Aimsíodh breis is 50 alt. Níl á liostú anseo ach an 30 ceann is fearr a fhreagraíonn do d'iarratas.
D’ainneoin a óige is a bhí Bríd Maloney nuair a bhásaigh sí go tobann ar Oíche Shean-Bhealtaine 2012 (11 Bealtaine), in aois a deich mbliana fichead, d’éirigh léi go leor a bhaint amach sa ghairm a thogh sí di féin, mar atá, léiriúchán teilifíse ··· Rugadh Bríd Maloney ar Oíche Fhéile Bríde (31 Eanáir) sa bhliain 1982, rud a spreag a hainm, is dóigh ··· Mar ba dual muintire di, chuir Bríd suim sa Ghaeilge go hóg ar an bhunscoil áitiúil agus fuair sí a cuid meánscolaíochta i gColáiste Rís, meánscoil lán-Ghaeilge i nDún Dealgan ··· I ndiaidh bliain taistil, d’fhill Bríd ar Éirinn agus chríochnaigh sí cúrsa máistir i gcúrsaí bainistíochta ··· Thosaigh Bríd ag obair in earnáil an raidió sular aistrigh sí go buan go dtí cúrsaí teilifíse
An 15 Samhain 1894 i bhFearann an Choirce, Árainn, a rugadh Bríd agus ba iad a tuismitheoirí Joseph Gillan agus Margaret Walsh; phós siad sin in 1876 ··· Fíodóir ba ea an t-athair, ceird a bhí ag a athair freisin; d’éag sé nuair nach raibh Bríd ach ocht mbliana d’aois ··· Duine dá múinteoirí ba ea Bríd Uí Cheallacháin, banchéile David O’Callaghan[B4] ··· Ar an gcuma sin a tharla í a bheith i dteach Claude Chavasse [B3] nuair a tháinig Dúchrónaigh gur ransaigh an teach agus gur chuir Chavasse agus Bríd isteach sa Bhridewell ar dtús agus ansin in Mountjoy
Phós sí Pádraig Ó Baoill agus iníon leo is ea Bríd Anna Ní Bhaoill ··· Bhuaigh Bidí agus Bríd Anna araon duaiseanna Oireachtais ar scéalaíocht
Cibé oideachas a bhí uirthi is i gceantar Fhánaid a fuair Bríd é ··· Thagadh na ranganna le chéile ar aon láthair amháin ó 9.00 go 9.30 ar maidin chun na habairtíní comhrá a thugadh Bríd dóibh a chur de ghlanmheabhair ··· Bhí leabhar scríofa ag Bríd go speisialta agus thugtaí cóip don uile dhalta
Sular cailleadh a deirfíúr Eibhlín Uí Mhóráin shocraigh Bríd go dtabharfadh muintir Uí Loingsigh aire dá mac Dónall Ó Móráin [B8] ··· Thug Bríd go Baile Átha Cliath é nuair a bhí sé thart ar dhá bhliain déag d’aois agus bhí mar mháthair aige as sin amach
Ba iad a thuismitheoirí: Gearóid Ó hUallacháin (1894–1 Eanáir 1967) agus Bríd Ní Éigceartuigh (d’éag 23 Nollaig 1978), deirfiúr le Diarmuid (1892–1958) [q.v.] ··· Bhí Bríd ina ball den Choiste Gnó ó 1921 go 1925 ··· B’as Baile Átha Cliath do Ghearóid agus is i gCraobh an Chéitinnigh a casadh Bríd air ··· Tá cuntas ar an gclann sa tuairisc ar phósadh na hiníne eile, Bríd, in Inniu 28 Deireadh Fómhair 1962 faoin teideal ‘Pósadh idir dhá theaghlach thírghrácha’
Ball de Choiste Oireachtas na Gaeilge ba ea é ar feadh i bhfad agus ba mhinic é féin agus a bhean Bríd ag moltóireacht ar chomórtais cheoil na féile sin ··· I gColáiste Chonnacht a casadh Bríd Ní Eadhra air agus phós siad i 1944 ··· D’éag Bríd i dtimpiste bóthair i 1998
