Líon alt a aimsíodh: 21
Rugadh é ar 13 Feabhra 1864 le linn dá athair, an tUrramach John Gwynn, a bheith i gceannas ar Choláiste Naomh Columba, Ráth Fearnáin ··· Bheadh John Gwynn ina ollamh le diagacht i gColáiste na Trionóide ar ball ach ó 1864 amach bhí post aige i Ráth Mealtain, Dún na nGall, agus is ann a chaith Stephen a óige ··· ‘Stephen Gwynn, M.P., seconded John Dillon in a speech in the best taste-he himself had learned Irish late in life... ··· Bhí sé ina chogadh faoin nGaeilge in Ollscoil na hÉireann an bhliain dár gcionn agus d'áirigh Pádraic Mac Piarais[q.v.] Gwynn mar dhuine de na Gaeilgeoirí i Seanad nuacheaptha na hOllscoile ··· John Pius Boland a mhol agus Tomás Ó Domhnaill[B2] a chuidigh leis
Déantar talamh slán de gur fhreastail sé ar scoil Alexander Lynch ach fiafraíonn Gwynn nach aisteach go ndearna John Lynch cur síos ar an scoil gan a lua gurbh é an príomhmháistir a athair ··· Ach sa léirmheas úd in Studies, scríobh Gwynn: ‘But Father John Brady, in reviewing these two volumes, has brought forward documentary proof that its author was still alive in 1677.’ In Irish Ecclesiastical Record LXV, 1965 atá an léirmheas sin agus is é an fhianaise atá ann litir Laidine a scríobh Ardeaspag Thuama, James Lynch, Meán Fómhair 1677, ina dtagraíonn sé don Línseach a bheith beo go fóill agus aois mhór aige ··· ‘The first Catholic historian of the Irish secular priesthood’ a thug an scoláire Aubrey Gwynn air ··· Corish in Irish Historical Studies, Márta 1953 (‘Two contemporary historians of the confederation of Kilkenny: John Lynch and Richard O’Ferrall’) gurbh ea ··· Sa léirmheas ar leabhar an Línsigh, De Praesulibis Hiberniae, 1944 (Studies, Márta 1945), caitheann Aubrey Gwynn amhras air
Níorbh fhada go raibh sí gafa le lucht an náisiúnachais, agus bhí cairdeas idir í féin agus an sean-Fhínín John O’Leary agus a dheirfiúr Ellen, agus chomh maith leis sin an Dr George Sigerson, J.F ··· Taylor, T.W Rolleston, George Russell agus Stephen Gwynn ··· Blianta ina dhiaidh sin, scríobh Gwynn an méid seo: ‘Since she was by our standards rich and immensely tall, and of the most surpassing beauty, there was a buzz of gossip, through which she moved, amused rather than indifferent’ (Experiences of a literary man, [1926], 74) ··· Ar an 30 Eanáir 1889 casadh uirthi i Londain William Butler Yeats, tar éis gur chuir John O’Leary in aithne dá chéile iad ··· Ar theacht ar ais di ghlac sí páirt mhór i gcomóradh céad bliain ó 1798 le Yeats agus John O’Leary
Deirtear in Catalogue of the Irish manuscripts in the library of Trinity College, Dublin (Abbottt agus Gwynn); ‘The importance of our Irish collection depends above all on the manuscripts presented to the library by Sir John Sebright.’ ··· Tháinig siad i seilbh John Sebright i 1761 ··· Chuir Burke síos ar a pháirt féin san obair i litir chuig an nginearál: ‘My merit in this matter, or indeed rather my fortune, has only been the accidental discovery, at my friend Sir John Sebright’s, of the Irish manuscripts, of which you have made so good an use, and my sending them over to Ireland..
