I nGleann na Faille, Ceapach Choinn, a rugadh í in 1890. Deirfiúr í le Séamus Ó Caoimh a scríobh An Sléibhteánach, 1989. Is í is mó in iarthuaisceart Chontae Phort Láirge a thug ábhar do Phiaras de Hindeberg. Bhain Diarmuid Ó hAirt leas as an ábhar sin in Díolaim Dhéiseach, 1988 (Acadamh Ríoga na hÉireann). D’éag sí ar 18 Aibreán 1973.

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú