Líon alt a aimsíodh: 19
In Queen's Thinkers: essays on the intellectual heritage of a university (2008) in eagar ag Alvin Jackson agus David Livingstone ta aiste leis an Ollamh Mary Daly 'John O'Donovan and the development of Celtic Studies' ··· Tá neart alt ina thaobh sna hirisí léannta ach seo iad na leabhair agus na cuntais is minice a mbaintear feidhm astu: Síoladóirí (1947) le Bráthair Críostamhail [Micheál Mac Confhormaoil]; Seán Ó Donnabháin agus Eoghan Ó Comhraí (1962) le hÉamonn de hÓir; John O’Donovan (1806–1861), a biography (1987) le Patricia Boyne; Éadbhard Ó Raghallaigh, Seán Ó Donnabháin agus an tSuirbhéireacht Ordanáis (1991) le hArt Ó Maolfabhail ··· Dhéanadh sé obair do chara leis, Myles John O’Reilly[q.v.], agus is ina theachsan i bPort Laoise a chaith sé tamall de 1830 tar éis gur bhris ar a shláinte ··· .; with poetical translation by the late James Clarence Mangan, together with an historical account of the family of O’Daly; and an introduction to the history of satire in Ireland ··· Bhí siadsan agus beirt eile de na mic, John agus William, sna Fíníní
Sa bhliain sin freisin a d’fhoilsigh sé Reliques of Irish Jacobite Poetry, with biographical sketches of the authors, interlinear literal translations and historical illustrative notes, by John Daly; together with metrical versions by Edward Walsh [q.v.] agus tá tagairt sna litreacha don leabhar sin a bheith idir lámha aige in 1843 ··· At all events I am in a bad way this evening having been prepared for eternity by Father O Hanlon during the evening, ever yours truly, John O Daly.’ D’éag sé ar 23 Bealtaine 1878 ··· Casadh ar an bhfile John Keegan (1809-49) ansin é in 1833 agus dúirt seisean gur i scoil Veislíoch a bhí sé ag obair (James Coleman in Irish Book Lover, Bealtaine 1924) ··· (1850) (an dara heagrán in 1879); The tribes of Ireland: a satire by Aenghus O’Daly .. ··· (1852) (John O’Donovan); Adventures of Donncha Ruadh Mac Conmara (1853) le S
Ar 18 Deireadh Fómhair 1873 rugadh Patrick Daly áirithe do John Daly agus Mary Daly, dar le clár úd na mbaistí, agus b’fhéidir gurbh eisean an Pádraig s’againne ··· Ach mar bharr air sin is ar 21 Samhain a rugadh an Pádraig sin do John Daly agus Mary Daly, dar le clár na mbreitheanna ··· Oibrí feirme i mBurgery i bparóiste Dhún na Mainistreach an John Daly sin ··· O’Daly encompasses him, overshadows him, fills the sky over him, cooes to him, explains to him, fills the pockets and the breast of his shirt with pamphlets, gives him names and addresses by the dozen, tells him how to start branches, classes, etc., hypnotises him, takes out the patient’s brains, scours, scrapes, disinfects and puts them back again, smiling all the time ··· And O’Daly, still smiling all over the landscape, conducts him to the door and sends him forth upon the world an intelligent enthusiast and an earnest worker
Patrick Daly agus Eleanor O’Leary a thuismitheoirí ··· Faoin am ar rugadh Risteard bhí feirm 50 acra ag Patrick Daly in Frying Pan Creek ··· Bhain deartháir eile, John, cáil náisiúnta amach faoin ainm ‘Professor Kemp’ mar mharcach rodeo ··· Deir tuairisc an Irish Peasant ansin: “While some who began with him were still stumbling at the threshold, Dr O’Daly had gone into the rich house and through the halls and rooms of this marvellous Irish speech and came out again without delay, speaking, lecturing and preaching in Irish as though he had spoken the language from the cradle” ··· Bhí sé cairdiúil ina óige leis an Athair Hartigan (“John O’Brien”) agus sa bheathaisnéis a scríobh Frank Mecham (John O’Brien and the Boree Log, 1981) tá an cur síos seo ar an Dálach: “An erratic genius, so brilliant that he was teaching the Gaels of Ireland their Gaelic and discovering links with their tongue and the Basques of Spain; he was something of an escapologist and some of the most delightful of ‘John O’Brien’s’ stories were about this picturesque character”
Feirmeoir ba ea a athair John Lovett agus ba í Johanna Daly a mháthair ··· Bhí léamh na Gaeilge ag John Lovett
Thug Robert Daly[B6] eagrán nua amach in 1832 ··· Ach tríd is tríd ba mar eochair do sheanstair na hÉireann, na hEorpa agus an domhain mhóir, agus mar chruthú ar ársaíocht, ar léann, ar uaisleacht agus ar thábhacht na sean-Ghael a cuireadh an foctóir le chéile.’ Is é an cuntas is iomláine ar a bheatha A Bishop of Penal Times: The Life and Times of John O’Brien, Bishop of Cloyne and Ross 1701–1767 (1981) le James Coombes; ní hé an chuid is lú spéis ann an t-aguisín i dtaobh ghinealach an easpaig, mar thuairimítí go raibh sé gaolmhar leis an Marascal Peadar de Lása (1678–1751) agus leis an Easpag Toirealach Ó Briain (1600–51), mairtíreach Luimnigh ··· Buttimer (‘An Irish Scholar Abroad: Bishop John O’Brien of Cloyne and the Macpherson Controversy’); an chaibidil ‘Seán Ó Briain / John O’Brien, bishop of Cloyne and Ross’ in Collège des Irlandais Paris and Irish Studies (2001) le Proinsias Mac Cana ··· Deir Coombes: ‘It probably marks the beginning of a lifelong feud between John O’Brien and the Butlers of Cashel.’ Bhí sé ina ard-deagánach ar Chluain agus ina Bhíocáire Ginearálta sular ceapadh é ina Easpag ar Chluain agus Ros 10 Eanáir 1748 ··· Murach sin ní móide gurbh é a cheapfaí; bhí cléir na deoise ar son sagairt a bhí gaolmhar leis an Ardeaspag de Buitléar agus bhí Pierce Creagh, easpag Phort Láirge, mishásta nuair a chuala sé ráfla go raibh ‘John O’Brien, a simple priest’ ainmnithe
It runs thus: Peter, the son of Luke, who was the son of William the son of Luke, who was the son of John, who was the son of Donnell, the son of Donogh, who was the son of Owen More, head of the O Dalys of Kilconnell in 1656, and relative of Colonel Dermot O Daly, who fought against Cromwell at the battle of Kilconnell ··· Owing to his long curling locks he was known locally as “Wiggie” Daly.’ Phós sé Margaret, iníon le John Maxwell, 11 Samhain 1839 ··· Daly, 20 Capel St, múinteoir Gaeilge, liostaithe i measc shíntiúsóirí Críoch Deigheannach an duine, le Michael Clarke [q.v.] ··· Is dóigh gurbh é Peadar a bhí i gceist ag Watty Cox in 1823 nuair a luaigh sé ‘the eloquent Petrum O’Daly ··· Thug Seán Ó Donnabháin [q.v.] cuairt air agus dúirt 3 Lúnasa 1836: ‘I called yesterday upon a very intelligent schoolmaster of the name O Daly from whom I expected to find something satisfactory about the family of Corco-Adam, but he has a pedigree which traces him to the O Daly’s of Kilconnell in the County of Galway
