Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Rugadh Caitlín Uí Mhaoileoin (Caitlín Dowds) ar 28 Meitheamh 1940 i 19 Sráid Madrid i mBéal Feirste ··· D’fhreastail Caitlín féin agus a deirfiúr Mary ar Scoil Naomh Antaine, Willowfield, Béal Feirste, a bhí faoi chúram Shiúracha na Croise Rónaofa agus na Páise, a raibh clú uirthi de thoisc cúrsaí ceoil ··· Bhí Caitlín agus a deirfiúr Máire ina bpríomhamhránaithe ban i gCór Eaglasta Naomh Maitiú, cór a raibh cáil mhór air ar fud Bhéal Feirste ag an am ··· Théadh Caitlín agus Brian go Rann na Feirste agus go Ros Goill, Co ··· Bhí cúigear clainne ag Caitlín agus Brian, triúr iníonacha, Caoimhe, Máire agus Bríd, agus beirt deartháireacha, Pádraig agus Brian Óg
Is mar gheall ar ghnó na clainne i Luachma a rugadh Caitlín ann ar 29 Aibreán 1886 ··· Ba í Caitlín an duine ab óige de sheisear: Hanna (a phósfadh Francis Sheehy-Skeffington), Richard, Margaret, Eugene, Mary (a phósfadh Tom Kettle) agus Caitlín ··· Bhí Caitlín ar an seisear cailíní a fuair an marc ab airde in Éirinn i nGaeilge sa ghrád sóisearach in 1901 (An Claidheamh Soluis, 31 Lúnasa 1901) ··· Nuair a thug an bord bonn óir eile do chailín a raibh marc ní ba airde aici thacaigh An Claidheamh Soluis le Caitlín toisc gur de bharr marc níos airde don Ghermáinis ná don Ghaeilge a bhí marcanna níos airde ag an gcailín eile (féach an mhír nuachta dar teideal ‘The Gold Medal Controversy’ in uimhir 30 Samhain 1901) ··· I nDaonáireamh 1901 ba í Caitlín an t-aon duine amháin sa chlann ar cuireadh síos san fhoirm fúithi go raibh Gaeilge aici
Bhí Caitlín ar scoil sna Doiriú ar dtús agus ansin faoi chúram a máthar i scoil an Oileáin Mhóir tamall amach ón Aill Bhuí i Ros Muc ··· Tá cuntas cuimsitheach ar a saol agus a saothar ag Ciarán Ó Coigligh i mbrollach Caitlín Maude: dánta (1984), cnuasach iomlán dá cuid filíochta ··· In 1975 chuir Gael Linn taifead dá hamhránaíocht amach ar cheirnín dar teideal Caitlín ··· Foilsiodh Caitlín Maude: Dánta, drámaíocht agus prós (2005)
Ní raibh Caitlín ann ··· Liatroma: Seaghán Ó Beirn (30); Eithne, Bean Uí Bheirn (38); Caitlín Nic Gabhann (27) ··· We doubt, however, if any worker in the London Gaelic League ever earned the enthusiastic praise of her fellows more fully than Caitlín Nic Ghabhann ··· That strict grammarian Dr Mac Énrí[B2] told us on one occasion that many of our best writers, even among the native speakers, make slips in their grammar, but Caitlín Nic Ghabhann never makes a mistake’ ··· I 1928 bhí sí ina rúnaí ar an Ard-Chraobh agus tá an nóta seo fúithi in An Tír, Meitheamh 1928: ‘D’éirigh Caitlín Nic Ghabhann as rúnaíocht na hArd-Chraoibhe tá cúpla mí ó shin le iomlán a cuid ama a thabhairt do Dhia amháin
Phós sé Caitlín Ní Annrachtaigh 1939 ··· Faoin ainm Caitlín Bean Uí Thallamhain scríobh Caitlín na leabhair seo: Rós Fiáin Lios an Daill, 1967; An Pictiúr ar an mBalla, 1973; Iníon an Tinncéara Rua, 1976; Sinéad: Scéal Shinéad Bean de Valera, 1979 ··· D’éag a bhaintreach Caitlín ar 15 Iúil 2004
Ba iad sin Róise, Áine, Máirín, Éilís, Úna, Caitlín, Seosamh agus Pádraig ··· Díobh seo, tá Úna, Caitlín agus Pádraig beo go fóill ··· Tá cónaí ar Úna Darmody, aois 93, i dTeach Mealóg, ar an Monsignor Pádraig Ó Dochartaigh, aois 87, in Fresno i gCalifornia agus ar mo mháthair, Caitlín, aois 89, sna Dúnaibh in iarthuaisceart Thír Chonaill.’ Uair éigin roimh 1911 chuir sé faoi i bhFál Carrach
