Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Níl an cuntas (Edward Martyn and the Irish revival, 1930) a scríobh Denis Gwynn mion go leor, agus is leis an taobh amharclannach amháin a bhaineann an tráchtas Edward Martyn and the Irish theatre, 1956 leis an tSiúr Marie Therese Courtney ··· Fuair an t-athair bás nuair a bhí Edward ina leanbh, agus an t-aon duine eile sa teaghlach, a dheartháir John (1860–1883), chuaigh sé isteach san arm (3rd Dragoon Guards) agus fuair bás go hóg ··· Caitliceach ba ea an t-athair agus an mháthair agus is mar Chaitliceach dílis coinsiasach a tógadh Edward ··· Deir Denis Gwynn: ‘It was Edward’s boast that he had himself discovered one of the most interesting forms of Irish folk music ··· Long afterwards, in including the article in his Paragraphs for the perverse he altered the title to “How I was the first to discover traditional singing” (Edward Martyn and the Irish Revival, 1930)
Scríobh Henry Seddall a bheathaisnéis: Edward Nangle, the Apostle of Achill: a memoir and a history, 1884
Nuair a phós sé cuireadh sa taifead gurbh é Edward Joseph Gallagher a ainm, gurbh é Edward Gallagher (cé gur Gallacher é go minic), tógálaí, a athair (d’éag sé ar 5 Nollaig 1918), agus gur ag 82 Bóthar Marlboro, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air ··· An t-aon leanbh a rugadh i nDún Dealgan agus a bhfuil taifead a bhreithe ag teacht leis an eolas thuas is ea an Edward Joseph Gallagher a rugadh ar 30 Meán Fómhair 1900 ag Plás Roden agus arbh iad Edward Gallagher, pluiméir, agus Elizabeth Knott a thuismitheoirí ··· Bhí an teaghlach ann i 1901 agus is mar seo a bhí acu sa Daonáireamh: Edward Gallagher (28), pluiméir a rugadh in Albain; Lizzie (26), a bhean, a rugadh i gContae an Dúin; Sarah (2) a rugadh i mBéal Feirste; Edward (6 mhí) ··· Sa teach freisin bhí Edward Joseph, Sarah, John J
Deir Edward MacLysaght in Irish families gur chomhraiceoir aonair é ··· Níltear cinnte i dtaobh dháta a bháis ach gur uair éigin idir 1809 agus 1811 é; in 1811 a foilsíodh Poems of the late Edward Lysaght, with prefatory memoir and portrait., cnuasach ar fágadh an t-ábhar tírghrách ar lár as ··· Le litir a chuir an tAimiréal Dónall Ó hUaithnín, ar dheartháir é le Seon Ó hUaithnín[q.v.], chuig a gharnia Andrew Lysaght, uncail Edward Lysaght s’againne a bhaineann an nóta ··· Seo a leanas an rud atá in The Clare Journal and Ennis Advertiser Dé Máirt 7 Márta 1809: ‘On Tuesday night last, at his house in Great Britain-Street, Dublin, departed this life in the 45th year of his age, Edward Lysaght, Esq., Barrister at Law and one of the Divisional Justices appointed under the new Police Establishment of that city
Is léir gur bunaíodh iad go príomha ar an gcuntas a bhí ag Timothy Gleeson in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society in 1893 (‘Edward Walsh, the Irish Poet and Translator ··· Foilsíodh A Tragic Troubadour: Life and Collected Works of Folklorist, Poet and Translator Edward Walsh (1805-1850), 2005 le John J ··· Is nuair a bhí sé ar stáisiún i gcathair Dhoire a rugadh Edward
Leabhar dírbheathaisnéisiúil, a bhfuil sleachta go leor as a dhialann inti, is ea Changing Times: Ireland since 1898 as seen by Edward MacLysaght, 1978 agus is sleachta Gaeilge as a chín lae atá in Leathanaigh ó mo dhialann, 1978 ··· Léacht a thug Charles Lysaght is ea Edward MacLysaght 1887-1986, 1988; i gcló ann mar aguisín tá leabharliosta le Etienne Rynne (i gcló freisin in North Munster Antiquarian Journal XVII, 1975 (‘Féilsgríbheann Éamonn Mhic Giolla Iasachta’) ··· Deir Charles Lysaght gurbh i ndiaidh Edward Lysaght[B6] a tugadh Edward air ··· San iontráil a thug sé in Who’s Who,What’s What and Where in Ireland, 1973 is iad ‘Edward Anthony’ a ainmneacha agus deir sé gurbh amhlaidh a baisteadh é i gContae an Chláir 6 Samhain na bliana 1889 agus gur ‘Séadna McLysaght’ ab ainm dá athair ··· Forth the Banners Go, reminiscences of William O’Brien as told to Edward MacLysaght, 1969
