Líon alt a aimsíodh: 43
File aitheanta ba ea Eilís faoi dheireadh an chéid ··· Bhí péire leagan Gaeilge dá sloinne á úsáid aici: Eilís Ní Phartholáin agus Eilís de Fhurlaing
Ag tagairt do léiriú na ndrámaí Aodh Ó Néill agus Eilís agus an bhean déirce dúirt An Claidheamh Soluis ar 1 Feabhra 1902: “The scenery and dresses for which Miss Milligan was responsible were as perfect as one could expect from the designer of the ‘Gaelic Tableaux’.” Théadh sí timpeall ar chraobhacha an Chonartha ag leachtóireacht ar stair na hÉireann le cabhair laindéir draíochta agus sleamhnáin
Phós sé Eilís Diolún (rugadh 7 Márta 1920), scríbhneoir, iníon le Tomás Diolún, i 1940 agus mhisnigh í chun tosú ag scríobh i nGaeilge ar dtús—scríobh sí leabhair don aos óg, An Choill Bheo,Ceol na Coille—agus ansin sa Bhéarla ··· Phós Eilís an tOllamh Vivian Mercier ··· D’éag Eilís 19 Iúil 1994
Ba í a deirfiúr Eilís Dill Nic Ghabhann an duine ba shine den aon duine dhéag clainne agus fuair sise an chéad áit sa Bhreatain agus in Éirinn i scrúdú státseirbhíse ··· Ball de Chonradh na Gaeilge ba ea Eilís nó Dill mar a thugtaí uirthi ··· Go ham a báis bhí Eilís (rugadh 15 Meán Fómhair 1875 agus d’éag 13 Feabhra 1945) in aontíos le clann Uí Éigeartaigh i dTeach na hArdpháirce
Ar 27 Lúnasa 1901 léirigh Frank agus Willie Fay agus an Ormonde Dramatic Group dráma Pheadair, Eilís agus an bhean déirce san Antient Concert Rooms i mBaile Átha Cliath ··· Leabhair eile leis is iad: Eilís agus an bhean déirce, [c.1901]; Miondrámanna [An Táilliúr cleasach; Dochtúireacht nuadh; Eilís agus an bhean déirce], 1902; An Pléidhseam
Sa dráma Eilís agus an bhean déirce i 1900
Ba é a léirigh Eilís agus an bhean déirce, Casadh an tSúgáin, na chéad drámaí Gaeilge dár stáitsíodh i mBaile Átha Cliath, agus An Tobar Draíochta
I measc a chuid mac léinn sna blianta tosaigh bhí an scríbhneoir Eilís Ní Dhuibhne ··· Beirt mhac, Ragnar agus Olaf, a bhí aige féin agus Eilís Ní Dhuibhne le chéile
Ach is é an 5 Márta 1894 atá sa teastas breithe agus deirtear ann gur i mBaile na nGall Mór a rugadh Seán agus a dheirfiúr Eilís (Alice) — cúpla ba ea iad; Curran an chaoi a bhfuil an sloinne litrithe ··· Líonadh foirm Dhaonáireamh 1911 i nGaeilge agus is mar seo a bhí an teaghlach: Pádraig Ó Curraín (48 bliana d’aois); a bhean Cáit (51); Micheál (21); Seán (17), scoláire; Eilís (17); Muiris (12)
Tá cuntas ag Eilís Ní Dheá in The Other Clare: annual journal of The Shannon Archaeological and Historical Society, 2002 (‘Na Consaidínigh: Grafnóirí na hInse sa 19ú haois’)
Chuir Proinsias Mac Aonghusa eagar ar Tomás de Bhaldraithe: cuimhní cairde (1997); chomh maith le haistí ann lena dheirfiúr Caitlín, lena chliamhain Máirtín Ó Flathartaigh, a iníon Clíona agus a mhac Pádraic, tá cuntais ann ag Liam de Paor[q.v.], Proinsias Mac Aonghusa, Proinsias Mac Cana, Seán Mac Réamoinn, Eilís Ní Bhrádaigh, Anraí Ó Baoighealláin, Art Ó Beoláin[q.v.], Tomás Ó Concheanainn, Brian Ó Cuív[q.v.], Stiofán Ó hAnnracháin, Éamonn Ó