Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Dhún na nGall, a rugadh Seán Ó Duibheannaigh (John Phadaí Hiúdaí nó John Ghráinne) ar 20 Deireadh Fómhair 1920 ··· Teach mór ceoil agus seanchais a bhí i dteach Phadaí Hiúdaí agus bhí John an-eolach ar a shinsir féin agus ar shinsir na gcomharsan ··· Ba ghnách leis tosú lena gharmhac féin agus dul siar deich gcinn de ghlúine go dtí an chéad duine a chuir faoi i Rann na Feirste: John Ghráinne John Phadaí Hiúdaí Phadaí Eibhlín Aoidh Róise Sheáin Mhic Grianna ··· Ba san am sin a chuir triúr – deartháir le John, Aodh Ó Duibheannaigh, Seán Ó Baoill agus Réamonn Ó Frighil – an leabhar Cnuasacht de cheoltaí Uladh (1944) le chéile ··· Ba mhinic John ag céilithe sa choláiste agus sa chomharsanacht
I Ros Dúgáin, gar do Chill Chiaráin i gConamara, a rugadh Seosamh Mac an Iomaire nó Joe John Pháidín sa bhliain 1934, duine de cheathrar clainne ··· De réir sheanchas an amhráin, bhí gaol gairid ag Máire agus ag Páidín dá chéile agus, dá réir sin, bhí gaol ag Joe John féin le Máire chomh maith ··· Tá an leagan sin le cloisteáil ar an dlúthdhiosca Corn Uí Riada: buaiteoirí 1972–2007 (CICD 177) agus tugann an taifeadadh barúil mhaith ar a fheabhas is a bhí Joe John nuair a bhí sé i mbarr a mhaitheasa ··· Bhí Joe John orthu siúd a chuir an t-amhrán seo chun cinn go mór sna 1970idí ··· Fuair Robb post bainisteora san áit nuair a críochnaíodh an obair thógála agus ba é siúd a thug a chéad deis do Joe John in 1955
Ba iad a bhí sa chlann acu John, Simí Óg, Micí, Hughie agus Charlie, a bheadh ina bhfidléirí cáiliúla ar ball, agus na hiníonacha Fanny, Áine agus Hannah ··· Ba é John an duine ab óige díobh ··· Duine de shin-seanmháithreacha John, Neansaí Rua Nic Shuibhne, ba aint í leis an bPíobaire Mór, Tarlach Mac Suibhne [B4] ··· Is ann a bhíodh a athair ag teagasc ceoil do John ··· Meastar go gcloistí níos minice ná John é ar RTÉ
Ba é John Sweetman (1805-1859), Cearnóg Muirfean, Baile Átha Cliath, agus Honoria O’Connor a thuismitheoirí ··· Bhí grúdlann ag an athair i Sráid San Proinsias i mBaile Átha Cliath agus ba uncail leis sin an John Sweetman (1752-1826), grúdaire, arbh é an tÉireannach Aontaithe é a díbríodh as Éirinn agus arbh é an t-ailtire amaitéarach é a deirtear a dhear an Leas-Ardeaglais Chaitliceach i mBaile Átha Cliath ··· Nuair a d’éag a athair cheannaigh John s’againne Droim Barach in aice le Ceannanas Mór i gContae na Mí; bhí aige freisin teach ag 13 (47 anois) Cearnóg Mhuirfean a fuair sé óna athair ··· Chabhraigh sé le heaspag St Paul, Minnesota, an Dr John Ireland, chun daoine a thabhairt amach as Éirinn mar choilínigh sa stát sin ... ··· Ní hé gur áitigh John Sweetman ar dhaoine as an tír seo imeacht leo go Minnesota ach nuair a fuair sé amach go raibh fonn ar dhaoine áirithe dul amach go Meiriceá, thug sé luach a bpasáiste nó cabhair éigin eile dóibh
Tá eolas le fáil air in Chief of the Comeraghs: a John O’Mahony anthology..., 1957, in eagar ag James Maher ··· Ba é an Fíníneach John O’Leary a scríobh an cuntas gairid in Dictionary of National Biography ··· 3, 1973 tá aiste ag Breandán Ó Cathaoir (‘John O’Mahony: Moulder of the Irish-American Dimension’), agus in imleabhair 7 agus 8 (1978) den iris chéanna tá aistí le Mainchín Seoighe (‘The O’Mahonys of the Galtees’) agus le Diarmuid Ó Mathúna (‘The vision and sacrifice of John O Mahony’, a bhfuil eolas níos mine ann ar chúrsaí Uí Mhathúna i Meiriceá) ··· Scríobh Nessa Ní Shéaghdha alt dar teideal ‘John O’Mahony’s Irish Hand’ in Sages, saints and storytellers: Celtic Studies in honour of Professor James Carney, 1989 in eagar ag Donnchadh Ó Corráin, Liam Breathnach agus Kim McCone; tá trácht ann ar dhán le Séamus Ó Loingsigh a scríobh sé síos: baineann sé le cath faicseanaíochta in aice le Mainistir Fhear Maí tuairim 1818 ··· Míníonn John Devoy an stádas sin in alt atá i gcló in Chief of the Comeraghs agus é ag tagairt don dá mhíle fear gan airm ná oiliúint mhíleata a lean Ó Mathúna i gcorraíl 1848: ‘There had been no Young Ireland propaganda among them, and there was probably no Confederate Club in the whole mountain district
I gcuntas cuimsitheach in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 118, 1988 (‘John Fergus MD, Eighteenth-century Doctor, Book Collector and Irish Scholar’) deir Diarmaid Ó Catháin: ‘One could fairly say that Fergus as an active Irish language litterateur had contact with virtually all active Irish language literary circles during his lifetime, certainly in the northern half of the country.’ Is é a thug Sir John Gilbert, staraí, air: ‘The most eminent Roman Catholic Physician in Dublin in his day and a great collector of books and manuscripts’ ··· Mac Raith ba ainm da athair – mar Sheán Mac Raith Ó Fearghusa a thagraítí do John Fergus ··· Thart ar 1732 cheannaigh sé cuid de lámhscríbhinní an bhailitheora John Conry a raibh ina measc píosa de cheann de bhunchóipeanna Annála Ríoghachta Éireann ··· Dr John Fergus ...’ agus do ‘Dr Fergus’s characteristically inelegant – but easily recognisable – hand’ ··· Thug Sir John Gilbert ‘The Yellow Book of Clann Fergus’ air agus is dóigh gur theideal mar ‘Leabhar Buí Clainne Fhearghusa’ a bhí air uair
Ach tríd is tríd ba mar eochair do sheanstair na hÉireann, na hEorpa agus an domhain mhóir, agus mar chruthú ar ársaíocht, ar léann, ar uaisleacht agus ar thábhacht na sean-Ghael a cuireadh an foctóir le chéile.’ Is é an cuntas is iomláine ar a bheatha A Bishop of Penal Times: The Life and Times of John O’Brien, Bishop of Cloyne and Ross 1701–1767 (1981) le James Coombes; ní hé an chuid is lú spéis ann an t-aguisín i dtaobh ghinealach an easpaig, mar thuairimítí go raibh sé gaolmhar leis an Marascal Peadar de Lása (1678–1751) agus leis an Easpag Toirealach Ó Briain (1600–51), mairtíreach Luimnigh ··· Buttimer (‘An Irish Scholar Abroad: Bishop John O’Brien of Cloyne and the Macpherson Controversy’); an chaibidil ‘Seán Ó Briain / John O’Brien, bishop of Cloyne and Ross’ in Collège des Irlandais Paris and Irish Studies (2001) le Proinsias Mac Cana ··· Deir Coombes: ‘It probably marks the beginning of a lifelong feud between John O’Brien and the Butlers of Cashel.’ Bhí sé ina ard-deagánach ar Chluain agus ina Bhíocáire Ginearálta sular ceapadh é ina Easpag ar Chluain agus Ros 10 Eanáir 1748 ··· Murach sin ní móide gurbh é a cheapfaí; bhí cléir na deoise ar son sagairt a bhí gaolmhar leis an Ardeaspag de Buitléar agus bhí Pierce Creagh, easpag Phort Láirge, mishásta nuair a chuala sé ráfla go raibh ‘John O’Brien, a simple priest’ ainmnithe ··· Tá fógra James, an Tiarna Barún Kingston, in Cork Evening Post 18 Meán Fómhair 1758 i gcló ag Holland: ‘Whereas John O’Bryan of Ballinterry, in the County of Cork, assuming the dignity of Lord Bishop of Cloyne, hath as Bishop of said Diocese taken upon him to excommunicate the inhabitants of the Town of Mitchelstown and the Parish of Brigown [Brí Gobhann] and to forbid all persons within said Diocese to hold any correspondence or commerce with the inhabitants of said town or parish upon pain of excommunication on account of some insult alleged to have been given Pierce Creagh who assumes the dignity of Lord Bishop of Waterford and Lismore, and, whereas in consequence of said sentence and orders of said O’Bryan and Creagh, Nicholas [Sheehy], Popish Priest of the Parish of Ballyporeen together with several other Popish Priests..
