Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Bhí cúigear buachaillí eile sa chlann agus ceathrar cailíní agus ba é Conchubhar an duine ab óige díobh ··· Chuaigh Éamonn agus Conchubhar le chéile go Baile Átha Cliath Dé Sathairn an 20 Samhain 1920 ··· Mhínigh Éamonn ina dhiaidh sin gur chun gnó iniúchtha leabhar an chomhlachta a chur sa tsiúl a rinne Conchubhar an turas ··· D’fhan Éamonn ina árasán féin agus is chuig a ghnáthlóistín ag 54 Bóthar Haddington a chuaigh Conchubhar ··· Níor fhéad Conchubhar a thaispeáint go mba lóistéir é nuair nach raibh fiú scuab fiacal ina sheilbh
Feirmeoir ba ea a athair Conchubhar ··· Deir Peadar Ó hAnnracháin [B1] in Fé bhrat an Chonnartha, 1944: ‘B’údar maith ar Ghaeilge an Conchubhar céanna... ··· ‘Ó, dulfad, a athair’, arsa Conchubhar ··· Bhí Conchubhar ar dhuine den seisear múinteoirí ag obair faoi Sheán Ó Murthuile[q.v.] i gContae an Chláir ina dhiaidh sin
na Gaillimhe, a rugadh Conchubhar (Conor O’Loughlin a baisteadh air) ansiúd ··· D’éag Conchubhar ar 23 Feabhra 1944 ··· Bhí sé ina bhall de choiste Choláiste Chonnacht agus nuair a bhí Ardeaspag Thuama ag áitiú i 1909 gur aigesean amháin a bhí cearta chun príomhoide a cheapadh, tharla gur leis talamh an choláiste i bPartraí, bhí Conchubhar ar dhuine díobh sin a bhí ag seasamh go daingean ina aghaidh ··· Mac leis ba ea Conchubhar Alasdar Maguidhir (1889–26 Meán Fómhair 1971) a bhí ina Uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge i 1962
Bhí Conchubhar ina mhonatóir i mBéal Átha an Ghaorthaidh, agus ag Oireachtas 1901 bhuaigh sé duais ar aiste i dtaobh ‘Na Francaigh i gCuan Bheanntraí’ ··· Ag moladh ‘sheanfhondúirí’ an Choláiste go hard dúirt Peadar Ó hAnnracháin: ‘Agus bhíodh Conchubhar Ó hArgáin ina measc—duine eile a raibh stuaim ann agus bua an chruinnis’ (Fé bhrat an Chonnartha, 1944) Bhí sé ina theachta ó Chaisleán an Chumair ag Ard-Fheis 1916 ··· Timpeall bhliain an phósta d’éirigh Conchubhar as an mhúinteoireacht taistil agus chaith an chuid eile dá shaol le feirmeoireacht ar thalamh in eastát Swifts Heath a cheannaigh sé ó Choimisiún na Talún
An foclóir Béarla Gaoidheilge ar na chur a neagar le Conchubhar Ó Beaglaoich mar aon le congnamh Aodh bhuidhe mac Cuirtin ..., 1732 i bPáras ··· In An crann os coill: Aodh Buí Mac Cruitin ..., 1995 tuairimíonn Vincent Morley go raibh beirt den sloinne ‘Ó Beaglaoich’ ag obair sa pharóiste chéanna, agus an t-eolas a bhí ag Hayes ar Thadhg gur leag sé ar Chonchubhar é trí dhearmad – nó gur tharla, b‘fhéidir, Tadhg agus Conchubhar araon mar ainmneacha baiste ar fhear díobh
Seachas an t-alt ‘Conchubhar Ó Ruairc ag comhrá le Risteárd Ó Glaisne’ (Inniu 6 Lúnasa 1971) is beag eolas ar a shaol atá le fáil i leabhair ná in irisí; a dhéantús a bheith beagán ró-réigiúnach, b’fhéidir, nó cuid dá ghearrscéalta a bheith duairc ··· Is é a deir Aisling Ní Dhonnchadha in Idir Dhúchas agus Dualgas: Staidéar ar Charachtair Mhná sa Ghearrscéal Gaeilge 1940-1990, 2002: ‘Cé nach bhféadfaí Conchubhar Ó Ruairc a áireamh mar ghearrscéalaí nua-aoiseach forásach, aithníodh go raibh léiriú barántúil á thairiscint aige ar chuid éigin de shaol agus de mhuintir na tuaithe sna trí chnuasach gearrscéalta a d’fhoilsigh sé…’ ··· ‘I ngleann uaigneach idir Seithe agus Céim an Fhia ar an seanbhóthar idir Béarra agus cathair Chorcaí, cúig míle ón Chaolchoill, a rugadh Conchubhar Ó Ruairc sa bhliain 1913’ an chaoi ar chuir sé síos don nGlaisneach ar a áit dúchais
an tAthair Conchubhar Ó Briain, D.D., 1938
