Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Fidléir ba ea athair James, ar James a bhí air freisin, agus fáilte aige riamh roimh cheoltóirí taistil ··· 13 duine a bhí sa teaghlach agus ba é James an dara duine ab óige, dar le Séamus, cé nach bhfuil sin ag teacht leis an eolas i nDaonáireamh 1901 ··· Seo é an cuntas atá ansiúd ar an teaghlach: James (54), feirmeoir; Michael (28), mac feirmeora; Mary Josephine (24); Gertrude (18); James (16), mac léinn; John (13); Walter (11) ··· I 1911 bhí James (67), Michael, Mary Josephine agus Walter sa teach, agus arís is ag an athair amháin nach raibh Gaeilge ··· Egan an t-eolas atá ar leacht cuimhneacháin san Aill: James Ennis, an Aill, d’éag Aibreán 1919; a bhean Mary, nee Macken, d’éag Samhain 1890; Angela, d’éag Meitheamh 1904; Michael d’éag Bealtaine 1964 in aois 94; Jack Ennis 1888-1965; James A
Chláraigh mac léinn darb ainm James Cogan i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath 1893 ach níl fianaise ann gurbh é an fear seo againne é, cé gur dóigh gurbh é ··· In Irisleabhar na Gaedhilge 1 Nollaig 1894, ar lch 144, ta an mhír nuachta seo: ‘The first branch of the Gaelic League, outside of the large towns, has been established in the Beara district, West Cork, principally through the energy of Mr Patrick O’Leary] [B1], National Teacher, Eyeries, and of Mr James Cogan of the Central Branch, who specially visited the locality’ ··· I measc na síntiús do chistean Oireachtais tá cúig scilling ó ‘James M ··· Nuair a fuair Donnchadh Pléimionn[B1] bás bhí an méid seo in An Claidheamh Soluis 25 Lúnasa 1900: ‘The League is yet too young to have suffered severely from death; but Fr O’Growney, and Patrick O’Leary, and James Cogan, and Denis Fleming are gone, and with them four of the noblest-minded and most enthusiastic workers any cause could boast of’ ··· In Féilire na Gaedhilge 1906 tá cuntais ghairide ar 26 de Ghaeilgeoirí marbha agus ina measc tá James Cogan
Buick Knox in James Ussher: Archbishop of Armagh (1967) ··· Suíonn an aiste ‘James Ussher, Archbishop of Armagh’ (Catholics, Anglicans and Puritans; Seventeenth century essays, 1987 le Hugh Trevor-Roper) i saol polaitiúil a linne é ··· Bhí James ar dhuine de na chéad mhic léinn i gColáiste na Tríonóide ··· ‘A dominant theme in the work of James Ussher, the First Professor, was controversy with Catholicism, even from his student days, when he set himself the task of reading the whole of the church fathers, so as to be better equipped to demonstrate the rectitude of the protestant position’ (Alan Ford, The Protestant Reformation in Ireland 1590-1641, 1997) ··· Ba é, deirtear, a d’adhain spéis Sir James Ware[q.v.] san ársaíocht an chéad lá
Ba é James Turbitt, déantóir cóistí, a hathair agus ba í Mary Boyle a máthair ··· Ros Comáin, nuair a bhí Daonáireamh 1901 á dhéanamh agus is mar seo a bhí an teaghlach: James (40); a bhean Mary (42); Hugh (20), déantóir cóistí; James Joseph (15), scoláire; Mary Alice (14); Maggie Jane (12); Catherine (8); Annie (6); Thomas (5) ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i 1911: James (55); Mary (58); James Joseph (26), siúinéir; Mollie (24), scoláire; Maggie (22), scoláire; Cassie [ainm ceana Chaitlín] (18), scoláire; Annie (16), scoláire; Tommie (15)
