Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
Ba é Thomas Mahony, Cearnóg an Mhargaidh, Cill Rois, siopadóir, a athair agus ba í Bridget Hayes a mháthair ··· Phós Thomas agus Bridget Hayes 10 Bealtaine 1870 agus rugadh beirt iníonacha agus seisear mac dóibh ··· Bridget Cavanagh ab ainm don bhean sin ··· D’éag Bridget Cavanagh in 1868
Bhí cúigear leanaí sa teach agus bhí Gaeilge agus Béarla ag an mbeirt ba shine, Bridget (12) agus John (10) ··· Sa teach le Pádraig agus Cáit agus a leanaí bhí a n-iníon Bridget, bean phósta a bhí 26 bliain d’aois, más fíor, a fear céile James Sullivan (32), iascaire a raibh idir Ghaeilge agus Bhéarla aige, agus a mac Pat a bhí bliain d’aois ··· Gaeilge amháin a bhí ag Bridget
I ndaonáireamh 1901, is ag 199 Sráid na Blarnan bhí cónaí ar William Fleming (30 bliain d’aois), siúinéir agus ceann an teaghlaigh; ar a leasmháthair, Bridget Fleming, baintreach, a rugadh i gContae Chorcaí, agus a bhí 72 bliain d’aois; ar a aintín Mary Barrett (74) agus ar a dheartháir, Patrick (26 bliain) ··· Bhí Gaeilge ag Bridget Fleming agus ag Mary Barrett ··· Bhí Bridget Fleming sa teach go fóill, í 83 bliain d’aois
Oibrí feirme a athair Daniel Kiely agus ba í Bridget Connery a mháthair ··· Deir Brendan Kiely, Ceapach Choinn, garnia le Pádraig, gurbh as Buaile an Mhóintín do mháthair Phádraig, Bridget Connery, agus gurbh as Comairghlinn dá athair, Daniel Kiely, agus gur chliamhain isteach ba ea eisean sa ghabháltas beag i mBuaile an Mhóintín ··· Seachtar mac agus triúr iníonacha a bhí ag Daniel agus Bridget
Ba iad Patrick Forde, siopadóir sa Chaisleán Riabhach, agus Bridget Mulrenin a thuismitheoirí ··· Faoi Dhaonáireamh 1901 bhí an t-athair marbh agus sa teach ag 16 An tSráid Mhór sa Chaisléan Riabhach bhí Bridget Forde, baintreach, ceannaí ginearálta (50); a mac Francis (24), cúntóir siopa a raibh Gaeilge aige; a mac John (20), cúntóir siopa a raibh Gaeilge aige; Michael, dalta scoile (15); Owen (12), dalta scoile a raibh Gaeilge aige ··· Níor luadh an Ghaeilge i 1911 agus ní raibh fágtha ach Bridget (60), Francis (35), Margaret (26), Michael (24)
Michael Gibbons, feirmeoir, agus Bridget Campion a thuismitheoirí ··· Sa teach nuair a rinneadh Daonáireamh 1901 bhí: Bridget (50); James (18); Martin (15) agus Michael (11) ··· I 1911 bhí ann: Bridget (60), John (29), mac feirmeora, James (27), saoiste bóthair, agus Martin (24) mac feirmeora
Is mar seo a bhí acu nuair rinneadh Daonáireamh 1901: Denis O’Donnell (36), feirmeoir agus siúinéir (‘joiner’); a bhean Bridget (27); Patrick (8); John (6); Dan (4); James (2); Barney [Braighní] (mí) ··· Is mar seo a líonadh isteach foirm 1911: Denis (49); Bridget (40); Patrick (18), siúinéir; John (17), siúinéir; Dan (14); James (12); Brian (10); Kate (8); Denis (6); Owen (4); Condy (mí d’aois)
In aontíos leis bhí: Bridget (60), baintreach; Michael (35); Jeremiah (34); Joseph (33); Connor (27); Ellen (23); Mary (20); Bridget (19)
I nDaonáireamh 1901 is i mbaile fearainn na Fiacaile a bhí siad: Michael Hogan (61); Bridget (56) ··· Bhí iníon acu, Bridget, ach ní raibh sí sa teach
Ba iad William Dundon agus Bridget Nealon a thuismitheoirí ··· I nDaonáireamh 1901 ní raibh Gaeilge ag aon duine sa teach ach amháin ag Michael Nealon, athair Bridget, a raibh 78 bliain d’aois aige
Columbkille and St Bridget ··· Bridget and the prophecies ascribed to St
Mhaigh Eo a athair Michael, fear a scríobhadh véarsaí Gaeilge; fuair seisean post i Scoil Saighleáin i gceantar Bhéal Chláir agus tugadh lóistín dó i dteach mhuintir mháthair Mhichíl sa Trian Bán; fuair sise (Bridget Joyner) post sa scoil chéanna agus pósadh iad ··· Ní sa bhaile a bhí Micheál nuair a rinneadh Daonáireamh 1901 agus is mar seo a bhí an teaghlach: Bridget Walsh, N.T
Ba iad Séamus Ó Súilleabháin, feirmeoir a raibh feirm bheag de thalamh sléibhe aige, agus Bridget Ní Shúilleabháin a thuismitheoirí; leis na Súilleabhánaigh Liatha a bhain an bheirt acu
