Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
NÍ CHINNÉIDE, Mairéad (1942–2015) Mairéad Ní Chinnéide Mairéad Uí Mhaolfabhail 1942 2015 An Baile Meánach, Aontroim F Coláiste na nDoiminiceach, Dún Liam, Béal Feirste An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath iriseoir scríbhneoir Éilis Ní Anluain Ó CINNÉIDE Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Scríbhneoir géarchúiseach, eagarthóir tuisceanach, iriseoir meabhrach agus staraí a raibh ardmheas uirthi ba ea Mairéad Ní Chinnéide, a chaith a saol agus a dúthracht le cás agus le cúis na Gaeilge ··· Aontroma a rugadh Mairéad ar 15 Bealtaine 1942, an tríú duine de chúigear le David Kennedy, múinteoir fisice a raibh cáil air mar staraí, agus Margaret O’Hagan, bunmhúinteoir de bhunadh Chontae Dhoire ··· Tar éis meánscolaíochta i gColáiste na nDoiminiceach, Dún Liam, Béal Feirste, d’fhreastail Mairéad ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar bhain sí céim amach in 1963, sa Ghaeilge agus sa Fhraincis ··· Ar phósadh dóibh in 1966, chuir Mairéad agus Art fúthu san ardchathair
Ó hOISÍN, Mairéad (1892–1978) Mairéad Ó hOISÍN 1892 1978 An Baile Dóite, Co ··· Tuairiscíodh gur bhuaigh a deirfiúr Áine comórtas na sinsear agus na sóisear, rud nach ndearnadh riamh cheana, agus gur roinn Mairéad an chéad áit cúig huaire agus an dara háit i gceann amháin de na comórtais (An Claidheamh Soluis 13 Lúnasa 1904) ··· Ghnóthaigh Mairéad Ní Oisín, Béal Chláir, Tuaim, an corn le cúig mharc déag ··· In Inniu 19 Samhain 1954 bhí litir ón Dr Seán Mac Cana i dtaobh an choirn airgid sin agus dúirt sé gurbh é Pádraig Mac Piarais [B4] a bhronn as a phóca féin é agus dúirt go raibh sé féin agus Mairéad toilteanach an corn a thabhairt do chumann éigin i ndilchuimhne an Phiarsaigh ··· ‘The ubiquitous Mairéad Ní Oisín’ a tugadh uirthi i gceann de thuairiscí An Claidheamh Soluis i ngeall ar a mhinice a bhuadh sí duaiseanna ag feiseanna
DUNLEVY (Ní Dhuinnshléibhe), Mairéad (1941–2008) Mairéad DUNLEVY Mairéad Ní Dhuinnshléibhe 1941 2008 Tamhnach an tSalainn, Co ··· 2010 I ndiaidh a báis foilsíodh cuntas ar a saol in The Irish Times agus scríobh Pat Wallace, ceannasaí Ard-Mhúsaem na hÉireann, cuntas uirthi in The Sunday Independent 23 Márta 2008 arb í an abairt tosaigh ann: ‘Mairéad Dunlevy was one of the greatest ever curators in the National Museum of Ireland’s 130-year history.’ Chuir Máire Ní Néill agallamh uirthi in ‘Mairéad Dunlevy – bean chumasach oibre le tréan panache’ Beatha dhuine a thoil (1996) ··· Ceannródaí ba ea Mairéad agus thosaigh sí ag bailiú ábhair i dtaobh mórdhearthóirí éadaí úd na haoise seo caite, leithéidí Sybil Connolly, Irene Gilbert agus Ib Jorgensen, daoine a bhí ag tabhú clú sna 1950idí ··· Ina honóir a bhunaigh Ollscoil Luimnigh an Mairéad Dunlevy Commemorative Lecture in 2010 ··· (1996) 'Mairéad Dunlevy – bean chumasach oibre le tréan panache' in Beatha dhuine a thoil Baile Átha Cliath: Cois Life
Ó GACHÁIN, Mairéad [Ní Ghacháin] (1917–2005) Mairéad NÍ GHACHÁIN 1917 2005 Dumha Locha, Co ··· Ach go ceann tamaill mhaith bheadh cuid éigin den meánoideachas le fáil sa scoil; is mar seo a chuireann Mairéad síos ar an ngné sin: ‘Bhí meán-bharr sa scoil an t-am sin mar d’fhanadh roinnt de na cailíní le cúrsa na meánteistiméarachta a dhéanamh’ (Lúise Gabhánach Ní Dhufaigh agus Scoil Bhríde, 1993 in eagar ag Mairéad féin) ··· Mhaigh Eo, a rugadh Mairéad ar 16 Nollaig 1917 ··· Chaith Mairéad seacht mbliana faoi shonas ann sularbh éigean di filleadh abhaile i ngeall ar dhrochthinneas
