Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Bhí spéis aige i rince agus i gceol na tuaithe agus níorbh ionadh gur tháinig Ciarán faoina thionchar ··· Níor fhan aon chuimhne ag Ciarán ar a mháthair, Christina Forde ··· Fuair sise bás in ospidéal de dheasca anlucht clórafoirm agus gan ag Ciarán ach dhá bhliain d’aois ··· Uncail le Ciarán ba ea Liam Forde, ardaidiúnach san IRA i Luimneach i rith Chogadh na Saoirse ··· D’fhan Ciarán ceanúil riamh ar an dá cheantar sin arbh iontu a bhí a sheanmhuintir lonnaithe
Deartháir le Ciarán ba ea Brian Ó Nualláin[B5] agus ba uncail leis Gearóid Ó Nualláin[B2] ··· An t-athair a chuir oideachas ar na páistí ba shine agus níor fhreastail Ciarán ar scoil ar bith go ndeachaigh sé go Scoil na mBráithre Críostaí i Sráid Synge an bhliain sin ··· Ciarán a dhréachtaigh plean chun páipéar nua a fhoilsiú ··· Ciarán féin a roghnaigh an teideal ··· Deir Proinsias Mac an Bheatha: ‘Níl aon amhras orm ná gurb é Ciarán a chuir tús dáiríre leis an iriseoireacht sa Ghaeilge
Bhí sé thar a bheith éifeachtach agus thar a bheith cruinn agus d’éirigh leis ábhar béaloidis a sholáthar ar réimse as cuimse leathan gach uile áit dá mbíodh sé ag obair.’ In ‘Seanchas “ad finem”; sracfhéachaint ar shaothar Chiaráin Bairéad, Bailitheoir Béaloidis, 1951-1975’ in Sinsear Uimhir 7, 1993 deir Anna Bale: ‘Ábhar a bhailigh Ciarán idir 1951 agus 1962 agus a scríobh sé amach é féin atá iontu, ach rud suntasach ar fad i dtaobh an bhailiúcháin bhreá seo ná nach bhfuil sna lámhscríbhinní sa Chartlann ach a thús ··· Rugadh Ciarán ar 17 Feabhra 1905 ··· Deir Bale: ‘B’fhéidir nár mhiste a lua go mbíonn an Laidin in úsáid ag Ciarán go fairsing sa leabhar nótaí: iarsma, is dócha, de thréimhse a chaith sé ag gabháil leis an sagartóireacht.’ Bhí bunchéim ollscoile ag Ciarán nuair a fostaíodh é i gCoimisiún Béaloideasa Éireann: bhí sé ina chláraitheoir 1949-51 agus ina bhailitheoir béaloidis faoin gCoimisiún ar feadh 1951-71 agus ar feadh 1971-75 faoi Roinn Bhéaloideas Éireann den Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
“Ollamh le ceol san Omagh Model School” a bhí ann, dar le Ciarán Ó Nualláin in Óige an dearthár (1973) ··· Chreid Ciarán gurbh é an bainne a d'ólaidís faoi deara an eitinn ··· Seo é an cur síos a rinne a nia Ciarán Ó Nualláin air: “Cuairteoir a thagadh chun an tí ó am go ham sna blianta sin agus a mbíodh fearadh na fáilte againne roimhe ab ea m’Uncail Gearóid ··· Dáréag a bhí sa chlann acu agus is sa tSrath Bán a rugadh an triúr ba shine, Gearóid, Ciarán agus Brian ··· Iad a bheith ag aistriú ó áit go háit ba chúis leis agus thuairimigh a mhac, Ciarán: “Fáth eile a d’fhéadfaí a lua, eagla bheith ar m’athair go lagódh an scoil ár gcuid Gaeilge”
Maíonn Brian Ó Catháin go bhfuil ‘neamart déanta, ag lucht na Gaeilge agus lucht an Bhéarla araon, i gCaoimhin agus é faoi scáth na beirte eile, Brian agus Ciarán, cuid mhaith.’ Is díol suntais an dá leagan a chleacht sé dá ainm baiste: Caoimhghin i dtús a shaoil, agus i ndiaidh 1948, Caoimhin, gan síneadh fada i gceachtar acu ··· Ba é an séú duine é den dáréag clainne a bhí ag Micheál Victor Ó Nualláin agus a bhean, Aigneas Ní Ghoirmligh (Gearóid, Ciarán, Brian, Róisín, Fergus, Caoimhin, Maeve, Nessa, Nuala, Sheila, Micheál agus Niall) ··· Deartháireacha le Caoimhin ab iad Ciarán agus Brian Ó Nualláin, agus b’uncail leis an tAthair Gearóid Ó Nualláin ··· Aithníonn Brian Ó Catháin na cosúlachtaí stíle idir saothar seo Chaoimhin agus saothar na Nuallánach eile, Ciarán agus Brian ··· Rinne Ian Ó Caoimh anailís chomparáideach idir an tsraith seo agus samplaí as ‘Amaidí’ le Ciarán Ó Nualláin agus ‘Cruiskeen Lawn’ le Brian Ó Nualláin
