Líon alt a aimsíodh: 23
Ag Knock House, gar do chathair Phort Láirge, a rugadh a fear céile, John Wyse Power, ar mhac é le James Power, feirmeoir, agus Catherine Wyse ··· Scríobh Marie O’Neill From Parnell to de Valera: a biography of Jennie Wyse Power 1858–1941, 1992 ··· Deir sí gur baisteadh Jennie ar 23 Bealtaine 1858; go raibh ceathrar deartháireacha agus beirt deirfiúracha aici: gur shiopadóir ba ea a hathair; gur aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath nuair a bhí Jennie dhá bhliain d’aois; gur ag 15 Redmond’s Hill, 6 Johnson Place, agus 45 Gloucester Street a bhí cónaí ar an gclann roimh 1878; gur phós sí John Wyse Power 5 Iúil 1883 ··· Deir an beathaisnéisí freisin gur le linn do John Wyse Power a bheith ina mhac léinn i gColáiste na Carraige Duibhe a chuir sé spéis sa Ghaeilge an chéad lá agus gurbh amhlaidh a chabhraíodh sé le Seán Pléimeann [B1] chun eagar a chur ar Irisleabhar na Gaedhilge ··· I 1922 is é a shíl baill Chumann Lúthchleas Gael gur le hómós don eagraíocht sin a ceapadh baintreach John Wyse Power, duine den seachtar a bhunaigh an Cumann Lá Samhna 1884 (féach leabhar Mharcais de Búrca ar stair an Chumainn: “The symbolic aspect of the appointment of the widow of a founder of the GAA ...”)
Póilíní ann ba ea John Ennis, James Early agus John McFadden gan trácht ar an Sáirsint James O’Neill ··· Feirmeoir láidir a athair John agus ba í Catherine O’Mahoney, ar de mhuintir Uí Mhathúna ó Chaisleán Uí Mhathúna í, a mháthair ··· ‘The Chief O’Neill’ a ghlaoití air i ngeall ar an bpost sin
Sa cheantar sin idir Crosaire an Ghúlaigh agus Dún Droma i dTiobraid Árann a rugadh é ar 25 Meitheamh 1868—i gCluain Ceallaigh a deir Francis O’Neill[q.v.] in Irish minstrels and musicians, 1913 ··· Deir O’Neill go raibh sé chomh maith céanna ar an bpíb mhór agus bhí sé ar an bpíb uileann ··· Deir Francis O’Neill gur thug díograiseoirí ceoil in Perth na hAstráile cuireadh dó imeacht chun na tíre sin i Lúnasa 1912 ··· Scríobh Ormond Waters cuntas ar a shaol sa mhíosachán Astrálach An Ceoltóir Traidisiúnta Iúil 1993-Meitheamh 1994 agus ba é an fear céanna a bhunaigh an John Wayland Society agus is mó a rinne taighde ina thaobh
He told the brother who was his master that he did not know that there was a special language of our own until he began its study that year”, dar leis an Athair John Brady, staraí dheoise na Mí (Irish Ecclesiastical Record, Iúil 1941) ··· Tá a shaothar liostaithe ag an Athair John Brady in Irish Historical Studies Iml ··· Leabhair eile dá chuid ná Éigse suadh is seanchaidh (1909); Leaves of history (1930); The will and family of Hugh O’Neill (1930); Ancient Westmeath (1938)
John O’Neill, déantóir carráisti, a athair agus ba í Mary Small a mháthair ··· Phós sé ansin Caitlín Ní Chaoimh, iníon le Páidín Ó Caoimh [q.v.] agus Cáit Power, ar dheartháir léi John Wyse Power [faoi Jennie Wyse Power] [B2], duine de bhunaitheoirí Chumann Lúthchleas Gael
Is dóigh gurbh eisean an John Curreen a bhuaigh ceann de dhuaiseanna an Chliabhraigh i 1900 (An Claidheamh Soluis, 30 Márta 1901) ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i nGarraí Eoin i nDaonáireamh 1901: Francis Moore (56), siúinéir, baintreach fir; a mhac Francis (17), siúinéir; Joseph Halpin (29), cliamhain, siúinéir; Mary Ellen Halpin (28), iníon; leanaí Joseph agus Mary Ellen: Anne Elizabeth (9); Mary Teresa (7); John (6); Kathleen (4); Frances (bliain go leith) ··· Cé gur veidhleadóir a hathair is ó sheancheoltóir taistil darb ainm Clancy a d’fhoghlaim sí an gléas sin; is dóigh gurbh é sin an Martin Clancy a bhfuil cuntas ag Francis O’Neill air in Irish minstrels and musicians (1913)