Bhí cónaí orthu i dteach sa sráidbhaile a dtugtaí ‘Teach na Sagart’ air agus deichniúr clainne a bhí acu, cúigear buachaillí agus cúigear cailíní, arbh é James an duine ba shine díobh ··· Faoi 1893 bhí James ag obair i Scoil Inse Geimhleach agus fuair teastas chun Gaeilge a mhúineadh; tá a ainm sa liosta a chuir Fionnuala Uí Fhlannagáin i gcló in An Gaodhal agus Micheál Ó Lócháin, 1990 ··· ‘Mr James Ahern, BA, Professor of Irish at De La Salle, Waterford, delivered a splendid address’ (An Claidheamh Soluis 13 Eanáir 1900) ··· Is cosúil freisin go raibh titim amach ag James leis an Eaglais Chaitliceach agus le hord De La Salle
no 2, 1997 (‘A Finding list of Sir James Ware’s Manuscripts’), in Dictionary of National Biography agus i bhfoclóirí eile beathaisnéise ··· B’as Yorkshire dá athair James, a bhí tagtha i 1598 mar rúnaí ag William Fitzwilliam, an tiarna ionaid ··· Ceapadh ina phríomhiniúchóir é, post a bheadh ag James ársaitheoir agus ag a mhacsan arís ··· Ba é James Ussher[q.v.] a d’adhain a spéis san ársaíocht agus é ina mhac léinn í gColáiste na Tríonóide
I nDún Éideann a rugadh James Carmichael Watson ar 12 Márta 1910 ··· M.: ‘James Watson was not alone an accurate editor and careful investigator, he possessed also a delicate sensibility to the beauty of Gaelic poetry, and a rare power of analysing and interpreting the beauty which he perceived.’ Rugadh a athair, William John Watson 17 Feabhra 1865 in Easter Ross ··· In 1941, d’fhoilsigh James Carmichael Watston dhá imleabhar eile den ábhar a bhailigh a sheanathair agus chuir Angus Matheson eagar ar an 5ú himleabhar (1954) ··· Cé go molann Derick Thomson go hard é in Oxford dictionary of national biography (2004) deir sé go raibh rómheas aige ar shaothar James MacPherson[B6] agus dá réir sin ‘was prone to polishing and perhaps romanticizing some of the Carmina.’
San iris Eighteenth-Century Ireland, tá trí haiste ina thaobh: ‘A Jacobite History: The Abbé MacGeoghegan’s History of Ireland’ le Vincent Geoghegan (6, 1991); ‘An Early work by James MacGeoghegan ...’ le Vincent Geoghegan agus Yves Le Juen (8, 1993): ‘The Abbé MacGeoghegan dies’ le Yves Le Juen (13, 1998) ··· Pléann Geoghegan na foinsí ar tharraing sé astu: Peter Lombard, Seathrún Céítinn[q.v.], Thomas Messingham[q.v.], Pilib Ó Súilleabháin Béarra[q.v.], Aodh Mac an Bhaird[q.v.],Michél Ó Cléirigh[q.v.], David Rothe[q.v.], Seán Mac Colgáin[q.v.], James Ussher[q.v.], John Lynch[q.v.] agus Ruairí Ó Flaithbheartaigh[q.v.] ··· Pope Hennessy, ‘What do the Irish Read?’ (1884), i gcló ag Geoghegan: ‘The Irish History that has the widest circulation is written by two men, the union of whose literary work is characteristic of the national spirit – the Royalist priest who was chaplain to James the Second’s army [sic], and the Ulster Protestant who was transported to Beirmiúda in 1848.’ Is é breithiúnas Geoghegan: ‘MacGeoghegan’s work thus achieved the status of a classic of Irish nationalism.’