I bpáirtíocht le Ciarán Ó Nualláin scríobhadh sé an iris raidió ‘An Tréimhseachan teann’ ··· Scríobh a sheanchara Ciarán Ó Nualláin in Inniu 10 Iúil 1981: ‘Mar shampla, bhí dearcadh an-láidir aige faoin mhíshlachtmhaireacht, an nós seo atá ag Éireannaigh páipéir agus paicéid a chaitheamh ar an tsráid ... ··· Ach chuir Tomás agus Ciarán araon béim ar an gcuimhne a bhí acu ar na dreasa féile agus cuideachtan ina theach ··· Thagair Ciarán dó an rud a dúirt Seán Ó Donnabháin faoi thaoisigh na nGael: ‘Recklessly hospitable’
Ag Ciarán Ó Coigligh in Raiftearaí: amhráin agus dánta (1987) atá an t-eolas is bunúsaí ar a bheatha ··· Sin an dáta céanna atá ag Ciarán Ó Coigligh in Raiftearaí: amhráin agus dánta (1987) ··· Is é Ciarán an t-údar is mó ar an bhfile ach is é a deir seisean in DIB ‘An exact date of death is not known’
Down’ le Ciarán Devine [Ó Duibhín]) in County Down: History and Society, 1997 in eagar ag Lindsay Proudfoot ··· an Dúin’ (Ciarán Ó Duibhín) ··· (Tá iomlán na tuairisce seo bunaithe ar thaighde a rinne Ciarán Ó Duibhín)
Down’) le Ciarán Devine [Ó Duibhín]) air in County Down: History and Society, 1997 in eagar ag Lindsay Proudfoot ··· (Tá iomlán na tuairisce seo bunaithe ar thaighde a rinne Ciarán Ó Duibhín)
Dúradh le Ciarán Ó Duibhín go gcaitheadh sé leath na bliana ag taisteal agus gur mhinic sa Fhrainc, sa Ghearmáin agus in Albain é ··· I gcló ag Ciarán Ó Duibhín tá tuairisc Ireland’s Saturday Night ar bhua a rug sé i gcomórtas iascaireachta Luan Cásca 1914 ··· A aimhréidhe a bhí a theach tar éis a bháis an fhianaise is soiléire air sin ag Ciarán Ó Duibhín
Ghnóthaíodh a dhéantús filíochta duaiseanna Oireachtais agus b’fhiú le hÉamon Cuirtéis é a bheith mar dhuine den 17 bhfile a bhfuil a saothar in Cuisle na hÉigse (eagrán nua ag Ciarán Ó Coigligh 1986) ··· In Studia Hibernica 31, 2000-2001 tá ag Ciarán Ó Coigligh an aiste ‘Aspects of Language and Religion in the Late Nineteenth Century: Rev ··· Deir sé go bhfuil dialann Uí Shéaghdha in eagar ag Dr Peter Boyle agus go bhfuiltear ag súil lena foilsiú; tá sleachta i gcló ag Ciarán san aiste
Foinse bhunaidh i dtaobh a óige is ea Óige an dearthár (1973) le Ciarán Ó Nualláin ··· Is mar seo a cuireadh síos ar an teaghlach i nDaonáireamh 1911: Micheál Ó Nualláin (35), oifigeach cánach a rugadh i gContae Thír Eoghain; a bhean Aighneas (sic) (24); Sinéad Uí Nualláin, a mháthair (64) ; Gearóid (2); Ciarán (1) ··· Scríobh Ciarán: ‘Fáth eile a d’fhéadfaí a lua, eagla a bheith ar m’athair go lagódh an scoil ár gcuid Gaeilge’
In 1952 in éineacht le Ciarán Mac Mathúna [q.v.] agus Conchubhar Ó Cuileanáin [q.v.] fostaíodh í ar bhonn sealadach ar fhoireann Choimisiún na Logainmneacha agus bhí Co ··· Ach ní sa taobh sin den chultúr dúchais a bhí dúil aici agus in 1955 fuair sí post in Radio Éireann a bhí an uair sin lonnaithe in aon áras le hArd-Oifig an Phoist (agus sa bhliain chéanna sin arís a fuair Ciarán Mac Mathúna [q.v.] post i Radio Éireann), í ag déileáil le cláir na bpáistí agus í faoi cheannas Shéamuis Caomhánach [q.v.]
