Líon alt a aimsíodh: 27
Thug an tOllamh Máirtín Ó Murchú an t-eolas breise seo dúinn: ‘Ba mhac feirmeora (Edward Murphy) ó Bhun Áth, Co ··· Deir Declan Kiberd (Synge and the Irish language) gurbh é Murphy an sadhsóir a scríobh litir uair in The Irish Times ag lochtú leabhairíní beaga Gaeilge Chumann Buanchoimeádta na Gaeilge; ‘iarracht ar iad a mharbhú agus a mhúchadh’, mar a dúirt de hÍde[q.v.] in Mise agus an Connradh ··· Murphy a ceapadh ··· James Goodman and J.E.H ··· Murphy who held the office from 1879 to 1919 seem to have achieved little’
Sullivan in Studies, Márta 1945; agus is é is mó atá faoi thrácht ag James Coleman in ‘Some Notable Cork Scientists’ (Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Vol ··· Murphy tuairisc ar a uachtaránacht san ollscoil i gCorcaigh in The College: a history of Queen’s / University College Cork, 1845-1995, 1995 ··· Bhí muileann páipéir ag a athair, James Bartholomew Sullivan, sa Druipseach, Co ··· Maidir le stair, i bpáirtíocht le Sigerson scríobh sé an cuntas ar an tréimhse 1691-1782 in Two Centuries of Irish History, 1888 in eagar ag James Bryce ··· Murphy leis sin
I mBaile Átha Cliath a rugadh an scoláire seo ar 29 Márta 1915; ba í an iníon ba shine í den chúigear, triúr cailíní agus beirt bhuachaillí, a bhí ag James F ··· Morrissey, Leas-Choimeádaí na dTaifead Poiblí, agus a bhean Mary Ann Murphy ··· I Meiriceá a rugadh James F ··· Phós sí an scoláire James Carney[q.v.] ··· Ó láimhsgríbhinn do sgríobh Uáitéar Ua Ceallaigh, tuairim na bliana MDCCXVI, 1941-45 (4 iml.); ‘Bruidhean Eochaidh Bhig Dheirg’ in Trí Bruidhne, 1941; Sgéalta Rómánsuíochta, 1952 (i gcomhar le Séamus Ó Ceithearnaigh [James Carney]); Imtheacht an dá nónbhar agus Tóraigheacht Taise Taoibhghile, 1954
Agus an t-aon duine den ainm sin atá i dtaifid bhaiste Naomh Fionnbharra Theas sa Leabharlann Náisiúnta ná an James Joseph a rugadh 3 Márta 1879 arbh iad a thuismitheoirí Patrick Fitzpatrick agus Kate Murphy, 7 Ardán Anglesea, Corcaigh ··· An t-aon Joseph Fitzpatrick a rugadh i gCorcaigh in 1877, dar le clárlann na mBreitheanna, ná an duine a rugadh ar 21 Aibreán agus arbh iad Patrick Fitzpatrick agus Catherine Murphy, 7 Ardán Anglesea, Corcaigh, a thuismitheoirí ··· An t-aon Chorcaíoch dar sloinne Fitzpatrick a chuaigh isteach sna Caipisínigh ba é James é a rugadh 18 Márta 1879 i bparóiste Naomh Fionnbharra Theas, dar le taifid na gCaipisíneach
Ba iad a thuismitheoirí Conchubhar Ó Muimhneacháin agus Máire Ní Chonaill agus is ar 18 Deireadh Fómhair 1893 a rugadh é (James Cornelius) i nGort na Scairte, Cúil Aodha, Co ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i 1901: Cornelius Moynihan (47), feirmeoir, baintreach fir; a mháthair Mary Moynihan (75); Andrew (9); James (7); Norah (5); Daniel (4); Cornelius (2) ··· Captain James Moynihan had 137 active men on the rolls, and from them guards, scouts and dispatch riders were provided for day and night duty’ ··· Deirtear go raibh sé ar na daoine ba mhó faoi deara dealbh cháiliúil Ghobnatan le Séamus Murphy a bheith sa reilig sin
