Líon alt a aimsíodh: 40
An iontráil in Dictionary of national biography a chuir tús, b’fhéidir, leis na cuntais iomrallacha a mheasc Sall sinsearach (1612–86), Andrew FitzBennet Sall[q.v.], leis an bhfear seo, botún ar leanadh de fiú tar éis do Andrew Breeze cuntas a thabhairt ar an mbeirt Andrew Sall in Éigse, XXVIII, 1994–5 agus XXIX, 1996 ··· Bhí baint ag Andrew FitzJohn Sall le hathfhoilsiú Thiomna Nua Uilliam Uí Dhomhnaill[q.v.] i 1681 agus bhí sé ar dhuine d’eagarthóirí Shean-Tiomna Bhedell[q.v.] nuair a bhí sin le cur i gcló ··· Scríobh ginearál an oird an bhliain sin: ‘Keep Andrew Sall junior to his duty and make him follow the example of Fr Sall senior.’ Shéan sé an creideamh Caitliceach go poiblí i gCaiseal i 1674 ··· Ionsaíodh an tseanmóir i roinnt leabhar, ina measc an Doleful fall of Andrew Sall, leis an Easpag Nicholas French
Ní léir baint a bheith aige seo le foilseacháin Ghaeilge agus ní díol spéise anseo é ach amháin go dtógtaí é in amhlachas Andrew FitzJohn Sall (1624–82) [q.v.] ··· Tuairimíonn Andrew Breeze (Éigse XXVIII, 1994–5 agus XXIX, 1996): ‘He may well have gone there because of anxiety caused by his cousin’s failings in poverty and religious obedience.’ I 1675 chuir cúirt i gCluain Meala ar ionnarbadh é, ach tharla é a bheith i ndrochshláinte, tugadh cead dó fanacht sa tír
Ba iad a thuismitheoirí Andrew Cavanagh, cúipéir i gCeapach Choinn, agus Mary Cullanane ó Mhaigh Deilge, Co ··· One of Cavanagh’s sons, Andrew O’Mahony Cavanagh (died 1879) was named for his friend, and O’Mahony was godfather to one of Michael’s daughters ··· Phort Láirge, di agus rugadh naonúr dóibh a bhfuair duine díobh, an Andrew úd dár thagraíomar, bás in aois a dhá bliain dó
Is mar seo a bhí an teaghlach i 1901: Cornelius Moynihan (47), feirmeoir, baintreach fir; a mháthair Mary Moynihan (75); Andrew (9); James (7); Norah (5); Daniel (4); Cornelius (2) ··· Is iad a bhí sa teach lena n-athair i 1911: Andrew (19); Nora (16); Dan (14); Cornelius (12)
Ag 2 Ardán Radharc na Mara, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, a rugadh Lambert Andrew Joseph McKenna ar an 16 Iúil 1870 ··· Cuntasóir ba ea Andrew Joseph McKenna, a athair, agus ba í Mary Agatha Lambert a mháthair
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901: Patrick Egan (45) feirmeoir; Mary (40), a bhean; Michael (4); John (2); Andrew (1) ··· Faoi 1911 is mar seo a bhí siad: Patrick (60); Mary (55) ; Michael (14); John (12); Andrew (11)
I dtús a shaoil bhí sé tugtha don droch-chomhluadar ach thosaigh ag freastal ar thionólacha paidreoireachta a bhí ar bun ag pobal beag faoi cheannas Andrew Maiben, Albanach a bhí scartha amach le tamall ón eaglais Phreispitéireach
Ba é an dara mac ag an James seo an tUrramach Andrew Bryson, ministir i nDún Dealgan a raibh Gaeilge aige, ar chara é le William Neilson [q.v.], agus a fuair bás i 1797
Ba é an sagart seo a thug amach eagrán 1822 de An Teagasg Críosduidhe do réir ceasda agus freagartha le Andrew Donlevy ar foilsíodh a chéaduair i bPáras é i 1742
Albert James a ainmneacha baiste agus ba iad Andrew Mooney, tábhairneoir, ceantálaí agus ionadaí poiblí, agus Josephine Gaffney a thuismitheoirí
Cléireach dlí ba ea a athair Andrew ag an am; cháiligh sé mar aturnae ina dhiaidh sin; d’fhreastalaíodh sé ar chruinnithe Chonradh na Gaeilge i mBéal Feirste sna 1890idí
Is dóigh gurbh fhear eile ar fad an Andrew J
Joseph Andrew a ainmneacha baiste agus ba iad Joseph McGrath, meicneoir gluaisteáin, agus Catherine Gallen a thuismitheoirí
B’as Cathair na Mart dá thuismitheoirí, Andrew J
Tá eolas Uí Shúilleabháin ar a bheatha bunaithe: ar chuntas a thug Andrew Ryan, caisleán Ghort Cheallaigh, Teampall Uachtarach, Co
Pléann Andrew Carpenter agus Harrison an scéal ar fad in Proceedings of the first Münster Symposium on Jonathan Swift, 1985
Tá cuntas air ag Risteárd Ó Glaisne in De bhunadh Protastúnach nó rian Chonradh na Gaeilge, 2000 agus tá cuntais iarbháis in Irish Times 30 Aibreán 2005 agus ag Andrew Carpenter agus Ian Campbell Ross in Eighteenth-Century Ireland: Iris an dá chultúr, 20, 2005
Ba iad an tUrramach Andrew Armstrong Kelly (1763–1849) agus Leonora Salvador a thuismitheoirí
Ar dhuine acu siúd bhí an t-ealaíontóir cáiliúil Andrew Newland, Sasanach a bhog go Cill Mháille agus a chuir suim sa Ghaeilge nuair a chuir sé aithne ar Sheán
Real agus Heinz Vienlein), alt dar teideal ‘Swift’s “O’Rourke’s Feast” and Sheridan’s “Letter”: early Transcripts by Anthony Raymond’ le Andrew Carpenter agus Alan Harrison
Ba é an t-easpag é ba mhó a thug tacaíocht do dhaoine mar Robert Boyle [q.v.], Andrew FitzJohn Sall [q.v.] agus Narcissus Marsh [q.v.] nuair a bhí siad ag iarraidh an Tiomna Nua a athfhoilsiú agus Sean-Tiomna Uilliam Bedell[q.v.] a chlóbhualadh den chéaduair
Tá a ainm ar liosta na marbh i litir Andrew FitzBennet Sall[q.v.] atá i gcló in Archivium Hibernicum VI, 1917 (‘Miscellaneous documents’ le Reginald Walsh, O.P.)