D’fhoilsigh Gwasg Prifysgol Cymru Edward Lhuyd F.R.S ··· Leabhar eile ar a shaothar éachtach is ea Edward Lhuyd in the Scottish Highlands 1699–1700 (1963) le J.L ··· Edward ab ainm dá athair agus ba í Bridget Pryse a mháthair
Bhí teach tábhairne agus stábla fostaíochta ag a athair Edward McGuigan agus ba í Teresa Flynn a mháthair ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901 nuair a bhí cónaí orthu i Sráid Windmill: Edward (74), Teresa (51), Devit (Micheál) (15), Thomas (14), Teresa (9), William (6) ··· Nuair a d’éirigh Edward as a chuid oibre cheannaigh sé feirm i mBaile Mhic Catháin in aice le Baile na hInse
In Ard Mhacha a rugadh Edward agus is ó orgánaí na hardeaglaise ansiúd a d’fhoghlaim sé féin agus a dheartháir mór ceol ··· Nuair a chuaigh an deartháir a mhúineadh ceoil i nDroichead Átha in 1782 bhí Edward in éineacht leis agus é ag foghlaim uaidh ar feadh dhá bhliain ann
Thug an tOllamh Máirtín Ó Murchú an t-eolas breise seo dúinn: ‘Ba mhac feirmeora (Edward Murphy) ó Bhun Áth, Co ··· Deirtear sa teastas pósta gur Edward ab ainm dá athair ar ‘gentleman’ an cur síos atá ar a shlí bheatha
Ba é an dara mac é den deichniúr leanaí a bhí ag Edward Wright, abhcóide, agus a bhean Charlotte (ar Wright a sloinnesean freisin) ··· Deartháir leis ba ea an nádúraí cáiliúil Edward Maxwell Wright (1834–1910) ··· Ba bhall é Edward den choiste a bhí ag troid in aghaidh deontas stáit bheith ag Coláiste Phádraig, Maigh Nuad
Fhear Manach, dá athair Edward (tuairiscíodh a bhás in An Claidheamh Soluis 25 Bealtaine 1907) ··· Deir garchlann Chonchubhair gur le linn do Edward bheith ina dhochtúir íoclainne ar an gCeathrú Rua, Co ··· Phós an t-athair faoi dhó agus d’fhág sin go raibh leasdeartháireacha aige, ar dhuine díobh Edward a bhí tráth ina eagarthóir ar an Irish Independent
Ba iad Edward Vernam Hull, taidhleoir Meiriceánach, agus Eleanor Nunnemacher a thuismitheoirí
Mac ba ea é leis an máinlia fiaclóireachta Edward Hudson a raibh cónaí air in ‘The Fields of Odin’ (‘The Hermitage’ ina dhiaidh sin) i Ráth Fearnáin, Co ··· If you can’t understand them—learn!’ Seans maith gurbh i rang Edward Farmer i Sráid Charlemont a d’fhoghlaim sé an teanga; is ann a théadh a dheartháir Henry ··· An fáth ar minic a ainm á lua inniu gur chum sé foinn na n-amhrán ‘Who fears to speak of ’98?’ (cé go luaitear ainm John Edward Pigot [q.v.] leis freisin), ‘Paddies evermore’ (nó ‘The Felons of our Land’), ‘The Men of Tipperary’, ‘Oh for a steed’, ‘The Sword’, ‘Bide your time’
Ba é an geolaí mór Edward Hull (21 Bealtaine 1829–19 Deireadh Fómhair 1917) a hathair agus is ag obair sa tsuirbhé geolaíoch ag an am a bhí sé ··· Rugadh Edward i mbaile Aontroma ··· D’éirigh le Edward bheith ina ollamh le geolaíocht i gColáiste Ríoga na hEolaíochta i mBaile Átha Cliath tar éis dó bheith i gceannas ar an Suirbhé geolaíoch roimhe sin
Bhí a athair Edward Hermann Fournier d’Albe ina mhac léinn in Ollscoil Londan ag an am
Ba é an duine ba shine é sa chlann a bhí ag Edward Walsh, saor cloiche, agus Ellen Cramer ··· Bhí Edward ag obair i gceantar Phontypridd sa Bhreatain Bheag nuair a d'éag sé in aois 44 dó in 1896
