Líon alt a aimsíodh: 43
The gardener an teideal a bhí ar an tsaothar mhór chruthaíoch i mBéarla a d’fhoilsigh ‘Kevin O Nolan’ in 1972 ··· (2019) ‘Caoim(gh)in Ó Nualláin/Kevin O’Nolan/Lughaidh Mac Feorais: fear léinn, fear eagair is fear litríochta’, Léachtaí Cholm Cille XLIX, 187-262
I nDaonáireamh 1911 is iad a bhí sa teach: Kathleen (32), Dermot (10), Kevin (9), Nancy (7), Irene (5) ··· Is do Kevin O’Hanrahan Haugh, S.C., a tugadh probháid a huachta
Faoin ainm cleite ‘Kevin O’Kennedy’, foilsíodh Starlight through the Roof in 1895
Tá cuntais air: in Old Limerick Journal(1995) (‘A Forgotten Limerick Genius’) ag Kevin Hannon; in Dictionary of national biography; agus ag J.B ··· Deir Lyons: ‘In recent decades that walled cemetery of Kileely, obscurely confined among Corporation houses, was a picture of ruin and neglect; somewhere among nettles and waist-high grasses, apparently forgotten for all his native city cared, lay the mortal remains of Sylvester O’Halloran—a regrettable situation rectified in 1978 when a local group erected a fitting monument.’ Luann Kevin Hannon nóta a bhí in Dublin Evening Post: ‘..
In Treoir Iml 23, 1991 tá cuntas ag Dr Kevin McCann, a chomhscoláire i gColáiste Mhuire agus ar mac é le Mairéad Ní Oisín [q.v.], ar an gcaidreamh a bhí aige le Séamus agus ar na cuairteanna a thugadh sé ar an teach i bhFionnghlas ··· A chara Kevin McCann agus a bhean Kathleen a sheas leo
Tá cur síos air freisin san aiste ‘Scríobhaithe lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh’ ag Éamonn Ó hÓgáin in Kilkenny: history and society, 1990 in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan
Deirtear go raibh gnó lónadóireachta long aige i Sráid na hArdeaglaise (féach Kevin Barry and his time, 1989 le Donal O’Donovan) ach ní luaitear a leithéid in eolairí Thom ··· D’inis Micheál Ó hAodha (1889–1976) scéal ina thaobh (i gcló in Kevin Barry and his time)
Bhí Phil Coulter agus an cumadóir Kevin O’Connell i measc a mhac léinn
Tá eolas faoin sagart Froinsiasach seo ag Éamonn Ó hÓgáin in ‘Scríobhaithe Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh 1700-1870’ (Kilkenny: History and Society: Interdisciplinary Essays on the History of an Irish County, in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan, 1990)
Shíl cuid dá lucht aitheantais gur bhain contrárthacht uaireanta lena dhearcadh i leith na hathbheochana agus na polaitíochta, agus is cur síos ar an taobh sin dá phearsantacht a rinne Kevin Dawson in The Sunday Tribune 20 Bealtaine 1990 (‘Gulliver of the Gaels’) go gairid i ndiaidh do Phroinsias a bheith tofa mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge ··· Deir Kevin Dawson gur faoi thionchar Donal Nevin a chuaigh sé isteach sa pháirtí an chéad lá
Go gairid ina dhiaidh sin bhunaigh sé féin agus Kevin O’Kelly (1924–1994) – agus iontráil faoi in DIB – an comhlacht scannán Comhar Cino
Tharraing sé trioblóid anuas air féin in eaglais Oileán an Ghuail lá i mí na Feabhra 1992 nuair a bhí Aifreann éagnairce á cheiliúradh do bheirt bhall den IRA (Kevin Barry O’Donnell agus Seán Farrell)