Bridget Gleeson ab ainm dá mháthair ··· Ba iníon deirféar leis Jean Kerr (Bridget Jean Ní Choileáin)
Ba chol ceathar lena mháthair, Bridget O’Malley, an tArdeaspag Mac an Mhílidh
Risteard a ainm baiste agus ba iad William agus Bridget Phelan a thuismitheoirí
Feirmeoir ba ea a athair Maurice Keane agus ba í Bridget Maher a mháthair
Ba é John Byrne, oibrí coitianta, agus Bridget Lucas a thuismitheoirí
B’as Dumha Thuama dá mháthair Bridget Maguire agus feirmeoir agus iascaire a athair Paddy
Cuireadh síos sa Daonáireamh go raibh sí 21 bliana d’aois, gurbh as Cill Chainnigh dá hathair William Curran, éadaitheoir, agus dá bhean Bridget
Ba í Bridget Doherty a mháthair
Bhí an triúr páistí a rugadh dóibh beo agus ní raibh acu ach Gaeilge: Bridget (6); Ellen (5) agus Susan (3)
Is mar seo a bhí an teaghlach sa Lochán Beag i nDaonáireamh 1911: Michael Feeney (John), feirmeoir (50) agus a bhean Bridget (43) a bhí pósta le fiche bliain agus triúr cailíní agus ceathrar buachaillí acu faoin am sin; bhí Gaeilge agus Béarla acu go léir
Bridget Dora Dickson a mháthair
na Gaillimhe, a rugadh é ar 29 Aibreán 1907; ba é Pádhraic (Pat Shéamais) Ó Conghaile a athair agus ba í Bridget Flatharty ó Bhánrach a mháthair
Feirmeoir ba ea a athair Jack agus ba í Bridget Vaughan a mháthair
Thomas O’Keeffe, feirmeoir, agus Bridget Ryan a thuismitheoirí
Phós sé Bridget Angela Munnelly i 1935
Ba í Bridget Meany a mháthair agus gréasaí ba ea a athair
Bhí idir Ghaeilge agus Bhéarla aige féin agus ag a bhean Bridget
Séamus Ó Gráda, feirmeoir a bhí tamall ina chomhairleoir contae, a hathair agus b’í Bridget Ní Ghrianna a máthair
Deirtear ann go raibh sé ag múineadh i Lováin, gur 6 Sráid Carlisle, An Cuarbhóthar Theas, Baile Átha Cliath, a sheoladh nuair a cailleadh é, gurbh iad John agus Bridget Mulrenin a thuismitheóirí
Béarla amháin a bhí ag na hiníonacha Bridget (14), Margaret (12), Catherine (9) agus Abina (5)
Phós sé Bridget Hogan ón nGarbhchoill, Muine Bheag, i séipéal Dhroim Féiche, ar 20 Eanáir 1903
Ní léir ar Dhaonáireamh 1901 go raibh cónaí ar a mhuintir ann ag an am sin ach faoi Dhaonáireamh 1911 bhí cónaí ann ar Bridget Stokes (71), baintreach
Davitt, pláistéir, a athair agus ba í Bridget M
Ba é Henry Brennan, ‘merchant’, a athair agus ba í Bridget Foley a mháthair
Ba é an ceathrú mac é ag Patrick Heron, fear a tógadh le Gaeilge, agus Bridget Donnelly
I nDaonáireamh 1901 bhí Gaeilge ag gach duine sa teaghlach i mBaile Uí Chearnacháin: Daniel (39); a bhean Kate (32); na leanaí Cornelius (9), Michael (8), Mary (7), Bridget (5), Katie (3); Johanna (6 mhí)
Is mar seo atá tuairisc ar an teaghlach seo Rann na Feirste i nDaonáireamh 1901: Francis (45), feirmeoir a raibh Gaeilge agus Béarla aige; Rose (36) nach raibh léamh aici; Daniel (7), dalta scoile; Peter, (5); Bridget (4); Mary 3; Edward (1)
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901: Bridget Costello (28), ceann an teaghlaigh, gúnadóir a raibh Béarla agus Gaeilge aici, a triúr leanaí: Thomas (7); James (2); Patrick (mí d’aois)
Fuair sé post eile múinteoireachta i dTúirín in aice le Ceapach Chuinn agus is ann a phós sé Bridget Sullivan ón Eaglais
Bridget Cotter, deirfiúr le Sinéad de Valera, ar dhuine dá chuid múinteoirí
Ansiúd inniu, tá rainse cúpla mile acra ag sliocht Larry agus ag daoine muinteartha Tom Bheartla agus cur síos déanta ag duine acu, Bridget Connolly, ar an scéal ar fad sa leabhar Forgetting Ireland (2003)
Ba iad Joseph agus Bridget Buckley (née de Courcey) a thuismitheoirí; sa chathair a rugadh iad beirt
Edward ab ainm dá athair agus ba í Bridget Pryse a mháthair
Fuair a mháthair, Bridget McParland, bás in aois naoi mbliana dó
Ba iad Máirtín Monroe agus Bridget Monroe a sheas dó
The performers were Mrs Bridget Kenny and Mr James Ennis’
Ar 3 Aibreán 1871 a rugadh Mary don lánúin sin ag 60 An tSráid Nua agus rugadh Bridget dóibh ag an seoladh sin 7 Aibreán 1872