Tá eolas le fáil air in Chief of the Comeraghs: a John O’Mahony anthology..., 1957, in eagar ag James Maher ··· Scríobh Nessa Ní Shéaghdha alt dar teideal ‘John O’Mahony’s Irish Hand’ in Sages, saints and storytellers: Celtic Studies in honour of Professor James Carney, 1989 in eagar ag Donnchadh Ó Corráin, Liam Breathnach agus Kim McCone; tá trácht ann ar dhán le Séamus Ó Loingsigh a scríobh sé síos: baineann sé le cath faicseanaíochta in aice le Mainistir Fhear Maí tuairim 1818 ··· Maítear go raibh sé síolraithe ó thaoiseach na Mathúnach, mar is léir ar theideal leabhar James Maher ··· Le James Stephens bhí sé páirteach sa chorraíl i bPáras um Nollaig 1851 ··· In 1858 cheap James Stephens é mar Cheann Urra Bhráithreachas na Poblachta sna Stáit Aontaithe; bhí an Bráithreachas Fíníneach mar ainm air ag an Mathúnach go luath in 1859
Tá cuntas cuimsitheach ar James Goodman (nó Séamus Gudman) mar bhailitheoir ceoil ag Breandán Breathnach in Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society, Uimh ··· Tá léacht Nicholas Carolan, ‘An tUrramach James Goodman: Fear eaglasta, ceoltóir agus bailitheoir ceoil’ i gcló in Foinn agus focail: Léachtaí Cholm Cille XL, 2010 ··· Bhí duine de chlann Goodman i láthair, Gavin Goodman as ceantar Bristol, agus thóg sé leis ón mbaile dhá lámhscríbhinn de chuid James Goodman agus an dáta 1857 ar chlúdach ceann díobh ··· I 2008 bhronn Gavin Goodman na lámhscríbhinní sin ar Leabharlann Choláiste na Tríonóide agus ta siad ansin anois le lámhscríbhinní eile ceoil James Goodman.' Fuair Taisce Cheol Dúchais Éireann scannáil de na lámhscríbhinní sin ó Gavin Goodman
I mBaile Átha Cliath a rugadh an scoláire seo ar 29 Márta 1915; ba í an iníon ba shine í den chúigear, triúr cailíní agus beirt bhuachaillí, a bhí ag James F ··· I Meiriceá a rugadh James F ··· Phós sí an scoláire James Carney[q.v.] ··· Ó láimhsgríbhinn do sgríobh Uáitéar Ua Ceallaigh, tuairim na bliana MDCCXVI, 1941-45 (4 iml.); ‘Bruidhean Eochaidh Bhig Dheirg’ in Trí Bruidhne, 1941; Sgéalta Rómánsuíochta, 1952 (i gcomhar le Séamus Ó Ceithearnaigh [James Carney]); Imtheacht an dá nónbhar agus Tóraigheacht Taise Taoibhghile, 1954
I nDaonáireamh 1901 i mBaile Uí Chearnacháin bhí: James O’Sullivan (54), feirmeoir; a bhean Abby (52); Mary (23), iníon feirmeora; James (19), ‘rural letter carrier’; Patrick (17), mac feirmeora; Abbie (15), scoláire ··· I 1911 ní raibh ann ach James, a bhean agus an bheirt iníonacha ··· Dúradh gur ochtar a rugadh don lánúin agus go raibh cúigear beo, botún a rinne oifigeach an Daonáirimh nuair nach bhféadfadh James, de cheal Béarla, an fhoirm a líonadh; seisear a bhí beo ··· Bhí Séamus eile ann, Séamus Labhrás Ó Súilleabháin (Lóthar) a d’aistrigh MacBeth Shakespeare go Gaeilge; bhí James L
Lambert; Studia Celtica 26/27, 1991-2 sa Bhreatnais ag Ian Hughes; Celtica XXIII, 1999 (‘Essays in honour of James Patrick Carney’ ag Terence McCaughey agus Birgit Bramsbäck); an réamhrá le Sages, saints and storytellers: Celtic Studies in honour of Professor James Carney, 1989 in eagar ag Donnchadh Ó Corráin, Liam Breatnach, Kim McCone ··· Fuair an t-athair bás nuair a bhí James an-óg
Luann Williams agus Ní Mhuiríosa é (Traidisiún liteartha na nGael, 1979) in aon anáil le Seán Ó Donnabháin [q.v.], Eoghan Ó Comhraí [q.v.] agus James Hardiman [q.v.] mar scoláire a rinne saothar mór chun iarsmaí na seanlitríochta a chaomhnú ··· Ba é Charles Hawkes Todd, ollamh i gColáiste Ríoga na Máinlianna, a athair agus bhí ochtar mac eile agus seisear iníonacha aigesean agus a bhean, Eliza Bentley; ba é James an duine ba shine díobh ··· Fuair James scolaíocht sa Luxembourg School, mar a raibh modhanna múinte ar leith ag na múinteoirí teangacha, agus i gColáiste na Tríonóide ··· Is fiú a lua gurbh é a thug post mar chléireach ann do James Clarence Mangan agus a d’fhostaigh Seán Ó Donnabháin [q.v.] agus Eoghan Ó Comhraí [q.v.] chun catalóg na lámhscríbhinní a ullmhú, chun iad a chóipeáil agus eagar a chur orthu