Tá cuntas ar an leabharbhách seo, a bhí ina easpag ar Chorcaigh, in: Freeman’s Journal 3 Aibreán 1847; Irish Book Lover, Meán Fómhair 1910 ag James Coleman; ag James Buckley san iris chéanna, Meitheamh 1912; cuntas gan ainm leis san iris chéanna, Lúnasa 1915; ag Eoin O’Mahony in The Bell (‘Four Cork Bishops’), Márta 1941; ag Thomas Wall in The sign of Dr Hay’s head..., 1958; in Scríobhaithe Chorcaí 1700-1850, 1982 le Breandán Ó Conchuir ··· Thug Johann Georg Kohl (Travels in Ireland, 1842) cuairt air: ‘The Roman Catholic bishop of Cork (Dr Murphy) has one of the most interesting collections of books I have anywhere seen ··· Deir Eoin O’Mahony: ‘Bishop Murphy was a sturdy man and in politics no craven ··· He would spend his Easter at Clongowes surrounded by thirty nephews and grandnephews who controlled Cork for seventy years until Parnell drove them from power in 1880.’ In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society,1977 (‘Repeal, popular politics and the Catholic clergy of Cork, 1840-1850’) deir Maura Murphy gur ordaigh sé in 1835 dá shagairt gan páirt a ghlacadh i bhfeachtas Reipéil mar ghasra eagraithe ··· Thuairiscigh an Freeman’s Journal i dtaobh a thurais ar an Róimh in 1816: ‘The object of the visit, we believe, was to protect the Catholic Church of Ireland from the intrigues of the English Vetoists; for Dr Murphy was a determined enemy to those ecclesiastical securities required at the time by the English government.’
In 1848 ní raibh sé báúil le tuairimí John Mitchel, James Fintan Lalor agus Thomas Francis Meagher agus bhí sé in aghaidh éirí amach a bheith ann ··· Bhí a iníon Charlotte in éineacht leis nuair a d’éag sé in Bangor ar 18 Meitheamh (deir Davis go bhfuil 16 Meitheamh botúnach in ainneoin gur cuid de ‘Bloomsday’ James Joyce é!) ··· Tá cuntas ag Ignatius Murphy in Irisleabhar Seandálaíochta Tuadh-Mhumhan 1973-74 (‘William Smith O’Brien and the Teaching of Irish in West Clare’) ar an gcaoi ar chabhraigh sé leis an Athair Micheál Ó Míocháin [q.v.] chun staidéar na Gaeilge a thosú sna scoileanna ina pharóiste (Maigh Fhearta agus Cill Bhaile Uí Eoghain)
Ba nasc é idir na cumainn go léir a bunaíodh 1845-53 agus Cumann Buanchoimeádta na Gaeilge in 1876, a raibh sé ina bhall de in 1876-7, agus bhí aithne aige ar athbheochanóirí mar Sheán Pléimeann[B1], Uilleog de Búrca[B1], George Sigerson[B1], Euseby Cleaver [B1], ar Dhubhghlas de hÍde, gan amhras, agus ar scoláirí mar Standish Hayes O’Grady[B2] agus James Goodman[B2] ··· Casadh ar an bhfile John Keegan (1809-49) ansin é in 1833 agus dúirt seisean gur i scoil Veislíoch a bhí sé ag obair (James Coleman in Irish Book Lover, Bealtaine 1924) ··· With poetical translations by the late James Clarence Mangan, now for the first time published, with the original music, and biographical sketches of the authors, 1849: deirtear go labhraíodh Ó Dálaigh a aistriúcháin gharbha féin os ard agus go gcromadh an Mongánach, agus é leath ina luí ar chuntar an tsiopa bhig, ar a chuidse ‘aistriúchán’ ar an toirt ··· Fuair a chéad bhean bás in 1849 agus phós sé baintreach, Mary Murphy (alias Griffith), an bhliain dár gcionn
D’aistrigh sé In Aimsir Eoghain Ruaidh, 1935 (In the Days of Owen Roe le James Murphy)
Ba iad Maurice James Woulfe agus Sarah McCarthy a thuismitheoirí ··· In 1956 phós sé Mary Murphy (d’éag 2005) agus bhí triúr iníonacha acu agus beirt mhac
Zneimmer; Liam O’Flaherty (1973) le James H ··· Kelly; Liam O’Flaherty: a study of the short Fiction (1991) le James M ··· I went to General Murphy, the Deputy Commissioner of the Garda whom I had got to know in the army, and he filled the house and wings with plain-clothes men on the night
