Líon alt a aimsíodh: 48
Scríobh sé Donnchadh Rua Mac Conmara (1911); Parochial history of Waterford and Lismore dioceses during the 18th and 19th centuries (1912); Prehistoric Ireland: a manual of Irish pre-Christian archaeology [1922]; Early Christian Ireland: a manual of Irish Christian archaeology (1925); Críchad an Chaoilli: being the topography of ancient Fermoy (1932); Ardmore: its founder and early Christian memorials (1932); Aran of the Saints [1935]; Waterford and Lismore; a compendious history of the united dioceses (1937); Logainmneacha na nDéise (1952); The Chapel of St Finnbarr, University College, Cork [g.d.]
Tá eolas air ag Máirtín Ó Murchú in Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge: tús an athréimnithe, 2001, in Gníomhartha na mBráithre, 1996 in eagar ag Micheál Ó Cearúil, in Edmund Ignatius Rice and the Christian Brothers, 1926 le Bráthair Críostaí, agus in A tree is planted: the life and times of Edmund Rice le Michael Columba Normoyle [B8: 258b] ··· Dúradh i dtuarascáil bhliantúil Chumann Buan-Choimeádta na Gaeilge 1886: ‘The Council have to regret the loss by death of the Revd Brother Grace, Superior of the Christian Schools, and one of the oldest members of the Council ··· It was owing mainly to the influence of this venerated man that Irish has been so successfully studied in the Christian Schools.’
Fuair sé post sa Christian College, coláiste príobháideach na mBráithre i gCorcaigh ··· Bhunaigh sé dhá cheolfoireann sa Christian College agus d’éirigh go maith leo
She pointed, as did so many Irish scholars and critics, to the richness of early Christian art in Ireland, with its absorption of earlier abstract pre-Christian forms.’ D’éag sí 31 Márta 1988
Caomhánach[q.v.] in Christian Brothers’ Educational Record ··· ‘From then until the end of his life he never ceased to seek, to search, to analyse and to add to his store of phrases, idiomatic expressions, and quotable lines of prose and poetry, and to wonder at the Christian mystical content that this ancient Celtic language contains
In The Christian Brothers’ Educational Record, 1960 atá an cuntas is cuimsithí ··· ‘Thus the seed was sown which developed and matured throughout his life in his interest in the National Language and in folk-lore in particular’ (The Christian Brothers’ Educational Record)
Ní fios ar bhuair aon scrupall coinsiasa é agus é ag aistriú Introductory kessons on Christian evidences leis an Ardeaspag Richard Whately (1787-1863) faoin teideal Aiceachta reambrollaigh ar fhiadhnaisibh na Criostaidheachta (1857) don Society for Promoting Christian Knowledge
As this is a moment in which every Christian is doing works of charity and beneficence even to those who have not merited it, I hope that you may do something to relieve them in their present difficulties
I gcomhar lena bheanchéile Máire de Paor[q.v.] scríobh sé Early Christian Ireland, 1958
Phós sí Liam de Paor[q.v.] i 1946 agus d’fhoilsigh Thames & Hudson Early Christian Ireland, 1958 leis an mbeirt acu
Finlay); Scéalta don aos óg, 1935 (le Hans Christian Andersen); Oileán an uathbháis 1937 (Island of terror le H.C
Aistriú is ea a chaiticeasma ar The Christian doctrine or the foundation of Christ’s religion
The religious works written by him in the Irish Language met with general approval, and are proofs of his learning as an Irish scholar, and of his zeal and piety as a sincere Christian
Christian sloinne a mháthar
Hennessy ar dhán den 14ú haois i leabhar Phetrie, Christian Inscriptions in the Irish Language (Comhar, Márta, 1959)
