Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Ó RAGHALLAIGH, Máire [Ní Raghallaigh] (1867-1941) Máire NÍ RAGHALLAIGH 1867 1941 Droim Conrach, Co ··· na Mí F cléireach siopadóir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó RAGHALLAIGH Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Nuair a d’éag Máire, dúradh in Leinster Leader gur chaith sé tamaill ina mhúinteoir náisiúnta i gCluainGhuaire, sa Ráth Mhór agus in Áth Garbháin, iad go léir i gCill Dara ··· Bádh Aodh, deartháir Mháire, a rugadh in 1872, sa Life ar 3 Lúnasa 1879 ··· Tá cuntas ar Mháire agus a pictiúr in Banba, Imliogán [ Iúil], 1903
Ó LAOGHAIRE, Máire ‘Bhuí’ [Ní Laoghaire] (1774-c.1848) Máire ‘Bhuí’ NÍ LAOGHAIRE 1774 c.1848 Tuairín na nÉan, Co ··· Chorcaí F file Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó LAOGHAIRE Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· 2010 Tá cuntas ar an bhfile seo, ar a sinsir agus a sliocht, ag an Athair Donncha Ó Donnchú [B1, lch 65] in Filíocht Mháire Bhuidhe Ní Laoghaire, 1931, agus ag Diarmaid Ó Muirithe tá an t-eolas ina taobh go hathchomair in Cois an Ghaorthaidh, filíocht Ó Mhúscraí 1700-1840, 1987 (An Clóchomhar) ··· ’ Tá aiste le Meidhbhín Ní Úrdail, ‘Máire Bhuí Ní Laoghaire: File an Rilleadh Cainte’ in Eighteenth-Century Ireland: Iris an dá chultúr, 2002 ··· Ag tagairt dá hamhrán mór ‘Cath Chéim an Fhia’, ar cur síos é ar theagmháil fhuilteach idir gíománaigh agus Buachaillí Bána 11 Eanáir 1822, deir Ó Donnchú: ‘Mairfidh scéal an chatha de bhíthin an amhráin a cheap Máire Bhuí
Bhí Mícheál Ó hAinnín páirteach ina mbunáite siúd agus is é a bharúil nach raibh sárú Mháire le fáil ‘leis an scil a bhí aici na consain agus gutha cearta Gaeilge a chur ar na hard-nótaí agus íseal-nótaí dos na fir agus mná, rud a chruthaigh gur fheil an Ghaeilge Grand Opera níos mó ná a rinne an Ghearmáinis, an Fhraincis ná an Béarla, agus go deimhin go raibh an teanga ar comhchéim leis an Iodáilis sa chúram.’ Ba mhinic a d’oibrigh Máire Stafford agus Risteárd Ó Broin as lámha a chéile ar gheamaireachtaí, agus deir seisean go raibh bua faoi leith aici ag aistriú amhráin ‘ar bhealach a d’fhág go raibh an rann, an rithim agus an bhrí chomh héifeachtach céanna sa dá theanga ··· STAFFORD, Máire (1923–2014) Máire STAFFORD 1923 2014 Newport, An Bhreatain Bheag F Scoil Náisiúnta Shráid na Mainistreach, Corcaigh Meánscoil na Toirbhirte, Sráid Dhúglais, Corcaigh aisteoir drámadóir léiritheoir cumadóir cóiritheoir Mártan Ó Ciardha Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· 2015 Ní raibh aon rian den áibhéil i gceist nuair a tugadh ‘Banríon na Taibhdheirce’ ar Mháire Stafford ag aifreann a sochraide i Séipéal na nÍosánach ar Bhóthar na Mara i gcathair na Gaillimhe agus arís ag an ócáid san amharclann sin cúpla mí dár gcionn nuair a rinneadh comóradh agus ceiliúradh ar na trí scór bliain a chaith sí ansiúd mar aisteoir, mar stiúrthóir, mar léiritheoir, mar dhrámadóir, ag dearadh feistis, ag aistriú ceoldrámaí agus i mbun geamaireachtaí ··· Is iomaí duine cáiliúil eile atá luaite leis an áit ó shin i leith, ach go cinnte ní raibh aon duine ba lárnaí ná Máire in imeachtaí na hamharclainne sin ó thús na 1950idí go bhfuair sí bás ar 1 Iúil 2014 ··· Ar shuíomh idirlín Institúid Amharclannaíochta na hÉireann, www.irishtheatreinstitute.com, tá ainm Mháire luaite le os cionn céad léiriúchán de chuid na Taibhdheirce
