Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Ba é an seachtú mac é ag Joseph Bigger agus ba é Joseph seachtú mac David Bigger (ball d’Óglaigh Ghrattan) arbh é seachtú mac William Bigger ó Bhaile an Bhiggearaigh, Maigh Bhloisce, Contae Aontroma é ··· Joseph Biggar ··· Tá cuntas air ag John Smith Crone in In remembrance: articles and sketches, biographical, historical, topographical by Francis Joseph Bigger, 1927 ··· Is é an carachtar ‘Francis Joseph MacNeill’ é in úrscéal Shane Leslie, Doomsland, 1923 agus is dó a thoirbhir George A
Deir Breatnach: ‘If Joseph Walker had done no more for Irish learning than thus indicate to his contemporaries that the living Irish language and its poetry were worthy of the attention of educated people, whatever the immaturity of his work as a whole, he would deserve to be remembered as a pioneer of Irish scholarship ··· In Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 1996–97 foilsíodh ina dhá chuid ‘Joseph Cooper Walker, 1761–1810’, le Monica Nevin, an aiste is cuimsithí ina thaobh go nuige seo ··· Tá aiste le Lesa Ní Mhunghaile ‘Joseph Cooper Walker, James McPherson agus Melchiorre Cesarotti’ i gcló in Eighteenth-Century Ireland: Iris an dá chultúr, 2002 ··· In Taighde agus Teagasc 3, 2003 tá ‘Joseph Cooper Walker (1761-1810): Cúrsaí Féiniúlachta agus an Deighilt Sheicteach’ le Lesa Ní Mhunghaile
Bhí dlúthbhaint aige le dhá iris cháiliúla: bhí sé sáite in obair an Revue Celtique ó 1908 gur éag Joseph Loth, an t-eagarthóir, in 1934 agus gur tháinig deireadh leis an iris sin: dhá bhliain ina dhiaidh sin bhunaigh sé féin Études Celtiques
Is iad a bhí ann oíche an Daonáirimh: Joseph Walker, clódóir, cló-eagraí agus oibritheoir línechló, a rugadh i gCeatharlach; a bhean Mary Anne, gúnadóir, a rugadh i mBaile Átha Cliath; Francis Joseph (19), clódóir; Mary Elizabeth (17), athchóiritheoir grianghrafanna; Charles Vincent (15) gruaigeadóir; Anna Teresa (11); Patricia (9) ··· Ag scríobh dó ar an gcéad léiriú sin dúirt an dialannaí Joseph Holloway: ‘.. ··· Of all the Cathleens I have seen this is the true embodiment’ (Joseph Holloway’s Abbey Theatre, 1967 edited by Hogan and O’Neill)
Ba é Joseph Halpin, siúinéir, a hathair agus agus ba í Mary Ellen Moore a máthair ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i nGarraí Eoin i nDaonáireamh 1901: Francis Moore (56), siúinéir, baintreach fir; a mhac Francis (17), siúinéir; Joseph Halpin (29), cliamhain, siúinéir; Mary Ellen Halpin (28), iníon; leanaí Joseph agus Mary Ellen: Anne Elizabeth (9); Mary Teresa (7); John (6); Kathleen (4); Frances (bliain go leith) ··· Lá Fhéile Pádraig 1904 bhí ‘Mr Joseph Halpin and his little daughter Treasa’ ar an stáitse ag Ceolchoirm na Féile i Londain
Joseph Ryan, aturnae (a dtugtaí (‘Turney’ Ryan air) a athair ··· Tá alt ag Séamus Ó Riain in Our Games Annual 1992 dar teideal ‘In quest of Joseph O’Ryan.’ Tá eolas breise ar an athair agus roinnt eolais ar an teaghlach ag Alf Mac Lochlainn, cliamhain Airt, in Tipperary Historical Journal 2002 (‘From Tipperary to Joseph’s Prairie: the story of Joe Ryan, the seventh man in Hayes’ Hotel’)
Tá cuntais ar an scoláire seo ag Joseph Vendryes[B4] in Revue Celtique L1, in Times 2 Aibreán 1934 agus in Zeitschrift für keltische Philologie und volksforschung XXII