Uíbh Fhailí; ina uachtarán ar Chraobh Naomh Ciarán de Chonradh na Gaeilge ann agus ar choiste ceantair Bhiorra
Bhí deartháir Neasa, Ciarán Ó hAnnracháin (Kieron Moore), ina aisteoir in Amharclann na Mainistreach, agus ba cheoltóirí iad a deartháireacha, Fachtna agus Colm, agus a deirfiúr, Bláithín ··· Ghlac sí páirt i gcláir eile – ag léamh litreacha ar Dear Sir or Madam, mar shampla, nó ag aithris filíochta, ar Mo cheol thú, curtha i láthair ag Ciarán Mac Mathúna
Ó Tuama, le tionlacan ó na deartháireacha Cormac agus Fionán de Barra; Triúr bleachtairí óga (1995), úrscéal do dhéagóirí óga le Dónall féin, a bhuaigh duais Oireachtais; Fuadach Juventus (1998), aistriúchán ón Iodáilis le Dónall ar úrscéal do dhaoine óga le Carlo Moriondo; I ndiaidh mo bháis (2001), úrscéal le Dónall faoin ainm cleite Cathal Ó Floinn, a bhuaigh duais Oireachtais; Ríomhaire Shain Nioclás (2001), le Francesco Tecce, aistrithe ón Iodáilis ag Róisín; Ceol na Nollag (2002), cumadóireacht Dhónaill agus Róisín anseo ina measc, ‘An Leanbh Íosa’, a chum Dónall agus é ina dhéagóir; Ag réiteach le haghaidh faoistine (2005), le Dónal Ó Cuilleanáin, aistrithe ón mBéarla ag Ciarán Ó Coigligh; Daoine dathúla an iarthair (2005), le Seán Ó Corbáin, scéalta beaga greannmhara, suimiúla faoi mhuintir an iarthair; Aiséirí/Requiem (2006), saothar ealaíne le hEoin Mac Lochlainn sna cillíní mar a raibh laochra 1916 i gCill Mhaighneann agus dánta le Ciarán Ó Coigligh; agus Mo leabhairín dánta (2007), rannta do leanaí le Con Ó Tuama le healaín ó Dhamhnait Ní Thuama
Jeffries agus Ciarán Devlin 2000); ‘Tyrone’s Gaelic literary legacy’ in Tyrone: history and society (eag ··· Ciarán Ó Coigligh, 1985); Duanaire an chéid (eag
Seisear leanaí a rugadh dóibh ach níor mhair díobh ach cúigear: Nuala (9); Ciarán O’Toole (7); Eoghan O’Shea (6); David (5) agus Thomas Séamas (3) ··· Fuair Ciarán agus Eoghan bás go luath i ndiaidh a chéile tamall roimh bhás D.P
Thóg Ciarán agus Micheál Ó Síocháin, fir ghaoil leis, ábhar síos uaidh agus chuir an tAthair Donnchadh Ó Floinn eagar air
Deir Proinsias Mac An Bheatha[q.v.] faoi: ‘Scríbhneoir agus iriseoir cumasach a bhí ann agus bhí sé i ndán dó bheith ina eagarthóir cúnta ag Ciarán Ó Nualláin ar Inniu ar feadh na mblianta agus ina eagarthóir ina dhiaidh sin go dtí gur básaíodh an páipéar’ (I dTreo na Gréine, 1987) ··· Agus sin uilig ráite caithfear aitheantas a thabhairt do Tharlach Ó hUid mar go raibh sé ar thús cadhnaíochta ar scríbhneoirí eile ina iarrachtaí cuntas ionraic mar a chonaic sé féin é a thabhairt ar an saol agus ar an timpeallacht inar mhair sé.…Réitigh Tarlach Ó hUid an bealach don ghlúin úr.’ Nochtann sé an tuairim nárbh aon chabhair sa saothar cruthaitheach an sclábhaíocht a chaitheadh sé a dhéanamh chun Inniu a thabhairt amach, ach in Faoi Ghlas tugann Tarlach le fios gur ag síorfhoghlaim deismireachtaí na teanga a bhíodh sé agus é ag obair le Ciarán Ó Nualláin