D’aistrigh Máire Ní Shíthigh bundráma Mháire Kittie go Gaeilge agus foilsíodh ar an Independent é i Meitheamh agus Iúil 1902 ··· DE BUITLÉAR, Máire (1873–1920) Máire DE BUITLÉAR 1873 1920 Sasana F Coláiste Loreto, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath Coláiste Alexandra, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath úrscéalaí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· 2010 Foilsíodh Máire De Buitléir: Bean Athbheochana, 1993 le Mairéad Ní Chinnéide ··· Bhain Ní Chinnéide úsáid as cnuasach páipéar a bhaineann le Máire sa Leabharlann Náisiúnta agus as cuimhní cinn a bhreac Máire agus atá i mainistir Saint Michel de Kergonan i bPlouharnel sa Bhriotáin, agus as foinsí eile chun an bheathaisnéis seo a scríobh ··· B’í Máire a d’aistrigh dráma an ChraoibhínAn Tincéar agus an tSidheog
Ó MAÍ, Máire Rua [Uí Mhaí] (1906–2001) Máire Rua UÍ MHAÍ Máire Mhic an Luain 1906 2001 Na Cruacha, Co ··· Dhún na nGall F amhránaí [B9] amhránaí scéalaí scéalaí/seanchaí [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó MAÍ Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Cailleadh an mháthair nuair nach raibh Máire ach trí mhí d’aois agus phós an t-athair an athuair ··· Deir Watson: ‘Bean ghlúine a bhí sa mháthair mhór agus stór de sheanchas na háite aici, rud a chuaigh i bhfeidhm go mór ar Mháire ó aois linbh.’ Phós sí Pádraig Ó Maí (‘Paidí an Bháirseora’) i 1926 agus, toisc gur mhaor abhann [báirseoir] é, is anseo is ansiúd a bhí siad sula bhfuair siad teach i mBaile Uí Chiaragáin ··· Bhailigh Séamas Ó Catháin agus Seosamh Waston idir scéalta agus amhráin ó Mháire
Ó SCOLAÍ, Máire [Ní Scolaí] [Uí Bhuachalla] (1909–1985) Máire NÍ SCOLAÍ Máire Uí Bhuachalla 1909 1985 60 Bóthar San Iognáid, Baile Átha Cliath F amhránaí [B9] bailitheoir amhrán amhránaí bailitheoir amhrán [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Chill Mhantáin, a máthair (d’éag sise i dteach Mháire, Inis Ealga, An Bóthar Ard, Gaillimh 19 Deireadh Fómhair 1961) ··· Dúirt Máire féin i gceann de na hagallaimh raidió sin go raibh beirt deartháireacha aici: fuair Michael Joseph bás agus é ina leanbh óg go fóill agus Bill, a shíltear a fuair bás san Aifric Theas ··· Sa Mhodhscoil Láir, Baile Átha Cliath, ba í Bean Uí Ghallchóir a mhúin ceol do Mháire ··· Ghlac sí páirt i gCeolchoirm na mBuaiteoirí (cuntas ar an bhFeis agus grianghraf de Mháire in Evening Herald 12 Bealtaine 1923 agus cuntas in Freeman’s Journal 11 Bealtaine)
MAC SUIBHNE, Traolach (1879-1920) Traolach MAC SUIBHNE 1879 1920 Corcaigh M Scoil na mBráithre Críostaí, An Mhainistir Thuaidh, Corcaigh An Ollscoile Ríoga, Corcaigh Teachta Dála [B9] polaiteoir óglach 1913–1922 [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Tá eolas le fáil ar a dheirfiúr Máire in Soul of fire: a biography of Mary MacSwiney, 1986, le Charlotte H ··· Seachtar clainne a bhí sa teaghlach agus ba í Máire (rugadh ar 27 Márta 1872 i Surrey, Sasana) an duine ba shine díobh ··· Meastar go raibh tionchar an-mhór ag a dheirfiúr Máire air ón am sin amach ··· Rugadh iníon dóibh, Máire, ar 23 Meitheamh 1918 agus le Gaeilge ar fad a bhí an leanbh á tógáil acu