In éineacht leis na scoláirí Pádraig Ó Riain agus Kevin Murray bhí páirt mhór aige ó 2003 go 2011 sna ceithre fhascúil den Historical dictionary of Gaelic placenames/Foclóir stairiúil áitainmneacha Gaeilge
Tá cuntas air ag Frank McEvoy in Old Kilkenny Review, 1976, ag Dáithí Ó hÓgáin in Duanaire Osraíoch, 1980 agus in Duanaire Thiobraid Árann, 1981 agus ag Éamonn Ó hÓgáin in Kilkenny History and Society ..., 1990 in eagar ag William Nolan, Kevin Whelan (‘Scríobhaithe lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh 1700-1870’)
Tá cuntas ag Kevin J
Ba é a d’fhan le Kevin Barry sular crochadh é
Tá cuntas ar an sagart dícheallach seo ag Éamonn Ó hÓgáin in Kilkenny: History and Society: interdisciplinary essays on the History of an Irish County, 1990 in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan (‘Scríobhaithe Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh 1700-1870’)
., 1990 in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan) deir Éamonn Ó hÓgáin nach bhfuil aon teacht ar an bhfoclóir inniu
Is é príomhphearsa Gleann an Óir: ar thóir na staire agus na litríochta in Oirthear Mumhan agus i nDeisceart Laighean, 1988 le Eoghan Ó Néill é agus gheofar cuntas níos giorra air ag Éamonn Ó hÓgáin in Kilkenny history and society ...,1990 in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan (‘Scríobhaithe Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh 1700-1870’)
Tá cur síos ar a bheatha agus a shaothar ag Éamonn Ó hÓgáin (‘Scríobhaithe Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh 1700-1870’) in Kilkenny: history and society: interdisciplinary essays on the history of an Irish county (1990) in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan, agus ag Eoin O’Kelly (‘In the Footsteps of an Irish Antiquary’) in Old Kilkenny Review (1959)
In Seanchas Ardmhacha 1972 tá ‘Inscriptions in Creggan Graveyard’ a bhailigh Kevin McMahon agus Tomás Ó Fiaich
Isidore’s College Rome: Biographical and historical notes and documents, 1925 le Gregory Cleary; ag Brendan Jennings in Studies XXVIII, 1939 (‘The Irish Franciscans in Prague’); ag Cuthbert McGrath in Éigse IV, Cuid a I, 1943 (‘Materials for a history of Clann Bhruaideadha’) is mó atá an t-eolas a thugann Mac Bruaideadha ar a mhuintir; ag Kevin MacGrath in Irish Ecclesiastical Record LXXXVII, Bealtaine 1952 (‘The Bruodins in Bohemia’); in The Parish of Kilkeedy; a local history, 1998 a thiomsaigh Frank Brew (‘The McBrody family’); agus ag Luke McInerney in Archivium Hibernicum 70, 2017 (‘A "most vainglorious man": the writings of Antonius Bruodin’)
1653 dáta an áir sin dar le Fearghus Ó Fearghail in Kilkenny History and Society, 1990 (William Nolan agus Kevin Whelan); ‘Bernard Fitzpatrick who had administered the díocese after Rothe’s [q.v.] death from his hiding place in his ancestral home in county Laois was tracked down and killed in 1653.’
3 (1978); ‘The Gaelic cultural movements and the new nationalism’ in The making of 1916 (1969) in eagar ag Kevin Nowlan; ‘MacNeill and the Irish language’ in The scholar revolutionary: Eoin MacNeill ..