Ó RAGHALLAIGH, Mairéad [Ní Raghallaigh] (c.1867–1945) Mairéad NÍ RAGHALLAIGH c.1867 1945 An Bháinseach, Co ··· Is lena thaispeáint nach raibh an Piarsach in ann, más fíor, caidreamh a dhéanamh le gnáthbhean dá aois féin a luann Edwards Mairéad ··· Rugadh Mairéad Ní Raghallaigh ar 30 Meitheamh 1866 sa Bháinseach, Co ··· Ball tábhachtach go maith de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge ba ea Mairéad ··· Ansin, agus in Scéala Éireann, dúradh gur 78 bliana d’aois a bhí ag Mairéad
In Foinse 12 Samhain 2006 tá liostaithe go beacht ag Mairéad Uí Chuaig: an dáta breithe, a shaothar, an t-oideachas a cuireadh air, na gradaim a bronnadh air, ócáidí suaithinseacha ina shaol ··· San uimhir chéanna tá leabharliosta ag an bhfoilsitheoir Micheál Ó Conghaile, chomh maith le cuntas ar a shaothar, agus cuimhní cinn ag Bob Quinn, Mairéad Uí Chuaig agus Beairtle Ó Domhnaill ··· Ocht mbliana déag a bhí sé san am, dar leis an nGlaisneach ach deir Mairéad Uí Chuaig nach raibh sé ach i rang a sé ag an am ··· agus tháinig sé abhaile cé nach raibh sé ach cúig clocha meáchain’ (Mairéad Uí Chuaig) ··· In 2002 craoladh clár faisnéise le Mairéad Uí Chuaig ar Raidió na Gaeltachta
DE BUITLÉAR, Mairéad [de Búrca] [an Bhantiarna Uíbh Eachach] (c.1670–1744) Mairéad DE BUITLÉAR Mairéad de Búrca an Bhantiarna Uíbh Eachach c.1670 1744 F Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed
Fógraíodh in Fáinne an Lae 26 Eanáir 1918 gur pósadh in Inis Córthaidh é le Mairéad iníon do Shéamus Mac Comartúin, Inis Córthaidh ··· In Misneach 9 Aibreán 1921 tuairiscíodh gur loisceadh scoil a bhí ag Mairéad Ní (sic) Dhubhghaill i mBun Clóide ··· D’fhág sé ina dhiaidh a bhean Mairéad, a dheartháir William in Áth an Chorráin, agus a dheirfiúr Áine Ní Dhubhghaill (Wexford People 15 Bealtaine 1971)
Bhí deichniúr clainne acu agus orthu sin bhí triúr a bhí chun tosaigh i gConradh na Gaeilge i dtús an chéid: Mairéad (1870–1956), Síle, agus Séamus (1880–1907) ··· Among them are Mairéad Ní Annagáin, Séamus Clanndiolúin [B1], Pádraig Ó Sé and Síle Ní Ailgheasa ··· Fuair Mairéad bás tamall gairid roimpi
2010 D’fhoilsigh CoiscéimCín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin, 2000 in eagar ag Mairéad Ní Loingsigh; leis an tréimhse 1 Bealtaine—29 Samhain 1923 a bhaineann na hiontrálacha ··· Tá an méid seo ag Mairéad Ní Loingsigh: ‘Deir sí féin insa chuntas ná braitheadh sí riamh ar a suaimhneas in aon áit eile ach age baile agus ná raibh aon namhaid aici ach an tarna hoíche a thabhairt in aon áit eile, dá mb’é Dún Chaoin féin é, mar go mbíodh sí marbh ag an uaigneas
‘Ba é an ceathrú duine clainne é de mhuirear naonúir a bhí ag Seán de Róiste ón áit sin, agus ag a bhean chéile Mairéad Breathnach.’ Níor mhair triúr den naonúr agus fuair Mairéad bás in 1878
2010 Bhí stór mór amhrán ag Neilí Mhicí Hiúdaí mar a b’fhearr aithne ag a cairde uirthi agus tá cuntas iarbháis in Ceol VII, uimhreacha 1 agus 2, 1984 ag Cathal Goan, atá pósta ar iníon dearthár di, Mairéad Ní Dhónaill; tá iontráil nach bhfuil ainm leis in The companion to Irish traditional music, 1999 in eagar ag Fintan Vallely ··· Deirtear i leabhar mór Vallely: ‘Her nieces Tríona and Mairéad [Ní Dhomhnaill] and nephew Mícheál learned many of her songs, performing them solo and with such groups as Skara Brae, the Bothy Band and Touchstone.’