In Field Day anthology of Irish writing, 1991 (‘Eighteenth-Century Irish Philosophy’ in eagar ag David Berman agus Andrew Carpenter) deirtear i dtaobh leabhair leis: ‘Certainly Christianity not mysterious is the loudest call for a radical rethinking of traditional Christianity issued in the late seventeenth century; it is probably the first philosophical work of any note by an Irishman since Eriugena and its significance can hardly be overestimated.’ Deirtear gurbh é a chum an téarma pantheist
Ba é Andrew FitzJohn Sall[q.v.] a luaigh ainm Phóil le Marsh
Ina theastas breithe is é Forestal an leagan den sloinne atá ar a athair Andrew, siúinéir
Bhí feirm aige i Ráth Eanaigh agus in éineacht le Andrew Kettle bhunaigh sé Léag Cosanta na dTionóntaí
‘She was greatly impressed by Father Andrew Kelleher’s ability and enthusiasm for Old Irish
Tá an tagairt seo ag Eibhlín Ní Dhonnchadha in Tomás Ó Conchubhair agus a chuid filidheachta, 1953: ‘Timpeall leathmhíle slí ó 12 Duke Street, Piccadilly, bhí cónaí ar tháilliúir eile a chuaigh anonn go Sasana le linn Thomáis agus a bhí ag gabháil dá cheird thall—Andrew Bugley, cliamhain Bhriain Merriman, a chónaigh ag 6 Denzelle Street, Clare Market.’ Tá aiste ag Séamas de Barra
In ‘Edward O’Reilly and his dictionary’ (The Irish Book Lover, Nollaig 1917-Eanáir 1918) deirtear gur dheartháir leis, b’fhéidir, ba ea Andrew O’Reilly, ‘the famous Paris correspondent of The Times.’ Deir Desmond Ryan (Sword of light, 1939), agus é ag tarraingt as saothar Walsh: ‘In 1794, he began his study of the Irish language in a very original fashion
Thug an Sioradánach don Déan Henry Jones [q.v.] í; bhí seisean ina dhiaidh sin ina easpag ar an Mí agus in 1681 chuir sé í chuig Andrew FitzJohn Sall, [q.v.] a bhí ag cabhrú le Robert Boyle [q.v.] chun an Bíobla Gaeilge ina iomláine a fhoilsiú
Casadh Andrew FitzJohn Sall[q.v.] air in Oxford tuairim 1678
John Carswell was a former priest in the Roman Catholic church; he was trained at St Andrew’s University, and he was also trained in a bardic school, in either the Scottish Highlands or Ireland...’
Le litir a chuir an tAimiréal Dónall Ó hUaithnín, ar dheartháir é le Seon Ó hUaithnín[q.v.], chuig a gharnia Andrew Lysaght, uncail Edward Lysaght s’againne a bhaineann an nóta
Deir Pádraig Ó Macháin, scoláire, gurbh é Andrew English a mhúin léamh agus scríobh na Gaeilge dó
Ní raibh an tseanlánúin sa teach le linn Daonáireamh 1911 agus is mar seo a bhí: James agus a bhean Johanna a bhí pósta le hocht mbliana, agus a dtriúr mac John (7), Andrew (5), James (2), agus Béarla agus Gaeilge acu go léir
Chuir Cosslett Ó Cuinn eagar ar an gcuid dá obair aistriúcháin nach ndearna Bedell ná Andrew Sall[q.v.] aon leasú air: Scéalta as an Apocrypha, 1971
Bhí cónaí air ansin i 1660 agus bhí a chol ceathrair Andrew Lynch, easpag Chill Fhionnúrach, ann freisin
Rugadh Andrew ar 27 Nollaig 1909
Léirigh Amharclann de hÍde Fear an tae (1999), scéal fir a bhfuil mearbhall air in ospidéal meabhairghalair, in Amharclann Andrew’s Lane den gcéad uair i mí Mheán Fómhair 1995, agus Liodán na habhann (1999) in The Crypt Arts Centre i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna 1999