Líon alt a aimsíodh: 5
Phós sé Anna S ··· D’aistrigh sé In Aimsir Eoghain Ruaidh, 1935 (In the Days of Owen Roe le James Murphy) ··· Scríobhadh sé aistí in Béaloideas agus ina measc tá cuntais nótáilte ar Shéarlaí Mac Anna, seanchaí, agus ar Chondaí Phroinsiais Ó Cuinneagáin
Nuair a cuireadh an tAthair John Murphy, nia le Seán Ó Murchú[q.v.], Easpag Chorcaí, chuig an paróiste, d’fhill an chuid ba mhó dá phobal ar an Eaglais Chaitliceach ··· Phós sé 24 Feabhra 1844 Anna Carson, iníon leis an Urramach Thomas Carson ··· Léirigh Tomás Mac Anna é ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath 1985
Ba iad a thuismitheoirí Thomas O’Neill, feirmeoir, agus Anna Murphy
In The Irish Times 23 Bealtaine 2011 tá cuntas ag Joe Dowling, pearsa mhór in Amharclann na Mainistreach tráth, ar an gcaidreamh a bhí aige le Mac Anna ··· In Independent na Breataine 31 Bealtaine 2011 tá cuntas eolach air ag a chara Ulick O’Connor, ach ní dhéanann seisean tagairt ar bith don Ghaeilge i saol agus i saothar Mhic Anna ··· John McDonagh, deartháir le Thomas McDonagh, laoch 1916, a bhí i gceannas ar dhrámaíocht an stáisiúin agus ba é a thug ar Thomás glacadh le ‘Mac Anna’ mar shloinne in áit ‘Mac Cana.’ Ghnóthaigh sé post mar oifigeach custaim agus is i gcalafort Dhún Laoghaire a thosaigh sé ag obair, rud a chuir ar a chumas amharclanna Bhaile Átha Cliath a thaithí ··· Deir an fear amharclainne Hugh Hunt (1911–1993) in The Abbey, Ireland’s national theatre 1904-1978 (1979): However, lest it be thought that Blythe was incapable of recognising and using artistic talent when he found it, his report to the Board on the work of a young Gaelic-speaking director Tomás Mac Anna, indicates that he was a shrewd judge of artistic ability, even if he sometimes abused it ··· Of Mac Anna’s first production for the Abbey, a Gaelic translation of Chekhov’s The Proposal [Cúrsaí cleamhnais] (16 September 1947), Blythe wrote, ‘We have struck a man who will be a tower of strength in the theatre’
I gcathair Chorcaí a rugadh Liam Ó Muirthile ar an 15 Samhain 1950, an duine ba shine de thriúr mac agus seisear iníonacha a saolaíodh do James Hurley (1923–2011), siúinéir agus saor rotha ó Bhéal na Carraige, gar do Dhún Mánmhaí, agus Kathleen Murphy (1918–2002), tábhairneoir ó Chill Mhichíl ··· Bhí triall ag muintir na Gaeltachta ar Chlub an Chonartha ar Shráid Fhearchair ag an am agus drámaíocht na Gaeilge faoi bhláth sa chathair, in Amharclann an Damer, agus in Amharclann na Mainistreach féin faoi stiúir Thomáis Mhic Anna (1925–2011)