I nGleann na Faille, Co. Phort Láirge, a rugadh an cainteoir dúchais Gaeilge seo in 1889. I Ros Cré a bhí sé ó 1917 agus scríobh Éamon Ó Conchúir, sáirsint sa Gharda Síochana, a scéal síos uaidh agus d’fhoilsigh An Sagart é faoin teideal An Sléibhteánach, 1989. Bhí sé féin agus a dheirfiúr Máire (Bean Liam de Brae 1890-1973) i measc na gcainteoirí a thug ábhar do Phiaras de Hindeberg. Bhain Diarmuid Ó hAirt leas as an ábhar sin in Díolaim Dhéiseach, 1988 (Acadamh Ríoga na hÉireann). D’éag Séamas 17 Eanáir 1979.

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú