Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Cuireadh i leith Shéamuis Óig i 1719 gur fhuadaigh agus gur éignigh sé Elizabeth Squibb, ball de Chumann na gCarad ar 12 Lúnasa 1718 i gCarn Tighearnaigh ··· Deirtear in DIB gur tugadh fianaise thar a cheann go raibh Elizabeth Squibb ar meisce i rith an turais mhí-ámharaigh sin ··· Cotter was present, but evidently not implicated, and yet his enemies made it the basis of a conspiracy to put him out of the way, being a dangerous enemy at a dangerous time.’ Luann an bheirt an méid seo a leanas: gur mac le Sir Alan Brodrick ba ea an breitheamh a bhí i gceannas na trialach; go raibh baill Chumann na gCarad líonmhar san fhaicsean Oráisteach i gCorcaigh; gur ar son Shéamuis Óig a bhí formhór na fianaise a tugadh; gur tháinig iarracht éigin de mheisce ar Elizabeth sa tábhairne i Mainistir Fhear Maí; gur tugadh fianaise gur chualathas í a rá nach raibh fírinne ar bith sna líomhaintí: gur impigh a máthair ar na húdaráis gan é a chrochadh ··· Agus deir an staraí Louis Cullen in Eighteenth-Century Ireland, I, 1986 (‘Catholics under the Penal Laws’) gur dóigh gur éignigh sé Elizabeth Squibb ach gurbh i ngeall ar a pholaitíocht a crochadh é dáiríre, ‘but ostensibly for what seems the distinctly modern crime of raping his own mistress’ ··· Harrison in The Irish Dissenting Tradition 1650–1750, 1995 (in eagar ag Kevin Herlihy): ‘Elizabeth Squibb most likely was no longer a Quaker
Ba é an mac ba shine é ag Dowell O’Reilly, Heath House, Port Laoise, agus a dhara banchéile, Elizabeth Knox ón Maighean i gContae Mhaigh Eo ··· Bhí sé pósta ar Elizabeth Ann de la Poer Beresford, iníon le hArdeaspag Thuama, le hocht mbliana agus bhí a mbeirt iníonacha agus a dtriúr mac an-óg ··· Cailleadh Elizabeth i Montaubon sa Fhrainc in 1838
Elizabeth Rachel Leech ab ainm di ach Rachel a thugtaí uirthi de ghnáth ··· De réir an teastais beireatais rugadh Elizabeth Mary Rachael Leech ar 16 Samhain 1880
Ba iad William John Watson, ollamh le Ceiltis in Ollscoil Dhún Éideann, agus Elizabeth Catherine Carmichael a thuismitheoirí ··· Bhí Elizabeth (rugadh ar 9 Lúnasa 1870; d’éag ar 30 Samhain 1928) ina heagarthóir ar Gaelic Review 1904-1916 ··· Eagrán teoranta a foilsíodh i 1900 agus chuir a iníon, Elizabeth Catherine Carmichael Watson, eagrán níos saoire ar fáil i 1928
Elizabeth Stinson (nó Stenson) ab ainm don mháthair ··· Chaith sé tréimhse i Rinn an Dóchais agus nuair a bhí deireadh le Cogadh na mBórach aistríodh go Port Elizabeth é ··· Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann Gaelach Phort Elizabeth
George Borthwick, fear gnó (“General merchant” atá ar theastas breithe Norma, cé go luaitear bróicéaracht billí leis ina theastas pósta) a hathair agus ba í Mary Elizabeth MacDonald as Dún Éideann a máthair ··· Mariella Norma a hainmneacha baiste; ainm cumaisc é ‘Mariella’, é bunaithe ar ‘Mary Elizabeth ··· Deartháir dá sin-seanmháthair, Mary Elizabeth eile, an Alan MacDonald ón Oileán Sciathanach in Albain a phós Flora MacDonald
B’as Cill Dara dá bhean Elizabeth ··· Ní foláir gur dá chéad bhean a rugadh iad: baintreach an cur síos air sa taifead nuair a phós sé Elizabeth O’Kealy ar 7 Feabhra 1902 in Eaglais Naomh Nioclás, Sráid Phroinsiais, Baile Átha Cliath
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901 ag 4 Gairdíní Sackville, Baile Átha Cliath: Patrick Ring, ‘DMP pensioner’ (48), a bhean Elizabeth (45), a rugadh i gContae na Mí, a gcúigear mac agus a n-iníon ··· na Mí, dá mháthair Elizabeth Griffith