Bhí aithne ag an Urramach Robert Walsh (History of Dublin, 1815 le Warburton, Whitelaw agus Walsh) air, áfach, agus scríobh seisean gur i gCrois Araild, Baile Átha Cliath, a rugadh é agus cuirtear sin thar amhras sa nóta atá ag Pádraig de Brún agus Máire Herbert in Catalogue of Irish manuscripts in Cambridge libraries (1986): ‘Edward O’Reilly, apothecary, Irish scholar and lexicographer, born at Harold’s Cross, Dublin, on 6 Dec ··· In ‘Edward O’Reilly and his dictionary’ (The Irish Book Lover, Nollaig 1917-Eanáir 1918) deirtear gur dheartháir leis, b’fhéidir, ba ea Andrew O’Reilly, ‘the famous Paris correspondent of The Times.’ Deir Desmond Ryan (Sword of light, 1939), agus é ag tarraingt as saothar Walsh: ‘In 1794, he began his study of the Irish language in a very original fashion ··· Deir Ryan freisin go raibh baint aige leis an scoil Ghaeilge a bhunaigh Edward Farmer ó Chontae an Chabháin ag 1 Sráid Risteamain, Portobello, in 1810
Ba é William an tríú leanbh agus an dara mac den naonúr leanaí a saolaíodh—agus a mhair—do Sir Edward O’Brien, Droim Eolaing, agus dá bhean Charlotte Smith, iníon le William Smith (d’éag 1809), aturnae saibhir in Inis, Co ··· Bhí Charlotte coimeátach agus frith-Chaitliceach ach fear liobrálach ba ea Sir Edward ··· D’éirigh sé searbh nuair a bhain iontaobhaithe Chathair Maothail an t-eastát sin de in 1862 le tabhairt dá mhac Edward
Tá tagairtí ann do: Maghnas Ó Domhnaill [q.v.], Seathrún Céitinn [q.v.], Aodh Mac Cruitín [q.v.], Seán Mac Colgáin [q.v.], Edward Lhuyd [q.v.], Ruairí Ó Flaithbheartaigh [q.v.], John Lynch[q.v.], Risteard Pluincéad [q.v.], Richard Creagh [q.v.], John Richardson[q.v.], Thomas Messingham [q.v.], John Toland [q.v.] agus, gan amhras, luaitear leithéidí James Ware [q.v.] agus James Ussher [q.v.] ··· Tá tagairtí ag Alan Harrison (Ag cruinniú meala: Anthony Raymond (1675–1726), ministir Protastúnach, agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988) dá shaothar Éireannach; Raymond [q.v.] an tÉireannach ba mhó a thug cúnamh dó agus a d’aistrigh ón nGaeilge, le cur i gcló ina leabhar, an réamhrá a chuir Edward Lhuyd lena fhoclóir Gaeilge, rud nár admhaigh Nicolson
Bhí spéis ag a hathair Edward O'Brien sa Ghaeilge freisin toisc, b'fhéidir, é bheith ar scoil i gColáiste Cholumba, Ráth Fearnáin ··· Phós Edward, a raibh 500 acra aige i gCathair Maothail, arís ach ní rómhaith a thaitin an leasmháthair le Neilí
Ba é Edward McCarthy, feirmeoir, a athair agus ba í Johanna Desmond ó Dhroichead na Bandan a mháthair ··· Cuireadh coir thromhchúiseach a bhain le cogadh na talún i leith an Edward sin in 1881 ach fuarthas neamhchiontach é
Simms in Irish Historical Studies, Márta 1969 (‘John Toland , a Donegal heretic’): ‘He can claim to have anticipated Lhwyd [Edward Lhuyd q.v.] in the study of comparative Celtic linguistics.’ In Inis Eoghain a rugadh an cainteoir dúchais seo ar 30 Samhain 1670 ··· Bhuail Edward Lhwyd[q.v.] leis in Oxford agus thuairiscigh seisean go raibh foclóir Gaeilge agus stair na gCeilteach á gcur le chéile aige
Bhí Terence pósta ar Mary O’Driscoll, banaltra ospidéil, iníon le Edward O’Driscoll ó Bhaile an tSeiscinn i gCill Mhantáin ··· Bhí ‘Edward O’Toole’ ina ionadaí ó chraobh Chill Ria ag mórchomhdháil an Chonartha 1902
Rugadh Bernard Edward Barnaby Fitzpatrick, an dara Tiarna Castletown, ar 29 Iúil 1848 i Londain
Phós sí captaen loinge, Edward Weddall, a bhí fiche bliain níos sine ná í ··· Fuair Edward bás 4 Meitheamh 1906 agus d’fhostaigh Eimhear Willie Pearse chun cros cheilteach a chur suas ina chuimhne sa reilig Phrotastúnach
Bhí an sagart seo ar dhuine de bhunaitheoirí an Gaelic Society in 1808 agus mar fhreagra ar Mervyn Archdall (1723-91) [q.v.] agus Edward Ledwich (1738-1823) [q.v.] scríobh sé An Ecclesiastical History of Ireland, from the first Introduction of Christianity to the beginning of the 13th century, 4 iml., 1822 ··· Patrick Hare, bhí sé mór le Edward Lysaght[q.v.]
