Líon alt a aimsíodh: 39
Nuair a d’fhoilsigh Sáirséal agus Dill a chéad chnuasach, Eireaball spideoige, 1952, ghoill léirmheas Mháire Mhac an tSaoi (Feasta, Márta 1953) air, agus ghoillfeadh go ceann i bhfad ··· Rinne Alan Titley clár raidió i dtaobh a shaothair, agus Seán Ó Coileáin agus Louis de Paor ina n-aíonna aige ann, agus tá i gcló in Scríbhneoirí faoi Chaibidil, 2010
Scríobh Neans de Paor B2 cuntas moltach air in Comhar, Aibreán 1945, agus ag tagairt do chúrsaí lóistín sa Rinn dúirt: ‘Ba mhian leis go mbeadh caoi ag lucht foghlamtha na Gaeilge cur fúthu i bparóiste na Rinne chun labhairt na teanga a leathnú
Tá léachtaí a thug Breandán Ó hEithir, Alan Titley, Gearóid Ó Tuathaigh, Gearóid Denvir agus Louis de Paor ar ghnéithe dá shaothar, dá pholaitíocht agus dá mheon le fáil in Léachtaí Uí Chadhain (1989) in eagar ag Eoghan Ó hAnluain ··· Is léir ar Comhar: innéacs 50 bliain 1942–1991 (1992) le Máire de Grás nár fhoilsigh an iris sin an líon céanna alt faoi aon duine eile ··· ‘Saothar Mháirtín Uí Chadhain’ ba ábhar do Léachtaí Cholm Cille 2006 agus foilsíodh na léachtaí in Saothar Mháirtin Uí Chadhain: Léachtaí Cholm Cille xxxvii (2007), in eagar ag Máire Ní Annracháin
Phós sé Máire Tighe, múinteoir ó Cheathrú Bhán, Achadh Mór, 4 Aibreán 1923
Tionóladh ‘An Canónach Pádraig de Paor: ócáid chomórtha’ i gcathair Phort Láirge ar 8 Márta 2012
Deir Micheál Ó Domhnaill in Iolscoil na Mumhan [1987] gur sholáthair sé eolas ar logainmneacha don Athair Pádraig de Paor [q.v.] agus eolas ar Ghaeilge an cheantair do Thomás de Bhaldraithe, Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Rinne Alan Titley clár raidió i dtaobh a shaothair agus Breandán Ó Conaire agus Louis de Paor ina n-aíonna ann agus cuireadh ábhar atá sa chlár sin i gcló in Scríbhneoirí faoi chaibidil (2010) in eagar ag Titley
Ceapadh é ina mhúinteoir taistil i gceantar an Aonaigh i dTiobraid Árann: bhí Proinsias de Paor (‘An Paorach’) [q.v.] ann cheana féin (An Claidheamh Soluis 10 Deireadh Fómhair 1908)
An Canónach Pádraig de Paor[B5] a bhailigh a bhfuil ar eolas i dtaobh a bheatha agus tá cuntas Risteáird Uí Fhoghludha[B1] (in Dánta diadha Phádraig Denn, 1941) bunaithe ar an mbeagán sin
Chaith sé deich mbliana díobh mar oide tí i dteach Shéamuis Bháin Paor i mBaile an Bhallúnaigh i bparóiste na Cille ··· Deir an Pléimeannach gur phós sé Máire Ní Ógáin, cailín sciamhach sa Bharúnaigh, i 1744 ··· Creideann Ó Foghludha gur i bhfad ina dhiaidh sin a phós Donncha, agus, cé go bhfuil sé soiléir nach mian leis a chreidiúint gur Máire Ní Ógáin a bhí uirthi, ní luann sé aon ainm eile
Rianaigh sé sinsir a athar, Micheál, agus a mháthar, Máire Paor, Gearaltaigh Bhaile Uí Chríonáin i gContae Chorcaí agus Paoraigh Chnoc an Leathara i gContae Phort Láirge, siar na céadta blian
Tá cuntas air ag Máire Í Sheanacháin in Galvia 3, 1956 ··· B’shin Peadar Ó Conaill[q.v.], a bhíodh ina óige ag múineadh scoile sa Charn, nó An Cheathrú Dhóite, i ngar do Chill Rois, fear a bhféadfaí a rá faoi go raibh sé ar an scríobhaí ab fhearr agus ar an scoláire Gaeilge ab fhearr sa tír lena linn’ (Liam de Paor sa réamhrá a chuir sé le Tomás Ó Míocháin: filíocht (1988) le Diarmaid Ó Muirithe)
Bhí sé pósta ar Áine de Paor
Ba é an duine ba shine é den seisear clainne a bhí ag Seán Ó hIcí agus Máire Ní Bhraonáin ··· Rinne Pádraig de Paor (Patrick Power [B5]) cur síos in Irisleabhar na Gaedhilge, Meitheamh 1904 ar aghaidh, ar a bhfuil díobh i gColáiste Eoin, Port Láirge
