Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Ag an Athair Tomás Ó Láimhín in Feasta, Feabhra 1952, tá ‘An tAthair Mícheál Ó hÍceadha, D.D ··· In Dinneen and the dictionary (2005) in eagar ag Pádraigín Riggs, tá an aiste ‘The Lexicographical Contention of Mícheál Ó hIceadha and Pádraig Ó Duinnín’ le Mícheál Briody ··· Ag Briody: in An Linn Bhuí 9 (2005) tá ‘Bás an Athar Mícheál Ó hIceadha,’ in An Linn Bhuí 13 (2009) tá ‘Briseadh an Athar Mícheál Ó hIceadha, Samhradh 1909,’ in An Linn Bhuí 14 (2010) tá ‘Eachtra Lámhainní Síoda: Fáithscéal leis an Athair Mícheál Ó hIceadha.’ In Decies 57 (2001) tá ag an údar céanna: ‘From Carrickbeg to Rome – the story of Fr Michael O’Hickey’ ··· Fuair sise bás agus gan ach dhá bhliain agus ráithe ag Mícheál agus ba í a aintín, Máire Bean Uí Bhriain, deirfiúr a athar, a thóg é ··· Bhí Mícheál ar scoil ag na Bráithre Críostaí i gCarraig na Siúire
Bhailigh Rónán Ó Donnchadha cúpla scór dá dhánta in Mícheál Óg Ó Longáin, file (1994) ··· Scríobhaithe sa Ghleann in iarthar Luimnigh a mhuintir agus d’aistrigh a athair, Mícheál mac Pheadair, go Carraig na bhFear in 1764 ··· Ní heol cérbh í a bheansan agus ní raibh de chlann acu ach Mícheál Óg ··· Fuair an t-athair bás nuair a bhí Mícheál ceithre bliana d’aois agus cailleadh an mháthair ceithre bliana ina dhiaidh sin ··· Scríobh Mícheál marbhna a leasiníne nuair a bádh í sa Laoi i gCorcaigh 2 Aibreán 1820
‘Duine de phearsain mhóra liteartha Uíbh Ráthaigh’ a thugann Mícheál de Mórdha air (Foinse 17 Aibreán 2005)
He was a son of Mícheál Coimin, the author of Laoi Oisín and he lived within a short mile of where I was born ··· Nearly all the characters in Seabhac na Ceathramhan Caoile lived, moved and had their being during the period (1740–1750) to which the drama refers, and many of the incidents and situations in the drama have been taken from events which occurred in the family of Mícheál Cuimín ··· Ag tagairt don fhreagra dúirt an Rathileach: ‘It would seem, just then at least, Mícheál Cuimín was inclined to be very circumspect, if not timid, in his relations towards the English authorities, and did not relish a “seditious document”, like the poem in question, being addressed to him’ (Dánfhocail) ··· In 1893 d’fhoilsigh Pádraig Ó Briain[B3] an dá scéal a scríobh sé, Eachtra Thoirdhealbhaigh mhic Stairn, maille le Eachtraibh a thriuir mhac, do réir mar a sgriobhadh iad le Mícheál Coimín
Bhí éirí amach eile beartaithe ar 16 Méan Fómhair ag Fintan Lalor, Thomas Clarke Luby agus cúpla ceannaire eile agus ghlac Mícheál páirt san iarracht lag a rinneadh an lá sin ar bhearaic na bpílear i gCeapach Choinn a ghabháil ··· Bhí Mícheál ina bhall le fada den Phoenix Brigade, díorma a bhain leis an mBráithreachas agus a raibh Ó Mathúna ina oifigeach ceannais orthu, agus in 1864 inchorpraíodh iad sna New York Volunteers d’fhonn páirt a ghlacadh sa Chogadh Cathartha