Phort Láirge M scéalaí/seanchaí [B9] scéalaí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Turraonaigh a bhí ina gcónaí i gceithre tithe acu sin agus is i dtigh na dTurraoineach a bhí leathchéad slat uainne-ne a bhí cónaí ar Mháire Ní Dhromaigh, an bhean a cheap amhrán na bprátaí dubha ··· Pádraig Turraoin dob ainm dósan agus bhíodh sé ag ceapadh rann agus mion-fhilíochta.’ In An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise, Uimhir 2, 1998 tá eolas ag Nioclás Mac Craith faoi Mháire Ní Dhroma: go raibh sí pósta ar Shéamas Turraoin agus go raibh cónaí orthu sa Pháirc ar Bharra na Faille; gur ‘Molly na nAmhrán’ a thugtaí uirthi agus gur de Phaoraigh Bhaile na nGall, Paoraigh na nGaibhne, a máthair ··· San iris chéanna (‘Gairdín an Chabáiste’) tá cuntas ag Risteard Turraoin (d’éag 1995) arbh í Máire Ní Dhroma a shin-seanmháthair: Cailleadh a fear céile go hóg agus d’fhág beirt mhac agus beirt iníonacha ina dhiaidh.Tá sé i seanchas na clainne gur ón bhFrainc a tháinig an chéad Turraoineach (Terry) agus gur mhairnéalach é
Chiarraí bailitheoir béaloidis [B9] bailitheoir béaloidis scríbhneoir múinteoir óglach 1913–1922 [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· D’fhoghlaim sé léamh agus scríobh na Gaeilge as leabhair Uí Ghramhnaigh[B4] agus ó mháistir scoile sa chomharsanacht agus chuir sé rang Gaeilge ar bun tuairim 1903 i dteach Mháire Hussey ar an gCuas Mór agus é d’aidhm aige léamh agus scríobh na Gaeilge a mhúineadh do chomharsana ar Ghaeilgeoirí iad ··· An baile seo ’gainne (1913) agus Jimín Mháire Thaidhg (1921) an dá leabhar is aitheanta dár scríobh sé ··· Chóirigh Pádraig Ua Maoileoin iad in Seoda an tSeabhaic (1974) agus dúirt sa bhrollach: ‘Ba mise féin Jimín Mháire Thaidhg ··· Ba í Máire Thaidhg an mháthair ná raibh riamh agam
Tá cuntas uirthi: ag Bo Almqvist in Béaloideas (1988); ag Maureen Murphy i leabhar Mháire, Máire Rua, Lady of Leamaneh (1990); agus ag Cyril Ó Céirín[q.v.] agus Kit Ó Céirín in Women of Ireland: a biographic dictionary (1996) ··· Leabhar ar Mháire Rua Uí Bhriain is ea Máire Rua, Lady of Leamaneh (1990) ··· MAC NEILL, Máire (1904-1987) Máire MAC NEILL 1904 1987 Port Mearnóg, Co ··· Bhaile Átha Cliath F Coláiste na nDoiminiceach Pháirc Mhucrois, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath mórbhailitheoir béaloidis [B9] bailitheoir béaloidis Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Nuair a daoradh Mac Néill chun báis in 1916 chuaigh Máire agus deifiúr óg léi go hÁrainn agus bhí ar scoil i bhFearann an Choirce
Chuaigh tuismitheoirí Mháire, Seán Céitinn, fíodóir, agus Máire (‘Méireas’) Emperor, anonn chun cabhrú le Máire ··· Ó DUINNSHLÉIBHE, Máire (Méiní) [Méiní Uí Dhuinnshléibhe] (c.1876-1967) Máire UÍ DHUINNSHLÉIBHE Méiní Uí Dhuinnshléibhe Máire Ní Shé 1873 1967 Chicopee, Massachusetts, Stáit Aontaithe Mheiriceá F Scoil Dhún Chaoin, Co ··· Chiarraí scéalaí/seanchaí [B9] scéalaí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó DUINNSHLÉIBHE Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Ba iad Seán ‘Jacko’ Ó Sé agus Máire Chéitinn a tuismitheoirí agus is in Chicopee in aice le Springfield, Massachusetts, a rugadh í ··· D’fhill Máire féin abhaile gairid ina dhiaidh sin
Ó DONNCHADHA, Máire Áine [Ní Dhonnchadha] [Mhic Mhathghamhna] (1919-1991) Máire Áine NÍ DHONNCHADHA Máire Mhic Mhathghamhna 1919 1991 An Cnoc, Co ··· Mhaigh Eo Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach amhránaí [B9] bailitheoir amhrán amhránaí bailitheoir amhrán [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó DONNCHADHA Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí cáil na hamhránaíochta ar an mbeirt acu agus is uathu a d’fhoghlaim Máire Áine amhráin ar dtús ··· Bhíodh na hamhráin le cloisteáil amuigh is istigh.’ Thaifead sí féin amhráin ó Shorcha nuair a bhí sise 82 bliain d’aois agus thóg Jean Ritchie, bailtheoir clúiteach as Meiriceá, amhráin uaithi agus gan amhras ó Mháire Áine féin ··· Thug an tAthair Máirtín Ó Loideáin[q.v.] slua Gaeilgeoirí ar oilithreacht go Cnoc Mhuire timpeall an ama sin agus is lena linn sin a chuala Mairéad Piogóid, a raibh baint aici le Radio Éireann ag an am, Máire Áine ag rá ‘Caoineadh na dTrí Muire.’ Níorbh fhada go raibh clár beo in aghaidh na míosa aici ar an raidió, clár a lean ar feadh bliana
