Líon alt a aimsíodh: 19
Léachtóir, aistritheoir, agus scríbhneoir ab ea Máire Uí Mhaicín / Uí Mhathúna a saolaíodh i mBaile Chruaich, Cathair na Mart, Co ··· Is é a deir Mac Amhlaigh ina taobh ná gur ‘beag coiste nó gníomhaireacht teanga nach raibh plé ag Máire Uí Mhaicín leis in imeacht na mblianta ··· (2013) 'Máire Uí Mhaicín: oide eolasach, cara uasal' Comhar Samhain, 29-30
Dúradh in An Claidheamh Soluis 5 Lúnasa 1916: ‘Peadar Ó Maicín, who, like Ó Rathghaille, died of wounds received in fighting, was a type of Dubliner that is all too rare ··· Bunaíodh Craobh Pheadair Uí Mhaicín de Chonradh na Gaeilge in 1917 ··· Is mar seo a chuireann An Glór síos ar thoscaí a bháis: ‘I rith na seachtaine bhí sé i bhfeighil buíne de na hÓglaigh a bhí i seilbh dhroichead an bhóthair iarainn atá os cionn na sráide go ngairmtí Great Clarence Street uirthi an taca san ach gurb é Sráid Pheadair Maicín a ghlaoitear uirthi ó shin i leith
Tugadh Fionn agus Maicín ar bheirt de na mic ··· Bhí sé ina chónaí i Sráid Heytesbury i mBaile Átha Cliath nuair a scríobh sé Tusa, a mhaicín (1922) ··· Leabhair eile leis is ea Maicín (1924), ‘Sé Dia an Fear is fearr (1929) lenar bhuaigh sé bonn óir ag Aonach Tailteann 1928, Na Rosa go bráthach (1939), Gleann na coille uaignighe (1946), Iascaire na gciabhfholt fionn (1955), a dhírbheathaisnéis Gura slán le m’óige (1967), An sean-fhód (1969) ··· D’fhoilsigh an Gúm leabhar eile leis Slán leat, a Mhaicín, 1996
Tá cuntas uirthi ag Máire Uí Mhaicín in Comhar, Meán Fómhair 1994 ··· Deir Uí Mhaicín: ‘I dtús na n-ochtóidí chinn sí ar an Ghearmáinis a fhoghlaim chun í féin a chur in áit an fhoghlaimeora agus chun leathnú a dhéanamh ar na modhanna teagaisc a raibh taithí aici orthu go nuige sin
Ó Maicín, sagart paróiste Chlár Chlainne Mhuiris ··· Tuairiscíodh 10 Feabhra 1906 gur chuir sé agallamh ar an gCanónach Ó Maicín i dTuaim agus ar 31 Márta 1906 gur bhunaigh sé craobh ar an gCeathrú Rua
Ag cruinniú a tionóladh i gClár Chlainne Mhuiris chun Feis Chonnacht a eagrú d’fhéach an Canónach Ó Maicín chuige nach dtoghfaí Hannay mar bhall coiste ··· Cuireadh i leith Uí Mhaicín ag cruinniú den Choiste Gnó gur bhris sé riail an neamhsheicteachais ··· Bhí Caitlicigh uile an choiste ar son Ó Maicín a cháineadh ach cuireadh plé na ceiste siar go ceann bliana, rud a d’oir don Chraoibhín toisc nár theastaigh uaidh olc a chur ar an gcléir Chaitliceach
Ba é a chuir bail ar an chéad eagrán de Maicín le Fionn Mac Cumhaill [Maghnus Mac Cumhaill B5] a d’fhoilsigh Cumann Liteartha Chúige Uladh i nDoire
Casadh Peadar Ó Maicín air timpeall an ama seo
Faoi Dheireadh Fómhair 1989 is fear singil a bhí ann agus cónaí air ag 50 Árasáin Uaitéir Uí Mhaicín sa Bhaile Bán, Gaillimh, nuair a bhain timpiste dó sa chathair
Bhí an méid seo in An Saol Gaelach 25 Eanáir 1919: ‘One of the most consistent of Gaelic Leaguers and, with the late Peadar Ó Maicín[B3] as his teacher, mastered Irish’
Tuairiscíodh in Fáinne an Lae 1 Lúnasa 1925 gur bhronn a chomhfheidhmeannaigh féirín cuimhnimh air féin, ar a bhean chéile agus ar a mhaicín
I measc na bhfoghlaimeoirí eile bhí a dheirfiúr Helena, Seoirse Mac Fhlannchaidh, Máire Ní Mhaicín, Séamus de Chlanndiolúin agus Patrick Merriman, an fear a bheadh ina uachtarán ar Choláiste Ollscoile Chorcaí ar ball
D’fhág an tOllamh Máire Ní Mhaicín an pictiúr seo againn dí: ‘In late Victorian and Early Edwardian Dublin Mary Hayden was a well-known and somewhat singular figure ..
Tharraing an tOllamh Máire Ní Mhaicín an pictiúr seo di in Struggle with fortune; a miscellany for the centenary of the Catholic University of Ireland, 1854-1954, g.d., in eagar ag Michael Tierney: ‘I could never forget her face; small, as she was herself, and lacking any particular distinction of features, it was full always of a dreaming quiet
Dhealródh gurbh é an chéad dráma a raibh ról aige ann sa MhainistirNa cloigíní, aistriúchán le Maighréad Nic Mhaicín[B4] ar Le juif Polonais le Erckmann-Chatrian, ar 11 Deireadh Fómhair 1948 (Ireland’s Abbey Theatre 1899-1951, 1951 le Lennox Robinson)
Ina measc bhí Sinéad, Peadar Ó Maicín[B3] agus Máire Ní Chinnéide[B2] (idem 7 Iúil 1900)
Maidir leis an bplé a dhéanann Ó Cadhain sa leabhar sin (lgh 7-8) ar an turas a thug sé ar an Aontas Sóivéadach in 1962, is cosúil gur i gcuideachta Mhaighréad Nic Mhaicín a bhí sé: ‘Kirghizia is similar to Ireland in many ways ··· I was glad to have seen it, extremely glad also that Mairéad Nic Maicín (sic.) and myself could speak in an ancient language, in which we have written our impressions of factories, galleries, museums, schools, universities, hotels, ministers, from Leningrad to the borders of China, in places perhaps where no Irishman or woman ever penetrated before.’ (Páipéir Mháirtín Uí Chadhain, Cartlann Choláiste na Tríonóide, M/2/29, lch 37)