Duine de bhunaitheoirí Chuallacht Cholmcille i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad, agus fear gaoil le Breandán agus Ciarán Ó Doibhlin
Dar le Ciarán Ó Duibhín gur i Seanród, cúig mhíle soir ó Dhroichead na Banna, Co
Chabhraigh a dheartháir Peadar leis san obair freisin; gabhann Ciarán Ó Coigligh buíochas leis an mbeirt acu faoi fhoinn roinnt d’amhráin Raiftearaí a thabhairt dó
M.Briault); Poiléacht, 1932 (Corneille); Scéal Naomh Pádraig do bhuachaillíbh agus do Chailíníbh, 1932 (M.H.Gaffney); Íodhbairt Ifigéine, 1935 (Euripides); Beathaí Phlútairc, 1936; Cúpla laoi as Edda, 1940; Stair na Gréige, 1954 (aistriúchán ar leabhar J.B.Bury); Tús Laidne trí Laidin eaglasta, [c.1957]; Coiméide Dhiaga Dante, Leabhar I: Ifreann, 1963; Miserere, 1971 (eitseálacha le Georges Roualt, agus sraith liricí in eagar, mar aon lena haistriúcháin go Béarla, ag Máire Mhac an tSaoi); An Odaisé, 1990 in eagar ag Ciarán Ó Coigligh ··· Ciarán Ó Coigligh faoi láthair ag obair ar eagrán den dá leabhar eile den Coiméide, Paradiso agus Purgatorio, a d’fhág an Dr de Brún ina dhiaidh i gclóscríbhinn
Bhí cuntas iarbháis le Ciarán Ó Feinneadha i gcló in Foinse 28 Márta 2004
Bhuaigh a gharmhac, Ciarán, an gradam ‘Ceoltóir Óg 2004’
Faoin teideal Ar Lorg na Staire, 1977-91 d’aistrigh sé go Gaeilge téacsleabhar le Ciarán Ó Cúlacháin
Tá eolas níos deimhnithí ag Ciarán Mac Murchaidh in Irisleabhar Mhá Nuad
Bhí sé ar dhuine de na scríobhaithe ba mhó sa 19ú haois agus gheofar eolas ar ar fhág sé de lámhscríbhinní ina dhiaidh ag Ciarán Dawson in Peadar Ó Gealacáin, scríobhaí, 1992 (An Clóchomhar) agus ag Breandán Ó Buachalla in I mBéal Feirste Cois Cuain, 1968 (An Clóchomhar)
Luann Brian Ó Dálaigh é ina aiste, ‘“Poet of a Single Poem”, Brian Merriman (c.1749–1805)’ (County Clare Studies: Essays in Memory of Gerald O’Connell, Seán Ó Murchadha, Thomas Coffey and Pat Flynn, 2000), in eagar ag Ciarán Ó Murchadha
In An tUltach, Márta 2005 tá bailithe ag Ciarán Ó Duibhín a bhfuil d’eolas faoi agus de thuairimíocht faoin amhrán le fáil i leabhair, i ndaonáireamh 1851, i dtaifid pharóiste (Eaglais na hÉireann) an Leithid, Co
Sa tuairisc ar a óige in Conamara man, 1969, a scríobh sé faoin ainm ‘Séamus Ridge’, luann sé a athair Colmán, a mháthair Bairbre agus a dheartháireacha Séan agus Ciarán agus a dheirfiúr Máirín
Bhí a mhac Ciarán sna hÍosánaigh
Dar le Ciarán Ó Duibhín go dtugann muintir na háite Carbad ar chuid mhaith de Mhaol na Mine Beag agus ar chuid den bhaile fearainn atá buailte leis, Gort na Saileach
Tá cuntas cuimsitheach ar a saol agus a saothar ag Ciarán Ó Coigligh i mbrollach Caitlín Maude: dánta (1984), cnuasach iomlán dá cuid filíochta