Ó TUATHAIL, Máire [Ní Thuathail] (1871-1954) Máire NÍ THUATHAIL Máire Ó Tuathail 1871 1954 F cléireach múinteoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó TUATHAIL Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Is cosúil gurbh i dteach na Máilleach a rugadh Máire thart ar 1871; bhí de nós ag mná ar de Mháilligh Chill Mhaolacháin iad dul abhaile go Cill Mhaolacháin nuair a bhí siad gar dá n-am ··· Deirtear gurbh i dteach a huncail, Peadar Ó Máille i gCill Mhaolacháin, a cuireadh scolaíocht ar Mháire agus ar a deirfiúr Caitríona ··· Anuas air sin nuair a tholg sí an eitinn is amhlaidh a bhíodh Máire ag déanamh ionadaíochta di ··· Nuair a cailleadh Caitríona lean Máire uirthi ar feadh roinnt blianta ag múineadh i ngan fhios do na húdaráis
Chiarraí craoltóir aisteoir státseirbhíseach scríbhneoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó MURCHÚ Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Ag tagairt do Chompántas Amharclainne na Gaeilge in Stair dhrámaíocht na Gaeilge 1900–1970 (1993:132) deir Pádraig Ó Siadhail: ‘Stáitsigh an Compántas roinnt drámaí spéisiúla sna caogaidí, go háirithe aistriúchán Eibhlín Ní Mhurchú ar Ile le Eugene O’Neill.’ Ó 1957 amach bhíodh sí ag aisteoireacht sa Damer (Ní Chinnéide 2008) agus ar 16–21 Samhain 1959 bhí sí ar dhuine d’Aisteoirí na Gaeltachta agus an phríomhpháirt aice sa dráma Oidhreacht bhideoig mhóir le Proinsias Mac Diarmada[q.v.], agus in 1960 bhí sí i bpáirt Mháire Magdailéin sa dráma An chúis in aghaidh Íosa, aistriúcháin ar Procès à Jésus (Fabbri 1960) ··· I Radio Éireann ba mhinic í ag aisteoireacht sna drámaí Gaeilge, nó clasaiceacha mar ‘Caoineadh Airt Uí Laoire’ agus Jimín Mháire Thaidhg á reic aici
Ó CINNÉIDE, Máire [Ní Chinnéide] (1878-1967) Máire NÍ CHINNÉIDE Máire Mhic Gearailt 1878 1967 Baile Átha Cliath F Coláiste na nDoiminiceach, An Charraig Dhubh, Co ··· Bhaile Átha Cliath Ardscoil Mhuire, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath léiritheoir drámaí eagarthóir drámadóir scríbhneoir múinteoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó CINNÉIDE Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí siopa mór éadaitheora i Sráid Mhór Sheoirse Theas, Baile Átha Cliath, aige agus ba í Margaret O'Dwyer, máthair Mháire, an dara bean chéile aige ··· Bhí beirt deartháireacha agus triúr deirfiúracha ag Máire, nó Molly mar a thugtaí uirthi ··· Máire Ní Chinnéide was the originator of the move"
Bhí d’ádh ar Mháire bheith ar scoil ag an tSiúr Máire Treasa i gClochar na Trócaire sa bhaile, bean rialta a thug a dúthracht ar fad don Ghaeilge ··· Ó SÍOCHÁIN, Máire [Ní Shíocháin] (1886–1936) Máire NÍ SHÍOCHÁIN 1886 1936 Cathair Saidhbhín, Co ··· Chiarraí scríbhneoir aisteoir múinteoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó SÍOCHÁIN Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· 2010 Ba iníon í le Tomás Ó Síocháin, táilliúir, agus a bhean Máire Ní Shíocháin agus is i gCathair Saidhbhín, Co ··· I 1901, ba í ‘Marion’ (15), Máire gan amhras, an duine ba shine den seachtar clainne a bhí sa teach
