Líon alt a aimsíodh: 4
Phós sé Aigneas Ghoirmligh, iníon siopadóra sa bhaile sin, i 1906 ··· “Nuair a thosnaíos ar an nGaeilge a fhoghlaim, raibh aon leabhar i nGaeilge Chonnacht ná i nGaeilge Uladh a d’fhéadfá a chur i gcomparáid le Séadna ...” Cheap an Coláiste ina “Oide re Modh múinteoireachta” é do shéasúr 1906 ··· de shiúl cos a thagadh sé ach i ngluaisteán ··· foláir nó bhí sé ar na daoine tosaigh in Éirinn a raibh gluaisteán acu, má fhágann tú as an áireamh na fíorcheannródaithe .. ··· óladh sé deoch mheisciúil agus chaitheadh tobac
Ba iad Aigneas Ghoirmligh, iníon siopadóra sa bhaile sin, agus Micheál Ó Nualláin, oifigeach Custaim is Máil, a thuismitheoirí ··· Dhún na nGall di ach raibh Gaeilge aici ··· Nuair a d’éag a athair go tobann in 1937 is air a thit cúram an teaghlaigh; ba é an t-aon duine amháin díobh é a raibh post aige agus raibh pinsean státseirbhíse le fáil go fóill ag baintreacha ··· An bhliain dár gcionn fhéadfadh sé a dhara húrscéal The third policemen a fhoilsiú, rud a chuir lena shearbhas agus a chorrmhéiniúlacht ··· fhoilseodh Brún agus Ó Nualláin é nuair nach raibh a léitheoir, Risteárd Ó Foghludha[B1], sásta leis ach d’fhoilsigh an Press Náisiúnta é 3 Nollaig 1941
Thír Eoghain, a rugadh é 2 Feabhra 1910 agus ba é an dara duine é den dáréag clainne a bhí ag Micheál Victor Ó Nualláin [B2, lch 130] agus a bhean Aigneas Ghoirmligh ··· Tá eolas air in: Inniu 4 Aibreán 1983; in I dTreo na Gréine, [g.d.] le Proinsias Mac an Bheatha[q.v.]; ina leabhar féin Óige an Dearthár, 1973; ag Dorothy Uigín in Irisleabhar Má Nuad, 1995 (‘Craobh na hAiséirí, Glúin na Buaidhe agus Bunú Inniu’); ag Seán Ó hUrmoltaigh [q.v.] in Agus, Aibreán 1992 (‘Fear Bunaithe INNIU’) ··· Ag dul ar saoire do dhuine againn ghuíodh an duine eile dea-aimsir dó agus ag filleadh dó is “Cad é mar atá cúrsaí?” an chéad rud a déarfadh sé—cúrsaí uimhir na seachtaine sin de Inniu ar ndóigh!’ Dhéanadh Seán Ó hUrmoltaigh iontas den bheirt: ‘Is dócha go mbíodh comhrá idir Ciarán agus Tarlach uaireanta, agus má bhíodh níor chuala a leithéid riamh ··· Cuma cén teideal a bhí air bhí sé pósta leis an bpáipéar ón gcéad lá, agus raibh céile ba dhúthrachtaí nó ba dhílse ariamh ann ··· Agus é ag tagairt d’aistriúcháin an Ghúim ar úrscéalta bleachtaireachta deir Alan Titley (An tÚrscéal Gaeilge, 1991): ‘Cibé sceacha a chuir siad sin go léir sa bhearna móide go bhféadfaí íota, mar a síleadh, léitheoirí na Gaeilge chun an ábhair seo a shásamh gan earra dúchais a sholáthar, agus ba é Oidhche i nGleann na nGealt le Ciarán Ó Nualláin a chéadchuir a ghob amach.’ Molann an t-údar céanna carachtar bhleachtaire an scéil, Parthalán Mac Mórna; foilsíodh a thuilleadh dá ghaiscí bleachtaireachta in Eachtraí Pharthaláin Mhic Mhórna, 1944
Ba é an séú duine é den dáréag clainne a bhí ag Micheál Victor Ó Nualláin agus a bhean, Aigneas Ghoirmligh (Gearóid, Ciarán, Brian, Róisín, Fergus, Caoimhin, Maeve, Nessa, Nuala, Sheila, Micheál agus Niall) ··· Díograiseoir teanga a bhí i Micheál agus d’fhoghlaim Aigneas an teanga fosta