Sa chlann ag an Diarmuid Óg úd (nó Darby, Mount Prospect, Luimneach) bhí: Hayes, an tAimiréal, duine de chaptaein Nelson, a phós Susan Finucane, iníon le breitheamh, agus ar mhac leis Standish Hayes; Standish a bhí ina Phríomh-Aighne ag an rialtas, an fear ar thit sé ar a chrann Riobard Emmet a chúiseamh, an fear a rinne Bíocunta an Ghiolla Mhóir (Guillamore) de agus arbh é a mhac an ginearál airm (an fear a bhfuil an carachtar “Jack Hinton” in úrsceal Lever bunaithe air) a bheadh ina dhara Bíocunta ar ball; James a bhí ina chathaoirleach ar Ard-Ghiúiré Phort Láirge, seanathair Standish James; Katherine ar phós a hiníon (Frances Barry) Dudley Persse agus ar ghariníon aici dá réir sin an Bantiarna Gregory ··· Sa chuntas ag Norman Moore in TLS deir sé go seinneadh James Goodman an phíb uilleann ina sheomraí sa Choláiste ··· Ba mhinic a thógtaí é in amhlachas Standish James (nó James Standish, mar a thugadh a mhac air) O’Grady agus rinne an Irish Book Lover greann faoi na tuaiplisí a rinneadh: “Up till October 1915 we had the two Standish O’Grady’s busy at work, one the greatest Irish scholar of his time, author of Silva Gadelica; the other the well-known journalist, novelist and publicist still happily with us ··· Bhí Standish Hayes cosúil le Standish James ar bhealach amháin
Níor foilsíodh Tales of the west of Ireland le James Berry (in eagar ag Gertrude M
I dtuarascáil 1919 Acadamh Ríoga na hÉireann deirtear go bhfuair an tAcadamh £3,000 ó eastát an Ghinearáil James Smythe ‘to invest same in whatever manner the council of the said Academy might deem prudent and to employ the interest thereof to the encouragement and promotion of the Irish language by the publication of books giving aid to teachers of the language or by such other ways as might appear to the said council most desirable’ ··· Aontroma, a rugadh William James Smythe ar 25 Eanáir 1816
Ag ‘Mount Auburn’, Bóthar Richmond, Baile Átha Cliath, a rugadh é (James Aubrey) 19 Meitheamh 1874 ··· B’as Birmingham dá athair James, taistealaí tráchtála, agus b’fhéidir gurbh as Droichead na Banna dá mháthair, Mary Anne Fate ··· Bhí a athair i ‘Mount Auburn’ go fóill i 1901 agus 1911 agus bhí na tuairiscí seo ar an teaghlach sna daonáirimh: 1901: James Deakin (61), taistealaí a rugadh i Sasana; a bhean Mary Anne a rugadh i gContae an Dúin; a bheirt mhac Howard agus Percy; a chúigear iníonacha; deartháir a chéile John Fate, státseirbhíseach in Ardoifig an Phoist ··· 1911: James Deakin (71), baintreach, gníomhaire ar scor; mac amháin, beirt iníonacha agus deartháir a chéile
In Studies Earrach 1973 scríobh James P ··· Tá mioneolas agus leabharliostaí le fáil: san aiste sin in Studies; ag James P ··· Thugadh sé “Séamas a’ chaca” sa pháipéar ar an bpolaiteoir James D ··· Tá cuntas ag James P ··· Tá seanchas le fáil in Tales of the West of Ireland (1967) le James Berry [q.v.] faoin mbaint a bhí ag long de chuid mhuintir Yorke na Gaillimhe le bunú San Francisco
Ba í an bhean seo a chabhraigh le George Thomson [q.v.] chun Fiche bliain ag fás a aistriú go Béarla na hÉireann; bhí d’ainm uirthi go raibh sí an-mhór le Micheál Ó Coileáin agus gheofar tagairtí di in: Dublin Historical Record, Fómhar 2002 (‘James O’Connor, Fenian, and the Tragedy of 1890’ le Cormac F ··· Gheofar cuntas agus tuairimíocht ina taobh in Survivors: The story of Ireland's struggle as told through some of her outstanding living people recalling events from the days of Davitt, through James Connolly, Brugha, Collins, Liam Mellows, and Rory O'Connor, to the present time, 1980 le Uinseann Mac Eoin ··· Ba é James O’Connor (1836-1910) ó Ghleann Ó Máil, feisire parlaiminte thar ceann Chill Mhantáin, a hathair; mar iriseoir bhí baint aige le The Irishman, Shamrock, United Ireland ··· ‘While in prison James O’Connor perfected his proficiency in the Irish language and in later years during the 1870s he gave lessons in Irish in the Mechanics Institute’ (Lowth) ··· Shuigh coiste cróinéara i Rinn na Mara 1 Iúil agus tá tuairisc air in Irish Times 2 Iúil 1890; tá tagairt don tragóid ag James Joyce in Ulysses
na Gaillimhe, do mhuintir Stewart ach rinne tiarnaí talún iad a dhíshealbhú ansiúd agus chuir seanathair James gnó tógála ar bun i gcathair na Gaillimhe tuairim 1889
