Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Eoin a bhí ar a athair agus b’í Máire Ní Choinneáin a mháthair ··· Bhí Gaeilge ag an mbeirt acu, í ó dhúchas ag Máire, ach le Béarla a thógadar Eoin ··· I seomraí an Athar Eoin a deineadh an réamhobair ar fad agus b’eisean a chuir amach fógraí an chéad chruinnithe sna Isaac Butt Testimonial Rooms ar 29 Nollaig 1876 ··· D’éirigh thar cionn leis an gCumann ach nuair a bhí comhairle nua le toghadh in 1879 theastaigh ón Athair Eoin agus ó Dháithí Coimín nach n-atoghfaí na ‘fir thábhachtacha’, an dream ba lú éifeacht ··· Ceapadh an tAthair Eoin ina rúnaí ag Comhairle na hAondachta
Tá an bheathaisnéis a scríobh a chliamhain Michael Tierney, Eoin MacNeill, scholar and man of action 1867–1945 (1980) bunaithe, cuid mhaith, ar a chuid páipéar agus ar a chuimhní cinn féin ··· I measc na n-aistí substaintiúla anseo is ansiúd tá: ‘Eoin Mac Néill, 1867–1945’ le John Ryan in Studies, Nollaig 1945; iontráil in Dictionary of National Biography 1941–50 le D.A ··· Cúigear buachaillí agus triúr cailíní a bhí sa chlann agus ba é Eoin an séú duine díobh agus an ceathrú buachaill ··· Thug Dubhghlas de hÍde[q.v.] a léacht ar dhí-shacsanú na hÉireann 25 Samhain 1892 agus sórt freagra air sin ba ea alt ag Eoin in Irisleabhar na Gaedhilge, Márta 1893 dar teideal ‘Toghairm agus Gleus oibre chum Gluasachta na Gaedhilge do chur ar aghaidh in Éirinn’ ··· Ba é Eoin an t-aon rúnaí a bhí ag an eagraíocht go dtí 1897, cé go mbíodh rúnaithe cúnta aige anois is arís ó 1893 amach
Eliza Campbell ab ainm do mháthair Eoin ··· Ba é sin an tAthair Eoin Cathmhaolach Mac Fhir Léinn ...’ (An Duinníneach, 1958) ··· Bheadh Eoin agus a dheartháir Charles ina mbaill den meitheal a chabhródh ar ball leis an Ógánach chun a mhórshaothar Onomasticon Goedelicum ..
Is cuntas mion ar a shaol Eoghan Ó Tuairisc: beatha agus saothar (1988) le Máirín Nic Eoin ··· Deir Máirín Nic Eoin: ‘Níorbh ionann ar chor ar bith an leagan Gaeilge den dráma seo agus an bunleagan Béarla, cé gurb iad an suíomh céanna, na carachtair chéanna, atá le fáil sa dá leagan’ ··· Deir Mairín Nic Eoin: ‘Tá sé le léamh ar na léirmheasanna ··· Scríobh Augustine Martin faoi : ‘The week-end of Dermot and Grace is the most ambitious, and to my mind the greatest poem by an Irishman since Patrick Kavanagh’s The Great Hunger ’ (Studies, Summer 1966 i gcló ag Máirín Nic Eoin) ··· Deir Máirín Nic Eoin faoi: ‘Tá cosúlachtaí idir é agus an dán fada Béarla ach tá “Aifreann na Marbh” níos fuinte agus níos cinnte ná The week-end of Dermot and Grace’
Ó 1887 go dtí 1889 bhí sé ag freastal ar mheánscoil Chnoc Mhellerí agus ar Choláiste Naomh Eoin i bPort Láirge as sin go dtí 1891 ··· I 1948 foilsíodh Litre canónda an Tiomna Nua mar aon le Taispeánadh Eoin, Fáidh