Phós sé Mairéad de Lappe, banaltra, i 1930 agus rugadh ceathrar clainne dóibh, ar duine díobh Proinsias Mac Aonghusa, iriseoir, scríbhneoir, craoltóir, a bhí ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge, ina Chathaoirleach ar Bhord na Gaeilge agus ina bhall den Chomhairle Ealaíon ··· Bhí Mairéad naoi mbliana d’aois ··· Chaith Mairéad tamall ina múinteoir Gaeilge agus ghlac páirt i gCogadh na Saoirse agus sa Chogadh Cathartha, agus chaith tréimhsí i bpríosún i nGaillimh agus i gCill Mhaighneann
A deirfiúrsan, Mairéad [q.v.], a bhí i mBaile Átha Cliath, faoi ndeara leabhair an Athar Peadar Ó Laoghaire [B2] a bheith i gcló dúinn’ ··· Tá a fhios againn gur dheirfiúr dóibh an Mairéad Ní Raghallaigh [q.v.] a bhunaigh Comhlacht na Leabhar Gaeilge le Norma Borthwick [B2] agus féach gur luadh Maggie mar ghasúr scoile in áireamh 1879 ··· Is beag má bhí caint ar bith ar mhúinteoirí taistil in 1898 ach féach gurbh í Mairéad, deirfiúr Áine, agus a cara Norma a mhol rún ag Comhdháil Chonradh na Gaeilge ar 25 Bealtaine 1898 go gcuirfeadh an t-eagras timirí agus múinteoirí taistil ag obair a luaithe a bheadh caoi aige sin a dhéanamh (Na timirí i ré tosaigh an Chonartha, 1990 le Donncha Ó Súilleabháin)
29 Iúil 1889 a rugadh a deirfiúr Mairéad (Margaret Isabella) ··· Mairéad Trinseach a rinne saothar mór ar son na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste’ an cur síos uirthi in An tÉireannach 16 Bealtaine 1936 ··· Fall 1975, agus dar leis gurbh é an Trinseach seo ba chionsiocair leis an ngrá a bhí ag Sadhbh agus Mairéad don Ghaeilge agus d’Éirinn
Tá cuntais iarbháis: in Irish Times 13 Eanáir 2001; ag Mairéad Ní Chinnéide agus Proinsias Mac Aonghusa in Foinse 14 Eanáir 2001 ··· ‘Chuir Gael Linn iarratas le chéile chun an conradh a fháil, iarratas a bhí chomh huileghabhálach sin nach raibh rogha ag an Rialtas ach a stáisiún féin a bhunú nó an conradh a thabhairt do Ghael Linn’ (Mairéad Ní Chinnéide) ··· Dúirt Brian Mac Aonghusa, a bhí ina rúnaí ag an Údarás agus ina dhiaidh sin ina Cheannaire ar an stáisiún sin, le Mairéad Ní Chinnéide: ‘Is é Dónall
Phós sé Mairéad Nic Dhaibhéid as Tír Chonaill i 1925 ··· I nGasra an Fháinne mar a raibh Art ina uachtarán agus Mairéad ina rúnaí a casadh ar a chéile iad