Ag 9 Sráid Chlann Bhreasail, Baile Átha Cliath, a rugadh é (Henry Edward) 23 Bealtaine 1902 ··· Pluiméir ba ea a athair Henry Edward (1872-1910), Protastúnach a raibh gaol dó ina easpag in Eaglais na hÉireann, Arthur Hamilton Butler
Mic leis ba ea: na staraithe Aubrey, an tIosánach (17 Feabhra 1892–20 Bealtaine 1983), agus Denis Rolleston (6 Márta 1893–12 Aibreán 1971), a bhí ina dhalta i Scoil Éanna; Edward Lucius (20 Samhain 1890–1919), scoláire Ceilteach a chuir eagar ar The Sack of the Hostel of Dá Dearga; deartháir leis ba ea Edward John (1 Aibreán 1868–10 Feabhra 1941) a bhí ina Phropast ar Choláiste na Tríonóide
Dúirt Edward Martyn ina thaobh: ‘When the libretto of the play is tightened and translated into Irish and when the music is intensified in the most dramatic duets it will be a real delight to see it performed again for it contains some of the most beautiful modern music I know’ (An Claidheamh Soluis 19 Nollaig 1903) ··· Fear a raibh an dúspéis aige sa cheol ba ea Edward Martyn agus scríobh sé i dtaobh cumadóirí na hÉireann in aiste dar teideal ‘The Gaelic League and Irish music’ (The Irish Review, November 1911): ‘They did not write Irish music as Greig for instance wrote Norwegian music
A protestant boy brought up in a city or a town at that time would scarcely have had the opportunity or the inclination or the need to acquire Irish.’ Is cosúil gurbh eaglaiseach Protastúnach darb ainm Edward Lloyd a athair agus gurb í an dara bean aigesean, Elizabeth Tailor, a mháthair ··· Deir Patrick Fagan in DIB: ‘His father was a twice-married Anglican clergyman with a dubious reputation, probably the Edward Lloyd who married Elizabeth Tailor in Cashel Cathedral (January 1680).' Deirtear go raibh sé in arm Rí Liam san Ísiltír, gur ghoill sé go mór ar a choinsias gur mharaigh sé fear i gcath éigin, agus gur iompaigh sé ina Chaitliceach
Deir Ó Tuathail: ‘Indeed he was willing to throw in his lot with the Jacobites, as he believed King James would establish himself permanently upon the throne of Ireland.’ I bhfianaise air sin tá litir a scríobh sé 12 Aibreán 1689 chuig William Waring a bhí tar éis teitheadh go hOileán Mhanainn (i gcló in An Ulster Parish: being a history of Donaghcloney, 1898 le Edward Dupré Atkinson) ··· Bhí spéis aige i ngeolaíocht an cheantair agus nuair a tháinig Edward Lhuyd [q.v.] ar cuairt chuige in 1699 thug sé eolas ina taobh dó
Is ann a thug Edward Lhuyd[q.v.] cuairt ar Ruairí ··· Tá fianaise slán ón Ollamh Richard Sharpe, a bhfuil leabhar ar litreacha Uí Fhlaitheartaigh curtha in eagar aige agus atá le foilsiú ag Acadamh Ríoga na hÉireann i 2012, gur cailleadh An Flaithbheartach sa bhliain 1716: 'Seán Ó Gadhra gives the correct year of O Flaherty's death as 1716 (in code) in the penultimate line of his poem In obitum doctissimi Rogeri O F.'Dúirt Gilbert: ‘A collection of unpublished letters of O’Flaherty is now being prepared for the press by the author of the present notice.’ InThe Penal Laws, 1691–1760, 1967 tá cuntas ag Maureen Wall ar fhiagaithe sagart agus go háirithe ar an bhfear ba mhíchlúití díobh, Edward Tyrrell
