Líon alt a aimsíodh: 16
Sa chlann ag an Diarmuid Óg úd (nó Darby, Mount Prospect, Luimneach) bhí: Hayes, an tAimiréal, duine de chaptaein Nelson, a phós Susan Finucane, iníon le breitheamh, agus ar mhac leis Standish Hayes; Standish a bhí ina Phríomh-Aighne ag an rialtas, an fear ar thit sé ar a chrann Riobard Emmet a chúiseamh, an fear a rinne Bíocunta an Ghiolla Mhóir (Guillamore) de agus arbh é a mhac an ginearál airm (an fear a bhfuil an carachtar “Jack Hinton” in úrsceal Lever bunaithe air) a bheadh ina dhara Bíocunta ar ball; James a bhí ina chathaoirleach ar Ard-Ghiúiré Phort Láirge, seanathair Standish James; Katherine ar phós a hiníon (Frances Barry) Dudley Persse agus ar ghariníon aici dá réir sin an Bantiarna Gregory ··· Bhí Standish Hayes cosúil le Standish James ar bhealach amháin ··· Ar 19 Bealtaine 1832 a rugadh Standish Hayes O’Grady ··· Sa chuntas ag Norman Moore in TLS deir sé go seinneadh James Goodman an phíb uilleann ina sheomraí sa Choláiste ··· Hayes
De réir fhéilire Ollscoil na hÉireann 1950 fuair James Hayes BA i 1909, H.Dip in Ed ··· I gCathair Chorcaí a rugadh an file agus an drámadóir seo 20 Eanáir 1886 do Christopher Hayes, siúinéir, 1 Summer Hill South, agus a bhean Ansty Morley ··· Ag díospóireacht sa Mhainistir Thuaidh bhí James M ··· Hayes ar dhuine de na príomhchainteoirí ar son an Ghaeilge bheith éigeantach do mháithreánach na hollscoile nua
Norman Moore[B2] a scríobh an cuntas ar an staraí Seacaibíteach seo in Dictionary of National Biography agus tá cuntas ag Richard Hayes in Biographical dictionary of Irishmen in France, 1949 ··· San iris Eighteenth-Century Ireland, tá trí haiste ina thaobh: ‘A Jacobite History: The Abbé MacGeoghegan’s History of Ireland’ le Vincent Geoghegan (6, 1991); ‘An Early work by James MacGeoghegan ...’ le Vincent Geoghegan agus Yves Le Juen (8, 1993): ‘The Abbé MacGeoghegan dies’ le Yves Le Juen (13, 1998) ··· Pléann Geoghegan na foinsí ar tharraing sé astu: Peter Lombard, Seathrún Céítinn[q.v.], Thomas Messingham[q.v.], Pilib Ó Súilleabháin Béarra[q.v.], Aodh Mac an Bhaird[q.v.],Michél Ó Cléirigh[q.v.], David Rothe[q.v.], Seán Mac Colgáin[q.v.], James Ussher[q.v.], John Lynch[q.v.] agus Ruairí Ó Flaithbheartaigh[q.v.] ··· Pope Hennessy, ‘What do the Irish Read?’ (1884), i gcló ag Geoghegan: ‘The Irish History that has the widest circulation is written by two men, the union of whose literary work is characteristic of the national spirit – the Royalist priest who was chaplain to James the Second’s army [sic], and the Ulster Protestant who was transported to Beirmiúda in 1848.’ Is é breithiúnas Geoghegan: ‘MacGeoghegan’s work thus achieved the status of a classic of Irish nationalism.’
Ba é an chéad leanbh é ag James Hayes, feirmeoir beag, agus Kathleen Bourke ón Aonach, Co ··· Is gnách creidiúint a thabhairt dó as misneach a thabhairt do dhrámadóirí óga mar Bhreandán Ó Beacháin[B5] agus James Plunkett sula raibh clú orthu
Tá cuntas ar na páipéir sin agus ar pháirt Petrie iontu ag James Hayes, Inis, in Irish Book Lover, Bealtaine 1911 (‘Old Popular Pennyworths’) ··· Ba é an t-aon duine clainne é ag James Petrie, portráidí aitheanta a rugadh i mBaile Átha Cliath (Strickland) ach arbh Albanach a athair, agus ag Elizabeth Simpson (d’éag 1793), iníon Albanaigh ··· Pósadh James agus Wilhelmina Bate in 1808 (Séamus Ó Casaide[q.v.] in Irish Book Lover, Bealtaine-Meitheamh 1936)
Ba nasc é idir na cumainn go léir a bunaíodh 1845-53 agus Cumann Buanchoimeádta na Gaeilge in 1876, a raibh sé ina bhall de in 1876-7, agus bhí aithne aige ar athbheochanóirí mar Sheán Pléimeann[B1], Uilleog de Búrca[B1], George Sigerson[B1], Euseby Cleaver [B1], ar Dhubhghlas de hÍde, gan amhras, agus ar scoláirí mar Standish Hayes O’Grady[B2] agus James Goodman[B2] ··· Casadh ar an bhfile John Keegan (1809-49) ansin é in 1833 agus dúirt seisean gur i scoil Veislíoch a bhí sé ag obair (James Coleman in Irish Book Lover, Bealtaine 1924) ··· With poetical translations by the late James Clarence Mangan, now for the first time published, with the original music, and biographical sketches of the authors (1849): deirtear go labhraíodh Ó Dálaigh a aistriúcháin gharbha féin os ard agus go gcromadh an Mongánach, agus é leath ina luí ar chuntar an tsiopa bhig, ar a chuidse ‘aistriúchán’ ar an toirt