hÓgáin, Máirtín Ó Murchú, Úna Uí Bheirn, agus Seosamh Watson, chomh maith lena ndúirt Micheál Mac Craith OFM ag Aifreann éagnairce Thomáis agus le leabharliosta cuimsitheach le Marion Gunn ··· In Tomás de Bhaldraithe: cuimhní cairde tugann Eilís Ní Bhrádaigh cuntas ar an tionscnamh seo, ar na fadhbanna go léir a bhain le cúrsaí téarmaíochta, ar a chomghleacaithe san obair, agus ar an gcaoi ar fhoghlaim sé conas déileáil leis na ranna stáit chun an obair a bhrú chun cinn
Bhí sé pósta ar Eilís Ní Dhomhnaill agus bhí cúigear mac acu
Casadh a bhean Eilís Ní Earáin (Herron) air i mBéal Feirste i 1939 agus phós siad in Eaglais Ard Oigheanna sa chathair sin um Meitheamh 1946 ··· Taispeánann Dorothy Ní Uigín gurb í sin an ‘Eilís’ a scríobhadh ‘Trí Shúile na mBan’ go rialta in Inniu agus go dtugadh Tarlach cabhair di ó thaobh na Gaeilge de
Ba dheirfiúr le Tomás Ó Criomhthain[B5] a sheanmháthair Máire agus ba iad a thuismitheoirí Eilís Ní Shúilleabháin, iníon le Máire, agus Seán Ó Cearnaigh, iascaire
Nuair a bhí sé tuairim daichead bliain d’aois phós sé Eilís Ní Chaoimh agus bhí ceathrar mac agus cúigear iníonacha acu
Tá aiste scolártha, ‘Seón Lloyd (?–c.1785)’, ag Eilís Ní Dheá in The Other Clare: Annual Journal of the Shannon Archaeological and Historical Society, 2000
Tá cuntais ar shaothar an scríobhaí seo ag Pádraig Ó Fiannachta in Dál gCais 1984 (‘The Poem Book of Clare’) agus in Léas ar ár Litríocht, 1974, agus ag Eilís Ní Dheá in Old Limerick Journal, 1992 (‘Micheál Ó Raghallaigh: scríobhaí ó Inis Díomáin’)
Seo píosa dá chomhrá a rinne a neacht Eilís Tierney a thaifeadadh
Cuireadh oideachas air in Clare Hall, Cambridge; chuir sé aithne ar an mBanríon Eilís nuair a thug sí cuairt ar an ollscoil i 1564
Phós sé Eilís Sighle Ní Thaidhg 29 Nollaig 1943 sa Mhuileann gCearr
De réir tuairiscí Iarla Essex ba é a thioncharsan a d’fhág nach raibh Ó Néill sásta teacht chun réitigh leis an mBanríon Eilís
Feirmeoir a athair Michéal ar bhaintreach fir le hiníon amháin é nuair a phós sé Eilís Ní Bhreasail, Déiseach
D’éag sise tamall gairid i ndiaidh an phósta agus phós sé Eilís Ní Laidhléir ó Leac an Daire i bparóiste Chlais Mhór
Throid sé in Éirí Amach 1798 i Loch Garman agus bhí sa chath ag Baile Eilís agus i dTobar an Iarainn
Ba iad a thuismitheoirí Seán Ó Cróinín, duine ‘des na Pronnséisigh ón bPlantation’, agus Eilís Uí Chróinín (Ní Iarfhlaithe), amhránaí aitheanta faoin ainm Bess Cronin
Duine de chúpla ba ea Susan agus bhí a leathchúpla Eilís gníomhach i ngluaiseacht na Gaeilge timpeall an ama a bunaíodh Conradh na Gaeilge i mBéal Feirste
Orthusan tá Eilís Dillon, an t-úrscéalaí, agus Michael, iriseoir talmhaíochta
In The Other Clare: annual journal of The Shannon Archaeological and Historical Society, 2002 (‘Na Consaidínigh: Grafnóirí na hInse sa 19ú haois’) déanann Eilís Ní Dheá trácht ar an gcaidreamh a bhí ag Brian le Domhnall Mac Consaidín
Bhí an príomhról aici in Eilís agus an Bhean Déirce san Antient Concert Rooms 27 Lúnasa 1901