Chomh deireanach le 1996 chuir Edinburgh University Press amach eagrán dá dhánta, The poems of Ossian and related works: James Macpherson, edited by Howard Gaskill with an introduction by Fiona Stafford ··· Tá aiste le Lesa Ní Mhunghaile, ‘Joseph Cooper Walker, James McPherson agus Melchiorre Cesarotti’ i gcló in Eighteenth-Century Ireland: Iris an dá chultúr, 2002
Chuir an leabhareolaí Séamus Ó Casaide[B2] spéis ann: ‘I have at least three publications of this Irish scholar from South Kilkenny, who wrote his name variously as Seamus O’Scurradh, James Scurry, etc., including the Dileagra (1825) which was printed in Irish type with the original English Pastoral ··· An tAthair Breathnach a mhol dó bualadh le James Hardiman[q.v.] i mBaile Átha Cliath ··· In 1825 foilsíodh i mBaile Átha Cliath tréadlitir James Warren Doyle, easpag cáiliúil Chill Dara agus Leithghlinne, Pastoral Letter addressed to the Roman Catholic clergy of the deanery of Kilcock, mar aon le haistriúchán Gaeilge Uí Scoireadh
Filí na Gaeilge féin, níl aon trácht acu ar aon chrochadh eile lena linn; níor spreag aon bhás eile de chuid na haoise an oiread céanna filíochta.’ In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society LXIIX, 1968 (‘The Letters and Papers of James Cotter Junior 1689–1720’) tarraingíonn William Hogan agus Liam Ó Buachalla as ábhar a bhailigh an tUrramach George Cotter, duine de shliocht Shéamuis Óig, ábhar atá anois i mbailiúchán lámhscríbhinní na Leabharlainne Náisiúnta ··· ‘The younger James Cotter, successor to the lands and property, was then only fifteen years old and under the provisions of the Penal Code should therefore be put by the chancellor under a Protestant guardian, whose first duty should be to bring him up in the Protestant creed’ (Hogan agus Breandán Ó Buachalla) ··· In aiste (‘“A Most Inhuman and Barbarous Piece of Villany”: An Exploration of the Crime of Rape in Eighteenth-Century Ireland’) in Eighteenth-Century Ireland: iris an dá chultúr 10, 1995 deir James Kelly: ‘Though some modern commentators have claimed that the accusation of rape was fabricated to secure the judicial execution of Cotter because of his controversial political views, the balance of probability is that a rape occurred.’ Deir Breandán Ó Buachalla: ‘...bíodh gur dóichí go raibh cumann éigin eatarthu, níl sé indéanta anois fírinne na heachtra faoi dear an díotáil a dheimhniú.’ D’fhan cuimhne i measc na ndaoine go raibh cumann eatarthu ··· 1959 (‘James Cotter, a Seventeenth-Century Agent of the Crown’): ‘The circumstances connected with this affair and with young Cotter’s trial are very strange, and it is highly likely that the real reason for his execution was political.’ Sin é a chreid Caitlicigh ar fud na hÉireann
Ba é an mac ba shine é ag James MacNeven agus a bhean Rosa Dolphin ··· Deir Desmond Ryan in The Sword of Light gur bhreac sé síos gach píosa eolais mar ‘confirmation of the first colonisation of Scotland by the Irish, in spite of all James Macpherson’s [q.v.] loud and angry denials and insults’
Sullivan in Studies, Márta 1945; agus is é is mó atá faoi thrácht ag James Coleman in ‘Some Notable Cork Scientists’ (Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Vol ··· Bhí muileann páipéir ag a athair, James Bartholomew Sullivan, sa Druipseach, Co ··· Maidir le stair, i bpáirtíocht le Sigerson scríobh sé an cuntas ar an tréimhse 1691-1782 in Two Centuries of Irish History, 1888 in eagar ag James Bryce ··· Seo é an cur síos a rinne James Coleman ar an saothar: ‘He had to search for O’Curry’s references, explain his allusions, and supplement his remarks; till at last it suggested itself that he should embody the fuller knowledge derived through his own investigations in an “Introduction”, which grew and grew until it made a book by itself—the most remarkable treatise we possess on the political and social institutions of Ancient Ireland, studied from the point of view of comparison with the political and social systems of those countries of Northern Europe which did not come under the direct influence of Roman Law.’ D’aistrigh sé ó Ghearmáinis Hermann Ebel[q.v.]Celtic Studies: ..