Is ar 19 Deireadh Fómhair 1936 a aistríodh Mícheál Ó Gríobhtha ón Roinn Oideachais chun go rachadh sé i mbun aistriú an Bhunreachta, an saothar aistrithe ba thábhachtaí dá ndearna sé ··· Is é a deir seisean: ‘The original draft of the Irish text was made by Mícheál Ó Gríobhtha, a native of Co ··· (‘Deir Ó Cearúil gurbh é Mícheál Ó Gríobhtha ó Chontae an Chláir a scríobh an chéad dréacht den téacs Gaeilge agus gurbh é Éamon De Valera féin a roghnaigh Ó Gríobhtha chun dul i mbun na hoibre sin’)
Is iad Domhnall (fl.c.1845-73), Mícheál (fl.c.1855) agus Mícheál (fl.c.1818-24) na Consaidínigh sin
‘Sa bhliain 1974, faoi scéim a bhí eagraithe ag Breandán Breathnach [q.v.] sa Rannóg Cheoil Tuaithe, tháinig mac dearthára do Neilí, Mícheál Ó Domhnaill, go Rann na Feirste ag bailiú amhrán agus taobh istigh d’achar an-ghearr, bhailigh sé 159 amhrán idir Bhéarla agus Ghaeilge ó Neilí.’ Agus cuireann Goan leis an méid sin go raibh saibhreas ollmhór seanchais aici ··· Deirtear i leabhar mór Vallely: ‘Her nieces Tríona and Mairéad [Ní Dhomhnaill] and nephew Mícheál learned many of her songs, performing them solo and with such groups as Skara Brae, the Bothy Band and Touchstone.’
Ba iad Mícheál Óg Ó Longáin [q.v.] agus a bhean Máire Uí Chrualaoich (Ní Leidhin) a thuismitheoirí ··· Deir sé gur dóigh gurbh é Pól an duine ab ansa le Mícheál Óg
In An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise 11, 2007 tá cuntas cuimsitheach ar an údar agus an scoláire béaloidis seo ag Mícheál Briody, scoláire Gaeilge ··· Deir Mícheál Briody: Cailleadh é áfach go tobann an 3ú lá de Mhárta, 2007 ··· Ina leabhar The Irish Folklore Commission 1935-1970: history, ideology, methodology (2007), deir Mícheál Briody: Of all those who edited material derived from the Commission’s Main Collection, Máirtín Verling was, without doubt, if not the most professional, certainly one of the two most professional and thorough
Ag labhairt ag a shochraid, dúirt an craoltóir, a chara agus a chomharsa bhéal dorais Mícheál Ó Sé, go raibh ceantar Chorca Dhuibhne chomh suaite agus dá mbeadh ‘scamh curtha ar Shliabh an Iolair, nó Ceann Slé féin tite le haill isteach sa bhfarraige.’ Go fiú agus gur thagair an BBC dá bhás ar an gclár BBC Sports Personality of the Year, a craoladh dhá lá tar éis dó dul ar shlí na fírinne ··· Chiarraí, ar a chéile agus ba ansiúd a saolaíodh an bheirt ba shine clainne a bhí orthu, Mícheál agus Tomás ··· Ba i Coláiste Mhichíl i Lios Tuathail a chríochnaigh sé a chuid meánscolaíochta, mar go raibh a dheartháir Mícheál ina chónaí ansiúd ag an am