Tá cur síos maith ar thaobh an Chonartha den scéal in Eoin Mac Neill: scholar and man of action, 1867–1945 (1980) le Michael Tierney ··· Chuir Eoin Mac Néill, eagarthóir Irisleabhar na Gaedhilge, síos ar chuid de na deacrachtaí sin agus luaigh go raibh míshástacht bhaill Chraobh na Laoi den Chonradh á cur chun cinn in iris Uí Dhubhghaill ··· Cuireadh coiste cumhachtach ar bun chun cabhrú leis, an Craoibhín, Eoin Mac Néill, T ··· Dúirt Eoin Mac Néill in 1899 nach raibh aon Ghaeilge aige ··· In An Tír, Meitheamh 1933, dúirt Eoin Ó Searcaigh gur fhoghlaim Brian Gaeilge nuair a bhí sé anonn go maith sna blianta
Agus leacht á nochtadh aige i mBaile Átha Buí i nDeireadh Fómhair 1956 dúirt a chomharba i Maigh Nuad, an tAthair Donnchadh Ó Floinn [B3]: ‘Ba é an tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh Eoin Baiste na nGael ag siúl roimh an Tiarna chun go dtabharfadh sé dá mhuintir eolas a slánaithe’ ··· Agus cé nach raibh de shaol poiblí aige in Éirinn ach trí bliana cuirtear é ar chomhchéim le Dubhghlas de hÍde [q.v.] agus Eoin Mac Néill [q.v.] (féach mar shampla F.S.L ··· Toghadh é ina bhall de Chomhairle Aontacht na Gaeilge in 1891 agus i Meitheamh na bliana céanna chuir sé aithne ar Eoin Mac Néill ··· Ba é a scríobh leabhar a III freisin ach ba é Eoin Mac Néill a chuir leabhair a IV agus a V ar fáil ··· Thug sé faoi deara uair nach raibh aon cheacht díobh i gcló san Weekly Freeman agus scríobh sé chuig Eoin Mac Néill: ‘Probably the snows on the Rocky Mountains are responsible for the delay
Ó Maoil Eoin dréachtphlean a chur os a gcomhair ··· Ó Maoil Eoin ina rúnaí-eagarthóir acu agus dhéanadh sé eagarthóireacht ar a bhfeasachán An Réiltín
Fuair sé BA agus MA (1892) ón Ollscoil Ríoga agus bhí ina státseirbhíseach sna Ceithre Chúirt in éineacht le Eoin Mac Néill agus Mártan Ó Ceallaigh [q.v.] ··· Bhí cónaí orthu ag 7 Páirc Herbert, Droichead na Dothra, mar a raibh Eoin Mac Néill agus Ó Rathaille (1875–1916) mar chomharsana acu ··· Ach dhealródh sé go raibh sé i láthair 31 Iúil 1893 toisc gur chara agus chomhghleacaí de chuid Eoin Mhic Néill é
Ar Shráid Eoin sa Daingean, Co ··· Sa Daingean d’fhanfadh cuimhne air mar gurbh é an chéad duine é a ghlac ról chaiptín an ‘Sráid Eoin Wren’ ann in 1959, ról a bhí aige go dtí gur éirigh sé tinn i Meán Fómhair 2010
Ach ní raibh fágtha den teaghlach sa deireadh ach é féin, a athair agus a sheanathair, an scéalaí cáiliúil Eoin Ó Súilleabháin ··· Tá mac agus iníon anois acu, Eoin agus Máire ··· D’fhan Cáit agus an leanbh ab óige sa Cheathrú Rua; bhí scoláireacht samhraidh i gceardscoil Ros Muc faighte ag Eoin ··· Drámadóir agus aisteoir ba ea a mhac Eoin (1935-1989)
Chuaigh sé isteach i gColáiste Naomh Eoin, Port Láirge in 1878 ··· Bhí sé ag múineadh Gaeilge i gColáiste Naomh Eoin agus é fós ina mhac léinn ··· Thug a easpag a chead sin dó agus bhí de hÍde [q.v.], Eoin Mac Néill [q.v.], Risteárd de Hindeberg [q.v.], Ó Gramhnaigh, an tAthair Peadar Ó Laoghaire [q.v.], an tAthair Muiris Ó Faoláin, O.Cist
Ba mhac léinn de chuid Eoin Mhic Néill[q.v.] é agus dhealródh sé gurbh eisean a d’fhéach chuige go raibh sé i láthair ag cruinnithe tionscnaimh na nÓglach agus go raibh sé ina bhall dá gcoiste sealadach ··· Sin é an leagan den scéal atá in Eoin MacNeill: scholar and man of action, 1980 le Michael Tierney ··· Bhí sé mórálach go háirithe as Féil-Sgíbhinn Eoin Mhic Néill, 1940 in eagar ag John Ryan S.J ··· Sholáthraigh sé aiste dar teideal ‘Roadways in ancient Ireland’ do Féil-Sgríbhinn Eoin Mhic Néill, 1940