ach ní dóigh liom gur éirigh le haoinne acu chomh maith is d’éirigh le Conchubhar Ó Deasmhumhna tréithe áirithe taitneamhacha fíor-Ghaelacha na teanga a thabhairt go slán leis .. ··· In alt in Inniu 10 Deireadh Fómhair 1976 i dtaobh bhéaloideas Bhaile Bhuirne scríobh an tAthair Donncha Ó Corcora: ‘Bhí Conchubhar ina sheanfhear cheana féin nuair a bhíos i m’ ghasúr bheag
Le Gaeilge a tógadh Conchubhar, a dheartháir agus a bheirt dheirfiúracha
Bhí aithne mhaith ag Ó Colmáin ar Liam An Dúna Mac Cairteáin[q.v.], ar an Athair Conchubhar Mac Cairteáin[q.v.], ar Eoin Baiste Mac Sleighne[q.v.], ar an Athair Conchubhar Ó Briain[q.v.] agus ar an Easpag Donnchadh Mac Cárthaigh ··· Sa réamhrá le ‘Agallamh na bhFíoraon’ luann Conchubhar Mac Cairteáin é mar dhochtúir dlí ach is ‘dochtúir diadha deagheoluis don dlighe chanónnda .i
Chiarraí, ba ea a athair Conchubhar ··· Duine dá dheartháireacha ba ea Conchubhar, múinteoir i gCom Sheola, athair Sheáin Uí Shé, amhránaí cáiliúil ··· Scríobh Séamus Ennis [q.v.] amhráin síos uaidh féin agus óna dheartháir Conchubhar
Béarla amháin a bhí ag an seisear a rugadh tar éis 1880 agus ba é Conchubhar an duine ba shine díobh sin
Fear dúthrachtach ba ea Conchubhar Ó Coileáin ach níor dhuine é go bhféadfaí an ró-dhúthracht a chasadh leis
I am sure you’ve ere now forgot that she ever offended you, and let you exert your friendship for her and children.’ Deir Ó Tuama gur cuireadh oideachas ar a beirt mhac, Fear agus Conchubhar, i bPáras agus go raibh mac le Conchubhar, an Dr Purcell O’Leary, ina ollamh le leigheas i gColáiste Ollscoile Chorcaí ··· I measc na bhfoinsí eolais a luann sé tá cuntas a thug Conchubhar in 1837 ar bhás a athar atá i measc lámhscríbhinní John Windele[q.v.] in Acadamh Ríoga na hÉireann
Ba é a athair Conchubhar Rua Mag Uidhir (d’éag ar 25 Meán Fómhair 1625), fear nach raibh aon Bhéarla aige agus ar bronnadh ridireacht air 20 Meitheamh 1616; seo é an fear a dtugtaí “the Queen’s Maguire” air ··· Cuireadh oideachas ar a mhac Conchubhar in Oxford
Duine de chúigear mac a bhí ag Conchubhar (Nelius) Ó Liatháin, siúinéir, agus Cáit Nic Suibhne (Ní Shuibhne go háitiúil) ab ea Dónal ··· Pádraig, Peadar, Conchubhar agus Colm ab ainm dá dheartháireacha ··· Ceathrar clainne a bhí acu, mar atá, Conchubhar, Niamh, Bríd agus Dónal Óg
Filí ba ea Seán Mór agus a athairsean Conchubhar ··· Tá cuntas ar mhuintir Mhuimhneacháin in Amhráin Shéamuis Mhóir Uí Mhuimhneacháin (g.d.) le Conchubhar Ó Muimhneacháin
Bhí seachtar mac acu, Conchubhar, Seán (an scoláire agus an scríbhneoir), Aodh, Pádraig, Liam, Tadhg, Barra, agus triúr iníon, Máire, Siobhán agus Bríd ··· Feirmeoir a athair Conchubhar agus ba í Máire Ní Bhuachalla a mháthair
Siúinéir agus tógálaí ón gCillín, Gleann Fleisce, ba ea a athair Conchubhar agus ba í Maighréad Ní Thuama ó Screathan na nGamhan, Cúil Aodha, a mháthair ··· Bhí feirm bheag acu ach d’éirigh le Conchubhar, agus le Próinséas ina dhiaidh, í a mhéadú de réir a chéile
In Éigse XXVII, 1993 (‘Conchubhar Mac Bruaideadha and Sir Matthew de Renzy’) tá dán molta ar de Renzy (‘Oraoid uaim go O Rénsi’) le Mac Bruaideadha in eagar ag Mac Cuarta agus an nóta seo aige: ‘The context of the following texts may have been a correspondence between Conchubhar Mac Bruaideadha and members of other Gaelic literary families, perhaps involving approbations of works and authors, and associated with De Renzy’s attempts to have his literary efforts in Irish recognised.’ Bhí de thoradh ar eolas De Renzy ar an teanga agus ar an aos léinn gur chreid sé gur cheart filí, croinicithe, agus ginealeolaithe Mhic Chochláin a bhá: ‘Thereby the McCoghlans, he hoped, would lose the knowledge “from whence they came”, and forego claims to native land’ (Loeber)