Ceapadh é mar eagarthóir ar an aistriúchán den Bhunreacht a bhí a dhéanamh ag Mícheál Ó Gríobhtha[q.v.] ar 11 Samhain 1936 ··· Deir Breandán Mac Giolla Coille in Feasta, Deireadh Fómhair 1988: ‘Bhi lámh an-trom ag Risteard mar eagarthóir agus ní foláir nó bhí foighne an naoimh ag Mícheál ··· Gheofar cuntas mion ar a ndearna sé d’obair ar an mBunreacht in Bunreacht na hÉireann: a study of the Irish text, 1999 le Mícheál Ó Cearúil
Tá cuntais air: ag Cathal Ó Feinneadha, a bhí ina uachtarán ar an gConradh 1965-68, in Feasta, Samhain 1997; ag Muiris Mac Conghail agus Mícheál Ó hUanacháin in Irish Times 12 Samhain 1997; ag Micheál Mac Aonghusa in Feasta, Márta 1998 ··· Deir Mícheál Mac Aonghusa: ‘Ba é a mhúin na comharthaí clódóra dom an chéad lá, agus a thug mé céim ar chéim tríd an iliomad tascanna a bhaineann le foilsiú irise
I ndiaidh a bháis bhí cuntas ar an nGríofach seo ag Mícheál Ó Lócháin [q.v.] in An Gaodhal, Deireadh Fómhair 1896 ··· (1990) Mícheál Ó Lócháin agus An Gaodhal
Gheofar cuntais air in Comhar, Nollaig 1999 ag Mícheál Mac Aonghasa, agus in Carn, geimhreadh 1999-2000 ag Cathal Ó Luain, Mícheál Mac Aonghasa, Peter Beresford Ellis, agus Mark Kermode; ag Brendan McWilliams (‘Weather Eye’) in Irish Times 6 Nollaig 1999
Ba cheannaire réabhlóide é Mícheál Ó Coileáin, agus cathaoirleach ar rialtas sealadach na hÉireann, agus ardcheannasaí arm an rialtais shealadaigh
Mac le Mícheál Óg Ó Longáin[q.v.] agus a bhean Máire Uí Chrualaoich (Ní Leidhin) ba ea é ··· Deir Ó Conchúir gur fhág sé aon mhac amháin ‘ar a laghad’ ina dhiaidh, Mícheál, agus gur scríobhaí é siúd, ‘an tríú glúin de Longánaigh Charraig na bhFear ag saothrú ar léann na Gaeilge’
Is iad na haistí sa leabhar: ‘Dineen in the Gaelic League: Trouble and Strife’ (Diarmuid Breathnach); ‘The Lexicographical Contention of Mícheál Ó hIceadha and Pádraig Ó Duinnín’ (Mícheál Briody); ‘Key Witness to the Irish Song Tradition’ (Breandán Ó Madagáin); ‘Dinneen’s Dictionaries of 1904 and 1927: ‘Background, use of Historical Dictionaries and of Contemporary Informants’ (Seán Ua Súilleabháin); ‘Dinneen and Ó Dónaill’ (Máirtín Ó Murchú); ‘Dinneen’s Legacy: The Present State of Irish Lexicography’ Bhí baint mhór ag an Duinníneach le Conradh na Gaeilge sa tréimhse 1900–1909, é ina bhall den Choiste Gnó agus de na fochoistí a raibh cúraimí an litrithe, an oideachais, na timireachta agus na bhfoilseachán orthu
‘Cuireadh tús le ré nua i nuafhilíocht na Gaeilge nuair a d’fhoilsigh Máirtín Ó Direáin an dán seo a leanas, “Réalt na hOíche”, in Scéala Éireann ar an tríú lá fichead de Mhí na Nollag, 1938’ (Mícheál Mac Craith in An tOileán Rúin agus Muir an Dáin: Staidéar ar fhilíocht Mháirtín Uí Dhireáin, 1993) ··· I measc na nithe atá le rá ag Eoghan Ó hAnluain sa réamhrá a chuir sé le Dánta 1939-1979, 1980 tá an méid seo: ‘Is tuairisc bharainneach a shaothar ar an athrú saoil a bhfuil fuadar faoi leith faoi le tríocha bliain anuas, ní amháin in Árainn ach ar fud na tíre.’ Ba é a scríobh Tomás Mac Síomóin cúpla lá i ndiaidh a bháis: ‘Beidh sé le rá faoi go brách go mba eisean a d’oscail filíocht na Gaeilge i gcéaduair do shaol agus do thionchar na fichiú aoise.’ Tá cur síos ar a bheatha agus a shaothar: inInniu 30 Aibreán 1971 (‘Máirtín Ó Direáin ag comhrá le Risteárd Ó Glaisne’); in Máirtín Ó Direáin, file tréadúil, 1982 le Liam Prút; ag Tomás Mac Siomóin agus Micheál Ó Conghaile in Irish Times 21 Márta 1988; in Cime mar Chách: Aistí ar Mháirtín Ó Direáin, 1993 in eagar ag Caoimhín Mac Giolla Léith (aistí le Mícheál Mac Craith, Tomás Mac Síomóin, Eoghan Ó hAnluain, Caoimhín Mac Giolla Léith, Liam Prút, Éamonn Ó Tuathail[q.v.], agus agallamh Mhuiris Mhic Conghail leis an bhfile); in An tOileán Rúin agus Muir an Dáin: staidéar ar fhilíocht Mháirtín Uí Dhireáin, 1993 le Micheál Mac Craith; in Comhar, Bealtaine 1988 (aistí le Eoghan Ó hAnluain, Breandán Ó hEithir, Máire Mhac an tSaoi, Éamonn Ó Tuathail[q.v.] agus Críostóir Ó Túinléigh); in Comhar, Nollaig 1989 (‘Mo chomhráití le Máirtín Ó Direáin’ le Diarmuid Ó Gráinne)
Ar lá a bháis bhí aitheasc cuimsitheach ar an gclár An saol ó dheas ar Raidió na Gaeltachta ón gcraoltóir Mícheál Ó Sé ··· Cailleadh a dheirfiúracha Eibhlín agus Máire agus a dheartháireacha Eoghan, Séamus, Seán, agus Mícheál roimhe
Luann Ó Duilearga mac leis, Mícheál, a d’aistrigh go Co
Scríobh Mícheál de Mórdha cuntas ar an mBlascaodach seo in Foinse 24 Eanáir 1999
Ba iad a thuismitheoirí Mícheál Ó Briain [B8], aisteoir gairmiúil arbh as an gCoilleach, An Spidéal, Co
Ceithre bliana ina dhiaidh sin chlóbhuail Pádraig Ó BriainSgéalta gearra an Iarthair do chruinnigh Mícheál Ó Tiománaidhe agus Domhnall Ó Fotharta
Ba dhuine é den chúigear a bhí ag Mícheál, príomhoide na scoile san áit, agus Neillie Garvey
Bhí comhfhreagras aige le Mícheál Óg Ó Longáin [q.v.], le Peadar Ó Conaill[q.v.], le Pól O Briain [q.v.], le Patrick Lynch (1754-1818) [q.v.] agus le James Hardiman [q.v.]; tá litreacha a chuir sé féin agus Ó Briain chuig a chéile i gcló ag Pádraig de Brún in Éigse Iml
Tá alt ina taobh ag Mícheál B
I Scoil Náisiúnta Thuar Mhic Éadaigh bhí Seosamh Ó Maolruanaigh mar mhúinteoir ag Mick agus b’fhéidir gurbh eisean a spreag spéis sa drámaíocht ann den chéad uair (Mícheál Ó Conaola, Foinse 8 Meán Fómhair 2010)
D’fhreastail sé ar Scoil Neasáin agus mhúscail an príomhoide, Mícheál Ó Fathaigh, spéis ann sa stair
In 1967 bhí a dheartháir Mícheál ar fhoireann na Mí a bhuaigh Craobh Shinsir na hÉireann sa pheil
D'fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht athchló de Mícheál Breathnach: scríbhinní in 2009
‘This proceeding soon had the desired effect; for the Gallican party were glad to compromise matters, by making English the ordinary medium of communication at table.’ Bhí sé cairdiúil le Mícheál Óg Ó Longáin[q.v.], Éadbhard Ó Raghallaigh agus Donnchadh Ó Floinn[q.v.]