Ba iad Brian Ó Mórdha, príomhoide i scoil náisiúnta, agus Bríd Ní Luineacháin, a bhí ina bunmhúinteoir cáilithe, a thuismitheoirí; in Butte, Montana, a rugadh Bríd, mar a raibh a hathair Pádraig, cainteoir dúchais Gaeilge as Bun Machan, Co ··· In 1948 phós sé Bríd Ní Mhothair ó Chill Uird, Co
Nuair a phós sé Bríd Ní Eidhin in 1940 bhí de cheart aige liúntas pósta a fháil ··· In ainneoin na mblianta sin den scolaíocht i dTír an Fhia is ar éigean a bhí sé in ann litreacha a scríobh abhaile ón sanatóir chuig a bhean Bríd ··· Bhí néaltrú (‘an donacht’ an téarma atá ag Micil) ar a bhean, Bríd, ar feadh sé bliana go dtí a bás i mí Aibreáin 1998 agus is mór a d’fhulaing sé i rith an ama sin
Ba é an duine ab óige é den seachtar clainne a bhí ag Colm Ó Flathartaigh (1872-1919) ón gCaorán Mór agus Bríd Bhreathnach (1867-1952) as Poll Uí Mhuirinn, Garmna ··· Baintreach ba ea Bríd nuair a phós sí Colm agus bhí triúr páiste aici lena céad fhear, Micheál Mac Donnchadha ··· Bhí aintín Mháirtín, Bríd Ní Fhlathartaigh, pósta le Seán Ó Conchubhair, príomhoide Scoil na hAirde i gCarna; ní raibh aon chlann orthu agus thug siad Máirtín chun cónaithe leo ar an Aird
D’fhoghlaim sé mórán freisin ó Bríd Mhór, baintreach a uncail, bean a raibh aois mhór aici, agus ó sheandaoine eile ··· Bhí Bríd Mhór ina cónaí i Mín an tSionnaigh agus teach mór airneáin aici a raibh fáilte ann roimh scéalaithe
Tar éis scolaíochta i Scoil Náisiúnta Naomh Bríd, Fionnghlas, agus i Scoil Naomh Uinsionn, Glas Naíon, chaith Jim 12 bliain ag obair sa Roinn Talmhaíochta
na Gaillimhe, dá bhanchéile Bríd agus bhí mac agus iníon acu; deirtear in Inniu 14 Bealtaine 1971 go raibh gaol gairid ag Bríd leis an seanchaí Tomás Ó Lócháin [B5] ··· Bhí an fógra seo in Scéala Éireann 30 Meán Fómhair 1958: ‘Phós Domhnall, an mac is sine le Máire agus Séamus Mac Amhalghaidh, Cill Chainnigh, agus Bríd, iníon le Aonraí agus Máire Uí Nuanáin, Na Creaga, Co
Insíonn Micheál an eachtra sin in Le linn m’óige (1944), cuimhní a dheachtaigh sé dá iníon Bríd (Bean Uí Mhaoltuile) ··· Bhí cónaí air féin, a bhean Éilís de Bhailís agus a n-iníon Bríd i dteach an gheata mhóir ··· Rugadh Bríd in 1912
Bhí Bríd Bhreathnach (a rugadh ar 19 Lúnasa 1888) as Cill Fhínín, Co ··· Fuair a bhean Bríd bás 31 Eanáir 1955 ··· Thóig sé féin agus a bhean, Bríd Bhreathnach, clann mhór
Bhí buachaill, Lorcán, agus triúr cailíní, Máire, Sinéad agus Bríd, sa teaghlach ag an am sin, dar le Caitlín Uí Thallamhain in Sinéad: scéal Shinéad Bean de Valera, 1978 ··· Deirtear in An Claidheamh Soluis 17 Lúnasa 1907 go raibh a deirfiúr Bríd i measc na n-iarrthóirí a ghnóthaigh duais sa chomórtas céanna—luaitear Bríd freisin mar oibritheoir díograiseach i gColáiste Laighean (idem 18 Deireadh Fómhair 1913)
Bhí sé pósta ar an amhránaí aitheanta Bríd Ní Nuanáin ó Bhaile na nGall agus bhí beirt iníonacha agus ochtar mac acu ··· D’éag Bríd ocht lá ina dhiaidh
Feirmeoir agus táilliúir a athair Séamus agus ba í Bríd Ní Bhaoill a mháthair ··· Phós sé Bríd Ní Chanainn as Garbhach, Co