Mhúin sé féin agus Conchubhar Mac Bruaideadha Gaeilge do Matthew de Renzy [q.v.] (Éigse XXVII, 1993: ‘Conchubhar Mac Bruaideadha and Sir Matthew De Renzy [1577–1634]’ le Brian Mac Cuarta)
Ba dhóigh le Conchubhar Maguidhir (1889-1971) gurbh é faoi deara comhdhéanamh na gcúirteanna sin (The Clongownian, 1933) ··· Dúirt Conchubhar Maguidhir (1889-1971) in The Clongownian 1933: ‘From an early period however he accepted the ideals and aims of the Gaelic League movement and his life became an attempt to live the Irish-Ireland faith
Is i Laidín a scríobh an tAthair Conchubhar Mac Cairteáin[q.v.] an t-aon tuireamh amháin (‘In mortem Davidis Broder, Poetac clarissimi Elegia’) a scríobhadh ar an mórfhile seo agus tá sé in eagar, maille le nótaí, ag Pádraig de Brún in Éigse, geimhreadh 1968 (‘Tuireamh Laidne ar Dháibhí Ó Bruadair’); is aisteach leis an mBrúnach nár scríobh aon duine de na filí atá luaite ag an gCairteánach – Diarmuid Mac Sheáin Bhuí Mac Cárthaigh[q.v.], Conchubhar Ó Briain[q.v.], Domhnall Ó Colmáin[q.v.] – tuireamh
Ina meascsan a scríobh véarsaí ar an bhFalartha bhí Éamonn De Bhál[q.v.], an tAthair Conchubhar Ó Briain [q.v.] agus Liam Mac Cairteáin [q.v.]
Bhí ceathrar clainne acu agus le Gaeilge a thóg siad iad: beirt mhac, Carthach agus Conchubhar [q.v.], agus beirt iníonacha, Móirín agus Íte
Deirtear gurbh é is mó a dhéanadh an pheannaireacht don triúr eile: Tadhg Ó Ríordáin, Conchubhar Ó Deasumhna[q.v.], Micheál Ó Loingsigh
Tá an tagairt seo dó in alt dar teideal ‘An chéad bhliain i saol an Chonartha’ ag Conchubhar Ó Cuileanáin in Feasta, Aibreán 1956: ‘Fuair Craig [Séamus Ó Creag B3] post mar mhúinteoir i Scoil na mBráthar i dTiobraid Árann agus ghlac Micheál Ó Nia [Neville] cúram an ranga air fhéin
Ag fágáil beirt Árannach as an áireamh, den 322 Gaillimheach a cuireadh i bpríosún in Frongoch b'as iarthar na Gaillimhe do thriúr díobh: Micheál Ó Droighneáin seo, Pádraig Ó Máille agus Conchubhar Ó Laoghaire a rugadh i Ros an Mhíl (Frongoch: university of revolution, 1987 le Seán O’Mahony)
Ba iad an triúr a d’éalaigh: a dheartháir Conchubhar, Seán Mac Suibhne agus Tomás Ó Maoileoin
Tá cuntas ar Labhrás agus ar a thuairimi sa tsraith ‘An Mhuintir s’againne’ in Scéala Éireann 20 Aibreán 1957 agus ag Conchubhar Ó Cuileanáin [q.v.] in Feasta, Aibreán 1958
Bhuaigh sé an dara duais i gcomórtas amhránaíochta Oireachtas 1919 – Conchubhar Ó Luasa, Baile Bhuirne, a bhí sa chéad áit
Moladh go hard a iarracht ar amhrán nuadhéanta ag Feis na Mumhan (An Claidheamh Soluis 20 Meán Fómhair 1902) agus san iomaíocht an lá sin bhí Riobard Bheldon [B2], Conchubhar Ó Deasumhna [B4], Domhnall Ó Conchubhair (1847-1930) [B3] agus Diarmuid Ó Muimhneacháin [B2]
Turas é a rinne sé go minic i rith a shaoil agus chuir sé aithne ar dhaoine mar Mhuircheartach óg Ó Súilleabháin (d’éag 1754), Cathal Ó Conchubhair[q.v.], Conchubhar Ó Domhnaill, Caitliceach a raibh eastát aige i Liatroim agus a bhí i dteideal a bheith ina iarla ar Thír Chonaill, dar lena mhuintir, agus ar Iarla Chinn Mara
Is iad na daoine ar chum sé tuirimh orthu: Micheál, athair Phiarais Mhic Gearailt[B6]: Conchubhar Ó Briain (‘Carn Tighearnaigh’) [q.v.]; Liam Rua Mac Coitir [q.v.]; Seán Clárach Mac Domhnaill [q.v.]