Bhí comhfhreagras aige le Mícheál Óg Ó Longáin [q.v.] agus le Donncha Bán Ó Floinn [q.v.] agus thugadh sé lámhscríbhinní ar iasacht dóibh
Tá tagairtí dó go minic in The Irish Folklore Commission 1935-1970: History, ideology, methodology (2008) le Mícheál Briody
Tá tagairtí di go minic in The Irish Folklore Commission 1935-1970: history, ideology, methodology (2008) le Mícheál Briody
Deir Breathnach freisin: ‘It was a medium of reference for the use of the writers of the Four Masters, thrown together during the compilation of those Annals.’ In Irisleabhar Mhá Nuad, 1994 (‘Beatha Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill: Beathaisnéis de chuid an Renaissance’) cuireann Mícheál Mac Craith roimhe a thaispeáint nach breithiúnas cóir é sin agus is é an focal deiridh aige: ‘Bíodh nár tháinig ann do na focail biography/ biographie/ biografia go dtí lár an tseachtú haois déag, bhí síolta an genre nua liteartha seo á gcur le breis agus céad bliain roimhe sin
In The Irish Folklore Commission 1935-1970: History, ideology, methodology (2008) le Mícheál Briody tá breis eolais air agus mórchuid tagairtí dó
In The Irish Folklore Commission 1935-1970: history, ideology, methodology (2008) le Mícheál Briody tá mórchuid tagairtí dá shaothar i ngort an bhéaloidis
Tá tagairtí dó (nó di) go minic in The Irish Folklore Commission 1935-1970: History, ideology, methodology, 2008 le Mícheál Briody
Chiarraí, Gael agus gaiscíoch go smior.’ Chuir Mícheál Ó Sé agallamh air (‘An Scríbhneoir agus an Béaloideas’) in Comhar, Feabhra 1976
Foilsíodh Charles Vallancey 1725-1812; Ginearál, Innealtóir agus ‘Scoláire Gaeilge’, 2009 le Mícheál Ó Bréartúin
Maraíodh duine díobh, Mícheál, i gcrith talún 1906.’ Ba iad Seán Ua Súilleabháin agus Dáibhí Ó Cróinín a chóirigh eagrán 2003 agus deir siad go bhfuil sé leasaithe do réir na gceartúchán a rinne Pádraig Ó Buachalla féin ar a chóip féin den leabhar
In Bliainiris 7, 2007 tá an aiste ‘Mícheál Ó Cíosóg agus gluaiseacht na Gaeilge 1881-86’ le Máirtín Ó Murchú
Bhí tionchar ag Donncha Ó Céileachair (1918–1960) agus Máire Mhac an tSaoi uirthi nuair a bhí sí ag obair leo ar an fhoclóir, ach bhí sí faoi anáil scríbhneoirí Chorca Dhuibhne riamh anall, agus thug sí suntas do shaothar a dearthár, Mícheál Ó Súilleabháin, (1917–2004) a scríobh An fear aduaidh agus eile
Bhí Mícheál Ó hAinnín páirteach ina mbunáite siúd agus is é a bharúil nach raibh sárú Mháire le fáil ‘leis an scil a bhí aici na consain agus gutha cearta Gaeilge a chur ar na hard-nótaí agus íseal-nótaí dos na fir agus mná, rud a chruthaigh gur fheil an Ghaeilge Grand Opera níos mó ná a rinne an Ghearmáinis, an Fhraincis ná an Béarla, agus go deimhin go raibh an teanga ar comhchéim leis an Iodáilis sa chúram.’ Ba mhinic a d’oibrigh Máire Stafford agus Risteárd Ó Broin as lámha a chéile ar gheamaireachtaí, agus deir seisean go raibh bua faoi leith aici ag aistriú amhráin ‘ar bhealach a d’fhág go raibh an rann, an rithim agus an bhrí chomh héifeachtach céanna sa dá theanga