Chuir Diarmaid Ó Muirithe a dhánta in eagar in Tomás Ó Míocháin: filíocht, 1988 agus thug eolas ar a bheatha, agus chuir Liam de Paor réamhrá leis (‘Contae an Chláir le linn Thomáis Uí Mhíocháin’)
Ag obair sa pharóiste sin ag an am bhí an tAthair Piaras de Paor; seacht mbliana tar éis bhás an fhile mhol seisean, agus é anois ag obair i gCluain Meala, go gcuirfí dánta diaga Thaidhg i gcló ··· Foilsíodh An Cantaire Siúlach: Tadhg Gaelach, 2001 le Úna Nic Éinrí agus Tadhg Gaelach Ó Súilleabhain: file agus diagaire c.1715-1798, 2005 le Máire B ··· De Paor
Ba iad Nioclás Breathnach agus Cáit Paor a thuismitheoirí ··· Bhí conaí air féin agus a bhean Máire (Ní Mhaidín) ag ‘An Eala’, Gleann Maghair, Co
Chuir Proinsias Mac Aonghusa eagar ar Tomás de Bhaldraithe: cuimhní cairde (1997); chomh maith le haistí ann lena dheirfiúr Caitlín, lena chliamhain Máirtín Ó Flathartaigh, a iníon Clíona agus a mhac Pádraic, tá cuntais ann ag Liam de Paor[q.v.], Proinsias Mac Aonghusa, Proinsias Mac Cana, Seán Mac Réamoinn, Eilís Ní Bhrádaigh, Anraí Ó Baoighealláin, Art Ó Beoláin[q.v.], Tomás Ó Concheanainn, Brian Ó Cuív[q.v.], Stiofán Ó hAnnracháin, Éamonn Ó hÓgáin, Máirtín Ó Murchú, Úna Uí Bheirn, agus Seosamh Watson, chomh maith lena ndúirt Micheál Mac Craith OFM ag Aifreann éagnairce Thomáis agus le leabharliosta cuimsitheach le Marion Gunn ··· In 1933 d’fhreastail sé ar chúrsa in Ardscoil Mhichíl Bhreathnaigh i gCois Fharraige; i rang Mháirtín Uí Fhlathartaigh a bhí sé, fear a bpósfaí a dheirfiúr Máire leis ar ball
I gcomhar lena bheanchéile Máire de Paor[q.v.] scríobh sé Early Christian Ireland, 1958 ··· Ní raibh aige ach an t-aon deirfiúr amháin, Máire, agus d’éag sise in aois 17 bliain di ··· Phós sé Máire i 1946 agus bhí iníon agus ceathrar mac acu
Phós sí Liam de Paor[q.v.] i 1946 agus d’fhoilsigh Thames & Hudson Early Christian Ireland, 1958 leis an mbeirt acu
Roghnaigh Seán Ó Tuama agus Louis de Paor dán leis in Coiscéim na hAoise, 1991 agus roghnaigh Declan Kiberd agus Gabriel Fitzmaurice ceithre dhán leis in An crann faoi bhláth: The flowering tree: contemporary Irish poetry with verse translations, 1991
It is an introduction to classical algebra, concisely and elegantly written, containing a wealth of information in a very condensed presentation.’ I gcomhar leis an Ollamh Micheál De Paor scríobh sé Nótaí ar Mhion-Áireamh
Tá sé ar an mbeagán d’fhilí na tréimhse 1970-2005 a luaitear in aon anáil le Seán Ó Ríordáin, Máire Mhac an tSaoi agus Máirtín Ó Direáin ··· Chuir siad spreacadh nua i saol na filíochta Gaeilge agus níor stad riamh dá ndíograis ag cothú an tsaoil sin.’ Thugadh sé spreagadh d’fhílí óga mar Louis de Paor ··· He had to deal every day with the possibility, perhaps the likelihood, that after him and his friends and contemporaries there would come no more poets in the living Irish.’ Phós sé Máire Nic Fhinn, cainteoir dúchais ó Thuar Mhic Éadaigh, Co ··· Nuair a scar sé le Gael Linn bhunaigh sé féin agus Máire an comhlacht Vermilion ··· Luaitear go háirithe an tsraith ‘Léargas’ agus cláir agus scannáin a bhain leis na healaíona: ‘Joe Heaney: Sing the dark away’; ‘Máire Mhac an tSaoi’; ‘John Montague: Rough Fields’; ‘Liam Ó Muirthile: Dúthaí Anama’