Ba iad Conchubhar, feirmeoir, agus Cáit Ní Shúilleabháin a thuismitheoirí agus deartháir leis ba ea Muircheartach Ó Séaghdha[q.v.]
Bhí caidreamh aige le Seán Ó Murchadha na Ráithineach , an tEaspag Eoin Baiste Mac Sleighne[q.v.], Eoghan Ó Caoimh[q.v.], Conchubhar Mac Cairteáin[q.v.], Éamonn de Bhál[q.v.], agus le Diarmuid mac Sheáin Bhuí Mac Cárthaigh
An Foclóir Béarla Gaoidheilge ..., 1732 le Conchubhar Ó Beaglaoich[q.v.] agus Aodh Mac Cruitín[q.v.]
In 1952 in éineacht le Ciarán Mac Mathúna [q.v.] agus Conchubhar Ó Cuileanáin [q.v.] fostaíodh í ar bhonn sealadach ar fhoireann Choimisiún na Logainmneacha agus bhí Co
Ba iad a thuismitheoirí Conchubhar Ó Muimhneacháin agus Máire Ní Chonaill agus is ar 18 Deireadh Fómhair 1893 a rugadh é (James Cornelius) i nGort na Scairte, Cúil Aodha, Co
Conchubhar Modartha a thugtaí ar athair Bhriain
Feirmeoir ba ea a athair Conchubhar agus ba í Siobhán Ní Chonchubhair ó Imleach, paróiste na Priaireachta, a mháthair
D’fhoilsigh siad freisin leabhair le Seán Ó Mulláin, Máirtín Ó Corrbuí, Conchubhar Ó Ruairc, Seán Mac Fheorais, Séamus Ó Céileachair, chomh maith le Leabhar na Salm leis an Athair Colmcille agus Leabhar Dhainéil leis an Athair Pádraig Ó Fiannachta
Bhí Conchubhar Ó Deasmhumhna [B4] ina chomharsa béaldorais aige agus an scéalaí cáiliúil Maidhc Mór Ó Loingsigh
Sa teach an oíche sin bhí Diarmuid, Cáit, Gobnait, Séamus agus Conchubhar
Ba iad Conchubhar Ó Cróinín, feirmeoir, agus Gobnait Ní Luasa (Abigail Lucy) a tuismitheoirí
San uimhir chéanna agus in uimhir Eanáir bhí dánta a scríobh Liam S.Gógan [B2] agus Conchubhar Ó Cuileanáin [B3] i gcuimhne air
Phós sé Máire Ní Chonghaile i mBéal Feirste i 1911 agus is ann ar 7 Bealtaine 1912 a rugadh a mhac Conchubhar
Peadar Mac Fhionnlaoich agus Eoin Mac Néill agus Seosamh Laoide do chuir le chéile, 1907; Eachtra Aodh Ruaidh Uí Dhomhnaill, 1911; Ciall na sean-ráidhte: Sé sgéalta gearra nuadh-dhéanta, 1914; Conchubhar Mac Neasa, 1914; An Cogadh Dearg agus Scéalta eile, [c.1918]; Scríobhnóirí Móra Chúige Uladh: ó Mhaghnus Ó Domhnaill (1530) go hEaspog Ó Gallchobhair (1750), 1925