The folklore of the district tells of three generations of them – the most notable being John (or Seón)... ··· The old Gaelic speakers of twenty years ago used to speak of the Johnstons with mingled fear and hatred; while a large volume would not contain all the stories which could be collected throughout Monaghan, Louth and Armagh.’ Nuair is John a bhí ar an athair agus ar an mac tá sé deacair iad a aithint ó chéile sna tagairtí ··· I 1714 d’aistrigh a athair John ó cheantar bhaile Ard Mhacha go dtí Camlaí sna Feadha mar a raibh léas ar thalamh faighte aige ··· Captain John Johnston, posted late an invalid of the Highland Corps, who converses in the native Irish, the same tongue as his native Scotch...’ ··· Seo tagairt i 1710: ‘John Johnston, the Younger, of the ilk of Annadale in Scotland, bred in the College of Aberdeen, an officer of service in Flanders and Holland, was well and duly sworn Constable of the Fews (Co
Corish in Irish Historical Studies, Márta 1953 (‘Two contemporary historians of the confederation of Kilkenny: John Lynch and Richard O’Ferrall’) gurbh ea ··· Déantar talamh slán de gur fhreastail sé ar scoil Alexander Lynch ach fiafraíonn Gwynn nach aisteach go ndearna John Lynch cur síos ar an scoil gan a lua gurbh é an príomhmháistir a athair ··· Tá an t-alt cuimsitheach ‘John Lynch of Galway (c.1599-1677)’ i gcló ag René D’Ambrières agus Éamon Ó Ciosáin in Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, 55, 2003 ··· Deir Corish: ‘The Alithinologia contains almost all that John Lynch has to say concerning the history of the confederation of Kilkenny.. ··· Níor foilsíodh é go dtí 1944 nuair a chuir an tAthair John Francis O’Doherty in eagar é
Rugadh é ar 13 Feabhra 1864 le linn dá athair, an tUrramach John Gwynn, a bheith i gceannas ar Choláiste Naomh Columba, Ráth Fearnáin ··· Bheadh John Gwynn ina ollamh le diagacht i gColáiste na Trionóide ar ball ach ó 1864 amach bhí post aige i Ráth Mealtain, Dún na nGall, agus is ann a chaith Stephen a óige ··· John Pius Boland a mhol agus Tomás Ó Domhnaill[B2] a chuidigh leis ··· John Dillon a labhair ina aghaidh ··· ‘Stephen Gwynn, M.P., seconded John Dillon in a speech in the best taste-he himself had learned Irish late in life...
Tháinig siad i seilbh John Sebright i 1761 ··· Chuir Burke síos ar a pháirt féin san obair i litir chuig an nginearál: ‘My merit in this matter, or indeed rather my fortune, has only been the accidental discovery, at my friend Sir John Sebright’s, of the Irish manuscripts, of which you have made so good an use, and my sending them over to Ireland.. ··· Deirtear in Catalogue of the Irish manuscripts in the library of Trinity College, Dublin (Abbottt agus Gwynn); ‘The importance of our Irish collection depends above all on the manuscripts presented to the library by Sir John Sebright.’
In The Celebrated Antiquary..., 1996 cuireann Nollaig Ó Muraíle fainic orainn gan é a ionannú le John Conry, ársaitheoir, ar de mhuintir Mhaoil Chonaire i gConnachta é, b’fhéidir, agus ar beag an t-eolas pearsanta atá ar fáil ina thaobh ··· ‘The precise identity of John Conry has been the subject of a good deal of misunderstanding over the past century and more: he has, for example, been confused with a priest of the diocese of Cloyne, John Conry or Connery, who was also an Irish scholar and scribe later in the century...’ ··· John Connery, a clergyman of the Church of Rome, and an honorary member of the Society of Antiquarians.’ Baineann an t-údar sin an t-eolas seo a leanas as saothar Uí Chonaire féin: go raibh sé ag gabháil d’obair na lámhscríbhinní i rith 1757–70 agus ag aistriú seanmóirí ón bhFraincis i rith 1766–70; go raibh sé i gCluain Uamha, Co
In Irish Ecclesiastical Record, Nollaig 1885 tá cuntas ar an staraí agus seandálaí seo ag John O’Hanlon[B3] ··· Bhí sé cairdiúil le John O’Donovan[B6], le William Maunsell Hennessy[B2], le James Graves[B6] ...
Chorcaí, dá athair John ··· D’iompaigh John ina Phrotastúnach
Tá scéal a bheatha inste ag Alan Harrison in Béal eiriciúil as Inis Eoghain: John Toland (1670–1722), 1994; tá breis is trian den leabhar sin sa chaibidil ‘John Toland mar Ghaeilgeoir’ ··· Simms in Irish Historical Studies, Márta 1969 (‘John Toland , a Donegal heretic’): ‘He can claim to have anticipated Lhwyd [Edward Lhuyd q.v.] in the study of comparative Celtic linguistics.’ In Inis Eoghain a rugadh an cainteoir dúchais seo ar 30 Samhain 1670 ··· Bhí sé ag múineadh fealsúnachta i Londain agus casadh smaointeoirí mar John Locke air
Bhí beirt John Richardson, eaglaisigh, ar comhaois le chéile ··· In Ard Mhacha i 1664 a rugadh an John ar mhac é le Sir Edward Richardson; dar le Williams, DNB agus Séamus Ó Casaide[B2] (in Irish Book Lover, Bealtaine 1942, ‘An Unrecorded Irish Book of 1716’) gurb é siúd an fear s’againne ··· Ach is William a bhí ar athair John na Gaeilge agus is i dTír Eoghain a rugadh é i 1668/9, dar le J ··· Dar leis an dara foinse sin go raibh John Ard Mhacha ina Dhéan ar Chill Mhór ar ball ··· Ní mór glacadh leis, mar sin, gurb é fear sin Thír Eoghain an John s’againne mar is ina Dhéan ar Chill Mhac Duach a bhí seisean
Tá cuntas ar an annálaí seo ag Sir John Gilbert in Dictionary of National Biography agus b’fhiú i le Ware[q.v.] beagán a scríobh faoi in De Scriptoribus Hiberniae ··· Scríobh sé annála na hÉireann anuas go 1600 i Laidin agus chuir Richard Butler eagar orthu in 1848, in éineacht le hannála Laidine John Clyn (d’éag c.1349), faoin teideal The Annals of Ireland by Friar John Clyn and Thady Dowling together with the Annals of Ross
Thomson in eagrán 1970 (Foirm na n-Urrnuidheadh, John Carswell’s translation of the Book of common order) a bhunaigh Williams a chuntas-san ar bheatha Charsuel agus deir sé gur i gcuntas le hAngus Matheson in Transactions of the Gaelic Society of Inverness 42, 1953/59 (1965) a fuair Thomson bunús a chuid eolais ··· The first Gaelic book ever published was John Carswell’s translation of John Knox’s Book of Common Order... ··· John Carswell was a former priest in the Roman Catholic church; he was trained at St Andrew’s University, and he was also trained in a bardic school, in either the Scottish Highlands or Ireland...’ ··· Tá stair an chaisleáin ar an idirlíon ag Clan Campbell Society, Meiriceá Thuaidh, agus deirtear ann: ‘John Carswell obtained Carnasserie by charter of sale from Archibald, Earl of Argyll, in 1559–60... ··· Born in about 1520, John was immensely tall...