Fuair sé bunoideachas i Scoil Náisiúnta an Chnoic Bhuí sular fhreastail sé ar Scoil Ollscoile Phort Láirge agus ar Choláiste Naomh Eoin ··· Bunaíodh craobh de Aontacht na Gaeilge i gColáiste Naomh Eoin agus is ansin a thosaigh sé á foghlaim
Dúirt sé sa litir úd in An Claidheamh Soluis i 1902: ‘Muna mbeadh an t-ollamh, an t-údar agus an sagart urramach oirirc úd an tAthair Eoin Ua Cearbhshúil, rialtóir i dTeampall Naomh Tomás i gcathair Chicago, bheadh mo chuid Gaeilge imithe ar fán
Ina dhiaidh sin chaith sé fiche bliain i gColáiste Eoin,Port Láirge, faoi choimirce an Uachtaráin, an Dr Doiminic Ó Briain (1798-1873) ··· Tá a dhéantús lámhscríbhinní in Acadamh Ríoga na hÉireann, sa Leabharlann Náisiúnta, i gColáiste Eoin, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh, in Ollscoil Wisconsin, in Harvard agus i Leabharlann na Breataine ··· Rinne Pádraig de Paor (Patrick Power [B5]) cur síos in Irisleabhar na Gaedhilge, Meitheamh 1904 ar aghaidh, ar a bhfuil díobh i gColáiste Eoin, Port Láirge
i ndeireadh a théarma mar ollamh le teanga agus Litríocht na Gaeilge i gColáiste, Ollscoile Chorcaí, 1983 (‘Eoin Baiste Mac Sleighne, Easpag [1693–1712] agus Pátrún ar an Léann Gaelach’) agus in Scríobhaithe Chorcaí 1700-1850, 1982
Cibé spéis a bhí aige sa Ghaeilge sular ceapadh é ina fho-Phrióir i Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath, ní luaitear é ··· Chuir sé roimhe go mbeadh tús áite ag an nGaeilge i scoileanna Lána Naomh Eoin ··· Cúpla bliain ina dhiaidh sin nuair a bhí Anderson ina bhall den Choiste Gnó thug an Piarsach agus Máire Ní Chillín cuairt fiosraithe ar na scoileanna i Lána Naomh Eoin
Chuir sé dúil mhór i léann na Gaeilge agus chaith tamaill le sean-Ghaeilge agus palaegrafaíocht faoi Kuno Meyer agus John Strachan, le seanstair na hÉireann faoi Eoin Mac Néill agus le foghraíocht faoin Dr Risteard Ó Dálaigh ··· An t-ordú a bhí faighte aige dul siar go Gaillimh chealaigh Eoin Mac Néill é agus ní bhfuair sé aon ordú nua ··· Céadaoin Sheachtain na Cásca thaisteal Pádraig an timpeall ar a rothar ó Ghlas Naíon go dtí sléibhte Bhaile Átha Cliath mar a raibh Eoin Mac Néill féachaint arbh fhéidir a áitiú air na hÓglaigh ar fud Éireann a thabhairt i gcabhair ar na fir a bhí faoi léigear sa chathair
Deir Barry Coldrey in aiste in Old Limerick Journal, Geimhreadh 1992, go raibh comhfhreagras le Eoin Mac Néill[q.v.] ar siúl aige chomh luath le 1895 ··· Thug Eoin Mac Néill an-chúnamh dó agus cheartaigh na profaí ··· Fuair sé cabhair arís ó Eoin Mac Néill agus é i mbun a mhórshaothair, Aids to Irish composition, 1907