O’Sullivan in The Young Irelanders, 1944 agus tá aiste dar teideal ‘John E ··· Pigot and Thomas Davis’ ag Denis Gwynn in Studies, Meitheamh 1949 ··· Deir Gwynn gurbh é a bhí mar ‘special correspondent on military preparations’ sa Nation in 1848 agus, nuair a bhí Smith O’Brien ‘faoi ghlas’ i dteach na Parlaiminte i Londain, go raibh sé ar dhuine den toscaireacht a thug cuairt air, iad go léir in éide ghlas na nÉireannach Aontaithe ··· Sullivan [q.v.] eagar ar an gcuid eile díobh in On the Manners and Customs of the Ancient Irish agus sa réamhrá scríobh: ‘In undertaking this task, so foreign to my ordinary pursuits, I knew that I could rely on the help of my dear friend, the late John E
Tá eolas le fáil air in Chief of the Comeraghs: a John O’Mahony anthology..., 1957, in eagar ag James Maher ··· Chuir Denis Gwynn, staraí agus garmhac William Smith O’Brien[q.v.], réamhrá leis ··· Ba é an Fíníneach John O’Leary a scríobh an cuntas gairid in Dictionary of National Biography ··· 3, 1973 tá aiste ag Breandán Ó Cathaoir (‘John O’Mahony: Moulder of the Irish-American Dimension’), agus in imleabhair 7 agus 8 (1978) den iris chéanna tá aistí le Mainchín Seoighe (‘The O’Mahonys of the Galtees’) agus le Diarmuid Ó Mathúna (‘The vision and sacrifice of John O Mahony’, a bhfuil eolas níos mine ann ar chúrsaí Uí Mhathúna i Meiriceá) ··· Scríobh Nessa Ní Shéaghdha alt dar teideal ‘John O’Mahony’s Irish Hand’ in Sages, saints and storytellers: Celtic Studies in honour of Professor James Carney, 1989 in eagar ag Donnchadh Ó Corráin, Liam Breathnach agus Kim McCone; tá trácht ann ar dhán le Séamus Ó Loingsigh a scríobh sé síos: baineann sé le cath faicseanaíochta in aice le Mainistir Fhear Maí tuairim 1818
‘The last and perhaps the greatest of Ireland’s hereditary historians’ a thug Aubrey Gwynn, staraí, air ··· Meastar gur fhoghlaim sé Béarla, Laidín agus beagán Gréigise sa scoil a bhí ag Alasdar de Linse nó ag Séamus de Línse i nGaillimh agus gur lena linn sin, b’fhéidir, a chuir sé aithne ar John Lynch[q.v.] ··· Mar éacht eagarthóireachta, scoláireachta agus foilsitheoireachta cuirtear é ar aonléibhéal tábhachta le Annála Ríoghachta Éireann, 1848-51 in eagar ag John O’Donovan [Seán Ó Donnabháin [q.v.]) ··· B’fhéidir go raibh iomrá an Dubhaltaigh cloiste ag Ware i 1640 nuair a bhí sé ag fiosrú faoi uaimh thalún i dTír Fhiachrach nó b’fhéidir go bhfaca sé a ainm in Cambrensis Eversus (1662) John Lynch
Níl an cuntas (Edward Martyn and the Irish revival, 1930) a scríobh Denis Gwynn mion go leor, agus is leis an taobh amharclannach amháin a bhaineann an tráchtas Edward Martyn and the Irish theatre, 1956 leis an tSiúr Marie Therese Courtney ··· Nuair a bhí feidhm bainte astu ag Gwynn i Londain chuir sé i gcúram duine den ord iad le tabhairt ar ais chuig an mainistir i Sráid Clarendon i mBaile Átha Cliath ··· D’fhaigheadh sé coimisiúin d’ealaíontóirí mar John Hughes, Oliver Sheppard agus Sarah Purser agus bhí baint nár bheag aige san iarracht a rinneadh chun go mbeadh an chuid is fearr d’ealaíona na hÉireann le feiceáil san ardeaglais nua i mBaile Locha Riach ··· Ba é an mac ba shine é ag John Martyn JP ··· Dúirt Denis Gwynn nár den uasaicme í agus níor bhac lena hainm baiste a lua
Íorónta go leor ba le dea-mhéin do Hannay a sceith John Dillon cérbh é an t-údar ··· Dúirt Stephen Gwynn: ‘To hear myself speaking Gaelic is to know how Anglo-Irish I am, and Hannay was if possible more lacking in the chords and palatal arrangements which a good tongue of Irish demands’ ··· Bhí léirsiú i gCathair na Mart nuair a cuireadh General John Regan ar stáitse ann i 1914
In 1848 ní raibh sé báúil le tuairimí John Mitchel, James Fintan Lalor agus Thomas Francis Meagher agus bhí sé in aghaidh éirí amach a bheith ann ··· Ar 13 Feabhra 1845 scríobh Seán Ó Donnabháin [q.v.] chuig John Windele [q.v.]: ‘We have opened an Irish class in the Royal Irish Academy, without the FULL consist [sic] of the Council, but I fear they will dissolve it, as the students are principally radicals and papists ··· Bhí a iníon Charlotte Grace bainteach le Conradh na Gaeilge agus bhí beirt dá ghar-chlann, Neilí Ní Bhriain [B1] agus Stephen Gwynn [B4], go hard i measc cheannasaithe na gluaiseachta sin
D’fhanadh sí i dteach Stephen Gwynn[B4] i mBaile Átha Cliath agus chaith tamaill mar mhúinteoir baile acu ··· Cheannaíodh John Joyce, athair William (‘Lord Haw Haw’), na foirgintí dóite sin agus is uaidh a cheannaigh Máire é gur atóg é mar ‘Daingean na nGael’, áit a gcruinníodh lucht an choláiste le chéile
‘An Dochtúir, Dr O’Beirn’s own propagandist play was put into rehearsal; and so for one wild week the handy Connacht man was doctor, health lecturer, language propagandist, playright, stage manager and actor—all the parts together, inextricably blended’ (Stephen Gwynn, A Holiday in Connemara, 1909) ··· B’amhlaidh a d’fhág uncail leo a ghnó mórdhíola John Fahy Co
John Bernard (1898) ··· Nuair a d’éirigh sé as an obair sin fuair coiste fiosraithe – Kuno Meyer, Éamonn Ó hÓgáin, Edward Gwynn agus L
Ba é a thug cúram do Mhicheál Daibhéid agus do John Redmond nuair a bhí na ceannairí sin ag saothrú an bháis ··· Nuair a tosaíodh ar airgead a bhailiú bhí sé ag feidhmiú mar chomhchisteoir in éineacht le Stephen Gwynn MP agus Edward Martyn ··· Nuair a ceapadh é ina bhall de Sheanad Ollscoil na hÉireann scríobh an Piarsach in An Claidheamh Soluis II Aibreán 1908: ‘The inclusion of such Gaels as An Craoibhín, Eoin Mac Néill, Dr Sigerson [B1], Máire Ní Aodáin [B1], Dr M.F.Cox, Dr Coffey, Stephen Gwynn and William O’Brien ..