Tá píosa ag Ciarán Ó Duibhín ar an Idirlíon i dtaobh uimhir sin an Irisleabhair agus deir sé go bhfuil Liam ag meascadh an dá Dhomhnall, Domhnall Fhéilimí agus Domhnall Frainc, agus gurbh é Domhnall Fhéilimí a d’aistrigh na ceithre leabhar
Dúradh fúithi in alt i dtaobh Sheáin Uí Chróinin sa tsraith ‘An Mhuintir s’againne’ in Scéala Éireann 18 Aibreán 1959: ‘Gach duine dá ndeachaidh ar an mbóthar riamh ag lorg amhrán thug sé aghaidh ar Charraig an Adhmaid—Séamus Ennis [q.v.], Diane Hamilton, Seán Mac Réamoinn, Alan Lomax, Jean Ritchie, Ciarán Mac Mathúna
Sa pháipéar sin ar 18 Meitheamh 1976 dúirt Ciarán Ó Nualláin: ‘Chleachtadh sé stíl a bhí lán d’imeartas focal ...
An bhfuil an tóraíocht fhada thart?’ Deir Brian Ó Dálaigh ina aiste, “Poet of a Single Poem”, Brian Merriman (c.1749–1805)’ (County Clare Studies: Essays in Memory of Gerald O’Connell, Seán Ó Murchadha, Thomas Coffey and Pat Flynn, 2000, in eagar ag Ciarán Ó Murchadha) gurbh é Barún a scríobh ó bhéal Mhichíl Uí Raghallaigh [B6] in 1836 an chéad chuntas ar Bhrian Merriman
Deir Ó Ceallaigh gur cuireadh filíocht agus tréithe Mharcais i leith Pheatsaí, ‘cé go mba deacair beirt deartháir a fháil a bhí chomh mór sin in uireasa cosúlachta i gcáilíochta nó i saothar filíochta.’ Tá cur síos ag Ciarán Ó Coigligh ar an iomaíocht acu le hAntaine Raiftearaí [q.v.] in Raiftearaí: Amhráin agus Dánta, 1987
now an tSiúr Ciarán in Callan Convent of Mercy, won several prizes for drama at recent festivals of the Oireachtas, some under the pen-name of “Bean Dubh an Ghleanna”, a name she signed to many Irish contributions in the press before she entered’
Chuaigh Ciarán Mac Mathúna ar a thóir: níor gan dua a d’aimsigh é gur chuir cuid mhaith ar taifead uaidh do Radio Éireann
Seisear clainne a bhí aige, ina measc Fachtna[q.v.], ceoltóir agus dlíodóir, Neasa, aisteoir, agus Ciarán [q.v.], an t-aisteoir scannán Kieron Moore
Dúirt Ciarán Ó Nualláin in Inniu i ndiaidh a bháis: 'Ar feadh a shaoil bhí sé ag spairn go cróga le aicíd análaithe
Deir Ciarán Mac Pháidín, a gharmhac (16 Lúnasa 2006): ‘Bhí beirt ghasúr aige lena chéad bhean
Ted Kendall, Hertfordshire, a rinne an t-athmháistriú ar na ceirníní theas agus thuaidh agus ba é Ciarán Ó Duibhín an scoláire Gaeilge a bhí i bhfeighil gnóthaí san Acadamh
Bhí sí ina toscaire ag Ard-Fheis 1901 agus 1902 agus ag Oireachtais na mblianta sin thar ceann a craoibhe.’ Deir Ciarán Ó Coigligh in Raiftearaí: Amhráin agus Dánta, 1987: ‘Chuir sí spéis mhór i saol agus i saothar Raiftearaí
Agus é ag trácht ar an saghas oideachais a bhí ar fáil ag Raiftearaí [B6] deir Ciarán Ó Coiglígh (Raiftearaí: Amhráin agus Dánta, 1987) go mbíodh leabhar Phastorini á léamh coitianta