Tugann sé féin cuntas ar a shaol in The IRA in the Twilight Years, 1977 le hUinseann Mac Eoin ··· D’inis sé do Mhac Eoin gur le linn dó a bheith ina othar i dteach banaltrais i Sasana a casadh air fear as Cill Dara a thug eolas dó ar stair na hÉireann agus a mhúin beagán Gaeilge dó ··· Dúirt Maitiú Ó Néill, duine de na géibheannaigh, le Mac Eoin: ‘In some ways Bob was an amazing man, but you could not organise him
Mac Eoin in Lochlann: a Review of Celtic Studies IV, 1969; ag Julius Pokorny[B3] in Zeitschrift für celtische Philologie, 1967 agus ag Karl Horst Schmidt in Studia Celtica 1, 1966 ··· After the war he was reinstated and became professor of Celtic Philology at Bonn ...’ (Mac Eoin) ··· Mac Eoin: ‘Hertz was one of those scholars who communicate their ideas and insights in the intimate atmosphere of the seminar and in personal conversations rather than in publications
Thit an oiread sin de dhua an Fhorais ar Eoin féin go mbíodh sé ag obair ochtó uair sa tseachtain, ach ó thús 1986 ba é Breandan Shortall a bhí i gceannas
Ag an Aifreann éagnairce dúirt Liam Mac Con Iomaire go raibh cloiste aige gur chuir a fheabhas a bhí Gaeilge ag cuid de mhuintir na cathrach ionadh ar Mháirtín Ó Cadhain [B4] agus gurbh iad Gearailt Mac Eoin, file, agus Lorcán a bhí i gceist aige ··· Ar feadh scór bliain bhí Cáit ina rúnaí ag Bord Bainistíochta Choláiste Eoin / Íosagáin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, í ag obair go toildeonach i dtús báire ··· Tá aistriúcháin a rinne sé ar dhánta le Yeats i gcló in Byzantium, 1991 in eagar ag Gabriel Rosenstock agus Gearailt Mac Eoin
Deir an tOllamh Mac Eoin go mb’fhéidir go raibh sí ag teagasc i gColáiste Thuar Mhic Éadaigh ··· Deir Mac Eoin: ‘Níl aon amhras ach gurb é an saothar is mó a rinne Caitilín Ní Mhaol-Chróin ná clárú na lámhscríbhinní in Acadamh Ríoga na hÉireann.’ Is di a thugann Mac Eoin an chreidiúint go bhfaigheadh mic léinn na Gaillimhe scoláireachtaí in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath
Ansin thagadh Eoin Mac Néill go dtí an Coláiste Doiminiceach i bhFaiche Stiabhna le Gaeilge a mhúineadh d’Úna agus do chúpla cailín eile ··· Deir Brian freisin gur ar chomhairle Eoin a chuaigh Úna go hÁrainn ··· Ba chara ionúin í ag an gCraoibhín, Mac Giolla Bhríde, Eoin Mac Néill, Micheál Ó hIceadha, George Sigerson, Kuno Meyer agus fiú ag W
Chaith sé tamall i gColáiste Naomh Eoin i bPort Láirge roimh dhul go Maigh Nuad (1886–1892)
Ba é a chuidigh le rún Eoin Mhic Néill ag an gcruinniú tionscnaimh ‘go gcumfar cuideachta dá ngoirfear Cunnradh na Gaedhilge’ ··· Casadh ar Eoin Mac Néill den chéad uair é i seomra léitheoireachta Acadamh Ríoga na hÉireann ··· ‘A young man’, a dúirt sé, ‘full of energy and enthusiasm, but who was cut off soon after by T.B.’ (Eoin Mac Neill: scholar and man of action 1867–1945, 1980, le Michael Tierney)
Tar éis bliana i gColáiste Naomh Eoin i gcathair Phort Láirge, chuaigh sé isteach i Maigh Nuad in 1890 agus oirníodh ann é in 1895
Maidir lena chéad ainm, ‘Pádraig’ nó ‘Pádraic’, áitíonn Eoin C ··· Cláraíodh é mar bhall den Chonradh ar 2 Deireadh Fómhair 1896, Seosamh Laoide [B1] ag moladh a bhallraíochta agus Eoin Mac Néill [q.v.] ag cuidiú leis ··· Drámaí eile dá chuid is ea: Eoin, The master, The singer