Níorbh fhada go raibh sí gafa le lucht an náisiúnachais, agus bhí cairdeas idir í féin agus an sean-Fhínín John O’Leary agus a dheirfiúr Ellen, agus chomh maith leis sin an Dr George Sigerson, J.F ··· My head was spinning with her beauty’ (Dominic Daly, The young Douglas Hyde [1974], 95) ··· Ar an 30 Eanáir 1889 casadh uirthi i Londain William Butler Yeats, tar éis gur chuir John O’Leary in aithne dá chéile iad ··· Ar theacht ar ais di ghlac sí páirt mhór i gcomóradh céad bliain ó 1798 le Yeats agus John O’Leary ··· Ba é an Maor John MacBride a bhí mar cheannaire ar an mBriogáid, agus bhí clú an laochais air
Feirmeoir ba ea a athair John Dwyer (Kate) agus ba í Mary Crough (a litrítear mar Crowe go hiondúil) a mháthair ··· Ba é freisin a thug an ceoltóir cáiliúil John Smithwick Wayland abhaile go dtí a cheantar dúchais féin chun Banna Píobairí Cogaidh an Bhealaigh a bhunú ··· Le cabhair airgid ó Mhadge Daly i Luimneach cheannaigh sé feirm i gCill Seanáin mar cheanncheathrúna do na hÓglaigh
Thug An Craoibhín cuairt ar Fhaing ar 5 Lúnasa 1891 (Dominic Daly, The young Douglas Hyde: the dawn of the Irish revolution and renaissance, 1874-1893, 1974) agus in 1925 ba chuimhin leis go raibh Gaeilge le cloisteáil sna tithe timpeall an bhaile ··· Dar le Oliver St John Gogarty gur thug Diarmuid Trinseach grá leatromach di
Is tar éis dó scoil a fhágáil a d’fhoghlaim sé léamh na Gaeilge le cabhair Poets and poetry of Munster le John O’Daly
Tá an t-ainm “John Daly, National School, Vicarstown, Dingle’ ar liosta na síntiúsóirí sa chéad imleabhar de Irisleabhar na Gaedhilge
I Luimneach dó d’éirigh leis, le cabhair ó Henry Mathews, John Daly a shaoradh ó Phríosún Portland
Ba dheirfiúr í le Ned Daly (1891–1916) agus b’uncail léi an Fínín John Daly (1845–1916)
Ba iad a thuismitheoirí John Hoare, feirmeoir i gCloichear, agus Hanora Daly agus rugadh é 10 Márta 1908 (taifead beireatais); b’as Inis Mhic Aoibhleáin do Nóra
Ba é an tríú leanbh é ag John Bennett (d’éag 1829), a raibh tuairim deich n-acra talún aige ··· II, Cuid II, 1940 (‘O’Kearney, O’Daly and Bennett’) chuir Lorcán Ó Muireadhaigh i gcló dán cáinte a chuir Mac Bionaid chuig Ó Dálaigh agus tá an nóta seo aige leis: ‘Bennett boasted that O’Daly, on receipt of this poem, “nipped his lips and dropped the North.” In another manuscript he wrote that O’Daly should have had his tongue burned through with a hot iron for retailing falsehoods.’ Tá liosta a shaothair mar aguisín in I mBéal Feirste Cois Cuain
Robert Daly [q.v.] an Irish Society for Promoting the Education of the Native Irish through the Medium of their Own Language agus bhí ina rúnaí air ar feadh i bhfad ··· Athfhoilsíodh é in 1891 le réamhrá ón gCanónach John O’Hanlon[B3]
Caroll O’Daly agus Cearbhall Ó Dálaigh na hainmneacha atá ar thaifead an bhaiste in Eaglais an tSlánaitheora Rónaofa, Bré ··· I nDaonáireamh 1911 ag 85 an tSráid Mhór, Bré, bhí Richard O’Daly, a rugadh i mBaile Átha Cliath, 32 bliain d’aois ··· Chaoin Breandan Kennelly, Aidan Carl Mathews, Máirtín Ó Direáin, John Montague, Pádraig Ó Fiannachta, Paul Durcan
Daly a leabhar The Young Douglas Hyde: the dawn of the Irish revolution and renaissance 1874–1893, 1974 ··· Comharthaí ar an mórmheas a bhí air gur thairg John Redmond suíochán parlaiminte dó i 1904, gur bronnadh saoirse Bhaile Átha Cliath air dhá bhliain ina dhiaidh sin agus saoirse Luimnigh i 1909, agus gur cheannaigh a chairde sa Chonradh an teach Ráth Treá le bronnadh air i 1907