Is iad na fáthanna ar mhair cáil air: go raibh ainm an léinn air féin agus ar chuid dá shinsir, cé nár de teaghlach léannta iad; go raibh meas ag filí a linne i Liatroim air agus ar an bhfoghlaim a bhí air, gurbh ina theach a bhailídís sin agus lucht léinn an cheantair agus go ndéanadh sé pátrúnacht éigin orthu; gur cumadh dosaen dán le hómós dó; go raibh teagmhálacha aige le daoine cáiliúla a linne mar Edward Lhuyd [q.v.], na deatháireacha Molyneux agus Sir Richard Cox ··· Thug Edward Lhuyd [q.v.] cuairt air i 1700 agus scríobh seisean chuig Thomas Molyneaux [q.v.], deartháir William, i mBealtaine 1700: ‘The occasion of my coming to this neighbourhood was a character I heard of, one Teague O’Roddy as an excellent antiquary
Bhí spéis aici in Edward Lhuyd[B7] agus chuir sí féin agus William réamhrá le heagrán 1971 de Archaeologia Britannica ··· Scríobh siad freisin an t-alt ‘Edward Lhuyd’s Collection of Irish Manuscripts’ in Transactions of the Honourable Society of the Cymmrodorion, 1962
I Leytonstone, Londain, a rugadh é (John Edward Drayton Stephenson) ar 17 Feabhra 1928
I mBaile Átha Cliath, ag 46 Sráid Liosáin Íochtarach, a rugadh é (Arthur Edward) ar 25 Deireadh Fómhair 1879 ··· Cuireadh a ainm síos mar ‘Arthur Edward Synan Clery’, agus dúradh gur mhac léinn dlí é agus go raibh sé 21 bliana d’aois
Bhí cáil ar a chuid aráin agus tá an sliocht seo as alt in Newry Reporter 30 Meitheamh 1994 i gcló ag Ó Cuinneagáin: ‘I saw, again, Edward Maginnis, his tall white hat set jauntly [sic], on his head, his grey frock coat buttoned tightly at the waist and tasted again the sweet flavour of his bread, for his was the premier bakery of the Newry of that day’ (cuimhne cinn seanfhondúra)
Deirtear freisin gur scríobh Edward Ledwich[q.v.] cuid de
Sa chomhthéacs sin déanann McTernan tagairt don litir a chuir Edward Bunting[q.v.] chuig Mary McCracken i Meán Fómhair 1808 ina ndeir sé gur bailitheoir ceoil traidisiúnta é Blest
In 1991 chuir Breandán Ó Conchúir eagar ar Corraghliocas na mBan, aistriúchán a rinne Dáibhí ar Female Policy Detected, or the Arts of a Designing Woman Laid Open le Edward Ward (1667-1731), agus tá cuntas aige ann ar bheatha Dháibhí
Bhí ann freisin Kate (15), cailín aimsire, John (13), dalta scoile; Denis (11); Maurice (7); Ellen ( 5); Edward (3); Michael (naoi mí) ··· I nDaonáireamh 1911 is iad a bhí sa teach: Patrick (60) agus Ellen (52), iad pósta le 29 bliain; John (23), siúinéir; Denis (21), ‘undergamekeeper’; Nellie Angela (15), dalta scoile; Edward (13); Michael (10)
Gabha ba ea a athair Edward agus ba í Mary Dillon a mháthair
Ba é an triú leanbh é ag Edward O’Callaghan agus a bhean Katherine Arnold
Ba é an t-aon leanbh amháin é ag Edward Hegarty, pláistéir, agus Norah Murphy
Bhí roinnt lámhscríbhinní de chuid Edward Lhuyd[q.v.] ceannaithe ag a athair i 1713 d’fhonn go bhféadfaí na fiacha a bhí ar an scoláire sin ag am a bháis a ghlanadh
Ach, ait go leor, tugadh ar iasacht do Edward Lhuyd[q.v.] é chun go mbainfeadh sé feidhm as in Archaeologia Britannica