Ba iad James Dowling, státseirbhíseach san Oifig Luachála, agus a bhean Marcella, ar Dhúnlaingeach freisin í, a tuismitheoirí ··· I nDaonáireamh na bliana sin sa teach ag 16 Plás Pharnell, Crois Araild, bhí Searlot, múinteoir náisiúnta, a hathair James Patrick (55), a rugadh i mBaile Átha Cliath, a máthair Marcella (51), a rugadh i mBaile Átha Cliath ··· Sa teach freisin bhí James Gerald (17), mac léinn fiaclóireachta, Nora Mary (19), agus John agus Frank, scoláirí ··· Rinne James Patrick gar ar an bPiarsach uair maidir le luacháil Scoil Éanna agus ba mhinic ar cuairt acu é
Ball den Chonstáblacht Ríoga a athair James, ar chainteoir dúchais Gaeilge é ó Thiobraid Árann Theas ··· Bhí tamall de bhlianta caite ag James i gContae Chorcaí agus b’as an gcontae sin dá bhean Siobhán Galwey ··· Liostaithe tá: James, ardchonstábla ar scor, baintreach (54); Ellen (26) a rugadh i gCorcaigh; James C
Deirtear de ghnáth gurbh i gcathair Phort Láirge a rugadh é agus gur tógálaí ba ea James Moran, a athair ··· An t-aon David Moran sna taifid a bhfuil a dháta breithe ag réiteach le haois an Mhóránaigh s’againne (42 faoi Dhaonáireamh 1911) agus arbh é James Moran, tógálaí, a athair, ná an David a rugadh ar 22 Márta 1869 sa Mhainéar i bparóiste Naomh Eoin Lasmuigh ··· Ar a theastas pósta is é James, tógálaí, an cur síos ar an athair ··· Bhí sé cairdiúil le James G.O’Keeffe[B3] agus b’fhéidir gurbh eisean a thug isteach é i gConradh na Gaeilge
Ba é an té ab óige é den ochtar mac agus beirt iníonacha ag James Carrigan, feirmeoir arbh as Cill Mogharaidh dó, agus a bhean Judith (nó Johanna) Brennan as Coill Fhearna ··· His father James is said to have given him his interest in deciphering inscriptions, bringing him with him on Sunday outings to local graveyards ··· He took great pleasure in getting through the fields and hills and moist places in order to find out for himself some additional information which might be gained by a personal visit to those objects in which he was interested’ (James Cahill) ··· Deir James Walsh: ‘A plain C.C
Ba iad a thuismitheoirí Conchubhar Ó Muimhneacháin agus Máire Ní Chonaill agus is ar 18 Deireadh Fómhair 1893 a rugadh é (James Cornelius) i nGort na Scairte, Cúil Aodha, Co ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i 1901: Cornelius Moynihan (47), feirmeoir, baintreach fir; a mháthair Mary Moynihan (75); Andrew (9); James (7); Norah (5); Daniel (4); Cornelius (2) ··· Captain James Moynihan had 137 active men on the rolls, and from them guards, scouts and dispatch riders were provided for day and night duty’
I Sráid Phádraig, Mainistir Fhear Maí, mar a raibh siopa agus teach ósta ag a hathair James Aherne, a saolaíodh í 31 Márta 1895 ··· De réir Dhaonáireamh 1901 bhí Gaeilge ag James agus ag a bhean Ellen O’Brien ··· Phós sí James Mac Neill (1869–1938), deartháir Eoin Mhic Néill, i 1923
Corish: ‘James Tully, ordained for Tuam in 1825 was reluctantly appointed in 1828, the trustees reluctant because they did not consider him a good candidate, the candidate reluctant because he was far more interested in going to a parish than in teaching Irish
Donegal (1895), le William James Doherty ··· Seo mar a chuireann Maureen Wall síos ar an eachtra in The Penal Laws, 1691–1760 (1967): ‘Bishop James Gallagher’s troubles in the diocese of Raphoe were largely caused by the refusal of a degraded priest to give up the parish of Killygarvan when ordered to do so by the bishop ··· Dúirt an t-easpag cáiliúil James Warren Doyle (‘J.K.L.’) ina thaobh: ‘The haunts and retreats frequented by the bishop of Kildare in the times of persecution are still pointed out by the aged inhabitants of those marshes with a sort of pride mingled with piety...