MAC SIUBHLAIGH, Máire [Nic Shiubhlaigh] (1883–1958) Máire NIC SHIUBHLAIGH 1883 1958 39 Sráid Charlemont, Co ··· Bhaile Átha Cliath F rannpháirtí in Éirí Amach 1916 [B9] aisteoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú MAC SIUBHLAIGH Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Ba é a mhúin ceird na haisteoireachta do Mháire; ó Frank Fay a d’fhoghlaim sí an deaslabhra ··· Ó Ceallaigh, 1963: ‘Chuir me aithne ar bhanaisteoir cáiliúil eile sa Chumann Liteartha [Ceilteach] agus ba í sin Máire Nic Shiúlaigh... ··· San eagraíocht sin a thosaigh Máire ag aisteoireacht
an Chabháin F Clochar an Chreidimh Naofa, Glas Naíon, Baile Átha Cliath An Coláiste Doiminiceach, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath scoláire Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó FAIRCHEALLAIGH Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· I ndiaidh Mháire Ní Aodáin ba í ab fhearr a rinne troid ar son comhdheise agus cothramaíochta do mhná san ollscolaíocht ··· Rinne Dame Columba Butler, O.S.B., deirfiúr Mháire de Buitléar cur síos ar fheis a d’eagraigh Úna agus an Dr Ó hIceadha in Inis Meáin: ‘Úna bravely made her speech, but as she was not yet a fluent speaker, Dr O’Hickey stood beside her and discreetly whispered words of correction whenever needful’ (Capuchin Annual, 1952)
Ó GRIANNA, Séamus (1889–1969) Séamus Ó GRIANNA Máire 1889 1969 Tóin an Bhaile, Rann na Feirste, Co ··· Dhún na nGall M Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath múinteoir náisiúnta 1882–1922 [B9] státseirbhíseach scríbhneoir óglach 1913–1922 [B9] oifigeach custaim is máil [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· d’fhéadfaí saothar ar stair Rinn na Feirste san aois sin a athchruthú as leabhair Mháire a bheadh chomh hiomlán leis an méid a cailleadh, agus i bhfad níos bríomhaire, níos spéisiúla agus níos daonnúla” ··· Ba í Máire (Eibhlín Néillín) Ní Dhónaill a mháthair ··· Bhí an t-ainm “Máire” leis
Ó COCHLÁIN, Conchubhar Conchubhar Ó COCHLÁIN M amhránaí [B9] amhránaí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí a iníon Máire pósta ar Liam Ó Conaill i nGort na Tiobradan agus is ann a d’éag sé 7 Bealtaine 1925 ··· Deir Ó hAnnracháin go raibh cáil na Gaeilge ar chlann Mháire
Is iad na daoine a chaoin sí: Donnchadh Ó Briain, 4ú hIarla Thuamhumhan (d’éag 1624); a dheirfiúrsan Máire; Toirdhealbhach Ruadh Mac Mathghamhna (fear céile Mháire, d’éag 1629), Cluain Idir Dhá Lá, Co ··· CAITILÍN DUBH (fl.1624-1629) Caitilín Dubh fl.1624-1629 F file Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed
Ó hÓGARTAIGH, Seosamh (1925–2002) Seosamh Ó hÓGARTAIGH 1925 2002 Baile Átha Cliath M Coláiste Mhuire, Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath státseirbhíseach Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí sé pósta ar Mháire P
Phort Láirge múinteoir eagarthóir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Faoin ainm cleite Murchadh Mac Diarmada scríobhadh sé ailt agus léirmheasanna in Agus agus ba é a chuir Gaeilge ar an sraith de chuimhní cinn Mháire Comerford
na Gaillimhe M file Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí sé pósta ar Mháire Ní Thuathail ó Chnoc na hAille agus mac leo ba ea an file Learaí Ó Fínneadha[B8]
Phort Láirge F Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó RÉAGÁIN Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Phort Láirge, a rugadh í i mBealtaine 1905 do Mháire Ní Chionnfhaolaidh agus do Sheán Turraoin, iascaire
