B'as ceantar Gharraí Ricín agus Pholl an Chapaill dó, ceantar atá in aice le Callainn agus ar theorainn Chill Chainnigh agus Thiobraid Árann. Máistir scoile ba ea é, é ag múineadh páistí thionóntaí na mBuitléarach i scoil dá gcuid ar dtús, agus i Scoil Pholl an Chapaill ón am ar tógadh í. Bhí spéis aige riamh i stair, logainmneacha agus seaniarsmaí na dúiche. Scríobh sé ailt in The Kilkenny Archaeological Society Journal. ‘The Fenian traditions of Sliabh na mBan’ ceann díobh agus bhain ceann eile le seanscoláirí Gaeilge an cheantair. Ach ba é an saothar ba thábhachtaí dá ndearna sé an bailiúchán de sheanmhráin Ghaeilge a rinne sé. Is é an chaoi ar tharla sin go raibh John G.A. Prim (1821–1875), úinéir an Kilkenny Moderator, ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann Seandálaíochta Chill Chainnigh agus gurbh eisean a d’iarr ar Sheán Ó Doinn an cúram sin a dhéanamh.

Tá daichead dán agus amhrán den mhéid a bhailigh sé in eagar, in éineacht le cuntas ar a bheatha, ag Dáithí Ó hÓgáin in Duanaire Osraíoch, 1980 agus in Duanaire Thiobraid Árann, 1981. Tá cur síos air freisin san aiste ‘Scríobhaithe lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chainnigh’ ag Éamonn Ó hÓgáin in Kilkenny: history and society, 1990 in eagar ag William Nolan agus Kevin Whelan.

D’éag sé 30 Meán Fómhair 1892. Baitsiléir ba ea é agus tá an cur síos seo ar a dhealramh i gcló in Duanaire Thiobraid Árann: ‘He wore a low caroline hat, black-and-white spotted handkerchief, side-whiskers, under-chin whiskers. Features were longish, presumably oval. He wore a frock-coat. Salary from the Ormonde-Butler family was £10 per annum, supplemented by 1p per week from the scholars, or 1/- per quarter .... He was a stern, reserved dominie.’

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú