Líon alt a aimsíodh: 18
Ó hÉigeartaigh, Michael Collins, Roger Casement, Paul Henry, J.B.Morton, Victor Gollancz, Rose Macaulay, Louis MacNeice... ··· I mBéal Feirste a rugadh é ar 20 Aibreán 1879, an dara duine den seachtar clainne a bhí ag an Urramach Robert John Lynd agus a bhean Sarah Rentoul ··· Tá tuairimí Tom Kettle, náisiúnaí, agus St John Ervine, aontachtaí, ina thaobh le léamh in aiste in The Irish Book Lover, Iml ··· Ireland is to Mr Lynd what King Charles’s head was to Mr Dick’ (St John Ervine)
John a bhí ar a athair agus phós seisean Mary Coleman in 1900 agus rugadh naonúr dóibh, cúigear mac agus ceathrar iníonacha ··· Kiernan (1897–1967), John McDonagh (1880–1961), Vincent O’Brien (1870–1948) agus Roibeárd Ó Faracháin[q.v.] ··· An post sin a spreag é sna 1930idí déanacha chun dráma raidió a scríobh agus chun The moonstone (1868) le Wilkie Collins a chóiriú mar dhráma ··· Cé is moite de na gearriontrálacha in Concise dictionary of Irish biography (Crone 1928), ní raibh a leithéid d’fhoinse eolais ann ó foilsíodh A compendium of Irish biography (1878) le Alfred John Webb (1834–1908)
Bhí seanuncail léi, James Collins, ina rúnaí ag Isaac Butt agus bhí sé mór le Michael Davitt agus le mórphearsana staire de chuid na linne sin ··· Dhiúltaigh an Breitheamh John Clifford Gaeilge a labhairt leis agus chaith sé an cás amach ··· Níor ghearr an breitheamh, John Neilan, aon phionós ar na fir óga ··· Orthu siúd bhí Amnesty International agus ceannaire an SDLP, John Hume ··· Shiúil beirt bhall den DUP, John Henry agus Willie Hay, amach as an chruinniú de bhrí go raibh an Mianánach ag labhairt as Gaeilge
Casadh uirthi John Hegarty ··· Bhuail an eitinn John Hegarty agus bhí sé in ospidéal na mbocht ar feadh na mblianta go dtí a bhás Lá Nollag 1888 ··· D’éirigh sé cairdiúil le Michael Collins i Londain, agus ba é P.S ··· Teach sábháilte ba ea a theach cónaithe ag Collins i rith Chogadh na Saoirse ··· Leabhair eile leis is ea: John Mitchel, an appreciation, 1917; The indestructible nation, 1918; Sinn Féin, an illumination, 1919; Ulster, a brief statement of fact, 1919; A short memoir of Terence McSwiney, 1922; The victory of Sinn Féin, 1924
Tá beathaisnéis ghairid ag John F ··· Deir John F ··· Cé go ndeirtear go raibh Eoghan Ó Gramhnaigh [B4] mar mhúinteoir Gaeilge aige i Maigh Nuad is é a deir John F ··· Bhí sé ag obair sa státseirbhís anuas go Deireadh Fómhair 1916 agus ansin ar feadh tamaill ghairid ina bhainisteoir agus ina phríomhléitheoir ag comhlacht foilsitheoireachta Collins
Sa teach freisin bhí Edward Joseph, Sarah, John J ··· Ar an gcéad cheann díobh is mó a bhí iomrá; Tom Collins, eagarthóir an Dublin Opinion, a scríobh an leabhar agus ba iad an tAthair Aindrias Mac Aodhagáin[q.v.] agus Gearóid Mac Spealáin[q.v.] a d’aistrigh go Gaeilge é agus a rinne an eagarthóireacht ··· An tAthair John Flynn, deartháir le Mollie, a bhí i mbun an tsearmanais ··· Chan Cantairí RTÉ agus léigh na cumadóirí Gerard Victory agus John Kinsella paidreacha ag Aifreann speisialta in Eaglais Shliabh Arguis, Baile Átha Cliath ··· Chum sé ceol do scannáin: The Islandman, The Stranger came, agus The Rising of the Moon (John Ford)
In 1845 ar a chostas féin d’fhoilsigh sé The Primer of Irish spelling and pronunciation: containing technical terms, Christian names and surnames: and the ‘Exile of Erin’ by Campbell [sic], with a translation into Irish verse by the late John Collins, of Myross, near Skibbereen ··· Is sa chomhfhreagras a bhí aige idir 1844 agus 1860 le John Windele[q.v.] go háirithe agus le Seán Ó Dálaigh[q.v.], Roibeard Mac Ádhaimh[B3] agus Seán Ó Donnabháin[q.v.] a fhaighimid eolas ar a spéis sa Ghaeilge, ar na scéimeanna a bhí aige chun í a thabhairt faoi mheas i measc gnáthmhuintir Chontae Chorcaí, agus ar a chúrsaí féin
Ba iad a thuismitheoirí John Conway, feirmeoir i Lios Uí Chathasaigh, Co ··· Phós sé Catherine Collins, múinteoir náisiúnta sa Cheapach, i 1924 agus is le Gaeilge a thóg siad a mbeirt mhac agus a n-iníon