Shíl Eoin Mac Néill gur dhuine baolach é ach bhí sé fíorcheanúil air ··· Na cuntais a thugadh an Ruiséalach féin ar an gcaoi ar bunaíodh Conradh na Gaeilge tá siad go léir botúnach (feic dréacht de litir a scríobh Eoin Mac Néill chuige ar 10 Samhain 1898 in Eoin Mac Néill: scholar and man of action, 1980 le Michael Tierney)
Ba dhóigh le Tomás Ó Fiaich go ndeachaigh a chomh-mhac léinn Pól Breathnach[B2] agus aistí Eoin Mhic Néill[q.v.] ar an seanstair in Irish Review i gcion air go mór ··· Thosaigh sé ag múineadh ann in 1913 agus an bhliain dár gcionn ceapadh é ina phríomhchúntóir ag Eoin Mac Néill ··· Is é dúirt Tomás Ó Fiaich ina thaobh: 'Ní mar staraí náisiúnta a chuimhneofar air dalla an Niallaigh [Eoin Mac Néill]
Agus tá 14 amhrán a bhailigh Eoin Rua Ó Néill uaidh i 1983 in Seoltóireacht ghéar: amhráin Sheáin Cheoinín, 1988 ··· Deir Eoin Rua Ó Néill: ‘Ta eolas thar an gcoitiantacht ag Seán ar bháid agus ar an bhfarraige
Fuair sé buanphost i Scoil Eoin Baiste, an Charraig Dhubh, in Eanáir 1937 agus bhí ina dhiaidh sin i gCrois Araild (1938-50), i mBaile an Mhuilinn (1950-65), sa Chúlóg (1965-72) agus i Scoil Haróid i nDeilginis (1972-77) ··· Bhí sé ina eagarthóir ar Feasta 1966-1972; roimhe sin bhí sé ar an gcoiste eagarthóireachta agus ina fho-eagarthóir faoi Eoghan Ó Tuairisc[B5], fear a raibh sé an-chairdiúil leis (Eoghan Ó Tuairisc: Beatha agus Saothar, 1988 le Máirín Nic Eoin)
Ag pointe éigin i ndiaidh a cháilithe mar mhúinteoir náisiúnta agus roimh Bhealtaine 1899 fuair sé post i scoil Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath ··· Ceapadh an bhliain chéanna é ina phríomhoide i Scoil Lána Eoin
Tá sé curtha i Reilig Naomh Eoin
D’éag sé i gCorcaigh ar 20 Eanáir 1778 agus cuireadh é i Reilig Eoin, Sráid Dúglais, Corcaigh
Seo é an cur síos atá ag Eoin Mac Néill ar an áit (i gcló in Eoin Mac Néill, scholar and man of action, 1867–1945, 1980 le Michael Tierney) agus é ag trácht ar chruinniú tionscnaimh Chonradh na Gaeilge: ‘Another printer who was present at this first meeting was Patrick O’Brien, a native Irish speaker who worked as a compositor in The Irish Times and had his own printing press at the back of a little shop in Cuffe St
Bhí sé ar dhuine den dream a bhí i láthair i dteach an Dr Séamus Ó Ceallaigh [B1] i Ráth Garbh Satharn Cásca nuair a bhíothas ag iarraidh teacht chun réitigh idir Eoin Mac Néill agus ceannairí an Éirí Amach ··· 2ú heagrán, 1987, le Uinseann Mac Eoin, ag teacht leis sin
Nuair a foilsíodh litir a scríobh sé abhaile ón Afraic Theas ar 18 Iúil 1897 (Irisleabhar na Gaedhilge, Lúnasa 1897) chuir an t-eagarthóir Eoin Mac Néill an méid seo mar réamhrá: ‘Tháinig an litir seo tamall ó shin ó sheanchara don Irisleabhar agus do chúis na Gaeilge, ón té b’fhéidir dob fhearr eolas ar Ghaeilge agus ba mhó spéis inti i gConnachtaibh an fhaid a bhí sé ann’ ··· Ba é Eoin Mac Néill a mhol rún ag cruinniú den Choiste Gnó go gceapfaí é, Micheál Ó hIceadha [B1] ag cuidiú leis, ach deirtear gurbh é Seosamh Laoide [B1] ba mhó ba chúis lena cheapadh