An t-aon Joseph Fitzpatrick a rugadh i gCorcaigh in 1877, dar le clárlann na mBreitheanna, ná an duine a rugadh ar 21 Aibreán agus arbh iad Patrick Fitzpatrick agus Catherine Murphy, 7 Ardán Anglesea, Corcaigh, a thuismitheoirí ··· Agus an t-aon duine den ainm sin atá i dtaifid bhaiste Naomh Fionnbharra Theas sa Leabharlann Náisiúnta ná an James Joseph a rugadh 3 Márta 1879 arbh iad a thuismitheoirí Patrick Fitzpatrick agus Kate Murphy, 7 Ardán Anglesea, Corcaigh ··· Is ródhóigh, mar sin, gurb é Joseph a rugadh 21 Aibreán 1877 an fear s’againne
Abhcóide ba ea a athair Charles-Joseph d’Arbois de Jubainville agus ba í Henriette de Beaufort de Gellercourt a mháthair ··· Deir Joseph Loth (Revue Celtique II, 1911) gur thug sé turas ar an mBreatain agus ar Éirinn in 1881 agus le teann spéise i seanlitríocht na hÉireann gur chaith sé a dhúthracht ar fad ag foghlaim Gaeilge agus go háirithe an tSean-Ghaeilge ··· Tá aiste air ag Joseph Loth[q.v.], ‘Le Celtique au Collège de France: Henri d’Arbois de Jubainville’ in La Collège de France (1530-1930) (1932)
Meastar milliún go leith focal a bheith sna leabhair a d’aistrigh sé don Ghúm i rith 1925-32: Teacht fríd an tseagal (1932) (Comin’ thro’ the rye le Helen Mathers); An mairnéalach dubh (1933) (The nigger of the narcissus le Joseph Conrad); Ben Hur (1933) (le Lew Wallace); An páistín fionn (1934) (The whiteheaded boy le Lennox Robinson); Séideán bruithne (1935) (Typhoon le Joseph Conrad); Muintir an oileáin (1936) (Islanders le Peadar O’Donnell); Teach an chrochadóra (1935) (Hangman’s house le Donn Byrne); Díthchéille Almayer (1936) (Almayer’s Folly le Joseph Conrad); Ivanhoe (1937) (Ivanhoe le Walter Scott); Báthadh an Ghrosvenor (1955) (The wreck of the Grosvenor le W ··· Deir Gréagóir Ó Dúill in Comhar, Iúil 1990: ‘Seasann leabhair dár aistrigh sé mar chuid de litríocht na Gaeilge—Eadarbhaile ar Adrigoole le Peadar O’Donnell agus Séideán bruithne ar Typhoon le Joseph Conrad le dhá shampla a lua.’ Gheofar cuntas beacht ar thuairimí Mhic Grianna i dtaobh an Ghúim agus na sclábhaíochta a bhain leis na haistriúcháin in Feasta, Aibreán 2002 (‘Scríbhneoirí Gaeilge Dhún na nGall agus scéim Aistriúcháin an Ghúim’ le Nollaig Mac Congáil)
Is mar seo a bhí acu i nDaonáireamh 1901 i Sráid an Chaisleáin: Thomas (75), ceannaí ginearálta; Anne (55); a mac Joseph (28), ardbhainisteoir a raibh céim mháistir aige ón Ollscoil Ríoga; a n-iníon Anne (18)
Fuair sé oiliúnt i gColáiste Laval agus in Ollscoil Rennes faoi Joseph Loth ··· Scríobh Joseph Loth cuntas air in Revue Celtique, XLV, 1928
Ros Comáin, nuair a bhí Daonáireamh 1901 á dhéanamh agus is mar seo a bhí an teaghlach: James (40); a bhean Mary (42); Hugh (20), déantóir cóistí; James Joseph (15), scoláire; Mary Alice (14); Maggie Jane (12); Catherine (8); Annie (6); Thomas (5) ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i 1911: James (55); Mary (58); James Joseph (26), siúinéir; Mollie (24), scoláire; Maggie (22), scoláire; Cassie [ainm ceana Chaitlín] (18), scoláire; Annie (16), scoláire; Tommie (15)
Deir sí ina cuntas féin gur thug Sir Joseph Glynn cuireadh chun Tuaim di agus gur fhostaigh Clochar na Toirbhirte í agus gur mar sin a tharla gur casadh an Dr Thomas Bodkin Costello uirthi ··· Pearsana móra in obair an Chonartha Tomás, Eibhlín agus Sir Joseph Glynn agus dhealródh sé gur ag déanamh eadrána a bhí an ridire cóir ··· Ar an Domhnach tháinig an chéad charr isteach i Sráid Uí Chonaill tar éis na troda agus ba iad an Dr Tomás agus Sir Joseph Glynn a bhí tagtha chun Eibhlín agus a hiníon Nuala a thabhairt abhaile