had made on Lord Farnham, he was foaming and floundering in the dirtiest bog of religious controversy that ever splattered the history of this country.’ I gcomhar le Joseph Henderson Singer bhunaigh sé an Christian Examiner in 1825, an chéad iris a bhain le cúrsaí Eaglais na hÉireann a foilsíodh in Éirinn, agus scríobh a lán alt inti
The Catechism, or Christian Doctrine by way of question and answer, drawn chiefly from the express World of God, and other pure sources , 1742
I measc na leabhar a scríobh sé tá The general history of the Christian Church, from her birth to her final triumphant state in heaven, chiefly deduced from the apocalypse of St
In 1820 foilsíodh i bPort Láirge a aistriúchán ar Four Maxims of Christian Philosophy le Giovanni Battista Manni S.J., a bhí aistrithe ón Iodáilis, faoin teideal Cheithre Soileirseadha de’n Eagnuidheacht Chríostuidhe
Bhí baint aige le bunú an Connemara Christian Committee
Chuir sé eagar in 1861 ar Book of Common Prayer don Society for the Promotion of Christian Knowledge agus iarradh air eagrán Gaeilge den bhíobla a ullmhú dóibh ach níor lig a dhualgais eile dó é
Is de bharr an taighde a bhí ar siúl acu a chuir na scoláirí móra Ludwig Christian Stern[B5] agus Wilhelm Oscar Ernst Windisch[B4] spéis sa Ghaeilge an chéad lá
B’fhéidir gurbh é an foilseachán deiridh sin a spreag Henry Monck Mason[q.v.] le scríobh in Christian Examiner, Meán Fómhair 1837: ‘The Romanists have not been quite so dull as not to know the force of the Irish tongue, or so sluggish as not to have employed it, they have therefore printed books, prayers, and even tracts in that language; but they have either fallen into the mistake of using the Roman letter (for instance in Think-well-on-it, and their prayer books); or have printed expensive books (as Thomas a-Kempis;) and none among them but Mr Barron has known how to wield the weapon properly
Scríobhadh sé in An tÉireannach agus in The Christian Family
Beneath the devout Christian imagery there lies a Celtic undercurrent, a plangent love of nature and affection and reverence for the spirits of the forests, of the glens and of the seas
A number of things, I think, indicate a possible connection or relationship – similar Christian names, I find – and I’ve met a grandson of P
Ag so mar adeir: “Atá” ar sé “an Ghaeilge i ngnáthú in Éirinn ó theacht Neimhidh 630 bliain iar ndílinn gus an lá inniu”.’ Scríobh sé freisin teagasc críostaí dátheangach, ‘The essential duty of a Christian’ nó ‘Epitome officii hominis Christiani’, tuairim 1560
Chill Chainnigh (1980); Leabhar Stiofáin Uí Ealaoire (1981) (é mar eagarthóir in éineacht le Séamus Ó Duilearga [q.v.]); Duanaire Thiobraid Árann: cnuasach d’fhilíocht na ndaoine ó oirdheisceart an chontae (1981); The hero in Irish folk history (1985); Fionn Mac Cumhaill: images of the Gaelic hero (1988); An cultúr agus an duine (1993) (in éineacht le Diarmuid Ó Gráinne); Myth, legend and romance – an encyclopaedia of the Irish folk tradition (1991); Binneas thar meon: cnuasach d’amhráin agus de cheolta a dhein Liam de Noraidh in oirthear Mumhan, é in eagar ag Dáithí i gcomhpháirt le Marion Deasy agus Ríonach Uí Ógáin (imleabhar a haon) (1994); Irish superstitions (1995); Skálda: Éigse is eachtraíocht sa tSean-Lochlainn (1995) (an tOllamh Bo Almqvist mar chomhúdar); The sacred isle: belief and religion in pre-Christian Ireland (1999); Celtic warriors: the armies of one of the first great peoples in Europe (1999); Islanders and water dwellers: proceedings of the Celtic-Nordic-Baltic folklore symposium..