In éineacht le Kevin Danaher[q.v.] thaifead sé ábhar i nGaeilge i gceantair Thuar an Fhíona agus Charraig na Siúire d’fhonn teacht ar fhuaimeanna na teanga iontu
Phós sé Mary Varley (1858-1933), iníon le Michael Varley agus Bridget Kevin, tuairim 1874
Ó Caithnia [q.v.] i gcás Scéal na hIomána; Úna Uí Bheirn agus Cnuasach focal as Teileann, 1989 á chur le chéile aici; Séamus Ennis[B5] agus é ag bailiú ceoil agus amhrán; Kevin Danaher[q.v.] agus é ag taifeadadh ceoil agus amhrán
Nuair a d’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath liostáil Simon in arm an tSaorstáit agus ba é a bhí mar thiománaí tamall ag an Aire Kevin O’Higgins
Harrison in The Irish Dissenting Tradition 1650–1750, 1995 (in eagar ag Kevin Herlihy): ‘Elizabeth Squibb most likely was no longer a Quaker
Power síos ar an naimhdeas in Kilkenny: History and Society: interdisciplinary essays on the history of an Irish county, 1990 in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan (‘Parliamentary Representation in county Kilkenny in the eighteenth century’)
Ach fiú agus é ar deoraíocht sa Tasmáin scríobh sé chuig Kevin Izod O’Doherty (1823-1905) in 1849: ‘I feel as much desire to acquire the old language of our dear Fatherland as if I were going home tomorrow’, agus is le línte tosaigh ‘Bánchnoic Éireann Óighe’ a chuir sé tús leis an litir (Seán Ó Lúing)
Deir Dr Kevin McCann (Treoir Iml 23, 1991) gurbh é an veidhlín amháin a sheinneadh sé ina sheanaois
Kilkee was illuminated for the reception as was Carrigaholt where he was reunited with his wife and family in the Irish College’ (Kevin J
Ba iad Kevin Walsh, aturnae, agus Gertrude Andrews a thuismitheoirí
Chaith sé blianta ina bhall de Chumann Uaigheanna na Laochra Gael (NGA) agus bhí baint mhór aige le feachtas fada a d’éiligh go mbogfaí coirp Kevin Barry agus poblachtaigh eile amach as an áit a raibh siad curtha i bPríosún Mhuinseo chuig Reilig Ghlas Naíon, rud a tharla in 2001
Tuairim an ama sin d’aistrigh Éamon ó Garnett agus Keegans, siopa a thaithíodh iascairí slaite, go dtí Kevin Hilton agus a Chomhlacht, ach ba ghairid gur tuigeadh dó nach mbeadh aon bhaint ag an bpost seo le haon ní a raibh taithí aige air
Ag Kevin Casey in Hibernia 5 Deireadh Fómhair 1978 a bhí an léirmheas ba ghortaithí, b’fhéidir; is dóigh le Alan Titley in An tÚrscéal Gaeilge go raibh ‘rud éigin seachas léirmheastóireacht mar chuileog ina thóin ag an gCathasach’
Kevin Michael a baisteadh air
Tá cuntais iarbháis ar Tuairisc.ie, 15 Iúil 2016, The Irish Times, 13 Lúnasa 2016, eagarfhocal ar Comhar, Iúil 2016, ‘An Moinsíneoir Pádraig Ó Fiannachta ar shlí na fírinne’ le Pádraig Ó Héalaí ar Feasta, Meán Fómhair 2016, ‘Beannacht Dé ar a anam dílis,’ ag Bríd Ní Mhóráin, file, ar shuíomh an Dísirt, agus ‘Faghairt na Cruaiche, cuntas ar shaol agus ar shaothar Phádraig Uí Fhiannachta,’ ag Kevin Hickey ar Comhar, Meitheamh 2017
Mar éacúiméiní tiomanta, bhain Dónall sult as a chaidreamh pearsanta leis an gCairdinéal Tomás Ó Fiaich, scoláire mór Gaeilge agus staire, agus na hardeaspaig Chaitliceacha a bhí mar chomhghleacaithe aige i mBaile Átha Cliath le linn a thréimhse féin, Kevin McNamara agus Desmond Connell
An t-aon cheannaire ar thaobh an chonartha a raibh gean ag an bpobal air, bhí sé caillte – ní raibh an pobal chomh geanúil céanna ar Kevin O’Higgins, agus ní raibh an leathchuid mealltachta ag baint le W.T