Nuair a phós sé cuireadh sa taifead gurbh é Edward Joseph Gallagher a ainm, gurbh é Edward Gallagher (cé gur Gallacher é go minic), tógálaí, a athair (d’éag sé ar 5 Nollaig 1918), agus gur ag 82 Bóthar Marlboro, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air ··· An t-aon leanbh a rugadh i nDún Dealgan agus a bhfuil taifead a bhreithe ag teacht leis an eolas thuas is ea an Edward Joseph Gallagher a rugadh ar 30 Meán Fómhair 1900 ag Plás Roden agus arbh iad Edward Gallagher, pluiméir, agus Elizabeth Knott a thuismitheoirí ··· Sa teach freisin bhí Edward Joseph, Sarah, John J
Faoi Dhaonáireamh 1901 bhí a athair agus a mháthair marbh agus ba é a dheartháir Joseph (31), feirmeoir, a bhí ina cheann teaghlaigh ··· Bhí Joseph gan a bheith pósta go fóill i 1911 agus in aontíos leis bhí: baintreach William, Annie (42), a rugadh i gContae na hIarmhí, agus a hiníon Aileen (11); Francis arís; a dheirfiúr Mary (33) ··· Ag Doirín an Locha a rugadh Joseph Bulfin ar 21 Deireadh Fómhair 1869
Taispeánann Daonáireamh 1901 gurbh i mbaile fearainn Ceathrú Bhluach Mhór a bhí an chlann, go raibh an t-athair marbh agus gurbh é Joseph K ··· In aontíos leis bhí: Bridget (60), baintreach; Michael (35); Jeremiah (34); Joseph (33); Connor (27); Ellen (23); Mary (20); Bridget (19)
Fuair sé oiliúint i scoil an Urramaigh Joseph Hutton i gCnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath
Joseph Andrew a ainmneacha baiste agus ba iad Joseph McGrath, meicneoir gluaisteáin, agus Catherine Gallen a thuismitheoirí
An 15 Samhain 1894 i bhFearann an Choirce, Árainn, a rugadh Bríd agus ba iad a tuismitheoirí Joseph Gillan agus Margaret Walsh; phós siad sin in 1876 ··· Ba chuimhin léi tae a réiteach do Phádraig Mac Piarais[B4], Tomás Ághas[B1], Éamonn Ceannt[B4], agus Joseph Mary Plunkett
Ansin rinne sé staidéar ar an bhfocleolaíocht faoi Joseph Loth agus faoi Joseph Vendryes [q.v.] in Sorbonne
Ag 2 Ardán Radharc na Mara, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, a rugadh Lambert Andrew Joseph McKenna ar an 16 Iúil 1870 ··· Cuntasóir ba ea Andrew Joseph McKenna, a athair, agus ba í Mary Agatha Lambert a mháthair
In 1934 foilsíodh a aistriúchán ar dhráma Joseph Bedier agus Louis Artus, Tristan agus Iseut, agus an bhliain dár gcionn a aistriúchán ar leabhar Joseph Bedier, Scéal fileamhanta Thristan agus Iseut
Ba é an mac ba shine é ag Joseph Henry Lloyd agus Anne Phair, lánúin Phrotastúnach ··· Dar le Joseph Henry in DIB: 'His mental health suffered somewhat during this period [in Londain] and he spent some time in a psychiatric institution before returning to Ireland.’ [I rith na tréimhse sin i Londain bhí meabhair á chailleadh aige a bheag nó a mhór agus chaith sé tamall in ospidéal síciatrach roimh fhilleadh ar Éirinn dó]
Ba iad a thuismitheoirí Joseph Devonshire Fisher agus Margaret Allen arbh as Cluain Tí Foircill i gceantar Cheann Toirc di ··· Dhealródh gurbh é seo an William Fisher a chuaigh isteach i gColáiste na Tríonóide agus a bhain BA amach in 1836; ba é Joseph Fisher, feirmeoir i gContae Phort Láirge, a athairsean, dar le cáipéisí an choláiste
Tuairiscíodh in The Nation 26 Meán Fómhair 1896 gur toghadh John, Joseph agus William Shortall ina mbaill den Ard-Chraobh den Chonradh ··· Tugadh a sheoladh in Irish Weekly Times Handbook of Sinn Féin Rebellion mar 3 St Joseph’s Tce, Upr Wellington Street