Idir dhá linn bhí baint aige leis an Irish Christian Front, dream a bhí ar son Franco i rith Chogadh Cathartha na Spáinne, agus le Muintir na Tíre
In 1898 foilsíodh The Cuchulain saga in Irish literature agus in 1904 Pagan Ireland agus in 1905 Early Christian Ireland
And he was equally good as a man, a Christian and a patriot
Mrs Christian Lee died 29 Dec
Foilsíodh a chuid léachtaí faoin teideal The Spirit and origin of Christian monasticism, 1903
In 1845 ar a chostas féin d’fhoilsigh sé The Primer of Irish spelling and pronunciation: containing technical terms, Christian names and surnames: and the ‘Exile of Erin’ by Campbell [sic], with a translation into Irish verse by the late John Collins, of Myross, near Skibbereen
or the Institution of a Christian, leabhrán 13 leathanach
Tá an abairt shuntasach seo aige: ‘He is a figure from whom we can generalise, to some extent even from the dim pre-Christian period for which contemporary evidence is totally lacking.’ Agus bhí de thuairim ag an scoláire sin agus ag Eleanor Knott [B2] go mbeadh tús curtha ag Ó hEodhasa le ré nua san fhilíocht fiú mura mbeadh teipthe ar Ghaeil i ndiaidh Chionn tSáile (Marc Caball, Poets and Politics ..., 1998)
to families in need.’ Bhí baint mhór aige timpeall an ama sin leis an Christian Family Movement
Breatnach freisin faoi deara ar an stíl agus deir: ‘For students of Irish, however, the value of Desiderius as an example of a particular style will yield place to its importance as a repository of vocabulary, idiom and grammar.’ D’aistrigh sé caiticeasma ón Spáinnis i 1593 ach níor cuireadh cló air gur fhoilsigh Brian Ó Cuív é in Celtica I, 1950 (‘Flaithrí Ó Maolchonaire’s Catechism of Christian Doctrine’)
I rith an ama sin bhunaigh sé The Christian Examiner agus rinne iarracht inti stair na hÉireann agus stair na heaglaise a chur i láthair an phobail
Uí Cheallaigh): ‘His colleagues and close friends in so many different departments of life, in University College, in the Law Library, in Ballingeary and other Gaelic centres, in political life, remember him for his gentle lovable personality, for his abhorrence of self-advertisement, his modesty, his courtesy, his metropolitan suavity and urbanity, his easy, kindly manners, no doubt the natural surface for his excellent mental equipment but even more the expression of his sincere Christian philosophy’
Faoin am a fuair sé bás meastar nach raibh aon rian fágtha de leath dá bhfuil aige in Christian Inscriptions in the Irish Language, 1872, in eagar ag Margaret Stokes
It was during the early travels that she added Modern Greek, Hindustani and Sanskrit to the usual repertory of the then graduates in Arts.’ Bhunaigh sí club do pháistí bochta: ‘wrote plays for them to act, baked and cooked for them and cut clothes for them.’ Bhí le rá aici freisin: ‘She was that rare and precious thing – a great Christian personality – impressing herself indelibly on the movements of her time
Chabhraígh sé lena chairde Shán Ó Cuív, an Dr Risteard Ó Dálaigh agus Tomás Ó Rathile chun an Leitiriú Shimplí a chur ar fáil i 1910 agus chuir sé féin amach eagrán de Leabhairín na leanbh, scéalta le Hans Christian Andersen i nGaeilge ag Norma Borthwick, sa litriú sin
Foilsíodh an chéad chuid in 1918 faoin teideal Apologetics and Christian doctrine agus an dara cuid in 1931
Cuireann sé Maghnas i gcóimheas le haircitípeanna i measc phrionsaí na hEorpa le linn na hAthbheochana: ‘Machiavelli’s hard-headed political entrepreneur, Erasmus’s scholarly christian ruler
It would continue its Catholic Christian ethos, its deep commitment to the Irish language and its sporting and other traditions
Foilsíodh aistí Béarla leis in Assisi, Hibernia, Gaelic Weekly, Rosc, Studies, The Furrow, Christus Rex, Studia Hibernica, Irish Christian Advocate, Crane Bag...