Deir Ó Cuiv: ‘The lack of further information leaves the authorship a matter of doubt.’ Deir Ó Donnabháin: ‘He lived in the reign of Elizabeth, and is said to have been specially employed by the agents of Lord Mountjoy and Sir George Carew to write this poem, which is a bitter satire, lampoon, or burlesque, directed against the chiefs of the ancient Irish families.. ··· Tharraing Henderson samplaí dá ranna aoracha ar uaisle Gaelacha na hAlban as lámhscríbhinn Mac Nicol chomh maith leis an ngearrthuairisc seo: ‘Anghus nan Aoir possessed an estate in Ireland, which was forfeited in Queen Elizabeth’s reign
A protestant boy brought up in a city or a town at that time would scarcely have had the opportunity or the inclination or the need to acquire Irish.’ Is cosúil gurbh eaglaiseach Protastúnach darb ainm Edward Lloyd a athair agus gurb í an dara bean aigesean, Elizabeth Tailor, a mháthair ··· Deir Patrick Fagan in DIB: ‘His father was a twice-married Anglican clergyman with a dubious reputation, probably the Edward Lloyd who married Elizabeth Tailor in Cashel Cathedral (January 1680).' Deirtear go raibh sé in arm Rí Liam san Ísiltír, gur ghoill sé go mór ar a choinsias gur mharaigh sé fear i gcath éigin, agus gur iompaigh sé ina Chaitliceach
Ag 39 Sráid Charlemont, Baile Átha Cliath, a rugadh í (Mary Elizabeth Walker) 8 Bealtaine 1883 ··· Is iad a bhí ann oíche an Daonáirimh: Joseph Walker, clódóir, cló-eagraí agus oibritheoir línechló, a rugadh i gCeatharlach; a bhean Mary Anne, gúnadóir, a rugadh i mBaile Átha Cliath; Francis Joseph (19), clódóir; Mary Elizabeth (17), athchóiritheoir grianghrafanna; Charles Vincent (15) gruaigeadóir; Anna Teresa (11); Patricia (9)
John Smith a bhí ar a hathair agus ba í Elizabeth Doyle a máthair ··· Níor luadh go raibh Gaeilge ag John ná Elizabeth ná ag aon duine den seisear clainne a bhí ag cur fúthu sa teach oícheanta na nDaonáireamh
Ba é John Dillon (1851–1927), ceannaire an Pháirtí Éireannaigh i ndiaidh John Redmond, a athair, agus ba í Elizabeth Mathew, a bhí gaolmhar leis an Athair Tiobóid Maitiú, a mháthair ··· Bhí sé pósta ar Elizabeth Mary La Touche agus bhí triúr mac agus iníon acu
An mac seo le hIarla an Dísirt agus an Bantiarna Elizabeth Lucy Campbell, rugadh é ar 11 Eanáir 1853 ··· In 1891 phós sé Elizabeth Blanch Emma St Aubyn, iníon an Bharúin St Levan
De réir threoirleabhar Thom ba í Mrs Elizabeth Gallagher tionónta an tí sin ··· An t-aon leanbh a rugadh i nDún Dealgan agus a bhfuil taifead a bhreithe ag teacht leis an eolas thuas is ea an Edward Joseph Gallagher a rugadh ar 30 Meán Fómhair 1900 ag Plás Roden agus arbh iad Edward Gallagher, pluiméir, agus Elizabeth Knott a thuismitheoirí
Ba iad Pádraig Mulcahy agus Elizabeth Slattery a thuismitheoirí ··· B’as an teorainn idir Tiobraid Árann agus Port Láirge do Elizabeth
Phós sé Elizabeth Agnes Quinn ó 'Waterville', gar do chathair Luimnigh agus bhí beirt mhac acu
Mac le Cornelius O’Mahony agus Elizabeth Aherne ba ea Thaddeus
Tá tábhacht ó thaobh na staire de lena chaoineadh fada ar Shéamus óg Mac Coitir [q.v.], Seacaibíteach a crochadh i 1720 i ngeall ar fhuadach agus éigniú Elizabeth Squibb
Bhí sé pósta ar Elizabeth Douglas Weathers agus bhí beirt iníonacha acu
Ba de bhunadh Luimnigh an mháthair Elizabeth Mary Stockley ach is i gCanada a rugadh í
Ba as Roetenbach sa Ghearmáin dá hathair Vinzens Schoepperle agus ba as Kittanning in Pennsylvania dá máthair Elizabeth Klein
Ba é aonmhac John McCabe agus Elizabeth Spence Dore é
Phós sé Elizabeth Kerrigan ó Chorcaigh 1947
a athair agus Elizabeth Richards a mháthair
Timpeall an ama seo freisin phós se Elizabeth Lankford óna áit dhúchais, an Chill
Ba í Elizabeth Leyne a mháthair
Agus b’fhéidir gur ua nó fionn-ua é do “Lissagh mc Der-mod McEvard” a bhí ina chónaí i bhFearnaigh [i gContae Mhuineacháin] i mbliain a 1601 (Fiants of Elizabeth 65637).’ Bhí muintir Mhic An Bhaird in Oirghialla ón 15ú céad anall
