Líon alt a aimsíodh: 11
Sin é a dúirt Piaras Béaslaí faoi agus dúirt Éamon de Valera: ‘An fhad a mhairfeas an Ghaedhilge agus go háirithe an fhad a bheidh sí á húsáid i gcúrsaí reachta agus riaracháin, beidh cuimhne ar Liam Ó Rinn’ (Liam Ó Rinn, So Súd, 1953) ··· I dtosach 1922, d’iarr Seán Ó Cuív air dul ag obair sa Freeman’s Journal ag aistriú nuachta do cholún dar teideal ‘Cúrsaí an Lae’ ··· Scríobh Éamon de Valera an brollach agus Piaras Béaslaí an réamhrá
One necessary ingredient is love for our country, for its nationhood, and for the most distinctive mark which our nation can have—its language”.’ Phós sé Emer de Valera, iníon le hÉamonn de Valera, in 1941 agus bhí naonúr clainne acu, ar duine díobh Éamon Ó Cuív TD ··· I mBaile Átha Cliath 20 Samhain 1916 a rugadh an mac seo le Shán Ó Cuív[B2], iriseoir, agus a bhean Hannah O’Keeffe; bhí Shán ar dhuine de mhórphearsana Chonradh na Gaeilge sa cheathrú tosaigh den 20ú haois ··· Bhain an tOllamh Ó Cuív máistreacht amach ar fhilíocht na scol, ar theanga shaothraithe agus ar mheadarachtaí casta na Gaeilge Clasaicí.’ Agus bhí an méid seo in Irish Times: ‘While Professor Ó Cuív’s work was primarly scholarly, he never lost his belief in the importance of the Irish language as a living vernacular
In Eanáir 2005, nuair a bhí 25 bliana den Údarás á chomóradh, dúirt an tAire Éamon Ó Cuív go raibh de thoradh ar fheachtas chearta sibhialta na Gaeltachta agus ar rud a rinne Cathal, is é sin Ghaeltarra a dhílárú, go raibh plé áitiúil agus díospóireacht á gcothú sa Ghaeltacht, sin agus an tionchar a bhí ag an dá rud maidir le ceist bheo a dhéanamh de cheist na Gaeltachta
Bhí Éamon de Valera cairdiúil lena mháthair ó bhí siad beirt óg agus thugadh sé cuairt uirthi nuair a bhíodh sé sa cheantar ··· Ba é an Canónach Pádraig Ó Fiannachta ceiliúraí an aifrinn éagnairce agus an tAire Éamonn Ó Cuív a thug an óráid cois na huaighe i mBrú Rí
Maidir leis na comharchumainn i gConamara luaitear é in aon anáil le Pádraig Ó hAoláin, Tarlach de Blacam agus Éamon Ó Cuív
Ba mhinic roimhe sin, ní foláir, nach raibh a fhios ag bailitheoirí cad iad na ceisteanna ba chóir a chur ar sheanchaithe; tá an tagairt seo ag an Duileargach in Leabhar Sheáin Í Chonaill (1948): ‘Dá mbeadh Láimhleabhar béaloideasa Sheáin Uí Shúilleabháin agam, ní i dturtaoibh le leabhar amháin a bheinn, ach do bheadh trí cinn do leabhair mar seo agam.’ Bhí mórán an ruda chéanna le rá ag Liam Mac Coisdeala[q.v.] agus é ag tagairt dá chaidreamh ar an seanchaí Éamon a Búrc (Béaloideas 64-5, 1996-97: ‘Liam Mac Coisdeala 1908-1996’ le Pádraig Ó Héalaí) ··· Richmond; ‘Irish oral tradition’ in A view of the Irish language (1969) in eagar ag Brian Ó Cuív[q.v.]; ‘Etiological stories’ in Medieval literature and folklore studies, 1970 in eagar ag J
Best, Éamon Cuirtéis, James Stephens, Stiofán Mac Enna, Frank O’Connor, Torna, John Fraser, Shán Ó Cuív .. ··· Chabhraígh sé lena chairde Shán Ó Cuív, an Dr Risteard Ó Dálaigh agus Tomás Ó Rathile chun an Leitiriú Shimplí a chur ar fáil i 1910 agus chuir sé féin amach eagrán de Leabhairín na leanbh, scéalta le Hans Christian Andersen i nGaeilge ag Norma Borthwick, sa litriú sin
1 Gaelic-speaking civil servant” a thug Scéala Éireann air i ndiaidh a bháis agus thug an Taoiseach Éamon de Valera an t-ómós seo dó sa Dáil: “As the directing mind behind the work of the Translation Staff of the Oireachtas he achieved a remarkable success in adapting the language to modern usage and in particular to the extremely technical and difficult work of translating Acts of the Oireachtas and other legal and official documents into Irish” ··· Dúirt Shán Ó Cuív: “During his brief editorship of that paper he made it a living virile organ and associated Ireland with all the nations of Europe, Asia, America and Australia which employ the modern Latin letters for the expression of thought in writing and in print” (Scéala Éireann 16 Nollaig 1939) ··· Ar ócáid a bháis dúirt Shán Ó Cuív in Scéala Éireann: “A distinguished Irish scholar said of him recently that there was no man of his age or origin who had such a thorough grasp of the living Irish language as Colm Ó Murchú had and no one who had done more in a practical way for its advancement”
Harry a thugtaí ar Éamon agus é ina bhuachaill ach is ainm é nár thaitin leis ··· Nuair a d’fhág sé scoil fuair Éamon post cléireachais i gcomhlacht Brookes Thomas ··· Tar éis an tSosa Cogaidh mhol Shán Ó Cuív[B2] do Sheán Lester[B2] é a fhostú mar thuairisceoir in Freeman’s Journal ; ba é an dualgas ba mhó a bhí air a bheith ag aistriú go Béarla na n-óráidí Gaeilge a dhéantaí sa Dáil ··· Nuair a bunaíodh an Chéad Chath i 1925 cuireadh de chúram air tús a chur le foclóir míleata Gaeilge a sholáthar, obair a ghlac Gaeilgeoirí eile san Arm ar láimh nuair ab éigean d’Éamon éirí as de dheasca dualgaisí eile ··· Deireadh sé gurbh é a pháiste óg Éamon a chéadmhúscail a spéis iontu; bhíodh sé ag síorfhiafraí cad ab ainm don éan seo nó don éan siúd
Ach deir Caitlín Uí Thallamhain go raibh roinnt Gaeilge foghlamtha aici as leabhair Eoghain Uí Ghramhnaigh[B4] agus tá an abairt seo ag Proinsias Mac Aonghusa in Éamon de Valera: na blianta réabhlóideacha, 1982: ‘Bunmhúinteoir í a tógadh i dtuaisceart Chontae Átha Cliath agus a thug a cuid Gaeilge léi ó phílear as Árainn a bhí ag obair sa gceantar’ ··· Bhí seachtar clainne acu: Vivion, Máirín (déag 11 Lúnasa 1984), Éamonn, Brian (d’éag 9 Feabhra 1936 de dheasca timpiste marcaíochta), Ruairí (d’éag 28 Deireadh Fómhair 1978), Terry (Traolach), Éimear (a phós an tOllamh Brian Ó Cuív)
In éineacht le Torna, Seán Ó Cuív agus Sceilg, bhunaigh sé Craobh an Chéitinnigh i 1901 ··· Ní bheadh cúrsaí go rómhaith aige murach gur fhéach Éamon de Valera chuige gur ceapadh é ar fhoireann Choimisiún na Logainmneacha i 1946