Ag múineadh sa scoil sin freisin bhí a bhean Bríd Ní Eidhin arbh as an Droichead Nua, an Creagán, Co ··· Bhí iníon agus ceathrar mac aige féin agus Bríd
Duine de na mná sin ba ea Bríd Ní Chatháin, a rugadh 30 Nollaig 1907 agus a bhí tagtha abhaile ar cuairt chuig a tuismitheoirí, Pats Muiris Ó Catháin agus Neans Ní Dhálaigh ó Inis Mhic Aoibhleáin, tar éis di cúig bliana a chaitheamh i Meiriceá ··· D’éag Bríd 7 Márta 1984
D’aistrigh na deartháireacha Grimm go Gearmáinis é agus d’aistrigh Bríd Ní Loingsigh [Ó Loingsigh, Bríd q.v.] go Gaeilge é faoin teideal Síobhraí na mbeann agus na ngleann (1939)
An Máistir Ó Gairbhí agus Bríd Bean Uí Shiochrú a bhí mar mhúinteoirí aige ··· Seo cuid dár scríobh Bríd Ní Mhóráin faoi: Ba chosúil le tobar gan dísc a ghníomhartha gaisce tar éis filleadh do ar a fhód dúchais… Chuir sé anlann seoidh leis an mBriathar diamhar le searmanais a naomhaigh na sean láithreacha sacrálta, i dteannta pháirt an duine sa timpeallacht a cheiliúradh ar ócáidí mar Bheannú na mBád, Turas Thobar Mhichíl agus Turas Chaitlíona… ··· Tá cuntais iarbháis ar Tuairisc.ie, 15 Iúil 2016, The Irish Times, 13 Lúnasa 2016, eagarfhocal ar Comhar, Iúil 2016, ‘An Moinsíneoir Pádraig Ó Fiannachta ar shlí na fírinne’ le Pádraig Ó Héalaí ar Feasta, Meán Fómhair 2016, ‘Beannacht Dé ar a anam dílis,’ ag Bríd Ní Mhóráin, file, ar shuíomh an Dísirt, agus ‘Faghairt na Cruaiche, cuntas ar shaol agus ar shaothar Phádraig Uí Fhiannachta,’ ag Kevin Hickey ar Comhar, Meitheamh 2017
Feirmeoir as an áit sin ab ea a athair, Pádraig, agus ba as an gceantar freisin dá mháthair, Bríd (Ní Mhongabháin) ··· Le Gaeilge a thógadar an t-ochtar clainne a bhí orthu ansiúd, cúigear iníonacha, Bríd, Máire, Monica, Áine agus Róisín, agus triúr mac, Eoin, Páraic agus Colm
Ba é an dara mac é ag Pádraig Mac Siacuis, saor cloiche, agus Bríd Mhig Fhloinn ··· Chaitheadh sé saoire an tsamhraidh i gceantar an Spidéil agus phós Bríd Ní Chúláin i séipéal an Chnoic ar 23 Deireadh Fómhair 1939; bhí beirt mhac agus ceathrar iníonacha acu
Ba mhac é le Máirtín Ó Luanaigh agus Bríd Ní Mháille agus chaith sé cuid mhaith dá shaol ag obair mar fhear Custaim is Máil i Londain agus cónaí air in Woodford Green, Essex
Ba é Seán Ó Murchú (‘Purge’) a hathair agus ba í Bríd Ruiséal a máthair
Phós sé Bríd Nic an Ró nó Nic Conrubha as Baile Áth Fhirdia in 1827 ··· Bhí iníon amháin acu agus nuair a d’éag Bríd in 1836 scríobh Peadar Ó Gealacáin[q.v.] caoineadh uirthi
Phós sé Bríd Ní Bhrosnacháin ón bhFothrach Mór ar 26 Feabhra 1867 agus bhí seachtar mac agus ceathrar iníonacha acu ··· Is mar seo a cuireadh síos eolas ar Thadhg agus a mhuintir sa Ghráig i nDaonáireamh 1901: Timothy (61) a rugadh i gCiarraí; Bríd, a bhean (54); na mic Timothy (33), Thomas (30), Patrick (16); an iníon Katie (18)
Phós sé i 1953 duine den lucht teagaisc, Bríd Ní Dhochartaigh, neacht le Bríd Ní Dhochartaigh [B1]
Bríd Haicéad ab ainm dá mháthair ··· Bhí Diarmuid agus a mháthair ina gcónaí ag barr an bhóithrín sin.’ Deir sí freisin nach raibh de shlí maireachtála ag Bríd ach ag díol óil gan cheadúnas