Ba í Mary Collins a mháthair ··· I gcomhar le John Strachan [q.v.] chuir sé eagar ar Táin Bó Cuailgne from the Yellow Book of Lecan, 1912
Faoi ‘O’Cullane [O'Cuiléin, Collins], John’ tá cuntas gairid ag Norman Moore[B2] air in Dictionary of national biography, agus tá cuntas ag James Hardiman air in Irish minstrelsy or bardic remains of Ireland, with English poetical translations, 2 iml., 1831
Le linn na hidirbheartaíochta, bhí dlúth-theagmháil ag an gCoileánach le dream polaitiúil liteartha a raibh an péintéir portráidí Sir John Lavery agus a bhean Hazel, agus an scríbhneoir J.M Barrie ina measc; dá bharr sin bhí sé le maíomh ag poblachtánaigh nó lucht cáinte an chonartha go ndeachaigh an móradh sóisialta sin i bhfeidhm ar a chumas breithiúnas tomhaiste a dhéanamh ··· Ar chomóradh céad bliain ó rugadh é, foilsíodh roinnt beathaisnéisí, agus in 1996 tháinig an scannán Michael Collins le Neil Jordan amach, rud a mheall na sluaite lena fheiceáil agus a spreag díospóireacht ghéar ··· Tá portráid iarbháis (1923) le Leo Whelan ar crochadh i dTeach Laighean; tá léiriú Sior John Lavery ar an gCoileánach ina luí faoi ghradam stáit i nDánlann an Hugh Lane, Baile Átha Cliath, ina bhfuil dealbh bhrád chomh maith le Seamus Murphy
Ba é John O’Riordan, a bhí seal ina eagarthóir ar an Kerry Champion agus a chaith seal ina chearrbhach gairmiúil, a athair agus ba í Nóra Ní Dhomhnaill ó Inis i gCorca Dhuibhne a mháthair ··· Bhíodh a dhéantús filíochta le cloisteáil ar Radio Éireann: cuimhnítear go háirithe ar dhánta ar Bhreandán Ó Beacháin, Michael Collins, Roger Casement ··· Bhí sé pósta ar Una Collins, banaisteoir i Radio Éireann, iníon le Tom Collins, eagarthóir Dublin Opinion, ach cailleadh í tamall maith de bhlianta roimh 1976
Ba é John Collins, feirmeoir, an t-athair agus ba í Mary (a dtugtaí Nóra uirthi go hiondúil) Mulcahy ó Shéipéal na Carraige i Millín, atá sa cheantar céanna ach i gContae Chorcaí, a mháthair
Fuair a athair John Keohane, feirmeoir, agus a mháthair Mary Collins bás nuair a bhí sé fíoróg
I léirmheas ar Michael Collins and the Brotherhood., 1998 le Vincent MacDowell deir Pádraig Ó Snodaigh (Books Ireland, Samhain 1998): ‘Similarly the winding up of what is called the “Free State branch of the IRB” in December 1924 is dealt with too briefly, including a reference to Seán Ó Murthuile being given money to write the organisation’s history ··· Tá cuntas ar an gceannaire ag John P
Ag 13 Ascal Risteamain, Baile Átha Cliath, a rugadh é (Charles William St John Burgess) 18 Iúil 1874 ··· When many of us are forgotten, Cathal Brugha will be remembered’ (i gcló in Michael Collins: a biography, 1990 le Tim Pat Coogan)
Lowth); Michael Collins: a biography 1990 le Tim Pat Coogan; Michael Collins and the Brotherhood, 1997 le Vincent McDowell; Michael Collins and the women in his life, 1996 le Meda Ryan ··· Gheofar cuntas agus tuairimíocht ina taobh in Survivors: The story of Ireland's struggle as told through some of her outstanding living people recalling events from the days of Davitt, through James Connolly, Brugha, Collins, Liam Mellows, and Rory O'Connor, to the present time, 1980 le Uinseann Mac Eoin ··· Ina theach ag 2 Plás Montpelier a bhí cónaí ar Charles Kickham ó 1879 gur éag sé agus bhí sé orthu sin a d’iompair cónra John O’Leary i 1907 ··· She recreated Michael Collins for us: was undoubtedly his mistress, and she did it well
Gheofar tuairim den gcion a bhí air agus an tábhacht a bhain leis i dtuairisc an Irish Times ar a shochraid ar 22 Eanáir agus ar ar labhair cuid dá chairde ina thaobh i ndiaidh an aifrinn éagnairce i nDún Droma; ina measc bhí Séamus Heaney, Garret FitzGerald, Ciarán Mac Mathúna, Nuala Ó Faolain, John Horgan, Louis Marcus, Bob Collins, Richard Ryan, Dr Harri Pritchard-Jones, an t-iriseoir Mary Maher…