Bhailigh beirt dá gharchlann, Caitlín agus Máirtín Ó Súilleabháin, scéalta ó Phádraig ··· Ní raibh ach timpeall 15 bliana ag Caitlín nuair a scríobh sí síos scéalta gur chuir iad i gcóipleabhair chuig an gCoimisiún Béaloideasa
Cé go raibh Caitlín Cruise O’Brien [Caitlín Ó Síthigh B4] agus Mairéad de Brún i measc na múinteoirí aici i Scoil Tráchtála Ráth Maonais, bhí sí ar bheagán Gaeilge go dtí gur bronnadh cóip de Jimín Mháire Thaidhg uirthi sna 1920idí
Is iad na dánta is aitheanta dár chum an tIfearnánach: ‘Uaillghuth an aoibhnis’, ‘Pé in Éirinn í’ agus ‘Caitlín Ní Uallacháin’ ··· Deirtear gurbh é ba thúisce a thug ‘Caitlín Ní Uallacháin’ ar Éirinn
Bhí sé pósta faoi dhó, le Lily Barton as Cill Chainnigh i dtosach agus i ndiaidh a báis lena deirfiúr Caitlín ··· Bhí mac amháin, Kenneth Nicholls, an scoláire staire, ag Seoirse agus Caitlín
Rugadh ceathrar clann dóibh: Eibhlín (1905), Pádraic (1906), Caitlín (1909), Máire (1911) ··· Leabhair eile leis is ea: Bairbre Ruadh (1908), dráma; Ceachta na n-Ealadhan i nGaedhilg agus i Saxbhéarla (1908) (i gcomhar le Proinnsias Ó Ceallacháin); Caitlín na Clúide, [g.d.] (dráma); An Scoláire Bocht agus scéalta eile (1913); Tír na n-Iongantas (1919); Comharsheilbh (1919); Béal an Uaignis (1921); Draoidheacht (1923); Scéalta Aniar (1923); Trí Truaighe na Sgéalaigheachta (1924); An Chinneamhaint: Iarsma ó Chríoch Lochlainn (1924); Cubhar na dTonn (1924); Eachtraí Móra ó n-ár Stair (1924) (i gcomhar le M
Phós sé ansin Caitlín Ní Chaoimh, iníon le Páidín Ó Caoimh [q.v.] agus Cáit Power, ar dheartháir léi John Wyse Power [faoi Jennie Wyse Power] [B2], duine de bhunaitheoirí Chumann Lúthchleas Gael ··· Cailleadh a bhean Caitlín ar i Meán Fómhair 1998
Rinne sé obair thábhachtach ar an scéal Meán-Ghaeilge Caithréim Cellaig, téacs arbh í a mhúinteoir i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, an tOllamh Caitlín Ní Mhaolchróin a chuir in eagar ··· In 1952 phós Tomás Caitlín Ní Ghoinnte, múinteoir ó Cho
Nuair a chuala bean chéile Uí Lubhlaí, Caitlín, seo scar sí uaidh (Caitlín Ní Dhonnchadha ó cheart, as Cois Fharraige, Conamara, a bhásaigh in 2003)
Bhí beirt deirfiúracha aige, Máire agus Caitlín ··· Bhain a chuid léirithe Scothléiriú na Féile ag an Fhéile Náisiúnta Scoildrámaíochta ceithre huaire: in 1970 agus 1994 le Caitlín Ní Uallacháin; in 2009 le Chun na farraige síos; agus in 2013, bliain a bháis, le An fear a phós balbhán
Ba ag a leithéid de sheisiúin ceoil a chas Caitlín Nic Gearailt as an nGleanntán in aice le hOileán Ciarraí ar Mhaidhc agus phós siad in 1962 ··· Ba in Chicago a saolaíodh an bheirt ba shine dá gcuid páistí, Caoimhín agus Deirdre, agus bhí Caitlín ag súil leis an tríú duine, Danny, nuair a shocraigh siad filleadh abhaile in 1969, mar go raibh treisiú ag teacht ar an gciníochas sna Stáit agus gur thug siad faoi deara freisin go raibh úsáid drugaí ag éirí níos forleithne
Bhí buachaill, Lorcán, agus triúr cailíní, Máire, Sinéad agus Bríd, sa teaghlach ag an am sin, dar le Caitlín Uí Thallamhain in Sinéad: scéal Shinéad Bean de Valera, 1978 ··· Ach deir Caitlín Uí Thallamhain go raibh roinnt Gaeilge foghlamtha aici as leabhair Eoghain Uí Ghramhnaigh[B4] agus tá an abairt seo ag Proinsias Mac Aonghusa in Éamon de Valera: na blianta réabhlóideacha, 1982: ‘Bunmhúinteoir í a tógadh i dtuaisceart Chontae Átha Cliath agus a thug a cuid Gaeilge léi ó phílear as Árainn a bhí ag obair sa gceantar’
