Ó Gnímh[q.v.] (‘A Niocláis, nocht an gcláirsigh’); Piaras Feiritéar[q.v.] (‘Mo-chean d’altrom an oirbheirt’); Maolmhuire Mac an Bhaird (‘Cá síoth don chéol do-chuala’)
Tá péire dán leis, ‘An Chliar Ghliogair’, dán fada a scríobh sé in aghaidh Maolmhuire Mhic Chraith, ardeaspag Chaisil, agus ‘An tAthrú Creidimh’, i gcló ag Cuthbert Mhág Craith in Dán na mBráthar Mionúr [I], 1967 agus tá cur síos ar an bhfear féin ag an údar céanna in Dán na mBráthar Mionúr [II], 1980
Ar 2 Deireadh Fómhair 1909 bhí de dhánaíocht ann léirmheas géar a scríobh ar The native speaker examined home le Seán Maolmhuire Ó Raghallaigh [B1]
Le cabhair Maolmhuire Mhic Chraith (c.1523–1622) chuir sé eiriceacht i leith Creagh nuair a bhí seisean ag iarraidh teagasc Chomhairle Thrionta a scaipeadh i measc chléir na deoise
Fuair sé pátrúnacht ó Thoirdhealbhach Mac Cochláin[q.v.] chun ‘Réim Ríoghraidhe na hEreann agus Seanachas na Naomh’ a chur le chéile agus is ag an bpointe sin a liostáil sé Fear Feasa Ó Maoilchonaire, Cúchoigríche Ó Cléirigh[q.v.], a chol naonúir, agus Cúchoigríche Ó Duibhgeannáin mar chúntóirí: sin iad na fir a d’ainmnigh Seán Mac Colgáin[q.v.] in Acta Sanctorum Hiberniae mar na Ceithre Máistrí (‘The Four Masters’ le Pól Breathnach in The Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1932 agus Studies, 24, 1935); thug deartháireacha Mhichéil, Maolmhuire Ó Cléirigh (An tAthair Bernardin OFM) agus Conaire Ó Cléirigh, agus Muiris Mac Torna Uí Mhaoilchonaire cabhair freisin
Bhí sé in aon rang le Eoghan Ó Gramhnaigh[q.v.] agus Seán Maolmhuire Ó Raghallaigh[q.v.]
Deir Iarfhlaith de Bhaldraithe faoina théarma i nGleann na Madadh: ‘Níor imigh bliain thart gan trioblóid faoi scoil éigin nó múinteoir éigin ach sílim gur mar gheall ar an séiplíneach, Seán Maolmhuire Ó Raghallaigh [B1], a bhí aige a d’fhulaing Watt an crá croí ba mhó sna blianta deireanacha a d’fhan sé sa Ghleann’
Sa ghinealas siar go Sir Maolmhuire Mac Suibhne, a chuir an Donnabhánach lena litir de 5 Meán Fómhair 1835 (i gcló ag Francis Bigger [q.v.] in Ulster Journal of Archaeology, Feabhra, Bealtaine, Lúnasa 1908), luann sé Tarlach agus Donncha díreach i ndiaidh Éamoinn Rua
Níl amhras ach gur mhisnigh sé daoine ina dheoise, agus go háirithe i gColáiste Iarlatha, chun an teanga a shaothrú—Uilleog de Búrca[B1], Peter Yorke [B2], Seán Maolmhuire Ó Raghallaigh[B1], Seán Mac Fhlainn[B3], Micheál Ó Lócháin[B3]; gur spéis leis dánta agus prós Gaeilge a scríobh; agus gan amhras gurbh é an t-aon duine de cheannasaithe na heaglaise Caitilicí Rómhánaí a rinne aon dícheall ar son na teanga
Bhí seisear mac aige: Bobby (a d’éag in 1903), Richard, Aodogán, Niall, Maolmhuire agus Ruairí (baisteadh Micheál Seosamh é), a rugadh tar éis bás a athar
Bhí comhfhreagras cantalach ann idir é agus Seán Maolmhuire Ó Raghallaigh [B1] ó 25 Feabhra 1910 ar aghaidh—scríobh Stiofán Mac Énna [B2] litir ag cosaint Pheadair
Dhéanadh sé a dhícheall i Maigh Nuad caidreamh a dhéanamh le Gaeilgeoirí ar nós Sheáin Maolmhuire Uí Raghallaigh [B1] agus Risteaird de Hindeberg [B2] agus le leithéidí Peter Yorke [B2] agus Lorcáin Uí Chiaráin [q.v.]
He seemed intent on building up the IRA before he withdrew to a monastery.’ Chuaigh sé isteach sna Cistéirsigh faoin ainm Maolmhuire i 1950