Ag Knock House, gar do chathair Phort Láirge, a rugadh a fear céile, John Wyse Power, ar mhac é le James Power, feirmeoir, agus Catherine Wyse ··· Chaith sé tamall ar fhoireann an Evening Telegraph agus is ábhar fonóta é dá réir sin ag lucht léite Ulysses James Joyce ··· Air a thit sé a mhíniú don Phropast Mahaffey gur do James Stephens file agus nach do James Stephens Fínín a bhí cuireadh tugtha
Ba é James Pearse (1839–1900), dealbhóir leachtanna ó Shasana, a athair agus ba í Margaret Brady (1857–1932) a mháthair ··· Bhí James iompaithe ina Chaitliceach Rómhánach—bhí sé pósta roimhe sin ar Emily Susanna Fox ··· D’iarr Coláiste na hOllscoile air rang Gaeilge do mhic léinn, a raibh James Joyce ina measc, a stiúradh ··· Ón am a d’éag James Pearse i Meán Fómhair 1900 ba iad Pádraig agus Willie a bhí i mbun gnó dealbhóireachta na clainne
Lú, mar a raibh a athair James Murray ina bhall den Chonstáblacht Ríoga, a rugadh é ar 8 Meitheamh 1883 ··· B'as Cúil Darach i Muineachán do James ach b'as Cairlinn féin don mháthair, Julia McGrath ··· Fuair James ardú céime i gClár Chlainne Mhuiris go luath ina dhiaidh sin ··· Sa bheairic a bhí cónaí ar an gclann agus is sa bhaile sin agus i nDún Dealgan, mar ar chuir sé faoi nuair a d'éirigh James as an gConstáblacht in 1891, a rugadh an chuid eile den chlann: ceathrar mac agus ceathrar iníonacha
Ba é an duine ba shine é den seachtar mac a bhí ag James agus Mary Clarke agus is i gCnoc Comair san Uaimh, Co ··· ‘Horse dealer’ a athair James dar leis an taifead beireatais agus ba í Mary Kavanagh a mháthair ··· Dar le Daonáireamh 1901 gur feirmeoir agus traenálaí capall ba ea James
Nuair a d’éag James George O’Keeffe dúirt an tOllamh Vendryes in Études Celtiques Iml
Cailleadh an t-athair nuair a bhí James ina ghasúr
Feirmeoir, muilleoir, agus fear gnó ba ea an fear seo a chum ‘Marbhna Liféir Grás’, dán ar thug James Hardiman[q.v.] ionad dó in Irish Minstrelsy, a d’aistrigh George Sigerson[B1], agus a raibh ardmheas ag Pádraig Mac Piarais[B4] air, agus sin ar fad i ngeall ar gur cuireadh i gcéill dóibh gurbh fhile den 17ú céad, Seán Mac Uaitéir Breathnach, a chum é ··· Shaw Mason (1774-1853), James Hardiman [q.v.], S ··· Hore (staraí Loch Garman), James N
Tá cuntas air: ag James Buckley in Irish Monthly, Meitheamh 1898 (‘Contributions to Irish Biography No ··· 35’); in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1903 ag James Coleman; in Irisleabhar Mhá Nuad, 1913 ag T de R; ag John Mulcahy in Old Blarney, Imleabhar 1,1968; ag Breandán Ó Conchúir, mar aon le liosta a lámhscríbhinní san Acadamh Ríoga agus sa Leabharlann Náisiúnta, in Scríobhaithe Chorcaí 1700-1850, 1982; ag J.P ··· Deir James Buckley: ‘Of the old Ossianic lays and bardic poetry he was an ardent admirer; and he patronised to the last the now extinct Seancides [sic] and Scealuidhes (or storytellers), one of whom, named Sullivan, he maintained permanently as one of his household
Is é an fáth áirithe, más fíor, ar dhíol sé lámhscríbhinní le Músaem na Breataine ar £460 gur theastaigh airgead uaidh chun a thaispeáint go raibh ceart ag James Netterville áirithe ar an teideal Bíocunta Netterville