Ba í Caitlín Ní Bhroin ó Lú, sráidbhaile in aice le Dún Dealgan, a mháthair agus ba é Patrick McCann, arbh as Baile an Iúir, Bealach Cláir, Co ··· Cuimhnítear gurbh é a stiúir dráma cáiliúil sin Mhairéad Ní Ghráda, An Triail, in 1964, léiriú a raibh Caitlín Maude, agus ar ball Fionnuala Ní Fhlannagáin, sa phríomhpháirt ann
Deir sí sa réamhrá: ‘Táim fé chomaoin ag mo dheartháir an tAthair Seán Ó Loingsigh [B4] i nDubháth i gCiarraí a bhailigh an chuid is mó de sna téarmaí dhom ó na daoinibh i bParóiste an Fhirtéirigh i gCorca Dhuibhne.’ I gcomhar lena cara Caitlín Ní Bhroin agus le Pádraig Ó Siochfhradha[B5] scríobh sí Cluichí faithche do pháistí, c.1937
Bhí beirt eile sa chlann, Caitlín (máthair Sheáin Uí Shíocháin) agus Bríd
I 1902 phós sé thall Caitlín Ní Dhuinnin ón Ráth Mhór, múinteoir a raibh gaol aici leis an Athair Pádraig Ó Duinnín
Phós Cormac Caitlín Ni Riain as Tiobraid Árann
na hlarmhí dá bhean Caitlín (45) agus ní raibh Gaeilge aici
1 bhFeabhra 1912 phós sé Caitlín Ní Uallacháin ón bhFliain Mór i gcomharsanacht an Ghleanna i Luimneach agus shocraigh síos sa bhaile sin an bhliain dár gcionn
Phós sé Caitlín Ní Bhriain, múinteoir, 26 Iúil 1904 i gCarn na gCloch
Leagtar ‘Caitlín Tiriall’ go minic air
Mac Aodha, cuntasóir, agus a bhean Caitlín Diskin
na Gaillimhe, dó, agus Caitlín Ní Fhaoláin arbh as Co
In éineacht le Caitlín Maude[B1] bhí sé ar bhunaitheoirí Chlub an Bhunnáin Bhuí
Bhí iníon agus triúr mac aige féin agus a bhanchéile Caitlín Ní Fhaoláin as Muineachán (d’éag 12 Meitheamh 2003)
Bhí sé pósta ar Eibhlín Ní Chonchubhair (d’éag 1962), múinteoir agus moltóir rince, agus phós sé Caitlín Nic Mhurchú (McMorrow), meánmhúinteoir, i 1965
Phós sé Caitlín Ní Uallacháin ó Bhaile Sheáin, Co
Luimnigh, ba ea a tuismitheoirí, Seán Ó Conaill agus Caitlín Ní Líonáin
Bhí mac eile ag Dónall agus Caitlín agus beirt eile iníonacha
Cuireadh cibé plean a bhí aige sa treo sin glan as a cheann nuair a casadh air an bhean a phósfadh sé ar ball, Caitlín Ní Chiarghusa, iníon leis an scríbhneoir Seán Ó Ciarghusa[B2], bean a raibh duais Oireachtais ar amhránaíocht buaite aici
Áiteamh go maidin, agus Caitlín Bean Shéamuis i mbun tae agus tuairimíochta.’ Cé gur fianaise éigin ar phost an eagarthóra a bheith aige is ea alt Uí Ghlaisne, tá sé deacair aon deimhniú a fháil air
Phós sé Caitlín de Barra in 1891
I measc na gclár eile a rinne Eo Teilifís bhí Concerto Caitlín Maude, clár faisnéise suaithinseach faoin bhfile as Conamara, a ghnóthaigh duais IFTA in 2005
Bhí triúr páistí eile ag Frank Mac Gabhann agus a bhean chéile Caitlín: Aenat, Ciara agus Feilim
Deirtear in Eolaire Chló Iar-Chonnachta de Scríbhneoirí Gaeilge, 1998 go raibh gearrscéal le Séamas Mac Annaidh aistrithe aige agus gur foilsíodh é sa Bhriotáin, agus gur foilsíodh a aistriúcháin ar dhánta le Tomás Mac Síomóin agus Caitlín Maude[B1] in Carn
Ba iad an chlann a bhí acu: Piaras (9), Eibhlín (8), Caitlín (2) agus Mairéad (1)
D’éag an mháthair i 1753 agus tuairim an ama sin phós Piaras Caitlín Nic Ghiobúin, col cúigir leis
Bhí beirt eile ar lóistín sa teach agus is i nGaeilge a tugadh a n-ainmneacha agus an t-eolas: Caitlín Uí Bhroin, ‘buime, retired’, arbh as Loch Garman di, agus Roibeard Lughaidh Ua Lennáin Mac Uirir, ‘fear rócachta (chemist)’ arbh as Béal Feirste dó
Ba eisean a d’fheidhmigh ag pósadh Sheáin Uí Chatháin[B1] agus Caitlín Ní Dhuinnín i 1902
Phós sé Caitlín Ní Bhriain ó Chorcaigh agus bhí triúr mac agus triúr iníonacha acu
Thagadh baill áitiúla Chumann na mBan ar cuairt chucu ansiúd agus phós sé duine díobh, Caitlín Ní Arrachtáin
Macalister, Caitlín Ní Mhaolchróin [B3], agus Francis Shaw [B3]