É féin, Máire de Paor[B8] agus Liam Hamilton, a bheadh ina bhreitheamh san Ard-Chúirt ar ball, a mheall an Dr John O’Connell isteach sa pháirtí ··· Scríbhneoirí, iriseoirí agus daoine a raibh cáil an léinn orthu nó stádas bainte amach acu sa saol, agus a bhí cairdiúil le Proinsias féin, na baill go léir nach mór – Liam Ó Briain, Eibhlín Ní Bhriain[B8], Donal Foley[B4], Máirtín Ó Cadhain, Dáithí Ó hUaithne, Annraoi Ó Liatháin[B1], Tomás Diolún [B2], Criostóir Mac Aonghusa, Tomás de Bhaldraithe, Máire de Paor, Breandán Ó hEithir, Liam de Paor, Art Ó Beoláin ..., gan ach na mairbh in Beathaisnéis a liostú ··· In Dáithí Ó hUaithne: cuimhne cairde tá cuntas aige ar ar tharla an lá cinniúnach 5 Deireadh Fómhair 1968 i nDoire dó féin agus dá chomrádaithe, Liam de Paor agus Dáithí Ó hUaithne
Ba iad na leabhair sin: ‘Tráchtas ar réalt-eolas’ (An Irish Astronomical Tract, 1914) in eagar ag Máire de Paor [B2: 142] agus Rosa Anglica in eagar ag Úna de Bhulbh
Seo é an file a scríobh ‘Tuireamh an Phaoraigh’, caoineadh ar an Athair Eoin Paor[B6], an sagart a bhaist é agus a bhí ina chara aige ··· Ba iad Cormac Ó Súilleabháin, feirmeoir, agus Cáit (nó Máire mar a thugtar uirthi uaireanta) Ní Iarlaithe ó Dhoire a’ Loga a thuismitheoirí ··· Bhíodh fáilte i gcónaí roimhe i dteach an Athar Eoin Paor
Sampla eile de chomhar liteartha is ea an duanaire Coiscéim na haoise (1991) a thiomsaigh sé féin agus Louis de Paor
Más fíor don pháipéar sin, chabhraigh sé freisin leis an gCanónach Pádraig de Paor agus innéacs eagrán 1952 de The place names of the Decies á réiteach aige agus bhí stair Choláiste na Rinne á scríobh aige
Ba dhuine é den chúigear leanaí a rugadh do Harry Tyers, Sasanach, agus Bríd de Paor ó Phort Lách, Co
In Dúchas (1986) tá aistí ag Pádraig Ó Fiannachta, Séamus Ó Buachalla agus Máire de Róiste ··· Fuair sise bás agus gan ach dhá bhliain agus ráithe ag Mícheál agus ba í a aintín, Máire Bean Uí Bhriain, deirfiúr a athar, a thóg é ··· Dúradh in An Claidheamh Soluis faoi Thomás i ndiaidh a bháis: ‘Bhí sé ar an mbuíon laoch a d’ionsaigh an t-arm dubh ag Port Lách an bhliain sin… Bhí lámh ag Tomás Ó hIceadha in obair ’67 freisin.’ Bronnadh brat uaithne Éirí Amach 1848 ar mháthair Thomáis, Ellen Hickey (née Paor), agus thug muintir Uí Iceadha d’Ard-Mhúsaem na hÉireann é i ndaichidí an chéid seo caite
(1901), Mac Fínghín Dubh (1903), Aodh Ó Néill, dráma (1902), Eoghan Paor (1917 an dáta foilsithe a thugtar i gcóip na Leabharlainne Náisiúnta
Deartháir dó ba ea Victor de Paor a bhí tamall ina shagart cúnta sa Rinn, Co
Iníon le Eamonn O’Toole agus Mary Norton ba ea Siobhán (Jennie) de Paor agus is i mBealach Conglais, Co ··· Sa chlann acu bhí Máire, Áine (Neans) agus Cathal ··· Rugadh Máire ar 9 Nollaig 1887, Neans ar 16 Samhain 1889, agus Cathal ar 29 Márta 1892 ··· Wyse Power bheith i measc na bhfear ag cruinniú den Ard-Chraobh de Chonradh na Gaeilge ar 11 Deireadh Fómhair 1902 agus tagairt do Sheán Paor ag léamh páipéir i nGaeilge i dtaobh Sheáin Pléimeann [q.v.] ar 7 Eanáir 1903 ··· Bhí Máire agus Neans ar an bhfoireann a léirigh An Tobar Draíochta i dTrá Lí i 1902
Chuir an Coiste GnóCathal de Paor [q.v
Bhí sí mar ‘Ard-Chompánach’ ag Cúirt Chuimhne an Phléimionnaigh 26 Meán Fómhair 1902 i Halla na mBuachaillí, Bóthar na bhFál i mBéal Feirste, ag dáileadh duaiseanna agus teistiméireachtaí ar scata a raibh Mary E.Byrne [q.v.], Cathal Brugha, Éamonn Ó Tuathail [B2], Máire Ní Chinnéide [B2], Máire agus Neans de Paor ina measc
In Comhar, Eanáir 1990, tá cur síos ag Annraoi de Paor ar a shaothar teicneolaíochta, agus ar a fhoclóir Béarla-Gaeilge in Comhar, Aibreán 1991
Bhí sé pósta ar Cháit de Paor, an deirfiúr ab óige le John Wyse Power [faoi POWER, Jennie Wyse, B2], duine den seachtar a bhunaigh Cumann Lúthchleas Gael ··· Scríobh Máire Comerford an méid seo faoi in Agus, Bealtaine 1984: ‘Páidín, Ciarraíoch beag dorcha le súile áille, súile nár chaill puinn