Sa pharóiste chéanna i mBaile Uí Mhaolagáin a rugadh a athair, John Devlin, agus ba as Ceann Toirc i bparóiste Ard Bó, Co ··· Feirmeoir ab ea é John agus a bhean i mbun an tí ··· Ba ag an am seo a casadh Teresa O’Neill as Machaire Fíolta air agus i ndiaidh a bpósta shocair siad síos i Machaire Fíolta áit ar thóg siad féin seisear de theaghlach, triúr mac – Crónán, Éamonn agus Donncha – agus triúr iníonacha – Medb, Sineád, agus Caitlín ··· Derry 1882–1982 (1982); Nioclás Ó Cearnaigh: beatha agus saothar (i gcomhar le Seán Ó Dufaigh, 1989); Ón Chreagán go Ceann Dubhrann: aistí le Tomás Ó Fiaich (1992); Duanaire Gaedhilge Róis Ní Ógáin: cnuasach de na sean-amhráin is áille agus is mó clú (1995); Going up the glen: womenfolk of the Glens of Antrim and the Irish language (1996); O’Neill’s own country and its families by Éamon Ó Doibhlin (1998) agus The St
Thug an Fínín Dr William Carroll ‘that blatherumskite’ air i litir chuig John Devoy ··· John McHale (1899); Fíor-Chláirseach na hÉireann (1900) (a bhfuil cuid bheag dá dhánta agus dá amhráin féin ann); An Bhoramha Laighean or the Leinster Tribute put into modern Irish (1901); The last Irish King: a drama in three acts (1904); Red Hugh, or life and death of Hugh Roe O’Donnell, Lord of Tyrconaill ··· O’Neill Russell loved old Gaelic life in Westmeath, which he has so well depicted .. ··· Bhíodh na draoithe sa Stad freisin agus deirtear gur dhuine díobh, an tUrramach Séamus Ó Séaghdha (1870–1959) [B2], b’fhéidir, a scríobh na véarsaí i dtaobh an Pharthais ina gcasfaí na sean-Ghaeil ar a chéile arís, ina bhfuil na línte úd: ‘Great O’Neill Russell will be there/ With his Franco-Yanko-Prussian air,/ Still speaking Irish wrong’
Chuir sé eagar ar Leabhráin Feise Mhuigheó 1: Beatha Sheagháin Mhic hÉil le Mary O’Neill agus M.J ··· Bhí baint ag John Dillon, M.P
Martin O’Neill a athair agus Mary Quigly a mháthair ··· D’fhoilsigh sé aistriúchán ar Cath Boinde in Ériu agus is dá thoradh a fuair sé scoláireacht chun staidéar a dhéanamh faoi John Strachan i Manchain
an Dúin, a rugadh John Michael Davitt McGuigan ar 4 Iúil 1885 ··· Nuair a cailleadh Annabella phós sé Mary O’Neill ó Bhaile Átha Cliath agus bhí naonúr leanaí acu
John McDonagh, deartháir le Thomas McDonagh, laoch 1916, a bhí i gceannas ar dhrámaíocht an stáisiúin agus ba é a thug ar Thomás glacadh le ‘Mac Anna’ mar shloinne in áit ‘Mac Cana.’ Ghnóthaigh sé post mar oifigeach custaim agus is i gcalafort Dhún Laoghaire a thosaigh sé ag obair, rud a chuir ar a chumas amharclanna Bhaile Átha Cliath a thaithí ··· In agallamh ar Radio Éireann (athchraoladh cuid bheag de ar chlár John Bowman ar 19 Meitheamh 2011) dúirt sé gur cailleadh san fhoirgneamh atógtha an dlúthchaidreamh sin a bhí ag na haisteoirí leis an lucht féachana sa tsean-Mhainistir ··· Cuid de na drámaí cáiliúla a stiúir sé is ea: Diarmuid agus Gráinne (1947) le Micheál Mac Liammóir; The quare fellow (1955) le Breandán Ó Beacháin; Gunna cam agus slabhra óir (1955) le Seán Ó Tuama; The life of Galileo (1956) le Bertolt Brecht (is é a deir Hunt faoi: ‘…regarded by many as a break-through in lighting, production and acting’); Long day’s journey into night (1959) le Eugene O’Neill; Tarry Flynn (1966), bunaithe ag P.J
Ghlac an tAire, John Marcus O’Sullivan, leis na moltaí uile ··· Ag scríobh dó ar an modh tiomsaithe a bhí ag O’Neill Lane agus Mac Cionnaith (“an t-ábhar sa dara teanga a thiomsú ar dtús, agus ansin féachaint le ceannfhocail a aimsiú sa chéad teanga”) deir an tOllamh Tomás de Bhaldraithe go ndeachaigh siad “ar seachrán ó phríomhchuspóir an fhoclóra, i.e., focail chomhchiallacha Gaeilge a thabhairt don Bhéarlóir ar a ghnáthstór focal féin” (The Maynooth Review, Bealtaine 1980, Vol 6, no