Harris agus ar leabhar litreacha Sir John Perrot in Analecta Hibernica ··· Tá cuntas ag Aubrey Gwynn air in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 1958; bhí sé ina rúnaí ar an gcumann sin ar feadh i bhfad
Gwynn) ··· Athfhoilsíodh é in 1891 le réamhrá ón gCanónach John O’Hanlon[B3]
1765 (Letter to Myles John O’Reilly[q.v.], 7 April 1830, TCD ms 3407, F81 V) and died there on 26 Aug ··· Gwynn (Catalogue of the Irish manuscripts in the library of Trinity College, Dublin, 1921 le T.K ··· Gwynn) go raibh an clárú sin ‘usually superficial and frequently incorrect.’ Chabhraíodh sé le Sir William Betham [q.v.] ina chuid taighde
Tar éis tamaill ghairid ag obair i bparóiste an Mhaí i dTír Eoghain cuireadh é a dhéanamh cúrsa staire faoin Ollamh Aubrey Gwynn S.J ··· Ceapadh é ina léachtóir staire i Maigh Nuad in 1953 agus ó 1959 go 1974 bhí sé ina Ollamh le Nua-Stair; ba é John Hume an mac léinn ba aitheanta aige, is dóigh
I measc na n-aistí substaintiúla tá: ‘Douglas Hyde, 1860–1949’ le Gerard Murphy in Studies 38, 1949; ba é Denis Gwynn a scríobh an iontráil in Dictionary of National Biography 1941–1950; aiste le Myles Dillon[q.v.] in The Shaping of modern Ireland, 1960 in eagar ag Conor Cruise O’Brien; ‘Hyde in Conflict’ le Earnán de Blaghd in The Gaelic League idea, 1968 in eagar ag Seán Ó Tuama; ‘Douglas Hyde and the Gaelic League’ le Seán Ó Lúing in Studies, 62, 1973: ‘An Craoibhín Aoibhinn agus Conradh na Gaeilge’ in Saoir theangan, 1989 le Seán Ó Lúing ··· Comharthaí ar an mórmheas a bhí air gur thairg John Redmond suíochán parlaiminte dó i 1904, gur bronnadh saoirse Bhaile Átha Cliath air dhá bhliain ina dhiaidh sin agus saoirse Luimnigh i 1909, agus gur cheannaigh a chairde sa Chonradh an teach Ráth Treá le bronnadh air i 1907
Scríobh Stephen Gwynn[q.v.] in aiste dar teideal ‘The Value of Criticism’ in Freeman’s Journal 27 Deireadh Fómhair 1906: ‘In the case of explicitly propagandist plays like those by Séamas MacManus there is less need for the tolerance of the hard hitting at Irish vices, because the satirised persons generally undergo conversion and in the cleverest of all this class, An tAthrughadh Mór, the man who sets his face up against the Irish language is loveable in his perversity’ ··· Sa chuntas in Here’s to their memory: eminent Sligonians deir John McTernan go mba Shasanach liobrálach é an t-athair, Benjamin, agus go raibh bá aige le cúis na hÉireann
Feirmeoir ba ea a athair John agus ba í Mary MacAtire a mháthair ··· In Today and tomorrow in Ireland dúirt Stephen Gwynn[q.v.]: ‘One of the latest [observers of the Celtic life], Mr Daniel Deeney is, at a guess, a schoolmaster; whoever he is, his little book .. ··· Thug Stephen Gwynn cuairt ar an scoil sa Spidéal chun bualadh le Domhnall agus d’fhág againn cuntas ar an gcuairt sin in A Holiday in Connemara, 1909: ‘The school was a good-sized one, and at the end farthest from the door a monitor was teaching the map of Ireland to a group of small boys—in Irish ··· Agus tá an méid seo le rá ag Gwynn faoi cheapachán Uí Dhuibhne: ‘People about Spiddal will begin to say to one another that the Irish which they have so plenty, and by which in many cases they set so little store, must be good for something after all, since the schoolmaster is after getting a fine post under the Board because he was so great for the Irish’