In Proceedings of the Royal Irish Academy, 1883 (tuairisc an choiste) dúradh: ‘The late Mr Joseph O’Longan, as he was probably the last, so he was among the most distinguished of Irish scribes.’ ‘Fear nach raibh a shárú in Éirinn mar scríobhaí le peann’, a thug Dubhghlas de hÍde[B3] air in Mise agus an Connradh, 1937 ach áiríonn sé é i measc na scoláirí nach labhraíodh Gaeilge os ard agus ar ghluaiseacht acadúil amháin a theastaigh uathu ··· As these Irish scholars worked, so has the late Joseph O’Longan, with no ambition for personal notoriety and no grabbing desire for money
Patsaí Dan Mag Ruaidhrí (nó Pasty Dan Mac Ruairí, agus fiú Patsy Dan Rodgers) an t-ainm agus an sloinne atá i mbéal an phobail ach Pádraig Mac Ionrachtaigh (nó Patrick Joseph Enright) a ainm ceart baiste, bíodh is nach bhfuil teacht ar a theastas breithe
Bhí sé ina shéiplíneach in ospidéal St Joseph go dtí gur éirigh sé as sa bhliain 1946
Bhí an lánúin pósta le sé bliana (dá mb’fhíor) agus bhí an triúr leanaí a rugadh dóibh beo: Michael John Joseph (4), a rugadh i mBaile Átha Cliath; Mary Anne Gabriel (2) a rugadh i mBaile Átha Cliath; Mona Teresa (dhá mhí) a rugadh i gCill Mhantáin ··· Dúirt Máire féin i gceann de na hagallaimh raidió sin go raibh beirt deartháireacha aici: fuair Michael Joseph bás agus é ina leanbh óg go fóill agus Bill, a shíltear a fuair bás san Aifric Theas
Ba iad Joseph agus Bridget Buckley (née de Courcey) a thuismitheoirí; sa chathair a rugadh iad beirt ··· Ghlac Joseph páirt i gCogadh na Saoirse agus bhí ag obair i siopa crua-earraí Robert J
Deir Joseph Vendryes [B4] gur mhair a cháil i measc scoláirí go lá a bháis
Ag Joseph Cooper Walker[q.v.] atá fianaise againn gur mhair an duine seo
John Joseph na hainmneacha a tugadh dó
Ba iad a thuismitheoirí Joseph Hoare Bradshaw, baincéir as Baile Nua na hArda i gContae an Dúin a raibh bailiúchán de leabhair na hÉireann aige, agus Catherine Stewart arbh as Baile an Tuaighe, Co
Ba gharmhac le Alicia an t-úrscéalaí Joseph Sheridan Le Fanu agus ba ghariníon le Richard Brinsley an Bantiarna Dufferin (Helena Selena Blackwood), file, a scríobh ‘I’m sitting on the stile, Mary’
Lambert thug sé amach na ceithre fascúil de Lexique étymologique de l’Irlandais ancien, 1971-79, saothar arbh é Joseph Vendryes[B4] a chuir tús leis
Den seachtar leanaí a rugadh dóibh bhí seisear beo: Ellen (18), fíodóir cairpéid; Bryan (16), mac feirmeora; James (14), dalta scoile; Annie (12), dalta scoile; Hugh, dalta scoile; Joseph (7); Neil (3)
Ba é an leanbh ab óige é den dáréag a bhí ag Patrick Joseph Dempsey, oibrí feirme, agus Annie McGrath
Tar éis na bunscolaíochta cuireadh Eoghan chuig na hÍosánaigh i gColáiste Iognáid, Stamford Hill, Londain Thuaidh; duine dá chomhscoláirí ansiúd ba ea Reginald Dunne, an tÓglach a crochadh in éineacht le Joseph O’Sullivan i ngeall ar fheallmharú Sir Henry Wilson 22 Meitheamh 1922
Chill Dara, mar a raibh dhá fheirm ag a athair Henry Joseph Bourke, a rugadh é 8 Aibreán 1895
Deartháir lena mháthair ba ea an Seanadóir Joseph Connolly, a bhí ina aire i rialtas Fhianna Fáil i rith na 1930idí, agus uncail eile leis ba ea an ceardchumannach cáiliúil Michael J
I mBaile Átha Cliath a rugadh é (Thomas Joseph Gerard Victory) 24 Nollaig 1921; ba é an t-aon leanbh amháin é ag Thomas Victory agus Delia Irwin
Sa réamhrá nua le heagrán Macalister (Subsidiary series 7, 1998) cuireann Joseph Falaky Nagy ceist: an saothair liteartha ar nós na ságaí nó úrscéalta an lae inniu na scéalta rómánsúla