Bhí beirt deirfiúracha aige, Elizabeth a phós Pilib Ó Súilleabháin sna hAodhairí, agus Mary Anne a phós ‘Ratty’ Brown i Ráth Chathail, Co
Deir an tAimhirgineach: ‘It is addressed to the celebrated Fínghean ..., “the dangerousest man in all Ireland”, who had learned at Elizabeth’s court the diplomacy that so baffled her ministers, until Carew hit upon the expedient of trapping him by means of a safe-conduct, and then treacherously arresting him.’ Tá cuntas in Dictionary of National Biography ar bheatha Fhinghin Mhic Chárthaigh Riabhach agus cuntas fada ag Daniel McCarthy in Life and Letters of Florence McCarthy Reagh, 1867; mac ba ea é le Donnchadh Mac Cárthaigh Riabhach, tiarna Chairbre
Bhí sé pósta ar Elizabeth Archer ó Westmoreland agus bhí ochtar clainne acu
In Éigse, earrach 1940 (‘Nugentiana’) tá dán (‘Marbhnadh Bharúin Dealbhna Annso’) i gcló ag Éamonn Ó Tuathail[B2] i dtaobh Risteáird, athair Chriostóra, dán ar léir air go raibh seisean ina phátrún ag filí agus ceoltóirí: ‘I gCrích Chuinn is damhna déar / d’aos dána, d’aos téad na sgoth, / bás an fhir nár choigil maoin; / ní cneasda nár chaoin gach sgol.’ Deir Ó Tuathail: ‘Irish would have been the predominant language in the Marches, including Delvin, and no doubt was the first language Richard Nugent learnt to speak.’ Bhí an Risteárd sin (a d’éag 1559) pósta ar Elizabeth, an iníon ba shine ag an mBíocunta Gormanston
Ba dhuine é den triúr clann ag Patrick Plunkett agus Elizabeth Noble agus rugadh é ar 3 Nollaig 1851 ag 1 Sráid Aungier, Baile Átha Clíath, mar a raibh gnó leathair ag a athair
In aontíos leo ag 15 Bóthar Phort an Chuilinn, Droim Conrach, bhí máthair a chéile, Elizabeth McHugh
Ba é John Ouseley ó Choill an Chaclaigh sa chontae sin a athair agus ba í Elizabeth Surrage a mháthair
Phós sé Elizabeth Burnett as Inis Crabhann in 1845 agus bhí seachtar iníonacha agus triúr mac acu
Phós Micheál a n-iníon Elizabeth agus tháinig i seilbh an ghnó
Ba iad a thuismitheoirí James O’Shea agus Elizabeth O’Neill
Múinteoirí bunscoile sa Chluainín a thuismitheoirí, John Cassidy agus Elizabeth Coen, agus ba é Seán an ceathrú duine den trí dhuine déag a rugadh dóibh
Ba í Elizabeth Thompson máthair Edmond, dar le Celtic who’s who, 1921
Mhínigh sé do Risteárd Ó Glaisne (Inniu 23 Meitheamh 1972) gurbh as an áit sin dá mháthair Elizabeth Moore ach nárbh ann a bhí cónaí ar a thuismitheoirí ag am na breithe
Chiarraí, a rugadh é 7 Eanáir 1926 do Jack Enright agus Elizabeth Sullivan; bhí deirfiúr agus beirt deartháireacha aige
Fuair a bhean Elma bás i 1962 agus phós sé ansin Elizabeth Gamble
Phós sé Mary Elizabeth Jones, iníon le John Jones, gníomhaire talún, Sráid Shannon, Droichead na Bandan, 3 Eanáir 1893 agus bhí triúr iníonacha agus beirt mhac acu
D’fhág sé a chuid páipéar agus lámhscríbhinní le huacht ag a mhac Dáibhí; ina measc tá cuid mhaith d’amhráin a mháthar agus na litreacha beoga a chuireadh sí chuige (The Songs of Elizabeth Cronin, Irish Traditional Singer: the Complete Song Collection, 2000 le Dáibhí Ó Cróinín)
Is inspéise gur dheirfiúr le Seosamh ba ea an Mháthair Treasa, an bhean rialta Doiminiceach a bhunaigh Scoil Chaitríona i mBaile Átha Cliath; Elizabeth a hainm baiste agus d’éag sí Meán Fómhair 1975
B’as ceantar Ghartáin i nDún na nGall dá athair Feardorcha agus dá mháthair Elizabeth Logue
Seo é an t-eolas atá sa teastas breithe: gur rugadh é ar 27 Meán Fómhair 1904 faoin ainm Thomas Joseph Melia, gurbh é 5 Bucknall New Road, Hanley, Staffordshire, an seoladh bhí ag a thuismitheoirí, John Melia, ‘builder’s labourer’, agus Ellen Elizabeth Maley