Ach tríd is tríd ba mar eochair do sheanstair na hÉireann, na hEorpa agus an domhain mhóir, agus mar chruthú ar ársaíocht, ar léann, ar uaisleacht agus ar thábhacht na sean-Ghael a cuireadh an foctóir le chéile.’ Is é an cuntas is iomláine ar a bheatha A Bishop of Penal Times: The Life and Times of John O’Brien, Bishop of Cloyne and Ross 1701–1767 (1981) le James Coombes; ní hé an chuid is lú spéis ann an t-aguisín i dtaobh ghinealach an easpaig, mar thuairimítí go raibh sé gaolmhar leis an Marascal Peadar de Lása (1678–1751) agus leis an Easpag Toirealach Ó Briain (1600–51), mairtíreach Luimnigh ··· He was rescued by a Mr James Butler before the mob could carry out their declared intention of hanging him ··· Tá fógra James, an Tiarna Barún Kingston, in Cork Evening Post 18 Meán Fómhair 1758 i gcló ag Holland: ‘Whereas John O’Bryan of Ballinterry, in the County of Cork, assuming the dignity of Lord Bishop of Cloyne, hath as Bishop of said Diocese taken upon him to excommunicate the inhabitants of the Town of Mitchelstown and the Parish of Brigown [Brí Gobhann] and to forbid all persons within said Diocese to hold any correspondence or commerce with the inhabitants of said town or parish upon pain of excommunication on account of some insult alleged to have been given Pierce Creagh who assumes the dignity of Lord Bishop of Waterford and Lismore, and, whereas in consequence of said sentence and orders of said O’Bryan and Creagh, Nicholas [Sheehy], Popish Priest of the Parish of Ballyporeen together with several other Popish Priests.. ··· Bhí sé ar dhuine de na scoláirí ba thúisce a chaith amhras ar dhánta Oisíneacha James Macpherson [B6] nuair a foilsíodh ‘Memoire de M
Bhí feirm ochtó acra ann ag a athair James Blythe, ball d’Eaglais na hÉireann ··· I nDaonáireamh 1901 bhí na daoine seo sa teaghlach i Machaire Lios an Uisce: James, (48), feirmeoir; Agnes (50); Ernest (11); James A ··· Dúradh go raibh James agus Agnes pósta le 22 bliana agus gur rugadh ceathrar dóibh
Ba é an dara mac é ag James P ··· Ag 21 Sráid Aungier a bhí cónaí orthu go fóill i 1911 agus seo é an tuairisc atá orthu i ndaonáireamh na bliana sin: bhí James 39 bliain d’aois; i gcathair Bhaile Átha Cliath a rugadh é agus bhí Gaeilge aige ··· Bhí an lánúin pósta le 12 bliain anuas agus bhí gach duine beo den cheathrar leanaí a rugadh dóibh: Patrick (11); Leo (8); James (6); Thomas (2) ··· Agus iad ina bpáistí go fóill, agus gan aon aithne acu ar a chéile, shiúil James agus Mary i sochraid Pharnell; bhí siad chomh náisiúnaíoch sin faoi 1902 nár chláraigh siad breith Leóin; b’ionann leo a leithéid agus a bheith géilliúil do Shasana agus nuair a bhí Leon ag dul isteach sa státseirbhís sna 1920idí b’éigean dó deimhniú ar leith a thabhairt faoina lá breithe
Is mar seo a bhí muintir Mhuimhneacháin i nDaonáireamh 1901: John Moynihan, feirmeoir (67), agus a bhean Mary agus gan acu ach Gaeilge; a mic James (36), John (26) agus a n-iníon Honora, a raibh idir Ghaeilge agus Bhéarla acu ··· Ní raibh an tseanlánúin sa teach le linn Daonáireamh 1911 agus is mar seo a bhí: James agus a bhean Johanna a bhí pósta le hocht mbliana, agus a dtriúr mac John (7), Andrew (5), James (2), agus Béarla agus Gaeilge acu go léir
Bhí a athair James ina phríomhoide scoile agus phós sé Sarah Brannigan, múinteoir scoile ó Eanach Mhic Eoin, in 1901 ··· Mary Kerr a phós James ansin agus is cosúil gur chaith sise go han-mhaith leis na páistí ··· In 1910 d’aistrigh James go dtí an Charraig Mhór agus bhí gnó (‘Drapers and general merchants’) aige ann