Deir O’Sullivan faoina chuid páipéar: ‘These papers have been piously preserved by Myles John O’Reilly’s great-grandson, Captain Cyril Beresford-Mundey, who generously placed them at my disposal and subsequently presented them to the Library of Trinity College, Dublin, of which his ancestor was an alumnus.’ Is í an lámhscríbhinn a bhaineann le Cearbhallán: ‘Carolaniana or Miscellaneous Notices, Anecdotes and Observations relating to Turlough O’Carolan, the celebrated Irish Bard and his Patrons and Times ··· D’iompaigh Dowell ina Phrotastúnach agus fuair foléas ar eastát Heath House in aice le hIoma i gContae Laoise in 1804 (Breifne, 1962: ‘The Line of Colonel John O’Reilly’ le Philip O’Connell) ··· Ag 136 Sráid Dorset, Baile Átha Cliath, a rugadh Myles John ar 15 Nollaig 1780 ··· Myles John O’Reilly, Antiquae suae gentis, Hibernorum Princeps, aet 76 an scríbhinn atá ar a leac
Daniel ba ainm d’athair John agus ba í Sarah Stewart a mháthair ··· Bhí John ina chónaí i Latharna in 1824 ··· His name was John McCambridge
Laudable and effective efforts have been made of late to restore the Irish to its antient degree on the scale of learned languages.’ Sa 3ú heagrán in 1848 dúradh: ‘In that year [1822] the Reverend Dr John MacEncroe, now the Venerable Dean of Sydney, published in Dublin the second edition of this Catechism which he had begun to prepare for the press while a student in Maynooth about three years before ··· Thiobraid Árann, an 26 Nollaig 1795 a rugadh John McEncroe; Crowe an leagan den sloinne seo is coitianta inniu sa cheantar sin ··· As sin chuaigh sé go Charleston sna Stáit Aontaithe agus chaith seacht mbliana ann ina bhiocáire ginearálta ag an Easpag cailiúil, John England (1786-1842)
I Nua-Eabhrac a foilsíodh John McHale, Archbishop of Tuam, his life ··· Bhí sé in aghaidh na nÉireannach Óga de bhrí go raibh siad ar son an oideachais neamhsheictigh agus bhí sé in aghaidh cheapachán John Henry Newman mar Reachtaire ar an Ollscoil Chaitliceach ··· Bhí an naimdeas idir é agus a chomharba John MacEvilly ar cheann de na scannail eaglasta ba mhó sa 19ú haois in Éirinn ··· Scéal casta is ea é agus suimíonn Liam Bane mar seo é in The Bishop in Politics: Life and career of John MacEvilly: ‘It epitomised the struggle between the independent national church position, as represented by MacHale, and the centralised Roman church of Cullen and his disciple MacEvilly ··· John MacHale)
Tá an méid seo faoin Gaelic Society in History of Dublin, 1815 le Warburton agus Whitelaw: ‘This clerk [James Woulfe] copied many volumes of the ancient Brehon laws from manuscripts lent to the Society for that purpose by John McNamara now of Sandymount, one of the vice-presidents, in whose library fair transcripts lie ready for publication.’ Is nuair a bhí ag teip ar a shláinte in 1814 a d’aistrigh sé go Dumhach Thrá ··· In Freeman’s Journal 7 Meán Fómhair 1822 a bhí tuairisc a bháis: ‘On the 3d inst at Sandymount, after a long and tedious illness, John M’Namara, Esq formerly of Coolnahella, Barony of Tulla, Co
D’éag John O’Beirne Crowe, ‘Late Professor in Royal Irish Academy’, baitsiléir darb aois caoga bliain, ag 1 Cúirt Johnson, Baile Átha Cliath, 13 Nollaig 1874 ··· Níl d’eolas in achoimre a uachta ach go raibh deartháir aige (‘John Crowe, late of Dublin, Professor of Literature, a bachelor, effects under £100 ··· Tuairiscíodh in Galway Vindicator and Connaught Advertiser 19 Nollaig: ‘We have to record the death which occurred on Tuesday last in Dublin of Mr John O’Byrne[sic] Crowe who at one time held the the position of Professor of Languages in the Queen’s College in this city ··· Since his return he has been in delicate health and died rather unexpectedly at 5 o’clock on Tuesday evening.’ In Irish Times 14 December 1874, faoin gceannteideal ‘Sad death of a literary man’, dúradh: ‘A gentleman named John O’Byrne [sic] Crowe who at one time held the position of Professor of Languages in the Queen’s College, Galway, died yesterday after a short illness in a house in Johnson’s Court, off Britain Street, where he had been lodging