Ba é an té ab óige é den ochtar mac agus beirt iníonacha ag James Carrigan, feirmeoir arbh as Cill Mogharaidh dó, agus a bhean Judith (nó Johanna) Brennan as Coill Fhearna ··· His father James is said to have given him his interest in deciphering inscriptions, bringing him with him on Sunday outings to local graveyards ··· Ba é leas-uachtarán an choláiste, Michael Murphy, a bhí mar mhúinteoir Gaeilge aige ann ··· He took great pleasure in getting through the fields and hills and moist places in order to find out for himself some additional information which might be gained by a personal visit to those objects in which he was interested’ (James Cahill) ··· Deir James Walsh: ‘A plain C.C
Ach tríd is tríd ba mar eochair do sheanstair na hÉireann, na hEorpa agus an domhain mhóir, agus mar chruthú ar ársaíocht, ar léann, ar uaisleacht agus ar thábhacht na sean-Ghael a cuireadh an foctóir le chéile.’ Is é an cuntas is iomláine ar a bheatha A Bishop of Penal Times: The Life and Times of John O’Brien, Bishop of Cloyne and Ross 1701–1767, 1981 le James Coombes; ní hé an chuid is lú spéis ann an t-aguisín i dtaobh ghinealach an easpaig, mar thuairimítí go raibh sé gaolmhar leis an Marascal Peadar de Lása (1678–1751) agus leis an Easpag Toirealach Ó Briain (1600–51), mairtíreach Luimnigh ··· He was rescued by a Mr James Butler before the mob could carry out their declared intention of hanging him ··· Tá fógra James, an Tiarna Barún Kingston, in Cork Evening Post 18 Meán Fómhair 1758 i gcló ag Holland: ‘Whereas John O’Bryan of Ballinterry, in the County of Cork, assuming the dignity of Lord Bishop of Cloyne, hath as Bishop of said Diocese taken upon him to excommunicate the inhabitants of the Town of Mitchelstown and the Parish of Brigown [Brí Gobhann] and to forbid all persons within said Diocese to hold any correspondence or commerce with the inhabitants of said town or parish upon pain of excommunication on account of some insult alleged to have been given Pierce Creagh who assumes the dignity of Lord Bishop of Waterford and Lismore, and, whereas in consequence of said sentence and orders of said O’Bryan and Creagh, Nicholas [Sheehy], Popish Priest of the Parish of Ballyporeen together with several other Popish Priests.. ··· Bhí sé ar dhuine de na scoláirí ba thúisce a chaith amhras ar dhánta Oisíneacha James Macpherson [B6] nuair a foilsíodh ‘Memoire de M ··· Nuair a bhí duine á mholadh do phost cóidiútair i ndeoise eile chuir an Brianach ina aghaidh ar an ábhar nach raibh Gaeilge aige (Ignatius Murphy in The Diocese of Killaloe in the Eighteenth Century, 1991)
Ba mhac é le James Óg Ó Donnghaile, fear uasal a raibh teach aige sa tSráid Ghaelach, Ard Mhacha, i ··· Terence Murphy of Lurgan
Tháinig sí i seilbh James Edward Hartnett Murphy[B4], Ollamh na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, agus is ag Corcaigh atá a chnuasachsan
Bhí comhfhreagras aige le Mícheál Óg Ó Longáin [q.v.], le Peadar Ó Conaill[q.v.], le Pól O Briain [q.v.], le Patrick Lynch (1754-1818) [q.v.] agus le James Hardiman [q.v.]; tá litreacha a chuir sé féin agus Ó Briain chuig a chéile i gcló ag Pádraig de Brún in Éigse Iml ··· Dr Murphy [Seán Ó Murchú q.v.], Bishop of Cork, was their president