Ar 23 Samhain 1901 bhí fógra sa pháipéar céanna sin gur pósadh ‘Seaghán Ó Ciarsaigh’, Corcaigh, a bhíodh ina chónaí roimhe sin i gCoill na Gráinsí, ar Chaitlín Nic Chraith ó Bhaile na Cúirte, in Eaglais Naomh Eoin, Port Láirge, ar 16 Samhain ··· Tamall i ndiaidh na ngunnaí a chur i dtír i Latharnach d’iarr sé go gcuirfí ó dheas é agus is mar sin a tharla ag obair don Chustam is Mál i Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath é
Tierney, Eoin MacNeill: scholar and man of action, 1867-1945, 1980 1.26) gurbh imircigh i Lancashire a mhuintir agus gurbh ansin agus uathusan a d’fhoghlaim sé Gaeilge ··· D’ainmnigh sé Eoin Mac Néill [B4] mar sheiceadóir; d’ fhág sé £300 le huacht aige sin agus ag Dubhghlas de hÍde [B4] ‘for cultivation of classical Irish’ agus £300 ag na Bráithre Críostaí
Ar thairiscint Sheosaimh Laoide, Eoin Mac Néill ag cuidiú leis, toghadh ina bhall é ar 20 Meán Fómhair na bliana sin agus faoi cheann cúpla mí eile bhí sé ar an gCoiste Gnó ··· In 1894 thug sé a chéad chuairt ar Inis Meáin, go dtí teach Pháidín Mhic Dhonnchadha a thaithíodh Úna Ní Fhaircheallaigh, Eoin Mac Néill, Micheál Ó hIceadha agus Eoghan Ó Gramhnaigh
Tá cuntas óna bhéal féin in The I.R.A.; The Twilight Years 1923-1948, 1977 le Uinsionn Mac Eoin; tá cuntas iarbháis in Connacht Tribune ··· Dúirt sé le Uinseann Mac Eoin: ‘I was not for one side or the other; my sole interest was in the Irish language; but as a result I was to lose an entire year without Máirtín Ó Cadhain, as he remained on the Leddy side
Mac ba ea é le Frainc Dhónaill Phroinsiais Mac Grianna agus Róise Ní Dhufaigh (Róise Pheadair Eoin) ··· An Dr Arthur Conway, Uachtarán an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a mhol go gceapfaí é, agus chuidigh Eoin Mac Néill[B4] leis an rún
Bhí Ó Tuairisc ar dhuine dá chomhghleacaithe i mbunscoil Naomh Fearghal agus tá an méid seo i gcló ag Máirín Nic Eoin in Eoghan Ó Tuairisc: beatha agus saothar, 1988: ‘Bhí caidreamh aisteach idir é féin agus Seán Mac Fheorais ... ··· It is an aisling, or dreampoem, only in the sense that the poet breaks into the Otherworld with his feet firmly planted in the muck and tangle of this’ (i gcló ag Nic Eoin)
Seo é an file a scríobh ‘Tuireamh an Phaoraigh’, caoineadh ar an Athair Eoin Paor[B6], an sagart a bhaist é agus a bhí ina chara aige ··· Bhíodh fáilte i gcónaí roimhe i dteach an Athar Eoin Paor
Tar éis dó dul ar pinsean chaith sé tamall ag obair i nDún Mhuire, teach léinn agus taighde na bhFroinsiasach i gCill Iníon Léinín, mar a raibh páipéir an Ghinearáil Seán Mac Eoin (1893-1973) agus páipéir Éamon de Valera á gclárú aige ··· Sa réamhrá le Dún Muire, Killiney, 1945-95, 1995 deir an t-eagarthóir Benignus Millett OFM: ‘Here we recall with gratitude the excellent work of Breandán Mac Giolla Choille, who sorted and catalogued all the Mac Eoin papers and a substantial part of the de Valera papers, so that they could be consulted by historians