Thugadh sé féin agus John Fergus [q.v.] cuairteanna deonacha, dhá uair sa tseachtain, ar na heasláin sa Charitable Infirmary ··· Promhadh uacht John Curry, M.D ··· Deir Wall agus é ag tagairt don Athair Nioclás Ó Síthigh a cuireadh chun báis i 1766: ‘And the Catholic apologists of the time, Dr John Curry and Charles O’Conor [Cathal Ó Conchubhair q.v.] ··· Charles O’Conor, complaining of the silence of the English Catholic gentry in 1766, claimed that he and his friend, Dr John Curry, were the only two who had “dared to break silence amidst a million of distressed mutes, and mutes for seventy years past”.’ Tugann Ó Conchubhair cuntas ar an eachtra a dhírigh aigne Uí Chorra ar stair na gCaitliceach
Ba é John Sullivan, siopadóir, a hathair agus ba í Winifred Marrinan a máthair ··· I nDaonáireamh 1901 tá curtha síos go raibh 53 bliana d’aois ag John agus an aois chéanna ag a bhean ··· Béarla amháin a bhí ag a n-iníon Alice (9) agus ag a mac John (7) ··· Sa teach an oíche sin bhí Máire (27), BA, ‘Irish Organiser, National Board’, Florence (24) ar Béarla amháin a bhí aici, agus John (17) ar Béarla amháin a bhí aige sin freisin ··· Cigire scoile a chuir sé síos mar ghairm bheatha, dúirt gurbh fheirmeoir a athair John Sullivan, agus gur bhaintreach fir é féin
Tá sé faighte amach ag a ghariníon, Máire Mac Conghail, go raibh a sin-seanathair, James O’Shea, a bhean chéile Minnie (Mary), a seanathair John P., agus Kathleen Frances, deirfiúr John P, lonnaithe in Birmingham tamall roimh dheireadh 1899 ··· Bean ghlantacháin í agus mac aici, John P ··· De réir Dhaonáireamh 1911 bhí sa teach ag 12 Upper Ryland Road, Birmingham: Mary O’Shea, baintreach a bhí 48 bliain d’aois, John P O’Shea, a mac, cléireach i gcomhlacht iarnróid, 23 bliain d’aois, agus cuairteoir Kitty/Kathleen Kehilly cléireach, a bhí 27 bliain d’aois ··· D’fhill John P ··· In Sinn Féin Rebellion Handbook, a d’eisigh Weekly Irish Times, tá ‘John P
Níl amhras ach gur Cashman a shloinne Béarla: i gcáipéis promhtha uacht John Cashman deirtear gur éag sé 26 Eanáir 1982 agus go raibh cónaí air ag 45 Ascaill Chnocán Doirinne i gCluain Tarbh, Baile Átha Cliath; faoin ainm Seán Ó Ciosáin atá a theastas báis—fuair sé bás, in aois 86 dó, an lá céanna ag an seoladh céanna agus nia leis a thug an t-eolas don chláraitheoir ··· Níorbh fhéidir teacht ar aon John Cashman ar Cheallachánach a mháthair sna taifid breithe ··· Líon sí isteach baill an teaghlaigh: a hiníon Nora O’Sullivan (29), gúnadóir; a hiníon Mary Brigid Cashman (36) a bhí pósta le 15 bliana agus ar rugadh triúr di ; John Cashman (39), céile a hiníne, cúntóir tí tábhairne a rugadh i gContae Chorcaí; a garmhac John Cashman (14) a raibh Gaeilge aige; a gariníonacha Christina (11) agus Netta (8) ··· San Ardeaglais, 30 Deireadh Fómhair 1894, phós John Cashman, fear stórais a raibh cónaí air ag 49 Madden’s Buildings, mac le John Cashman, fear stórais, Mary Bridget O’Sullivan, iníon le Daniel O’Sullivan, fear stórais eile, agus dar leis an teastas pósta go raibh cónaí uirthisean ag 35 Gt Britain Street
Liostaíonn Best ‘The Ogham alphabet’ in Academy XVIII, 1880 agus ‘Two Irish 15th century versions of Sir John Mandeville’s travels’ in Revue Celtique VII, 1886