Ba í Mairéad Ní Thuama ón Ráth, Ré na nDoirí, paróiste Thuath na Dromann, a máthair ··· Ba í Mairéad an dara bean ag Seán Máistir agus bhí beirt leasdeartháireacha ag Bess, chomh maith le deartháir agus ceathrar deirfiúracha
In 1811, in aois 24 bliain dó, phós sé Mairéad Nic Charrthaigh, cailín 19 bliain d’aois ó Chluain Pruachais ··· Ba iad an chlann a bhí acu: Piaras (9), Eibhlín (8), Caitlín (2) agus Mairéad (1)
Bhí Pádraig cairdiúil go háirithe le Norma Borthwick [B2] agus le Mairéad Ní Raghallaigh [q.v.] ··· Luaitear é a bheith ina theachta chuig an gCoiste Gnó ón gCumann in aghaidh Imirce (An Claidheamh Soluis 12 Samhain 1904) agus bhí Mairéad Ní Raghallaigh sáite san obair sin freisin
‘Eithne’ (Anna) agus ‘Margaret' (Mairéad) (24) a bhí ar na hiníonacha aige ··· Gúna dubh a bhí ar a iníon Mairéad
Bhí sé pósta le Mairéad Ní Fhearraigh óna cheantar féin agus bhí ceathrar iníonacha agus triúr mac acu
Tá eolas ina thaobh in Leabhar an Athar Eoghan: the O’Growney memorial volume, [1904] in eagar ag Agnes O’Farrelly [Úna Ní Fhaircheallaigh] [B1], in Eoghan Ó Gramhnaigh: beathaisnéis, 1968 le Seán Ó Ceallaigh, in aistí le Donnchadh Ó Floinn, Mairéad Ní Choinmhidhe agus Seán Ó Ceallaigh in Irisleabhar Mhaigh Nuad 1963, in uimhir speisialta de An Sagart in 1963, agus in aiste le Pádraig Ó Fiannachta in ‘Maigh Nuad agus an Ghaeilge’, Léachtaí Cholm Cille XXIII, 1993 ··· Luaitear fáthanna éagsúla leis an spéis seo: go bhfaca sé an teanga i gcló in Young Ireland; go bhfaca sé sean-Bhíobla Gaeilge sa chliarscoil in 1877—ach deir Mairéad Ní Chonmhidhe in Irisleabhar Mhaigh Nuad 1963 gurb é a bhí ann cóip d’eagrán 1822 de theagasc críostaí Uí Dhuinnshléibhe; gur bhuail sé lá le Johnny Gantly, cainteoir cumasach Gaeilge a bhí ina thraenálaí capall
Ba iad Criostóir Ó hÓgartaigh agus Mairéad de Faoite a thuismitheoirí
Ba iad Seán Ó Direáin agus Mairéad Ní Dhireáin a thuismitheoirí ··· Bhí Mairéad pósta ar Labhrás Mac Confhaola ach bádh é go gairid tar éis a bpósta
Bhí beirt eile pháiste sa chlann, Aodán agus Mairéad ··· Ceithre bliana a chaith sé ansiúd, é ag freastal ar bhunscoil Chéim an Fhia, agus bliain ansin in aice an Spidéil i nGaillimh mar a raibh Mairéad agus Aodán ar scoil
Deartháir leis ba ea Aodh Ó Domhnaill, athair na n-amhránaithe Mairéad, Tríona agus Micheál, agus ba dheirfiúr leis Neilí Ní Dhónaill[q.v.]