Ó GUITHÍN, Máire [Ní Ghuithín] [Uí Chíobháin] (1909-1988) Máire NÍ GHUITHÍN Máire Uí Chíobháin 1909 1988 Na Blascaodaí, Co ··· Chiarraí F scríbhneoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Ó GUITHÍN Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Ba é Maidhc Léan Ó Guithín a hathair agus ba í Máire Pheats Mhicí Ní Chatháin, iníon ‘Rí an Oileáin’ (Pádraig Ó Catháin) a máthair ··· Synge cuntas ar an tamall a chaith sé i dteach an Rí i 1903 agus ar mháthair Mháire: ‘His eldest daughter, a young married woman of about twenty, who manages the house, shook hands with me also and then, without asking if we were hungry, began making us tea in a metal teapot and frying rashers of bacon ··· Bhíodh Máire ag cabhrú lena tuismitheoirí nuair a thagadh cuairteoirí go dtí na Blascaodaí ag foghlaim Gaeilge agus d’éirigh sí taithíoch ar nótaí a scríobh faoi chúrsaí san oiléan
Ó hÁDHMAILL, Pádraig (1916-1998) Pádraig Ó hÁDHMAILL 1916 1998 Sráid Thomáis, Ard Mhacha M Scoil na mBráithre Críostaí, Ard Mhacha Scoil Ghramadaí Naomh Pádraig, Bóthar na hArdeaglaise, Ard Mhacha Coláiste na hOllscoile Naomh Muire, Twickenham, Londain múinteoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí sé pósta ar Mháire Ní Ghormáin agus thóg siad a gcúigear leanaí le Gaeilge
DE NÓGLA, Éadbhard (c.1710–c.1792) Éadbhard DE NÓGLA c.1710 c.1792 M táilliúir file Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Tugann Lesa Ní Mhunghaile faoi deara an cion a bhí aige ar Mháire Treasa, banimpire na hOstaire
BUDHLAEIR, Liam (1923-1995) Liam BUDHLAEIR 1923 1995 Corcaigh timire múinteoir iriseoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Ba í Máire Ní Lúing máthair Liam agus bhí ceathrar deirfiúracha aige ··· Bhí sé pósta ar Mháire Ní Ghliasáin ó Mhuileann na hUamhan agus bhí iníon agus beirt mhac acu
Mhaigh Eo M ollamh múinteoir aistritheoir scríbhneoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Pádhraic Mháire Bháin nó an gol agus an gáire (1932) a mhórshaothar ··· Roghnaigh an Roinn Oideachais é féin, Máire Ní Ghuairim [B4] agus Micheál Ó Maoláin [B4] le ceachtanna Linguaphone a chur ar cheirníní i Londain
Thiobraid Árann M Áras Brianach na mBráithre Críostaí, Marino, Baile Átha Cliath státseirbhíseach roimh 1922 [B9] státseirbhíseach Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· I 1931 roinneadh duais An Ghúim ar úrscéal ar a Lucht ceoil (1932) agus ar Phádraic Mháire Bháin (1932) le Seán Ó Ruadháin
Chorcaí M scríbhneoir file táilliúir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· File ba ea Diarmuid freisin agus bhí aithne mhaith aige ar Mháire Bhuí Ní Laoghaire mar ba mhinic a dhéanadh sé obair ina teach ··· Máire Ní Loingsigh ó Bhaile Bhuirne máthair Phádraig
an Chláir M Coláiste Mhuire, Gaillimh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh scríbhneoir aisteoir stiúrthóir amharclainne múinteoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí sé pósta ar Mháire Healy ó bhaile Chill Mhantáin agus bhí beirt iníonacha agus beirt mhac acu
Phort Láirge múinteoir náisiúnta 1882–1922 [B9] múinteoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Feirmeoir a athair, Maitiú, agus ba í Máire Ní Shúilleabháin ó Lios Deargáin a mháthair ··· Scríobh sé leagan de “Barántas na mBróg” síos ó Mháire Bean Mhic Dhomhnaill igCill Ard, Dún Beag (i gcló in An Scuab, Eanáir 1923)
Ó CAOIDHEÁIN, Colm (1893–1975) Colm Ó CAOIDHEÁIN 1893 1975 Glinsce M amhránaí [B9] amhránaí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· na Gaillimhe, agus a bhean Máire Nic Chon Iomaire ··· B’as Inis Niadh do Mháire