Ag Knock House, gar do chathair Phort Láirge, a rugadh a fear céile, John Wyse Power, ar mhac é le James Power, feirmeoir, agus Catherine Wyse ··· Deir sí gur baisteadh Jennie ar 23 Bealtaine 1858; go raibh ceathrar deartháireacha agus beirt deirfiúracha aici: gur shiopadóir ba ea a hathair; gur aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath nuair a bhí Jennie dhá bhliain d’aois; gur ag 15 Redmond’s Hill, 6 Johnson Place, agus 45 Gloucester Street a bhí cónaí ar an gclann roimh 1878; gur phós sí John Wyse Power 5 Iúil 1883 ··· Deir an beathaisnéisí freisin gur le linn do John Wyse Power a bheith ina mhac léinn i gColáiste na Carraige Duibhe a chuir sé spéis sa Ghaeilge an chéad lá agus gurbh amhlaidh a chabhraíodh sé le Seán Pléimeann [B1] chun eagar a chur ar Irisleabhar na Gaedhilge ··· I 1922 is é a shíl baill Chumann Lúthchleas Gael gur le hómós don eagraíocht sin a ceapadh baintreach John Wyse Power, duine den seachtar a bhunaigh an Cumann Lá Samhna 1884 (féach leabhar Mharcais de Búrca ar stair an Chumainn: “The symbolic aspect of the appointment of the widow of a founder of the GAA ...”) ··· Leis an gCíosógach agus John McKay bhí sé ina chomhrúnaí ag an gCumann
In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1968 tugtar samplaí dá fheartlaoithe Gaeilge agus, ag tagairt do cheann díobh i reilig Charraig Ruacháin Beag, deirtear: ‘The epitaphic quatrain of Gaelic verse is the first of only 8 such inscribed over the signature of Seán Ó Dreada (John Draddy) which have come to light following an examination of 12,500 monuments in 100 burial grounds extending from Macroom to Youghal and from Whitechurch south to the coast.’ Chuir Séamus Ó Casaide [B2] fógra a bháis i gcló in The Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1928 agus thuairimigh gurbh i Márta 1840 a d’éag sé: ‘On Sunday, 23d ultimo, at Evergreen, aged seventy years, Mr John Draddy, stone cutter, one of the most zealous, correct and indefatigable Irish copyists of the present day
Níorbh fhada go raibh sí gafa le lucht an náisiúnachais, agus bhí cairdeas idir í féin agus an sean-Fhínín John O’Leary agus a dheirfiúr Ellen, agus chomh maith leis sin an Dr George Sigerson, J.F ··· Ar an 30 Eanáir 1889 casadh uirthi i Londain William Butler Yeats, tar éis gur chuir John O’Leary in aithne dá chéile iad ··· Ar theacht ar ais di ghlac sí páirt mhór i gcomóradh céad bliain ó 1798 le Yeats agus John O’Leary ··· Ba é an Maor John MacBride a bhí mar cheannaire ar an mBriogáid, agus bhí clú an laochais air ··· Is léir ó scríbhinní John MacBride ar ball gurbh aisteach leis an boihéamachas a bhain léi, agus go raibh súil aige go bhfágfadh sí gnéithe dá hiompar ina diaidh
Tá cuntais air ag Charles Fanning in Selected Writings of John V ··· Baineann cuid mhaith dá shaothar le Yeats agus Joyce agus bhí sé mar chomhairleoir ag John Huston nuair a bhí an scannán The Dead á stiúradh aige; ba é a chuir an teoiric chun tosaigh gur faoi anáil an tseanscéil Togail Bruidne Dá Derga a scríobh Joyce é
I gcathair Chill Chainnigh a rugadh an t-ársaitheoir seo agus ba iad John Henry Prim, dlíodóir, agus Johanna Anderson a thuismitheoirí ··· Tá plean an leabhair, dosaen caibidil de chineálacha amhrán, i gcló ag McEvoy agus deir sé: ‘If ill-health, pressures of business and domestic cares had not combined to shorten John G.A
Interdisciplinary Essays on the History of an Irish County, 1990 in eagar ag Nolan agus Whelan (‘Richard de Ledrede, John Clyn, James Grace, David Rothe – the Earliest Chroniclers of Kilkenny’) ··· Ba mhac é le John Rothe, Cill Chainnigh, agus Lettice, iníon le John Rothe Fitzpiers i Ros Mhic Thriúin ··· I 1641 ba é ba mhó faoi deara dea-eagar a bheith ar Chomhchomhairle Chill Chainnigh, dar le John Lynch [q.v.]