I, 1926 is é a thug Standish Hayes O’Grady[B2] air ‘Poem of incitement addressed to the Irish in general, but in particular to the O’Byrnes-Ranallach’ ··· Chuir James Hardiman[B6] i gcló é in Irish Minstrelsy
Bhí an scoláire Béarla seo ag múineadh Gaeilge tamall; scríobh sé go háirithe ar an nGaeilge i saothar James Joyce agus d’aistríodh sé ábhar ón nGaeilge ··· San Cardinal Hayes High School sa Bronx a bhí sé ansin, scoil ina gcuirtí tábhacht ar leith le foghlaim na Laidine
Bíonn tagairtí freisin dá aiste Ossian and Ossianic literature (1871) agus dá athchóiriú ar leabhar James Graves, The pedigree of the White Knight (1856) ··· “The effect upon his sensitive and affectionate nature being such that he never fairly rallied, and now is gone”, a dúirt Standish Hayes O’Grady in The Academy, 26 Eanáir 1889
Pádraig (28) agus James (12) ··· Ach chuala sé ‘Tóraíocht Dhiarmuid agus Ghráinne’, suas go dtí pointe áirithe sa scéal, á léamh amach faoi dhó as eagrán Standish Hayes O’Grady[B2] agus d’fhan caint an leabhair ina mheabhair seasca bliain ina dhiaidh sin
I Mainistir na Féile, mar a raibh a athair, Richard James Hayes, ina oifigeach bainc, a rugadh é 26 Meitheamh 1902 ··· Hayes and H ··· Hayes and H
Tá eolas freisin ag Máirtín Ó Briain in Sages, Saints and Storytellers: Celtic studies in honour of Professor James Carney, 1989, in eagar ag Ó Corrain, Breatnach agus McCone (‘Some material on Oisín in the Land of Youth’) ··· Tá eolas ina thaobh ag Richard Hayes in Biographical Dictionary of Irishmen in France agus eolas freisin ar a mhacsan, Jean Francois Comyn
Tá an chuid is mó den bhuneolas ina thaobh, chomh maith le cuntais Eoghain Uí Chomhraí[q.v.] agus James Hardiman[q.v.], i gcló ag Standish Hayes O’Grady[B2] in Catalogue of Irish manuscripts in the British Museum, 1926
Bhí comhfhreagras aige le Standish Hayes O’Grady[B2] agus d’fhoghlaim sé pailéagrafaíocht ó Henry Bradshaw[B6] ··· In Catalogue of Irish Manuscripts in Cambridge Libraries, 1986 le Pádraig de Brún agus Máire Herbert tugtar an t-eolas seo faoi Norman féin: ‘Moore had obtained many of his Irish manuscripts after the death of Standish Hayes O’Grady in 1915 (see Appendix 11) but he also acquired manuscripts in other ways, being a frequent visitor to Ireland and having travelled in every county except Kerry.’ Chuir sé ar fáil aistriúchán ar leabhar Windisch[B4] (A concise Irish grammar with pieces for reading, 1882) ··· James, Propast Eton, litir chuig an Times: “It has often struck me of the great scholars of Ireland – I will but instance Salmon and Bernard – that they are able to do work of first rate quality in most diverse fields
Throidfeadh Sir Seon i nDoire, i mBaile Átha Luain agus i Luimneach agus d’imeodh ar deoraíocht chun na Fraince i ndiaidh Luimnigh (tá cuntas ar a bheatha ag Richard Hayes in A Biographical dictionary of Irishmen in France, 1949) ··· Rinne cláraitheoir Choláiste na Tríonóide nóta gur ghabh fórsaí Shéamuis II an coláiste ar 6 Meán Fómhair 1689 mar gharastún agus gur ag an bpointe sin a ghlac Sir Seon seilbh ar an seanleabhar: dhíol sé ar ball é le James Terry (1660–1725), ginealeolaí na Seacaibíteach in Saint Germain-en-Laye (tá na leaganacha eile den scéal faoin gcaoi ar tharla Leabhar Mór Leacáin sa Fhrainc pléite ag Proinsias Mac Cana in Collège des Irlandais Paris and Irish Studies, 2001) ··· Is dóigh le Hayes gurbh é Sir Seon an t-oifigeach airm, Gearaltach, a ligeadh isteach in Hotel des Invalides in 1703
Ba é John Walsh, feirmeoir, cliamhain isteach, arbh as Cláirín sa dúiche sin é, a athair agus ba í Catherine Hayes, Camas, a mháthair ··· Bhí sé pósta ar iníon le Sir James McMahon, duine de lucht ceannais an Chaisleáin agus fear a thuilleann cuntas fabhrach in DIB i ngeall ar ar an bpáirt a bhí aige chun teacht ar réiteach ag deireadh 1921