Líon alt a aimsíodh: 6
Ann a rugadh a gcéad mhac; ceathrar mac a bheadh aici ··· Tá cuntas uirthi féin agus ar a muintir ag a mac Garrett FitzGerald in All in a life: an autobiography, 1991 ··· Bhí Cáit Ní Chatháin, Blascaodach, acu mar chailín aimsire ··· Deir a mac Garrett gur thuig Shaw go cruinn gur dhíograisí í Méadhbh mar réabhlóidí ná Deasún ··· Ceann de na cúraim a thug Pádraig Mac Piarais[B4] di an Trídhathach a thabhairt go Caisleán Bhaile Átha Cliath chun go gcuirfí ar foluain os a chionn é; níor tuigeadh nach raibh seilbh glactha air in aon chor
Ba í Cáit Mhac Gearailt, ar de bhunadh Ghráinseach Mhóicléir a mháthair ··· Ba é Pádraig an dara mac agus ina dhiaidh sin tháinig Muiris (1892–19 Samhain 1979), Seán (1894–5 Iúil 1919), ar scríobh sé a mharbhna, agus Mairéad Bean Mhac an tSaoi, léachtóir sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, (d’éag 7 Meán Fómhair 1976) ··· Dar le Máire Mhac an tSaoi agus le Liam Ó Briain gurbh é uafás na hoidhe a rug ar cheannairí 1916, agus go háirithe ar a chara Seán Mac Diarmada — bhí sé in éineacht leis an dá oíche sular cuireadh chun báis é — a thug air sólás agus suaimhneas a lorg i measc mhuintir Chorca Dhuibhne ··· Tá cur síos ag Máire Mhac an tSaoi, iníon deirféar Phádraig, ar chúlra na beirte sin i léacht a thug sí ag Éigse Dhún Chaoin 1989 agus a foilsíodh in Anois 22 agus 29 Deireadh Fómhair 1989, faoin teideal ‘Sagart na Cille’ ··· Dúirt a máthair le Máire Mhac an tSaoi gur chuimhin léi a tuismitheoirí ag labhairt Gaeilge nuair nár mhian leo go dtuigfeadh a gclann iad
Ag cur eagair ar fhilí na Mumhan an gnó is mó ar chaith sé a shaol leis: Piaras Mac Gearailt (1905), Donncha Rua Mac Conmara (1908, 1933), Brian Merriman (1912, 1949), Tadhg Gaelach Ó Súilleabháin (1929), Pádraig Phiarais Cúndún (1932), Seán Clárach Mac Domhnaill (1932), Liam Dall Ó hIfearnáin (1939), Eoghan Rua Ó Súilleabháin (1937), Liam Inglis (1937), Pádraig Denn (1942), Liam Rua Mac Coitir (1937), Eoghan an Mhéirín Mac Carrthaigh (1938), An tAthair Conchubhar Ó Briain (1938), Éamonn de bhFál (1946), filí na Máighe (1952) ··· Cainteoirí dúchais Gaeilge an bheirt acu agus creideann a mhac Gearóid gur chainteoir dúchais Risteard freisin ··· In ‘An Mhuintir s’againne’, Scéala Éireann 22 Bealtaine 1954, tugadh an t-eolas seo: ‘Nuair a saolaíodh é i gceantar Eochaille bhí ní amháin a bhaile dúchas ach barúntacht Uí Mac Coille go léir soir go cathair Chorcaí ina Ghaeltacht.’ Ba é an duine ba shine é de sheachtar cailíní agus cúigear buachaillí ··· Rugadh mac amháin dóibh, Gearóid ··· Deir Breandán Mac Giolla Coille in Feasta, Deireadh Fómhair 1988: ‘Bhi lámh an-trom ag Risteard mar eagarthóir agus ní foláir nó bhí foighne an naoimh ag Mícheál’
Tá cuntas ag Breandán ‘Brandy’ Mac Gearailt uirthi in Dúthaigh Duibhneach (2004) ··· Tá aistí ómóis ag Micheál de Mórdha agus Breandán Mac Gearailt in Foinse 12 Meitheamh 2005 (‘Banríon na Scéalta’) agus tá cuntas iarbháis ar leathanach na marbh san Irish Times 18 Meitheamh 2005 (‘Renowned scéalaí with storytelling in her blood’) ··· ‘Tá Cáit Feiritéar – nó An Bhab mar is fearr aithne uirthi, nó go deimhin Bab – ó Bhaile na hAbha, Dún Chaoin i nGaeltacht Chiarraí, ar dhuine de na scéalaithe traidisiúnta deireanacha sa tsaol Gaelach.’ Sin í an chéad abairt sa réamhrá in Ó bhéal an Bhab: Cnuas-scéalta Bhab Feiritéar (2002) in eagar ag Bo Almqvist agus Roibeard Ó Cathasaigh (a bhfuil péire dlúthdhiosca in éineacht leis) ··· Bhínn ag éisteacht leis, agus bhí na scéalta ag dul i bhfeidhm orm.’ Deir Muiris Mac Conghail faoin gcur síos sin: ‘Máistir a shamhlódh a leithéid de dhuan le trácht ar a seanathair muran filíocht ar fad í ··· Scéalaithe leis ba ea a hathair, a dheartháirsean Tadhg, agus a seanmháthair agus a seanaintín ar thaobh na máthar, Cáit, Bean Uí Shé (1861-1941) agus Máire Ruiséal, Bean Uí Lúing (1856-1946)
Casadh Seán Mac Gearailt ó Bhaile Deasumhan, Co ··· D'éag Seán Mac Gearailt i 1959 ··· Tá leanúnachas ag baint leis an leabhar Peig nach bhfuil le brath an oiread sin ar a leabhar Macht-namh seana-mhná a scríobh a mac Micheál síos uaithi, rud a léireodh tionchar na scríobhaithe ar bhunscéal Pheig" ··· Scríobh sí freisin An cochall draoidheachta (1938), Cáit Ní Dhuibhir (1938), dráma do chailíní, agus Scéal an tí (1952) ··· Mar mhac léinn bhí sí ar an mbeagán ban ar foilsíodh ábhar uathu in St Stephen's, iris Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Ba ag a leithéid de sheisiúin ceoil a chas Caitlín Nic Gearailt as an nGleanntán in aice le hOileán Ciarraí ar Mhaidhc agus phós siad in 1962 ··· Tá roinnt dá chuid ceoil le cloisteáil ar dhá dhlúthdhiosca, Ó Chicago go Carrachán (Cló Iar-Chonnachta) agus Ó thuaidh – traditional song and music from West Kerry, ar a bhfuil a mhac Caoimhín le cloisteáil ina theannta ··· Ach go gairid sular tharla sin, buaileadh buille trom air nuair a bhásaigh an iníon ba shine aige féin agus ag Cáit, Deirdre, i mí na Nollag 2002 in Pennsylvaniana Stát Aontaithe, áit a raibh sí ag cur fúithi le seacht mbliana déag