Líon alt a aimsíodh: 15
Feirmeoir, muilleoir, agus fear gnó ba ea an fear seo a chum ‘Marbhna Liféir Grás’, dán ar thug James Hardiman[q.v.] ionad dó in Irish Minstrelsy, a d’aistrigh George Sigerson[B1], agus a raibh ardmheas ag Pádraig Mac Piarais[B4] air, agus sin ar fad i ngeall ar gur cuireadh i gcéill dóibh gurbh fhile den 17ú céad, Seán Mac Uaitéir Breathnach, a chum é ··· Bhain George Petrie [q.v.] earraíocht as an gcnuasach mór a rinne sé agus deirtear gurbh ann a fuair Thomas Moore an fonn ar ar bhunaigh sé ceol ‘The Minstrel Boy’ ··· Shaw Mason (1774-1853), James Hardiman [q.v.], S ··· Wright, George Petrie (sa mhéid go raibh cuid de na léaráidí bréagacha i gcló in Dublin Penny Journal in 1831), P ··· Hore (staraí Loch Garman), James N
Ba é an t-aon duine clainne é ag James Petrie, portráidí aitheanta a rugadh i mBaile Átha Cliath (Strickland) ach arbh Albanach a athair, agus ag Elizabeth Simpson (d’éag 1793), iníon Albanaigh ··· Tá cuntas ar na páipéir sin agus ar pháirt Petrie iontu ag James Hayes, Inis, in Irish Book Lover, Bealtaine 1911 (‘Old Popular Pennyworths’) ··· I dtaobh Ancient Music of Ireland, 1855 le Petrie dúirt Donal O’Sullivan[B3]: ‘Petrie combined knowledge and enthusiasm in full measure, and on this book he should be rated as great a nation-builder in the cultural sphere as was O’Connell in the sphere of politics’ (Irish Folk Music and Song, 1952) ··· Agus féach gur thug an tAthair Pádraig Mac Suibhne[B3] an stádas céanna sin dó i dteideal A Group of Nation-builders: O’Donovan—O’Curry—Petrie, 1913 ··· Scríobh William Stokes [q.v.]Life and labours in Art and Archaeology of George Petrie, 1868
Ó Raifeartaigh) gur chaill sé a áit mar bhall den chomhairle toisc, más fíor, go ndúirt sé go raibh aiste Henry O’Brien ar na cloigthithe níos fearr ná aiste Petrie[q.v.] ··· Scríobh sé freisin The history of Drogheda and its environs, and an introductory memoir of the Dublin and Drogheda Railway agus King James II’s Irish Army list, 1689, 1855
Tá cuntas air: ag James Buckley in Irish Monthly, Meitheamh 1898 (‘Contributions to Irish Biography No ··· 35’); in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1903 ag James Coleman; in Irisleabhar Mhá Nuad, 1913 ag T de R; ag John Mulcahy in Old Blarney, Imleabhar 1,1968; ag Breandán Ó Conchúir, mar aon le liosta a lámhscríbhinní san Acadamh Ríoga agus sa Leabharlann Náisiúnta, in Scríobhaithe Chorcaí 1700-1850, 1982; ag J.P ··· Deir James Buckley: ‘Of the old Ossianic lays and bardic poetry he was an ardent admirer; and he patronised to the last the now extinct Seancides [sic] and Scealuidhes (or storytellers), one of whom, named Sullivan, he maintained permanently as one of his household ··· Níor réitigh sé féin agus a chairde sa South Munster le conclúidí George Petrie[q.v.] ina dtaobh agus deir McCarthy gurbh in é faoi deara ‘the greatest antiquarian debacle of the South Munster Antiquarian Society’
Chuir Séamus Ó Scoireadh[q.v.] in aithne é do James Hardiman[q.v.] agus chaith sé cúpla bliain ag obair go páirtaimseartha dósan agus d’fhoghlaim mórán i dtaobh páipéirí stáit agus foinsí Gaeilge ··· Petrie[q.v.] a d’iarr ar Larcom go dtabharfaí ar ais go rannóg na topagrafachta é, rud a rinneadh i mí Lúnasa 1833 ··· .; with poetical translation by the late James Clarence Mangan, together with an historical account of the family of O’Daly; and an introduction to the history of satire in Ireland
Thug James Henthorn Todd[q.v.] cuireadh go Baile Átha Cliath dó in 1854 agus bhí sé ag obair i leabharlann Choláiste na Tríonóide go dtí gur ceapadh é ina ollamh le Sanscrait agus leis an bhfocleolaíocht chomparáideach sa choláiste ··· Bhí staidéar á dhéanamh aige ar an nGaeilge agus ba chara é le George Petrie[q.v.], le Seán Ó Donnabháin[q.v.] agus le scoláirí eile
D’fhostaigh George Petrie agus James Henthorn Todd[q.v.] é mar mhúinteoir líníochta i gColáiste Naomh Columba i Stigh Colláin ··· Bhí sé ag foghlaim líníochta faoi George Petrie[q.v.] sula raibh sé 15 bliain d’aois ··· Deir an cur síos air in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 1900 gurbh é Petrie faoi deara go bhfuair sé post mar línitheoir i roinn na topagrafachta den tSuirbhéireacht ··· Petrie, as head of the office, superintended everything; and the mass of antiquarian and topographical information collected far exceeded the expectations of the most sanguine’ (i gcló ag A.P ··· Mhaisigh sé leabhair le George Petrie, le Samuel Carter Hall agus a bhean, le Sir William Wilde (The Boyne and the Blackwater agus Lough Corrib) lena léaráidí breátha agus bhí breis agus dhá chéad léaráid aige in Lives of the Irish saints le John O’Hanlon[B3]