Phós sé iníon an tí, Eilís Ní Chaoimh, ar ball agus thóg teach ar an leath-acra a fuair sé mar spré léi
He had married the sister of Colonel Harvey Morris, who was co-heiress to an estate for the recovery of which he commenced a law suit which terminated in his favour a few months before his death.’ Chuir sé nóta chuig Peadar Ó Conaill[q.v.] 21 Bealtaine 1812 á rá leis go mb’fhéidir go gceannódh an ‘Gaelic Society’ i Luimneach a chuid leabhar uaidh (Eilís Ní Dheá in Dál gCais, 1991)
Phós sé Eilís Ní Chonaill i 1627 agus ba é Séamus an dara mac acu
Tá cuntas ag Eilís Ní Dheá in Dál gCais, 1991 (‘Lucht Scríofa Lámhscríbhinní i gContae an Chláir san 18ú hAois’), agus ag Dermot F
Ghéill seanathair Ruairí don bhanrion Eilís agus rinne conradh leis an bhfear ionaid i 1585
Phós siad agus chuir siad fúthu i gcathair na Gaillimhe ar dtús agus ansin i mBearna, áit ar thóg siad a dtriúr clainne, Eoin, Muireann agus Eilís
Chorcaí, agus a bhean Eilís Nolan (1910–1985), bunmhúinteoir ó Ros Mhic Thriúin
(Bhí an t-alt seo le Diarmuid Breathnach i gcló in Foinse 21 Eanáir 2007) Cuntais iarbháis eile: Irish Times 18 Eanáir (‘Journalist Seán Mac Réamoinn dies in Dublin hospital aged 85 years’); Irish Times 20 Eanáir (‘Broadcaster inspired generations with love of Irish culture’); Nuala Ó’ Faoláin, Sunday Tribune 21 Eanáir (‘I never saw anyone turn away at the door for fear of being bored by Seán Mac Réamoinn’); Irish Times (Beocheist: ‘Imeacht an Iarla’ le Eilís Ní Anluain) 23 Eanáir; Sunday Independent 28 Eanáir (‘In memory of Seán Mac Réamoinn’ le Eoghan Harris); The Guardian 15 Feabhra (‘Seán Mac Réamoinn: Progressive Irish broadcaster dedicated to preserving Gaelic’); Comhar, Feabhra 2007 (‘Seán Mac Réamoinn 1921-2007’ le Liam Mac Con Iomaire
Lean an bhaint le Corcaigh ina úrscéal The Kilcolman notebook (1994), ar leabhar é ina samhlaítear, go magúil in amanna, an caidreamh idir Edmund Spenser, Eilís I agus Walter Raleigh
Gheofar gearrchuntas ar Joe Críonna agus a chuid lámhscríbhinní ag Eilís Ní Dheá in Clare: history and society (Lynch & Nugent 2008)
In Tomás de Bhaldraithe: cuimhní cairde (1997) cuireann Eilís Ní Bhrádaigh síos ar an gcaoi ar athshnaidhmeadh cairdeas eatarthu in 1959: dúirt Niall leis an Muirthileach go raibh deich mbliana, tar éis do Forbairt na Gaeilge a theacht amach, nuair nár labhair Séamus leis ar chor ar bith; i ndiaidh bhás Shéamuis chuir sé eagar ar chnuasach dá ghearrscéalta, Cora cinniúna 1 (1993) agus Cora cinniúna 2 (1993)
Dhá chéad bliain i ndiaidh a bhreithe foilsíodh Ómós do Eoghan Ó Comhraí (1995) in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta agus tá aistí ann ar ghnéithe dá shaol agus dá shaothar ag Pádraig de Barra, Pádraig Ó Riain, Eilís Ní Dheá, Breandán Ó Madagáin, Ríonach Uí Ógáin, L.P
Bhunaigh sé Sáirséal agus Dill i 1945, le £300 a d’fhág a aintín (Eilís Dill Nic Ghabhann) aige, d’fhonn freastal a dhéanamh ar ghlún nua scríbhneoirí nach raibh an Gúm sásta a saothar a chur i gcló
Ba as Baile Eilís, Co