Líon alt a aimsíodh: 16
Chuaigh sé go Meiriceá uair le John Redmond chun airgead a bhailiú don pháirtí ··· A uncail Nioclás a bhí mar athair agus mar chomhairleoir ag John Pius i rith a óige ··· The diary of John Pius Boland, Olympic champion 1896 (Gillmeister 2007)
Ba é John Dillon (1851–1927), ceannaire an Pháirtí Éireannaigh i ndiaidh John Redmond, a athair, agus ba í Elizabeth Mathew, a bhí gaolmhar leis an Athair Tiobóid Maitiú, a mháthair ··· Bhí John Dillon uair ina chisteoir ag Cumann Buanchoimeádta na Gaeilge, agus ina bhall de chomhairle Chonradh na Gaeilge ó 1897 go 1901 ··· Phós an iníon an scoláire Gaeilge Fergus Kelly, rud a fhágann go bhfuil a gclannsan síolraithe go díreach ón bheirt Éireannach Óga, John Blake Dillon agus William Smith O’Brien
Deir sí gur baisteadh Jennie ar 23 Bealtaine 1858; go raibh ceathrar deartháireacha agus beirt deirfiúracha aici: gur shiopadóir ba ea a hathair; gur aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath nuair a bhí Jennie dhá bhliain d’aois; gur ag 15 Redmond’s Hill, 6 Johnson Place, agus 45 Gloucester Street a bhí cónaí ar an gclann roimh 1878; gur phós sí John Wyse Power 5 Iúil 1883 ··· Ag Knock House, gar do chathair Phort Láirge, a rugadh a fear céile, John Wyse Power, ar mhac é le James Power, feirmeoir, agus Catherine Wyse ··· Deir an beathaisnéisí freisin gur le linn do John Wyse Power a bheith ina mhac léinn i gColáiste na Carraige Duibhe a chuir sé spéis sa Ghaeilge an chéad lá agus gurbh amhlaidh a chabhraíodh sé le Seán Pléimeann [B1] chun eagar a chur ar Irisleabhar na Gaedhilge ··· I 1922 is é a shíl baill Chumann Lúthchleas Gael gur le hómós don eagraíocht sin a ceapadh baintreach John Wyse Power, duine den seachtar a bhunaigh an Cumann Lá Samhna 1884 (féach leabhar Mharcais de Búrca ar stair an Chumainn: “The symbolic aspect of the appointment of the widow of a founder of the GAA ...”) ··· Leis an gCíosógach agus John McKay bhí sé ina chomhrúnaí ag an gCumann
Thairg John Redmond rúnaíocht náisiúnta an Pháirtí Phairlimintigh dó ag an am sin ach i 1908 ghlac sé le post múinteora Gaeilge i gcathair Luimnigh ··· Siúinéir a athair John Clancy agus ba í Brigid O’Farrell a mháthair
An fáth a dtuilleann sé iontráil anseo gur scríobh sé leabhar staire, A prospect of the state of Ireland, 1682, a bhí bunaithe ar Foras Feasa Sheathrúin Céitinn agus ar Cambrensis Eversus John Lynch ··· Tuairimíonn an DNB gur Phrotastúnach a mháthair; dar le John T ··· Ag Gilbert freisin atá sé gurbh é a thug John Burke, easpag Thuama air: ‘sonne unto a poore and beggarley channtler in the Naase and one Goodie N, his mother, a Protestant, an English drabbe.’ Is dóigh nach gciallaíonn na maslaí sin ach go raibh fuath nimhe go forleitheadach ar Walsh ··· Redmond Caron] very splendidly at the sign of the Harp and Crown in Dublin, almost every night, with good cheer, dancing and danes [dána], or Irish Cronans; especially the famous Maquillemone, which was styled in a letter to Rome, ‘cantio barbara et agrestis’; and called by the soldiers of the guard in Dublin (hearing it every night at midnight) Friar Walsh and Friar N
John McCall (16 Lúnasa 1822–18 Eanáir 1902) as Coill na Longfort, Cluain Mhór, Ráth Bhile, Co ··· Faoi ‘Nelly of Ballintlea’ tá an nóta seo aige in Irish nóiníns: ‘From the Gaelic taken down phonetically by Mr John McCall from an old woman named Costello, a native of Mayo, in the year 1840’ ··· Chum sé focail na n-amhrán ‘Follow me up to Carlow’, ‘Kelly the Boy from Killann’, ‘Boolavogue’, ‘The Lowlands low’, ‘Haste to the Wedding’, ‘Redmond O’Hanlon’...
De réir Dhaonáireamh 1911 bhí Gaeilge ag a sheanathair, John Donaghy, saor cloiche ar scor, a raibh cónaí air sa teach
Bhí sí gníomhach san Irishwomen’s Franchise League agus bhí sí go mór i gcoinne na n-iarrachtaí a rinne John Redmond Óglaigh a thabhairt isteach in arm Shasana
[sic] a hathair, dar leis an teastas breithe, agus ba í Katherine Redmond a máthair ··· Is mar seo a cuireadh síos ar an teaghlach i nDaonáireamh na bliana sin: Denis Kennedy (48); Katherine (45); Katherine (18), mac léinn; Raymond (16); Denis (15); Mary (13); Shelagh (10); John (8); Thomas (6); Ursula (5)
Ba é a thug cúram do Mhicheál Daibhéid agus do John Redmond nuair a bhí na ceannairí sin ag saothrú an bháis
Ghníomhaigh sé mar shagart nuair a bhí John agus Willie Redmond ag pósadh agus bhí sé páirteach leo i leachta cuimhneacháin 1798 a chur á dtógáil ar fud Loch Garman
In Inniu 7 Aibreán 1967 in alt dar teideal ‘Sagairt a bhí mí-dhílis i 1915’ tugtar ceann de na nótaí eolais a bhí ag na húdaráis ina thaobh: ‘Used strong pro-German and anti-recruiting language from the pulpit of his church and advised the people to get rid of John Redmond
Chláraigh sé mar bhall san Ard-Chraobh an oíche chéanna ar glacadh le ballraíocht John Redmond M.P
Comharthaí ar an mórmheas a bhí air gur thairg John Redmond suíochán parlaiminte dó i 1904, gur bronnadh saoirse Bhaile Átha Cliath air dhá bhliain ina dhiaidh sin agus saoirse Luimnigh i 1909, agus gur cheannaigh a chairde sa Chonradh an teach Ráth Treá le bronnadh air i 1907
Ba é a bhí ina chathaoirleach ar an gcomhdháil náisiúnta a thogh John Redmond mar cheannaire i 1900
Ba iad a thuismitheoirí James Redmond ó Bhuaile Mhaodhóg agus Wilhelmina Bruen ó Shligeach ··· Níorbh fhada gur thug gnó an árachais James Redmond go Baile Átha Cliath ··· Gheofar tuairim den gcion a bhí air agus an tábhacht a bhain leis i dtuairisc an Irish Times ar a shochraid ar 22 Eanáir agus ar ar labhair cuid dá chairde ina thaobh i ndiaidh an aifrinn éagnairce i nDún Droma; ina measc bhí Séamus Heaney, Garret FitzGerald, Ciarán Mac Mathúna, Nuala Ó Faolain, John Horgan, Louis Marcus, Bob Collins, Richard Ryan, Dr Harri Pritchard-Jones, an t-iriseoir Mary Maher…