Seo í an tuairisc a bhí ar an teaghlach i nDaonáireamh 1901 nuair a bhí cónai orthu sa teach ‘Castlenau’, Ascaill Herbert, Muirfin, Baile Átha Cliath: John J ··· D’éag John Haugh, nó Seán Ó hEachach, ar 29 Deireadh Fomhair 1908 agus tá sé curtha i reilig Ghlas Naíon
Phós John Catherine Philips ó Chluain Mór, Co ··· Mitchell in The Royal Irish Academy: a bicentennial history 1785-1985, 1985 ‘Betham[q.v.] and John D’Alton (who was producing his own local histories) were in bitter opposition.’ Foilsíodh a chuid aistí ar an seandálaíocht in Dublin Penny Journal; Charles Lever a rinne na léaráidí
I nDoirín na Trá a rugadh é (John Hurley) 4 Aibreán 1885 ··· Is mar seo a bhí an teaghlach san áit sin i nDaonáireamh 1901: John Hurley (53), feirmeoir; Mary Anne (43), a bhean; Margaret (17); Denis (16); Nonnie (9); Richard (7); Agnes Mary (5); Daniel Hurley (93), athair John Hurley ··· Bhí Béarla acu go léir agus is ag John agus Daniel amháin a bhí Gaeilge ··· Arís ní raibh Seán s’againne sa teach oíche Dhaonáireamh 1911 agus is mar seo a bhí an teaghlach: John Hurley (62); Mary Anne (58); Daniel (30); Nora (19); Richard (17)
A uncail Nioclás a bhí mar athair agus mar chomhairleoir ag John Pius i rith a óige ··· The diary of John Pius Boland, Olympic champion 1896 (Gillmeister 2007) ··· Chuaigh sé go Meiriceá uair le John Redmond chun airgead a bhailiú don pháirtí
Tugann an tOllamh John A ··· Nuair a bunaíodh an Ollscoil Chaitliceach in 1854 cheap John Henry Newman é ina ollamh le ceimic ann agus bhí sé ar ball i gceannas ar Dhámh na hEolaíochta, in ainneoin gur dhuine de na ‘quasi-rebels’ é, mar a thug Newman air, agus gur chuir an ceapachán olc ar an gCairdinéal Cullen ··· Bhí sé pósta ar Frances Hennessy, deirfiúr le Henry Hennessy (1826-1901), an t-ollamh le Fisic san Ollscoil Chaitliceach, agus le Sir John Pope Hennessy (1834-91), agus bhí beirt mhac agus triúr iníonacha acu ··· Deir Wheeler go mba chainteoir dúchais Gaeilge é ach ní ghlacann John A ··· É féin agus John E
John Hely Hutchinson a bhí ina phropast i gColáiste na Tríonóide, fear a thugadh cothrom do Chaitlicigh, chabhraigh seisean le Tadhg scoláireacht a fháil i 1787, cé nach raibh sé dleathach ceann a thabhairt do Chaitliceach ··· In 1916 labhair uachtarán Acadamh Ríoga na hÉireann ina aitheasc bliantúil faoin gcaoi ar léigh Tadhg an t-ogham: ‘It was found by John Lloyd or Theophilus O’Flanagan about 1778 and the latter, though confessedly ignorant of old Irish epigraphy, settled the whole question to the satisfaction of himself and his hearers ··· Ina litir ó Chontae an Chláir scríobh Seán Ó Donnabháin[q.v.]: ‘Old Mr Casey of Dublin, the herbalist and Irish Serapion, frequently told me that it is a well known fact that this inscription was forged by John Lloyd, a schoolmaster in the County of Clare, who composed several political Irish songs, and published an account of the same [forged] monument; that O’Flanigan was well aware of this generally credited report but suppressed it in his paper published in the Transactions of the RIA, and that, when Mr Casey stated before the then Chief antiquaries of Dublin that it was always believed in Munster that the Ogum on the Callen Mountain was forged by John Lloyd, O’Flanagan was so hurt that he exclaimed: “May the Devil jump into that fellow’s heart!”.’ Scríobh Séamus Mac Cruitín[q.v.] an dán ‘Chum Uilliam Uí Ghráda noch a dúirt gur léigh sé féin an líne oghaim atá ar lic Chonáin i gCallann’ ··· Is ann a foilsíodh an chuid de Cambrensis Eversus le John Lynch a d’aistrigh sé, an t-ionsaí a rinne sé ar Mhacpherson, dánta le Tadgh mac Daire Mac Bruaideadha agus Colm Cille, ‘Londubh Dhoire an Chairn’, ‘Laoi Thailc mhic Treoin’, agus Oidhe Clainne Uisnigh
Tá neart alt ina thaobh sna hirisí léannta ach seo iad na leabhair agus na cuntais is minice a mbaintear feidhm astu: Síoladóirí (1947) le Bráthair Críostamhail [Micheál Mac Confhormaoil]; Seán Ó Donnabháin agus Eoghan Ó Comhraí (1962) le hÉamonn de hÓir; John O’Donovan (1806–1861), a biography (1987) le Patricia Boyne; Éadbhard Ó Raghallaigh, Seán Ó Donnabháin agus an tSuirbhéireacht Ordanáis (1991) le hArt Ó Maolfabhail ··· Dhéanadh sé obair do chara leis, Myles John O’Reilly[q.v.], agus is ina theachsan i bPort Laoise a chaith sé tamall de 1830 tar éis gur bhris ar a shláinte ··· In Queen's Thinkers: essays on the intellectual heritage of a university (2008) in eagar ag Alvin Jackson agus David Livingstone ta aiste leis an Ollamh Mary Daly 'John O'Donovan and the development of Celtic Studies' ··· Bhí siadsan agus beirt eile de na mic, John agus William, sna Fíníní