na Gaillimhe múinteoir náisiúnta 1882–1922 [B9] múinteoir óglach 1913–1922 [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí sé pósta ar Mháire de Búrca ó Bhaile na Cúirte, Órán Mór, Co
Chorcaí M bailitheoir amhrán [B9] scéalaí bailitheoir amhrán scéalaí/seanchaí [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· I mBaile Mhic Íre 3 Iúil 1871 a rugadh an mac seo do Dhomhnall (‘Domhnall Mháire’) Ó Deasmhumhna, feirmeoir, agus a bhean Siobhán Ní Iarlaithe
Phort Láirge M bainisteoir scríbhneoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Is iad na leabhair a chuir sé ar fáil: Saibhreas Mháire Mhór, 1927, aistriúchán ar The riches of Mrs Mullooney, le W.J.Carey; Cleasa ar chartaí [g.d.]; Eachtraí Pháidín Turraoin, 1928
Dhún na nGall ceoltóir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú MAC MONGHAIL Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí léamh na Gaeilge agus an Bhéarla aici, rud a bhí annamh san am; fianaise air sin sampla dá lámhscríbhneoireacht Ghaeilge a bhí i seilbh Mháire Uí Cheallaigh, Coimín, an Clochán, a shíolraigh ó dhuine dá deirfiúracha
na Gaillimhe amhránaí [B9] bailitheoir béaloidis amhránaí mórbhailitheoir béaloidis [B9] rannpháirtí in Éirí Amach 1916 [B9] óglach 1913–1922 [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Ba dhuine é den cheathrar mac agus ceathrar iníonacha a rugadh do Stiofán Ó Conghaile, fear a raibh gabháltas beag talaimh aige, agus a bhean Máire Ní Choncheanainn ··· Bhí sé pósta ar Mháire Ní Chualáin agus bhí triúr mac agus iníon amháin acu
MAC AN BHAIRD, Fearghal Óg (c.1550–1620) Fearghal Óg MAC AN BHAIRD c.1550 1620 M file Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Ar na dánta is minice a luaitear tá: ‘Uaibhreach mise ar Mhág Uidhir’ nuair a ghabh sé pardún Mhág Uidhir tar éis dó gloine fiona a chaitheamh san aghaidh air le teann stuaice, dán a gcuireann Caball tábhacht leis; ‘Trí Coróna i gcairt Shéamuis’ ag fáiltiú roimh Shéamus I a theacht i gcoróin; ‘Beannacht siar uaim go hÉirinn’ nuair a bhí sé ar deoraíocht in Albain; ‘Truagh liom Máire agus Mairgréag’ ina ndéanann sé oidhe chlann Uí Dhomhnaill a chásamh; ‘Teasta Éire san Easpáinn’, marbhna ar Aodh Rua Ó Domhnaill; ‘Mór an lucht arthraigh Éire’ i ndiaidh Imeacht na nlarlaí; ‘Slán uaim ag oileán Pádraig’ (i gcló ag Shane Leslie in St Patrick’s Purgatory, 1932); ‘Brian Ó Ruairc mo rogha leannán’, a ndeir Knott faoi in Irish Syllabic Poetry; ‘Most inaugural odes run to fifty or sixty stanzas; we are fortunate in having an example complete in three stanzas, illustrating practically all the characteristic features of this species of composition.’ In The Contention of the Poets.. ··· Chaith sé tamall i gCúige Mumhan (‘Slán agaibh, a fhiora Mumhan’) agus deir Mhág Craith go raibh sé pósta ar Mháire, deirfiúr le Tadhg mac Dáire Mac Bruaideadha[q.v.], ollamh larla Thuamhumhan
Chorcaí scéalaí/seanchaí [B9] scéalaí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Conchúr (Canaí Mháire Ní Dhuinnín) ab ainm dá athair agus sin é an fáth gur Fruí (Humphrey) Chanaí a thugtaí air féin ··· Is chuige a tháinig áitreamh a athar agus phós sé Máire Ní Ríordáin ó Chluainte Chárthaigh i gCill na Martra
Luimnigh M scríbhneoir Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Chum sé caoineadh ar Mháire Bhán Mhic Dhónaill in 1773