Aistriúchán a rinne sé féin agus Dónall Ó Céileachair ar Hugh Roach the Ribbonman le James Murphy is ea Aodh de Róiste, 1931
Bernard McCarthy); The Homes of Tipperary le Kickham faoin teideal Scéalta ó Thiobraid Árann, 1953;The Priest Hunters le James Murphy faoin teideal Sealgairí sagart, 1952 agus Clisiam Charman, 1955 (Thunder and Turf le Mark O’Byrne)
I bPríosún Luimnigh mar a raibh a athair James Walsh Hogan ina mhúinteoir agus ina chléireach a rugadh é 16 Eanáir 1868 ··· Tuairim 1897 phós sé Katherine Murphy ó Áth Í, Co
Murphy[B8: lch 258], sent Donnellan’s findings and apparatus to James Logie Baird, the Scotsman who invented television.’ Bhí sé deas ar an bpianó, ar na píbí, agus ar an veidhlín, deirtear
‘Jerome Patrick’ a baisteadh air agus ba iad a thuismitheoirí James Murphy, bunmhúinteoir, agus Mary Ann Twomey
Ba é McDowell a sheas leis in 1974 nuair a phós Hardiman abhcóide eile, Yvonne Murphy, ar de bhunadh Dhún na nGall í, áit a raibh teach saoire aici féin agus ag a fear céile i ndeireadh a shaoil ··· Bhí suim thar na bearta aige freisin sa litríocht agus ar uair a bháis bhí leabhar dá chuid faoin scríbhneoir James Joyce, a d’fhreastail ar Choláiste Belvedere é féin, i lámha foilsitheora
I measc na n-aistí substaintiúla tá: ‘Douglas Hyde, 1860–1949’ le Gerard Murphy in Studies 38, 1949; ba é Denis Gwynn a scríobh an iontráil in Dictionary of National Biography 1941–1950; aiste le Myles Dillon[q.v.] in The Shaping of modern Ireland, 1960 in eagar ag Conor Cruise O’Brien; ‘Hyde in Conflict’ le Earnán de Blaghd in The Gaelic League idea, 1968 in eagar ag Seán Ó Tuama; ‘Douglas Hyde and the Gaelic League’ le Seán Ó Lúing in Studies, 62, 1973: ‘An Craoibhín Aoibhinn agus Conradh na Gaeilge’ in Saoir theangan, 1989 le Seán Ó Lúing ··· Bhí beirt iníonacha acu: Nuala (d’éag 30 Meán Fómhair 1916) agus Úna a phós James Sealy
Cuntasóir (“book-keeper”) an cur síos ar an athair James Ross Murphy sa teastas breithe ach ceannaí troscán a dúradh i gcuntas báis Choilm ··· An t-aon Clement Murphy a rugadh in 1889 is ag 31 Ascaill Northbrook, an Trá Thuaidh, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 27 Samhain 1889 ··· Is léir ar an uacht a rinne sé nach bhfuil puinn amhrais ann ach gurb ionann an Clement Francis Murphy sin agus Colm Ó Murchú seo againne
Aistriúcháin leis is ea In aimsir Emmet (1937) (In Emmet’s days, le James Murphy) agus Féin-scríbhinn Fíor-Shreothaidhe (1938) (Autobiography of a supertramp, le W
Ach bhí Art róchúthaileach agus ba é James Creed Meredith a chuaigh sa chathaoir mar gurbh é ba shinsearaí ··· Chuaigh sé go dtí an Róimh in éineacht leis an Dr Con Murphy mar ionadaí dlíthiúil na bPoblachtach chun gearán a dhéanamh leis an bPápa gur eisigh cliarlathas na hÉireann ráitis fhrith-Phoblachtacha
Ba é an seachtú mac é ag James Aiken agus a bhean Mary McGeeney agus i gCarraig Bhreacáin, Camloch, Co ··· ‘One of the most memorable achievements of that election was to have my constituency in Louth annexed in the interests of Mr de Valera’s pliant instrument, Frank Aiken, while I was a prisoner at Botany Bay, a proceeding without parallel in the history of Irish elections’, a dúirt an Ceallach (i gcló ag Brian Murphy in Patrick Pearse and the Lost Republican Ideal)