Ba iad a thuismitheoiri Eoghan Ó Gallchobhair agus a bhean Bríd Nic Gairbhith ··· Bhí sé pósta ar Mháire Hastings, aisteoir aitheanta ó Mhaigh Eo, agus rugadh mac, Aindreas, agus beirt iníonacha, Bríd agus Clíona, dóibh
Ba iad an lánúin Dónall Mag Ruaidhrí (Dan Rodgers) agus a chéile, BrídBríd Ní Fhuaraisce sular pósadh í – na tuismitheoirí uchtála a bhí aige
Bhí na páistí ar fad ar an saol faoin am seo ach amháin Bríd, an duine ab óige, a saolaíodh cúig seachtaine i ndiaidh dóibh a bheith sa Chéinia ··· Bhí cúigear clainne ag Caitlín agus Brian, triúr iníonacha, Caoimhe, Máire agus Bríd, agus beirt deartháireacha, Pádraig agus Brian Óg
Lean sé den staidéar sa Lováin agus fuair an chéim LicScHist; Naomh Bríd ba ábhar dá thráchtas
leo gur faoina seanmháthair féin a chum Pádraig Mac Piarais an scéal “Bríd na nAmhrán”, an bhean as Conamara a shiúil go Baile Átha Cliath chuig an Oireachtas’ (Mac Con Iomaire)
Tá gearrchuntas ag an údar céanna in An Chaint sa tSráidbhaile (1991) in eagar ag Caoilfhionn Nic Pháidín agus is sa chnuasach sin freisin atá clár a shaothair ag Máire agus Bríd de Grás ··· an Chláir, agus Bríd (Delia) Ní Fhlatharta (d’éag Eanáir 1973) de bhunadh Ghort na gCapall, Árainn; ‘Cúlra Bhreandáin’ is teideal don chéad chaibidil i leabhar Mhic Con Iomaire agus is leor a lua anseo go mba dheirfiúr í a mháthair leis na scríbhneoirí Liam Ó Flaithearta[q.v.] agus Tomás Ó Flaithearta[B5]
Scéalaí iomráiteach ba ea a mháthair, Bríd Mhór Ní Choineóil (Conole)
Chuaigh sé féin agus a bhean Bríd a chónaí i bhFál Carrach ansin agus bhí gníomhach i nGlór na nGael
na Gaillimhe, a rugadh é 23 Eanáir 1913 agus ba dhuine é den dáréag, ochtar buachaillí agus ceathrar cailíní, a bhí ag Micheál Ó Finneadha agus Bríd Ní Fhualáin
Tá aiste ina thaobh ag Bríd Breatnach in An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise 6, 2002
Ba iascaire a athair Tomás agus ba í Bríd Ní Eochaidh a mháthair
Ba iad Antoin Delap, máistir stáisiúin, agus Bríd Ní Ghallchóir a thuismitheoirí
Bhí beirt eile sa chlann, Caitlín (máthair Sheáin Uí Shíocháin) agus Bríd
Mac le Charles Brennan, múinteoir náisiúnta, agus Bríd Clifford é agus saolaíodh é i gCathair Saidhbhín ar 12 Eanáir 1875
Ba de chlann Mhic Giolla Bhríde a mháthair Bríd freisin
Chomh maith le Margaret Keville (66) bhí triúr iníonacha sa teach: Bríd (26), Máire (22) agus Nóra (20)
Phós sé Bríd Nic Ghloinn ón gCaisleán Gearr, Co
Scéalaí maith duine díobh, Áine, agus a hiníonsan Bidí Sheáin Néill (d’éag ar 7 Aibreán 1991) agus a gariníon Bríd Anna
Ag Oireachtas 1902 bhain Bríd Ní Cheit ó Fhairche an chéad duais sa chomórtas ‘Dán úrnua ar cheist ar bith, gan thar 300 líne ann’
Bhí a dheirfiúr Máire Bríd pósta ar Sheán Shorten, Béal Átha an Ghaorthaidh, a bhí ar fhoireann peile Chorcaí a bhuaigh Craobhchomórtas na hÉireann i 1911 agus ar dheartháir é le Seoirse Shorten[B4]