D’earcaigh Radio Éireann é mar chúntóir clár ag John McDonagh (deartháir fhear 1916) an bhliain sin agus nuair a bunaíodh foireann aisteoirí (an REP) sa stáisiun i 1947 ceapadh é ina léiritheoir drámaí ··· Thugadh sé aoi-aisteoirí isteach, Cyril Cusack, Máire O’Neill, Siobhán Nic Cionnaith[q.v.], Ronald Ibbs, Valentine Dyall, Gladys Young agus a leithéidí, chun rólanna a ghlacadh i ndrámaí
Ba iad a thuismitheoirí Thomas O’Neill, feirmeoir, agus Anna Murphy ··· Deir sé freisin gurbh é is mó a thug cúnamh, ó thaobh na staire de, chun óráid John F
Ba é John Behan an snoíodóir agus is é atá scríofa ar an leacht: Art Mac Cumhaigh 1738–1773 ··· Ag an searmanas an lá sin, 29 Aibreán 1973, bhí an Senorita Conchita O’Neill ó Seville, duine a shíolraigh go díreach ó Sir Énrí Ó Néill ar baineadh talamh an Fheadha de i 1655
Go hóg ina shaol thosaigh sé ag foghlaim na píbe uilleann; i measc a mhúinteoirí bhí John Potts, Billy Andrews (1873-), an Bráthair Gildas [Pádraig Ó Sé q.v.] agus Leo Rowsome (1903-70) ··· Shíl sé gur le héirí in airde (‘affected gesture of disdain’) nár luaigh an scoláire ceoil Donal O’Sullivan[B3] an bailitheoir Francis O’Neill agus thug sé pléisiúr dó cuntas a thabhairt ar O’Neill is a shaothar san athchló ar Irish minstrels and musicians: The story of Irish Music, 1913 a cuireadh amach i 1987
Tá eolas faoi le fáil freisin in Irish minstrels and musicians: with numerous dissertations on related subjects le Francis O’Neill (1913), in aiste leis an Seabhac in Béaloideas 13 (1944), in aiste le Risteárd Ó Glaisne in Galvia 10 (1964–5) agus ag J ··· Some of the other professors used to be among his audience notably the redoubtable John Pentland Mahaffy, afterwards Provost, who is probably the last man that one would associate with this kind of diversion
Dúirt sé gur ‘Gobnait Phaidí’ a thugtaí ar Abby nó Abigail agus gurbh é Sylvester an duine ba shine sa chlann acu agus go raibh ann freisin: Mary, John, Jim, agus George
Chuirtí i gcomórtas le John McCormack é ··· Tagraíonn Susan Mitchell don eachtra ina ceoldráma grinn Leaguers and Peelers: It is a dark and beastly shame/ No dog may ever own/ A master with a Gaelic name/ Nor take from him a bone./ Alas, that police should never cease/ To keep these two apart,/ We feel, man, for O’Neill, man,/ And his dog that broke its heart ··· Col seisir ba ea é leis an drámadóir Eugene O’Neill
Seo é an cuntas atá ansiúd ar an teaghlach: James (54), feirmeoir; Michael (28), mac feirmeora; Mary Josephine (24); Gertrude (18); James (16), mac léinn; John (13); Walter (11) ··· Bhí Francis O’Neill[q.v.] in Éirinn tuairim 1911 agus thug an cuntas seo air in Irish Minstrels and Musicians: with numerous dissertations on related subjects, 1913: ‘Séamas Mac Aonghusa—otherwise James Ennis—of the Dublin Pipers’ Club, who was awarded second prize [ag Oireachtas 1912], is a new Richmond in the field of piping
Feirmeoir ba ea a athair Patrick agus ba í Annie O’Neill a mháthair ··· In Inniu 7 Aibreán 1967 in alt dar teideal ‘Sagairt a bhí mí-dhílis i 1915’ tugtar ceann de na nótaí eolais a bhí ag na húdaráis ina thaobh: ‘Used strong pro-German and anti-recruiting language from the pulpit of his church and advised the people to get rid of John Redmond’
In 1956, cheap an Taoiseach John A ··· Ba é a thionscain an cruinniú stairiúil in Stormont idir an Taoiseach Seán Lemass agus an Príomh-Aire Terence O’Neill in 1965