Casadh ar an bhfile John Keegan (1809-49) ansin é in 1833 agus dúirt seisean gur i scoil Veislíoch a bhí sé ag obair (James Coleman in Irish Book Lover, Bealtaine 1924) ··· Sa bhliain sin freisin a d’fhoilsigh sé Reliques of Irish Jacobite Poetry, with biographical sketches of the authors, interlinear literal translations and historical illustrative notes, by John Daly; together with metrical versions by Edward Walsh [q.v.] agus tá tagairt sna litreacha don leabhar sin a bheith idir lámha aige in 1843 ··· (1852) (John O’Donovan); Adventures of Donncha Ruadh Mac Conmara (1853) le S ··· Tá i gcló ag Colm Ó Lochlainn[q.v.] (Irish Book Lover, Meán Fómhair 1939) cárta poist a chuir sé chuig an staraí John T ··· At all events I am in a bad way this evening having been prepared for eternity by Father O Hanlon during the evening, ever yours truly, John O Daly.’ D’éag sé ar 23 Bealtaine 1878
O’Sullivan in The Young Irelanders, 1944 agus tá aiste dar teideal ‘John E ··· Sullivan [q.v.] eagar ar an gcuid eile díobh in On the Manners and Customs of the Ancient Irish agus sa réamhrá scríobh: ‘In undertaking this task, so foreign to my ordinary pursuits, I knew that I could rely on the help of my dear friend, the late John E
Tá aiste chuimsitheach dar teideal ‘John Canon Lyons 1836–1908: A Forgotten Irish Scholar’ le Diarmuid Ó Murchadha i gcló in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Iml
Chuir Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann an caiticeasma amach sa tsraith ‘Reflex Facsimiles’ i 1945, maille le réamhrá John F ··· Luann sé mar fháth eile leis an neamhaird: ‘The questions in it are asked by a “Magister”, and they are brief enough, but they neither suggest nor elicit an answer – as questions in a good catechism should – while the answers of the “Discipulus”, who is, of course, supposed to be a neophyte, are long and cumbersome and beyond the capacity of any average memory.’ Ach bhí seo le rá ag Donnchadh Ó Floinn [B3] in Irish Ecclesiastical Record, Aibreán 1946 (léirmheas): ‘Ag tagairt don chaint is ceart a thuigsint gur chomhnaois Gállduf agus an Céitinneach, ach go bhfuil an difir seo eatarthu: gurbh é ba mhian le Gállduf a dhéanamh “an teagasc Críostaí d’fhoilsiú go soiléir do na daoine bochta ainbhiosacha”, agus gurbh amhlaidh a bhíodh Gaeilge an Chéitinnigh de ghnáth, “ag faire ar a chosa” le heagla go mbeadh aon rian den lábán le feiscint ag na scoláirí móra uirthi.’ Agus i ndiaidh na beachtaíochta ar an modh teagaisc deir Wall: ‘Apart from his interesting experiments in orthography, students of Irish will find in Stapleton’s work a mine of Irish idiom and vocabulary, and an indication of dialectical usage in the early seventeenth century.’ Sa réamhrá leis an macasamhail deir John F ··· O Doherty gur cosúil gurbh é John Stapleton a athair agus gurbh í Fionnuala Nic Conmara a mháthair, ag glacadh leis gurbh é an Theobald céanna é a d’fhreastail ar Choláiste na nGael i Salamanca ··· Deir John Lynch[q.v.] in De Praesulibus Hiberniae go raibh uisce coisricthe á chroitheadh ag Teabóid ar na saighdiúirí a bhí ar tí a mharaithe
Bhain beirt mhac leis clú amach in arm na hOstaire; bhí Karl ina choirnéal, agus ina Ghovarnóir ar Transylvania ar ball, agus d’éirigh le John a bheith ina leifteanantghinearál ··· Deir Ó Cochláin: ‘Karl and John were subsequently joined by their step-brother, also John, and relatives from both Newport and Castlebar, until eventually nine Irish-born O’Donnells held commissions in the Austrian service.’
I gCruach Thiobraide, sna Cruacha Gorma, i bhfocheantar Thaobh an Locha, i mbarúntacht Bhaollach, a rugadh Anna John Chiot Nic a’ Bhaird ··· I ndaonáireamh na bliana 1901 fosta, deirtear go raibh sí in aontíos lena hathair, John (60), a máthair, Mary (60), agus a deartháir Charles (22) ··· Tá an scéal amhlaidh in 1911 ach go raibh a máthair Máire (Mary) ar shlí na fírinne agus mac eile, John, sa teach chomh maith le Charles agus leis an athair ··· Bhí sé sa seanchas áitiúil ag na fidléirí Vincent agus Jimmy Campbell gur cumadh port don lánúin ar a mbainis, darb ainm ‘Mac Eoghain Sheáin agus Níon John Chiot’
Ba é an duine ba shine d’ochtar clainne a bhí ag John Farmer agus ag a bhean chéile, Margaret (Bagnell): Dónall, Thomas, Madeline, John, Phil, Kathleen, Maria agus Tina ··· Ba é a stiúir The field, scannán dubh agus bán bunaithe ar dhráma le John B ··· Keane in 1968, agus ceann eile a bhí bunaithe ar dhráma le John Murphy, The country boy
Ba iad William John Watson, ollamh le Ceiltis in Ollscoil Dhún Éideann, agus Elizabeth Catherine Carmichael a thuismitheoirí ··· Deir John Maclean (Scottish Gaelic Studies 5, 1942): ‘When he began the serious study of Celtic in 1932, Watson brought to bear on his subject a fluency of diction and a correctness of accent which would have amazed those who did not know his background ··· Tá cuntas air in Scottish Gaelic Studies V, 1942 ag John Maclean agus in Éigse III, 1941-42 ag ‘G ··· M.: ‘James Watson was not alone an accurate editor and careful investigator, he possessed also a delicate sensibility to the beauty of Gaelic poetry, and a rare power of analysing and interpreting the beauty which he perceived.’ Rugadh a athair, William John Watson 17 Feabhra 1865 in Easter Ross