Más é Petrie athair na seandálaíochta go náisiúnta, thuill an fear seo an teideal sin i gCúige Mumhan ··· Tá cuntais: in Irish Monthly, Aibreán 1898 ag James Coleman (‘Contributions to Irish Biography’, No
Ó Raifeartaigh, gurbh iad Graves, James Henthorn Todd[q.v.] agus William Reeves[B4] an triúr ba thábhachtaí i stair an Acadaimh sa chuid dheireanach den 19ú céad ··· Bhí cáil na matamataice air ach comhartha ar a eolaí a bhí sé ar an seandálaíocht gurbh é a roghnaigh an tAcadamh le cuntas moltach a scríobh ar George Petrie[q.v.] i dtuairiscí an Acadaimh in 1866
Triúr Muimhneach a bhí ina gcónaí sa chathair na múinteoirí a bhí aige: Mac Faelchú (tuairimíonn Séamus Ó Casaide in Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1933 gurbh é seo James Wolfe), Ó Conaill agus Ó Cathasaigh ··· Bhí George Petrie[q.v.] ag múineadh líníochta do William agus bhí seisean ag múineadh Gaeilge do Petrie, más fíor ··· ‘To this fact the devotion of Petrie to Irish archaeology is attributable’, a deir Fred W
George Petrie [q.v.] a dhear an chrois cheilteach ar bailíodh airgead i Meiriceá agus in Éirinn lena tógáil ··· Ba é James Kelly, an duine a d’oscail an uaigh in 1828—agus a bhí beo go fóill in 1860—a thaispeáin do chairde Lanigan cá raibh sé
Bhí sé páirteach le George Petrie[q.v.] sa chéad imleabhar de Dublin Penny Journal, 1823 agus scríobhadh ann faoin ainm ‘Terence O’Toole’ ··· Le Betham[q.v.] agus Petrie[q.v.] bhí sé ar an gcoiste a bunaíodh in Acadamh Ríoga na hÉireann in 1833 chun ‘Sanas Chormaic’ a fhoilsiú ··· The controversies are dead now, and even Caesar Otway’s part in the arguments, when it has survived in print, can make dull reading, but because a controversy brought him for a while into contact with a young countryman called William Carleton, Caesar Otway is still worth remembering.’ B’fhéidir gurbh fhearr leis féin mar fheartlaoi abairt eile ag Kiely: ‘Looking back at the story of the poverty-stricken island on which he made his journeys he preferred, very decidedly, the memory of Saint Colmcille to the memory of Oliver Cromwell.’ Bhí beartaithe aige stair na hÉireann a scríobh agus eagar a chur ar scríbhinní an staraí James Ware (1594-1666) ach theip ar a shláinte
Bhí sé in ann cairdeas a shnaidhmeadh le mórán daoine, fiú leosan nach raibh ar aon intinn leis i gcúrsaí polaitiúla agus le duine mar James Hardiman[B6] taréis dó fogha fíochmhar a thabhairt faoina Irish Minstrelsy; or, Bardic remains of Ireland, with English poetical translations ··· Bhí meas ar Ferguson ag Seán Ó Donnabháin[B6], John Mitchel, George Petrie[B6], Charles Gavan Duffy, Eoghan Ó Comhraí[B6], William Carleton, Whitley Stokes[B3], Séamus Mac Domhnaill[B6]... ··· I, 1991; a léirmheas ar Irish minstrelsy Hardiman in Dublin University Magazine in 1834, a chuir tús le ré nua i gcúrsaí dánta Gaeilge a aistriú, agus san iris chéanna an bhliain sin a léirmheas ar aistriúcháin a rinne Tomás Ó Fiannachtaigh[B6] ar scéalta le Maria Edgeworth; caibidil a scríobh sé faoin gcláirseach agus faoin bpíb le haghaidh Ancient Music of Ireland, 1840 le Petrie
Tháinig sí i seilbh James Edward Hartnett Murphy[B4], Ollamh na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, agus is ag Corcaigh atá a chnuasachsan ··· I measc na ndaoine a chuir spéis ar leith sa scríbhinn tá: Eoghan Ó Comhraí[B6], Seán Ó Donnabháin[B6], George Petrie[B6];Roibeárd Mac Ádhaimh[B3]; Lorcán Ó Muireadhaigh[B4] ··· Chuir Petrie an chín lae á haistriú agus tá sin i lámhscríbhinn san Acadamh Ríoga
Tá an chuid is mó den bhuneolas ina thaobh, chomh maith le cuntais Eoghain Uí Chomhraí[q.v.] agus James Hardiman[q.v.], i gcló ag Standish Hayes O’Grady[B2] in Catalogue of Irish manuscripts in the British Museum, 1926 ··· Clare’): ‘O’Curry is unkind, indeed exceedingly harsh, in his appraisal of all the parties involved in this affair.’ In Irish Monthly, Eanáir 1886 tá cuimhní Mrs Morgan John O’Connell ar an seanchaí seo a thug amhráin do George Petrie[q.v.]; bhí sé ag obair do dheartháir Pheadair agus bhí aithne aige ar Pheadar féin