Líon alt a aimsíodh: 4
Ba iad John Cussen agus Johanna O’Keefe a thuismitheoirí agus fágadh é féin agus a haon deirfiúr ina ndílleachtaí go luath ina saol ··· Níor cuireadh síos i nDaonáireamh 1901 go raibh Gaeilge aige, cé gur léir ar litir a bhí ag John S
B’as Corcaigh freisin dá athair John Francis ar dheartháir é do Ignatius O’Brien, nó an Tiarna Seandúin, a bhí ina Ard-Aighne ag rialtas na Breataine in Éirinn ··· He handed me a printed letter headed Gaelic League of London, 8 Adelphi Terrace, signed John O’Keane (better known since as Seán Ó Catháin), and I was within a few days duly enrolled a member ..., thenceforth becoming a regular attendant at the classes and other gatherings” ··· O’Keefe (státseirbhíseach, fear eagair Suibhne Geilt) agus Art Ó Briain
Nuair a bhí sé trí fichid, do bhí a chroí chomh hóg is chomh haibidh le croí garsúin.’ In Scéala Éireann scríobh an tAimhirgíneach: ‘I feel a deep sense of personal loss only slightly tempered by the thought that I have been honoured by the friendship of one of the worthiest and most unselfish Irishmen of our time.’ In The Leader agus é ag cur síos ar ‘Irish Made easy’ (An leitriú shímplí) ar 7 Meán Fómhair 1907 scríobh an Duinníneach: ‘Níl aon Ghaeilgeoir in Éirinn dh’oibríonn leath chomh dícheallach le Shán Ó Cuív.’ I Maigh Chromtha ar 27 Meán Fómhair 1875 a rugadh Shán Ó Cuív (nó John Michael O’Keefe mar a cláraíodh é) ··· Ba iad John O’Keefe, súdaire, agus Margaret Duggan a thuismitheoirí ··· Is léir ón méid a scríobh Quidnunc san Irish Times 18 Lúnasa 1940 go raibh cion agus meas ag na hiriseoirí ar Shán ach dúirt sé freisin: ‘It was an understood thing from the start that the Bureau existed to bait the newspapers and the papers to bait the Bureau.’ Phós sé Hannah O’Keefe ó Mhaigh Chromtha i Meán Fómhair 1905
Sa scoil ealaíne a casadh air Máire O’Keefe, arbh Éireannach a hathair ··· Tháinig sé go hÉirinn 26 Márta 1917 in éineacht le Máire O’Keefe agus a máthair ··· Nuair a buaileadh Máire O’Keefe breoite in 1921 d’imigh sé léi chun na hEilvéise ··· In 1924 bhí páirt aige i scannán a rinne John Hurley, Land of her fathers