Ba é an duine ba shine é den triúr clainne a bhí ag Séamus Ó hEocha [B5] (‘An Fear Mór’) agus a bhean Mairéad Ní Dhruacháin
Bhí dhá thráchtas eile i gcló ann: ‘De febre efemera’ le Winifred Wulff[q.v.] agus ‘Táin Bó Geanainn’ in eagar ag Mairéad Ní Ghrádaigh[B1]
na Gaillimhe, a bhí cónaí ar a thuismitheoirí, Criostóir Mac Aonghusa [B8] agus Mairéad de Lappe ··· Nuair a scar Criostóir agus Mairéad ó chéile sna luath-dhaichidí is lena athair a d’fhan Proinsias; an fáth a bhí leis sin, tuairimítear, gurbh i gcoláiste cónaithe - Summerhill, Sligeach, b’fhéidir - a bhí sé ag an am agus nár theastaigh ó Mhairéad cur isteach rómhór ar a shaol scoile ag an bpointe sin
Ba iad tuismitheoirí na n-amhránaithe Mairéad Ní Dhomhnaill, Tríona Ní Dhomhnaill agus Micheál Ó Dhomhnaill iad
Bhí tionchar mór ag scéalta Fiannaíochta air agus ag a raibh le cloisteáil aige cois tine óna sheanaintín, Mairéad Ní Fhearaíola, agus ag na cainteoirí líofa Gaeilge a bhí ina gcomharsana aige
Ba é faoi deara ‘Altan’ a bhaisteadh ar ghrúpa a iníne, Mairéad, ag cuimhneamh dó ar Loch Altan ag bun na hEaragaile
Bhí caoirigh acu agus dhéanadh siad an olla a chardáil iad féin agus le túirne dhéanadh Mairéad snáth olla le haghaidh cniotála
Ba mhac é le Cúchonnacht Mag Uidhir [q.v.], tiarna Fhear Manach (d’éag 1589) agus a bhean Mairéad, iníon leis an taoiseach Seán Ó Néill a d’éag 1567
Ball de Chumann na mBan ba ea a bhean Mairéad Nic Shuibhne a d’éag ar 19 Iúil 1971
Phós sé Mairéad Nic Cinnéide in 1891 agus bhí seachtar iníonacha acu agus cúigear mac
Ba í Mairéad Ní Fhlaithearta as Baile an tSléibhe sa Spidéal a mháthair
Ba é Peait Liaimín Mac Donnchdha as Béal an Daingin a athair agus ba í Mairéad Ní Chonaola, nó Meaig Pheadair Mháirtín, as Caladh Chúlaim, Leitir Mealláin, a mháthair
2010 Foilsíodh Máire De Buitléir: Bean Athbheochana, 1993 le Mairéad Ní Chinnéide
D’fhill sé i 1925 agus phós Mairéad Ní Mhiacháin as na Frasa i dTír Chonaill i 1926
I 1922 phós sé Mairéad Ní Éalaithe as cathair Chorcaí
Phós sé Mairéad Brearton ó Bhaile na Cille ar 7 Meán Fómhair 1899 agus b’éigean dóibh aistriú go Bealach Conglais, Co
Bhí cáil uirthi mar aisteoir agus aird an phobail uirthi go speisialta mar gheall ar an bpáirt a bhí aici in An Triail i Halla Damer, an dráma le Mairéad Ní Ghráda a chéadléiríodh ar 22 Meán Fómhair 1964
Phós sé Mairéad Ní Chasarla ó Bhaile an Dula, Caisleán Gearr, agus d’éag ar 28 Meitheamh 1962
Aistriuchán leis is ea An Croí Naofa agus an tSagartacht, 1957 (Le Sacré Coeur et la sacerdoce le Louise Mairéad de la Touche)
In Lúise Gabhánach Ní Dhufaigh agus Scoil Bhríde, 1993 in eagar ag Mairéad Ní Ghacháin [q.v.], áirítear í i measc na múinteoirí a bhí ann nuair a bunaíodh an scoil 5 Meán Fómhair 1917
Bhí cáil na filíochta ar a mháthair Mairéad Ní Loingsigh
Foilsíodh Lúise Gabhánach Ní Dhufaigh agus Scoil Bhríde, 1994, cnuasach aistí agus cuimhní cinn in eagar ag Mairéad Ní Ghacháin
Ba é Seán Ó hAichir, feirmeoir, a athair agus ba í Mairéad Ní Choileáin a mháthair