Ó GRÁDAIGH, Eoghan (1902-1987) Eoghan Ó GRÁDAIGH 1902 1987 Camden Town, Londain M St Ignatius' College, Londain Ollscoil na hÉireann óglach 1913–1922 [B9] státseirbhíseach státseirbhíseach roimh 1922 [B9] Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Roimh dhul go dtí an bhunscoil in aon chor bhí na gasúir ag foghlaim Gaeilge ó Mháire Ní Fhlannghaile [B3:165] i gcraobh de Chonradh na Gaeilge
Ó CEARBHAILL, Breandán (1902-1999) Breandán Ó CEARBHAILL 1902 1999 Sráid Rutland, Baile Átha Cliath M Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath óglach 1913–1922 [B9] clódóir cló-eagraí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí sé pósta ar Mháire Nic Giolla Easpaig ó Dhoire agus bhí iníon agus triúr mac acu
Ó GÓILÍ, Caoimhín (1913-1984) Caoimhín Ó GÓILÍ 1913 1984 'Susanville', Bóthar Richmond, Baile Átha Cliath M Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, Baile Átha Cliath An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath scríbhneoir múinteoir file Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Bhí sé pósta ar Mháire Ní Mhurchú, múinteoir náisiúnta ón gCluain i gceantar an Chloiginn, Co
na Gaillimhe Ollscoil na hÉireann, Gaillimh An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath Ollscoil Dhún Éideann léachtóir amhránaí Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Mhínigh sé ansiúd nach cois teallaigh ná óna mhuintir a thug sé leis na hamhráin ach in aois a dheich mbliana gurbh amhlaidh a thaithíodh sé rang amhránaíochta faoi stiúir Mháire Phíotair Uí Dhroighneáin
SEALY, Douglas (1929–2013) Douglas SEALY 1929 2013 Baile Átha Cliath M Scoil Pháirc Sandford, Baile Átha Cliath Coláiste Naomh Columba, Baile Átha Cliath Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath múinteoir scríbhneoir léirmheastóir aistritheoir Regina Uí Chollatáin Ciara Ní Éanacháin Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· D’oibrigh sé ar aistriúchán d’fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi chomh maith agus bhí cairdeas eatarthu ··· Ba í Máire a sheol Labhrann an fásach ar a shon cúpla mí i ndiaidh a bháis
UÍ MHAICÍN, Máire (1949–2013) Máire UÍ MHAICÍN 1949 2013 Baile Chruaich, Co.Mhaigh Eo F Scoil Bhríde, Baile Chruaich, Co ··· Mhaigh Eo Coláiste na hOllscoile, Gaillimh léachtóir aistritheoir scríbhneoir Regina Uí Chollatáin Ciara Ní Éanacháin Ó MAICÍN Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· 2015 Léachtóir, aistritheoir, agus scríbhneoir ab ea Máire Uí Mhaicín / Uí Mhathúna a saolaíodh i mBaile Chruaich, Cathair na Mart, Co ··· Bhí ochtar i dteaghlach Mháire i Maigh Eo: a tuismitheoirí P.J ··· Is é a deir Mac Amhlaigh ina taobh ná gur ‘beag coiste nó gníomhaireacht teanga nach raibh plé ag Máire Uí Mhaicín leis in imeacht na mblianta
Loch Garman M státseirbhíseach Diarmuid Breathnach Máire Ní Mhurchú Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus bunúdair na mbeathaisnéisí, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú Foilsiú ar líne These pages may be freely searched and displayed ··· Oibrí eile sa Chumann ba ea Máire Ní Mháirséil agus phós siad ar 31 Iúil 1924 i mBaile an Mhuilinn, Co ··· ‘Bhíodh an Cumann go mór faoi chomaoin Sheoirse de Rút i gcónaí agus léiríodh méid a mheasa air ag ócáid a phósta le Máire Ní Mháirséil ... ··· Reachtáladh “Céilí” speisialta in uimhir a cúig, Sráid Laighean, chun bualadh le Seoirse agus Máire, áit ar bronnadh Cláirseach “Egan” orthu mar chomhartha buíochais as a ndearna siad ar son an Chumainn’ (Giltrap) ··· Bhí Máire ina rúnaí ar an bhfochoiste a d’fhéach chuige gur fhoilsigh an Cumann eagrán de [Leabhar] na h-Urnaighe Comhchoitchinne tuairim 1928